Vana kirjakeele korpus
Korpuses on kokku 3 016 teksti 3 322 112 sõnega. Eestikeelseid sõnesid on 2 846 265, neist märgendatud on 1 636 154.
Iga teksti sõnede info eraldi on toodud tabelis kujul sõnesid / eestikeelseid / märgendatuid.
Korpus on vabaks kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
Materjali kasutamisel palume siinsele kogule viidata lühendiga VAKK; doi:10.15155/TY.0005.
Korpust muudeti viimati 29.06.2023.
Palun oota...