Vana kirjakeele korpus
Protokoll Jakob Läne nõudest kõrtsmik Jaak Kauba v
Valguta vallakohus, 1879
Lehekülg 1
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Vilsi Vilsi s_nimi sg.nom. eesti karja kari s sg.gen. eesti moisa mõis s sg.gen. eesti rentnik rentnik s sg.nom. eesti Jakob Jakob s_nimi sg.nom. eesti Läne Läne s_nimi sg.nom. eesti kaivas kaebama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti omma oma pron sg.gen. eesti kõrtsi kõrts s sg.gen. eesti mehhe eesti Jaak Jaak s_nimi sg.nom. eesti Kaup Kaup s_nimi sg.nom. eesti päle peale adp eesti , kirjavahemärk et et konj eesti minna minema v inf. eesti andsi andma v eesti Jürri Jürri s_nimi sg.nom. eesti päival päev s sg.ad. eesti 1878 1878 number Vilsi Vilsi s_nimi sg.nom. eesti kõrtsi kõrts s sg.gen. eesti viina viin s sg.gen. eesti Patenti Patenti s_nimi sg.nom. eesti ilma ilma adv eesti massuta eesti temä tema pron sg.nom. eesti kätte käsi s sg.ill. eesti , kirjavahemärk nüüd nüüd adv eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti temä tema pron sg.nom. eesti vastse vastne adj sg.gen. eesti Patenti Patenti s_nimi sg.nom. eesti ostnu ostma v nud. eesti selle see pron sg.gen. eesti tarbis tarbima v pers.ind.ipf.sg.3. eesti lainasi eesti tälle tema pron sg.all. eesti 34 34 number rbl rbl lüh. eesti ent ent konj eesti temä tema pron sg.nom. eesti ei ei modadv eesti tahha tahtma v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti ärrä ära v eesti massa maks s sg.ill. eesti . kirjavahemärk
Jaak Jaak s_nimi sg.nom. eesti Kaup Kaup s_nimi sg.nom. eesti üttel ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk et et konj eesti minna minema v inf. eesti olle olema v pers.imp.pr.sg.2. eesti se see pron sg.nom. eesti Patenti Patenti s_nimi sg.nom. eesti ilma ilma adp eesti rahata raha s sg.ab. eesti sanu saama v nud. eesti ja ja konj eesti nida eesti ana andma v pers.imp.pr.sg.2. eesti mina mina s sg.nom. eesti ka ka adv eesti Patenti Patenti s_nimi sg.nom. eesti ärrä ära v eesti , kirjavahemärk ent ent konj eesti se see pron sg.nom. eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti essi ise pron sg.nom. eesti assi ass s sg.gen. eesti et et konj eesti minna minema v inf. eesti 34 34 number rbl rbl lüh. eesti võlgo võlg s pl.part. eesti olle olema v pers.imp.pr.sg.2. eesti ja ja konj eesti minnul eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti muud muu pron sg.part. eesti asju asi s pl.part. eesti temä tema pron sg.nom. eesti käest käsi s sg.el. eesti nõuda nõudma v inf. eesti : kirjavahemärk Jakob Jakob s_nimi sg.nom. eesti Läne Läne s_nimi sg.nom. eesti and andma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti mulle mina pron sg.all. eesti kõrtsi kõrts s sg.ill. eesti varra eesti kauba kaup s sg.gen. eesti päle peale adp eesti 170 170 number rbl rbl lüh. eesti eest eest adp eesti , kirjavahemärk ent ent konj eesti nüüd nüüd adv eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti temä tema pron sg.nom. eesti kontrakti eesti kirjotanu eesti 200 200 number rbl rbl lüh. eesti , kirjavahemärk sis siis adv eesti nõvva nõudma v nom. eesti minna minema v inf. eesti temä tema pron sg.nom. eesti käest käsi s sg.el. eesti se see pron sg.nom. eesti rohkemb eesti kirjotetu eesti rahha raha s sg.gen. eesti taggasi tagasi adp eesti 30 30 number rbl rbl lüh. eesti
temä tema pron sg.nom. eesti veddäs eesti mino mina pron sg.gen. eesti obbese eesti sitta sitt s sg.ill. eesti ilma ilma adp eesti küssimatta eesti 30 30 number kormat eesti ärrä ära v eesti se see pron sg.nom. eesti eest eest adp eesti nõvva nõudma v nom. eesti egga ega adv eesti koormast koorem s sg.el. eesti 20 20 number kop kop lüh. eesti 6 6 number rbl rbl lüh. eesti
