Vana kirjakeele korpus
Korpuses on kokku 3 003 teksti 3 310 102 sõnega. Eestikeelseid sõnesid on 2 835 126, neist märgendatud on 1 630 938.
Iga teksti sõnede info eraldi on toodud tabelis kujul sõnesid / eestikeelseid / märgendatuid.
Korpus on vabaks kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
Materjali kasutamisel palume siinsele kogule viidata lühendiga VAKK; doi:10.15155/TY.0005.
Korpust muudeti viimati 12.05.2022.
Palun oota...