Vana kirjakeele korpus
Korpuses on kokku 3 016 teksti 3 322 113 sõnega. Eestikeelseid sõnesid on 2 846 270, neist märgendatud on 1 637 609.
Iga teksti sõnede info eraldi on toodud tabelis kujul sõnesid / eestikeelseid / märgendatuid.
Korpus on vabaks kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
Materjali kasutamisel palume siinsele kogule viidata lühendiga VAKK; doi:10.15155/TY.0005.
Korpust muudeti viimati 27.03.2024.
Palun oota...