Vana kirjakeele korpus
Korpuses on kokku 3 007 teksti 3 317 292 sõnega. Eestikeelseid sõnesid on 2 842 025, neist märgendatud on 1 635 435.
Iga teksti sõnede info eraldi on toodud tabelis kujul sõnesid / eestikeelseid / märgendatuid.
Korpus on vabaks kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
Materjali kasutamisel palume siinsele kogule viidata lühendiga VAKK; doi:10.15155/TY.0005.
Korpust muudeti viimati 25.05.2023.
Palun oota...