Vana kirjakeele korpus
Korpuses on kokku 3 017 teksti 3 325 105 sõnega. Eestikeelseid sõnesid on 2 849 102, neist märgendatud on 1 637 918.
Iga teksti sõnede info eraldi on toodud tabelis kujul sõnesid / eestikeelseid / märgendatuid.
Korpus on vabaks kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
Materjali kasutamisel palume siinsele kogule viidata lühendiga VAKK; doi:10.15155/TY.0005.
Korpust muudeti viimati 01.07.2024.
Palun oota...