temä tema pron sg.nom. eesti and andma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti mulle mina pron sg.all. eesti 1 1 number vaka vakk s sg.gen. eesti ma mina pron sg.nom. eesti halva halb adj sg.gen. eesti lina lina s sg.gen. eesti maad maa s sg.part. eesti kost kost s sg.nom. eesti ma mina pron sg.nom. eesti middägi miski pron sg.part. eesti es ei modadv pers.ind.ipf.sg.3.neg. eesti sa sina pron sg.nom. eesti se see pron sg.nom. eesti eest eest adp eesti nõvva nõudma v nom. eesti kohjo eesti tassumises eesti 50 50 number rbl rbl lüh. eesti
sääl seal adv eesti kõrtsin eesti es ei modadv pers.ind.ipf.sg.3.neg. eesti olle olema v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti letti lett s sg.part. eesti minna minema v inf. eesti töi eesti lavva eesti ja ja konj eesti teije eesti se see pron sg.nom. eesti eest eest adp eesti 5 5 number rbl rbl lüh. eesti
Summa summa s sg.nom. eesti 91 91 number rbl rbl lüh. eesti
Jaak Jaak s_nimi sg.nom. eesti Kaup Kaup s_nimi sg.nom. eesti tõi tooma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti omma oma pron sg.gen. eesti kontrakti eesti ette ette adv eesti , kirjavahemärk selle see pron sg.gen. eesti pääl peal adp eesti saisnu eesti et et konj eesti kõrtsi kõrts s sg.gen. eesti mees mees s sg.nom. eesti Jaak Jaak s_nimi sg.nom. eesti Kaup Kaup s_nimi sg.nom. eesti massap eesti 200 200 number rbl rbl lüh. eesti ja ja konj eesti saap saama v pers.ind.pr.sg.3. eesti eggäst eesti nurmest nurm s sg.el. eesti 1 1 number vaka vakk s sg.gen. eesti ma mina pron sg.nom. eesti maad maa s sg.part. eesti mes mis pron sg.nom. eesti ta tema pron sg.nom. eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti sanu saama v nud. eesti ja ja konj eesti saisap eesti selgeste eesti et et konj eesti 1 1 number vaka vakk s sg.gen. eesti ma mina pron sg.nom. eesti lina lina s sg.gen. eesti maad maa s sg.part. eesti saap saama v pers.ind.pr.sg.3. eesti nurme nurm s sg.gen. eesti veerest veerest adp eesti , kirjavahemärk sittast eesti ei ei modadv eesti olle olema v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti middagi miski pron sg.part. eesti kontraktin eesti ütteldu ütlema v tud. eesti , kirjavahemärk ent ent konj eesti sis siis adv eesti saap saama v pers.ind.pr.sg.3. eesti iks iks s sg.nom. eesti kessä eesti päle peale adp eesti röa eesti nurme nurm s sg.gen. eesti pantus eesti . kirjavahemärk
Kauba kaup s sg.gen. eesti letti lett s sg.ill. eesti teggeminne eesti ei ei modadv eesti olle olema v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti kontraktin eesti . kirjavahemärk
Moistetu mõistma v tud. eesti : kirjavahemärk Kõrtsi Kõrtsi s_nimi sg.nom. eesti mees mees s sg.nom. eesti Jaak Jaak s_nimi sg.nom. eesti Kaup Kaup s_nimi sg.nom. eesti peäp eesti kõrtsi kõrts s sg.ill. eesti vastse vastne adj sg.gen. eesti Patenti Patenti s_nimi sg.nom. eesti sel see pron sg.ad. eesti 23 23 number Aprillil aprill s sg.ad. eesti ilma ilma adv eesti massuta eesti sinnä sinna adv eesti jätma jätma v sup. eesti ja ja konj eesti massap eesti se see pron sg.nom. eesti võlg võlg s sg.nom. eesti rahha raha s sg.gen. eesti 34 34 number rbl rbl lüh. eesti Jakob Jakob s_nimi sg.nom. eesti Länele Läne s_nimi sg.all. eesti ärrä ära v eesti . kirjavahemärk
