Vana kirjakeele korpus
Korpuses on kokku 3 006 teksti 3 316 944 sõnega. Eestikeelseid sõnesid on 2 841 964, neist märgendatud on 1 634 227.
Iga teksti sõnede info eraldi on toodud tabelis kujul sõnesid / eestikeelseid / märgendatuid.
Korpus on vabaks kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
Materjali kasutamisel palume siinsele kogule viidata lühendiga VAKK; doi:10.15155/TY.0005.
Korpust muudeti viimati 30.12.2022.
Palun oota...