Vana kirjakeele korpus
Korpuses on kokku 2 997 teksti 3 245 931 sõnega. Eestikeelseid sõnesid on 2 771 292, neist märgendatud on 1 120 030.
Iga teksti sõnede info eraldi on toodud tabelis kujul sõnesid / eestikeelseid / märgendatuid.
Korpus on vabaks kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
Materjali kasutamisel palume siinsele kogule viidata lühendiga VAKK; doi:10.15155/TY.0005.
Korpust muudeti viimati 26.11.2021.
Palun oota...