Sest sest konj eesti rohkemb eesti rahha raha s sg.gen. eesti nõudmissest eesti 90 90 number rbl rbl lüh. eesti mes mis pron sg.nom. eesti ta tema pron sg.nom. eesti Kaup Kaup s_nimi sg.nom. eesti arvap arvama v pers.ind.pr.sg.3. eesti nõuda nõudma v inf. eesti - kirjavahemärk nink ning konj eesti 30 30 number koorma koorem s sg.gen. eesti sitta sitt s sg.ill. eesti eest eest adp eesti ja ja konj eesti 1 1 number vaka vakk s sg.gen. eesti ma mina pron sg.nom. eesti linna linn s sg.gen. eesti ma mina pron sg.nom. eesti eest eest adp eesti kahjo eesti rahha raha s sg.part. eesti ei ei modadv eesti sa sina pron sg.nom. eesti middägi miski pron sg.part. eesti se see pron sg.nom. eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti tühjas tühi adj sg.in. eesti moistetu mõistma v tud. eesti , kirjavahemärk ent ent konj eesti selle see pron sg.gen. eesti letti lett s sg.part. eesti teggemisse tegemine s sg.ill. eesti eest eest adv eesti massap eesti Jakob Jakob s_nimi sg.nom. eesti Läne Läne s_nimi sg.nom. eesti Kaupale Kaup s_nimi sg.all. eesti 2 2 number rbl rbl lüh. eesti , kirjavahemärk ne see pron pl.nom. eesti masso eesti peava pidama v pers.ind.pr.pl.3. eesti 2 2 number näddäli nädal s sg.gen. eesti sissen eesti mõllembilt eesti poolt poolt adp eesti ärrä ära v eesti tettäma eesti . kirjavahemärk
Loeti lugema v eesti ette ette adv eesti . kirjavahemärk
Jaak Jaak s_nimi sg.nom. eesti Kaup Kaup s_nimi sg.nom. eesti ei ei modadv eesti olle olema v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti rahhul rahul adv eesti . kirjavahemärk
Protokoll protokoll s sg.nom. eesti anti andma v eesti välja välja adv eesti sel see pron sg.ad. eesti 1 1 number Märtsil märts s sg.ad. eesti . kirjavahemärk
Rentnik rentnik s sg.nom. eesti Jakob Jakob s_nimi sg.nom. eesti Läne Läne s_nimi sg.nom. eesti üttel ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti selle see pron sg.gen. eesti vasta vastama v pers.imp.pr.sg.2. eesti kaubese eesti päle peale adp eesti , kirjavahemärk temä tema pron sg.nom. eesti saap saama v pers.ind.pr.sg.3. eesti eggäst eesti nurmest nurm s sg.el. eesti 1 1 number vaka vakk s sg.gen. eesti ma mina pron sg.nom. eesti maad maa s sg.part. eesti , kirjavahemärk sit eesti peäp eesti kessä eesti päle peale adp eesti pantema pant_ema s sg.nom. eesti , kirjavahemärk kontraktin eesti seisap seisma v pers.ind.pr.sg.3. eesti 1 1 number vaka vakk s sg.gen. eesti ma mina pron sg.nom. eesti vere veri s sg.gen. eesti maad maa s sg.part. eesti linas lina s sg.in. eesti , kirjavahemärk sis siis adv eesti kui kui konj eesti lina lina s sg.nom. eesti es ei modadv pers.ind.ipf.sg.3.neg. eesti kasva kasvama v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti , kirjavahemärk eggä iga pron sg.nom. eesti se see pron sg.nom. eesti minno mina pron sg.part. eesti süüd süü s sg.part. eesti ei ei modadv eesti olle olema v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti , kirjavahemärk letti lett s sg.part. eesti ei ei modadv eesti olle olema v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti mina mina s sg.part. eesti lubbanu lubama v nud. eesti tettä eesti ei ei modadv eesti massa maksma v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti ka ka adv eesti tälle tema pron sg.all. eesti . kirjavahemärk
1 1 number Kõrtsi Kõrtsi s_nimi sg.nom. eesti olle olema v pers.imp.pr.sg.2. eesti 200 200 number rbl rbl lüh. eesti eest eest adp eesti ä ä lüh. eesti nätte eesti 170 170 number rbl rbl lüh. eesti eest eest adp eesti välja välja adv eesti rentnu eesti tal tema pron sg.ad. eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti kontraht kontraht s sg.nom. eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk