Vana kirjakeele korpus
Monned kennad luggud ...
Masing, Carl Johannes, 1839
Lehekülg 3
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Monned eesti Kennad eesti Luggud eesti töeste eesti sündinud eesti asjadest eesti , kirjavahemärk Ma-+ eesti +rahwa eesti mele eesti heaks eesti ja eesti hinge eesti tassuks eesti kokko+ eesti +kirjotud eesti . kirjavahemärk
Essimenne eesti ande eesti . kirjavahemärk
eesti Jehowa eesti sanna eesti on eesti öige eesti ja eesti keik eesti Temma eesti eesti on eesti tössidus eesti . kirjavahemärk
eesti Temma eesti armastab eesti öigust eesti ja eesti kohhut eesti , kirjavahemärk Ma eesti on eesti tais eesti
eesti Jehowa eesti heldust eesti . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti tulge eesti ja eesti juttustagem eesti
eesti Sionis eesti Jehowa eesti , kirjavahemärk omma eesti Jummala eesti tööd eesti ! kirjavahemärk eesti eesti
( viide Taw viide . viide Laul viide . viide 33 viide , viide 4 viide . viide 5 viide . viide Jerem viide . viide 51 viide , viide 10 viide ) viide . viide
Tartus eesti , kirjavahemärk 1839 number aastal eesti . kirjavahemärk
Trükkitud eesti Lindworfi eesti pärriatte eesti kirjadega eesti . kirjavahemärk
1 number . kirjavahemärk Kuidas eesti paggana eesti rahwa eesti lapsed eesti risti-+ eesti +usso eesti koli eesti armastawad eesti . kirjavahemärk
Ostindia eesti ma eesti jures eesti on eesti üks eesti suur eesti saar eesti , kirjavahemärk nimmega eesti Seilon eesti . kirjavahemärk
Ka eesti seäl eesti , kirjavahemärk ni+ eesti +sammoti eesti kui eesti teistes eesti paggana eesti maades eesti , kirjavahemärk kulutawad eesti risti+- eesti +usso eesti öppetajad eesti armo eesti öppetust eesti ja eesti on eesti peälegi eesti mitto eesti koli eesti seädnud eesti , kirjavahemärk kus eesti Jndia eesti rahwa eesti lapsed eesti Jummala eesti sanna eesti luggema eesti ning eesti moistma eesti öppiwad eesti . kirjavahemärk
Ühhe eesti koli eesti jure eesti läks eesti te eesti ülle eesti süggawa eesti jöe eesti , kirjavahemärk kuhho eesti uut eesti ja eesti suurt eesti silda eesti ehhiti eesti , kirjavahemärk ja eesti kus eesti igga+ eesti +üks eesti , kirjavahemärk kes eesti silla eesti ülle eesti tahtis eesti minna eesti , kirjavahemärk piddi eesti silla+ eesti +rahha eesti maksma eesti . kirjavahemärk eesti
Se eesti olli eesti nüüd eesti nende eesti lastele eesti , kirjavahemärk kes eesti sedda eesti teed eesti möda eesti tullid eesti , kirjavahemärk sureks eesti waewaks eesti , kirjavahemärk sest eesti nemmad eesti ollid eesti waesed eesti ja eesti ei eesti woinud eesti milgi eesti wisil eesti igga eesti pääw eesti sedda eesti silla+ eesti +rahha eesti maksta eesti . kirjavahemärk
Küllab eesti meie eesti suggo eesti lapsed eesti olleksid eesti koddo eesti jänud eesti ja eesti meie eesti suggo eesti wannemad eesti ep+ eesti +olleks eesti ka eesti muud eesti nou eesti teädnud eesti egga eesti tahtnudki eesti ; kirjavahemärk agga eesti mis eesti teggid eesti paggana eesti rahwa eesti lapsed eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti Jummala eesti kallist eesti sanna eesti saaks eesti öppida eesti ? kirjavahemärk
Suremad eesti poisid eesti pannid eesti keik eesti koli-+ eesti +ramatud eesti kokko eesti , kirjavahemärk jaggasid eesti neid eesti siis eesti isse+ eesti +keskes eesti , kirjavahemärk siddusid eesti , kirjavahemärk igga+ eesti +üks eesti omma eesti jaggo eesti , kirjavahemärk pea eesti peäle eesti kinni eesti , kirjavahemärk ja eesti uiosid eesti nenda eesti jöest eesti läbbi eesti ; kirjavahemärk wähhemad eesti lapsed eesti uiosid eesti tühjalt eesti nende eesti järrel eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti wisi eesti said eesti nemmad eesti ilma eesti rahhata eesti koli eesti , kirjavahemärk ja eesti läksid eesti igga+ eesti +pääw eesti sedda=+ eesti +samma eesti teed eesti jöest eesti läbbi eesti koddo eesti . kirjavahemärk
Ja eesti kui eesti vannemad eesti Seiloni eesti sare eesti peäl eesti omma eesti lastele eesti kül eesti lubba eesti andsid eesti , kirjavahemärk kolides eesti luggemist eesti öppida eesti , kirjavahemärk agga eesti neid eesti siiski eesti omma eesti wanna eesti ebba+ eesti +usso eesti ning eesti woera eesti Jummala eesti tenistussele eesti sundisid eesti , kirjavahemärk siis eesti pannid eesti lapsed eesti allandlikko eesti palwega eesti wasto eesti ja eesti ütlesid eesti ikka eesti , kirjavahemärk et eesti neid eesti mitte eesti ennam eesti koli eesti wasto eesti ei eesti woeta eesti , kirjavahemärk kui eesti nemmad eesti wanna eesti ebba=+ eesti +usso eesti wisid eesti ja eesti kombed eesti mahha eesti ei eesti jätta eesti , kirjavahemärk ja eesti Jummalat eesti ennam eesti ei eesti karda eesti kui eesti innimessi eesti . kirjavahemärk
Amerika eesti maal eesti leidis eesti üks eesti Saksa-+ eesti +ma eesti reisia eesti nende eesti kolides eesti , kirjavahemärk mis eesti selle eesti paggana eesti rahwa eesti seas eesti jo eesti monne eesti aia eesti eest eesti seäti eesti , kirjavahemärk paljo eesti lapsi eesti kous eesti ollewad eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk