Vana kirjakeele korpus
Piibli eessõnad
Helle, Anton Thor, 1739
Eeltekst
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Selle eesti kuiudega kuju pilt, kujutis s pl.kom. eesti trükkitud eesti lehhe eesti ärra+ eesti +selletus eesti . kirjavahemärk
KEsk eesti paikas eesti on eesti need eesti sannad eesti : kirjavahemärk Keik eesti se eesti pühha eesti Kirri eesti , kirjavahemärk ehk eesti Wanna eesti ja eesti Ue eesti Seädusse eesti Jummala eesti Sanna eesti n eesti .t eesti .s eesti . kirjavahemärk
Need eesti näitwad eesti ülles eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti ep eesti plle eesti üks eesti kirri eesti , kirjavahemärk mis eesti innimessed eesti ommast eesti peast eesti ülles+ eesti +wötnud eesti , kirjavahemärk se eesti agga aga modadv eesti on eesti se+ eesti +suggune eesti kirri eesti , kirjavahemärk mis eesti Jummala eesti mehhed eesti pühha eesti Waimo eesti aiamisse eesti läbbi eesti on eesti ülles+ eesti +pannud eesti , kirjavahemärk et eesti rahwas eesti saaksid eesti se eesti läbbi eesti öppetud eesti , kirjavahemärk nomitud eesti , kirjavahemärk maenitsetud eesti ja eesti nenda eesti öigusse eesti tee eesti peäle eesti juhhatatud eesti meie eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggija eesti jure eesti , kirjavahemärk kes eesti meid eesti on eesti lunnastanud lunastama v nud. eesti omma eesti pühha eesti werrega eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +pärrast eesti on eesti üllemas eesti paikas eesti I eesti . kirjavahemärk üks eesti tal eesti , kirjavahemärk kes eesti omma eesti ühhe eesti jallaga eesti risti eesti , kirjavahemärk ja eesti teisega eesti wallitsusse-+ eesti +keppi eesti peab eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti sannad eesti on eesti seäl eesti ülle eesti : kirjavahemärk Tal eesti enne eesti tappetud eesti , kirjavahemärk nüüd eesti ausse eesti töstetud eesti . kirjavahemärk Öppetusseks eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggija eesti kui eesti se eesti ilma+ eesti +süta eesti Jummala eesti talleke eesti kül eesti meie eesti pattude eesti pärrast eesti risti eesti surma eesti surnud eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti meie eesti öigeks+ eesti +samisseks eesti jälle eesti surnust eesti on eesti ülles+ eesti +tousnud eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti kunningas eesti nüüd eesti wallitseb eesti ommas eesti risti eesti koggodusses eesti ; kirjavahemärk sest eesti ööldakse eesti Ilm eesti . kirjavahemärk 5 number , kirjavahemärk 12 number : kirjavahemärk Se eesti tal eesti , kirjavahemärk mis eesti on eesti ärra+ eesti +tappetud eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti wäärt eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti wöttab eesti wägge eesti ja eesti rikkust eesti , kirjavahemärk ja eesti tarkust eesti , kirjavahemärk ja eesti rammo eesti ja eesti auustust eesti , kirjavahemärk ja eesti au eesti ja eesti kitust eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +samma eesti risti eesti koggodus eesti hütakse eesti pühhas eesti kirjas eesti pühhaks eesti mäeks eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti Jummal eesti se eesti Issa eesti ütleb eesti 2 number Laul eesti . kirjavahemärk 6 number . kirjavahemärk s eesti . kirjavahemärk Minna eesti ollen eesti woidnud eesti omma eesti kunninga eesti omma eesti pühha eesti Sioni eesti mäe eesti ülle eesti ; kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti seisab eesti se eesti tal eesti Jummala eesti Poeg eesti mäe eesti peäl eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti se eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.nom. eesti ülles+ eesti +näitab eesti . kirjavahemärk
2 number . kirjavahemärk On eesti se eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.nom. eesti , kirjavahemärk kus eesti Moses eesti ja eesti Aaron eesti sees+ eesti +seisawad eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti ülle eesti need eesti sannad eesti : kirjavahemärk Seäl eesti kässo eesti katte eesti all eesti Sind eesti enne eesti kaugelt eesti nähti eesti . kirjavahemärk
Nenda eesti kui eesti keik eesti waggad eesti wannad-+ eesti +issad eesti , kirjavahemärk mis eesti enne eesti Mosest eesti ja eesti Aaronit eesti ellanud eesti , kirjavahemärk sedda eesti ärra+ eesti +tappetud eesti talle eesti uskus eesti on eesti näinud eesti oma eesti ohwride eesti ja eesti jummala+ eesti +tenistusse eesti jures eesti , kirjavahemärk kus eesti piddi eesti werd eesti ikka eesti jures eesti ollema eesti ; kirjavahemärk nenda eesti on eesti keige+ eesti +ennamiste eesti Moses eesti ja eesti Aaron eesti Tedda eesti näinud eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti ommeti eesti kässo eesti katte eesti all eesti ; kirjavahemärk sest eesti Mosesse eesti läbbi eesti andis eesti Jummal eesti sedda eesti käsko eesti ja eesti keik eesti käskmissed eesti , kirjavahemärk kuida eesti wanna eesti seädusse eesti jummala+ eesti +tenistus eesti piddi eesti sama eesti ülles+ eesti +petud eesti mitme+ eesti +sugguse eesti kombe eesti ja eesti wisiga eesti , kirjavahemärk mis eesti keik eesti näitsid eesti sesamma eesti ärra+ eesti +tappetud eesti ja eesti ausse eesti töstetud eesti talle eesti peäle eesti ; kirjavahemärk temma eesti se eesti olli eesti ka ka modadv eesti , kirjavahemärk kes eesti essite eesti keik eesti sedda eesti ramatusse eesti on eesti ülles+ eesti +pannud eesti ja eesti kalliste eesti temmast eesti tunnistanud eesti . kirjavahemärk
Aaron eesti olli eesti essimenne eesti üllem-+ eesti +preester eesti , kirjavahemärk kel eesti kül eesti olli eesti werrega eesti teggemist eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti Jummala eesti ette eesti piddi eesti igga eesti päwa eesti wima eesti pühha eesti paika eesti , kirjavahemärk se eesti sai eesti Tedda eesti rohkeste eesti nähha eesti ohwride eesti ja eesti ripputamisse eesti jures eesti , kirjavahemärk keik eesti temma eesti ammeti amet s sg.gen. eesti eesti tunnistas eesti ta eesti sest+ eesti +sammast eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggijast eesti , kirjavahemärk ja eesti Aaron eesti isse eesti olli eesti märgiks eesti , kirjavahemärk tähheks eesti ja eesti öiete eesti kuiuks kuju s sg.tr. eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggia eesti piddi eesti ka ka modadv eesti üllem-+ eesti +preester eesti ollema eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti sedda eesti wisi eesti , kirjavahemärk et eesti Ta eesti mitte eesti ei eesti piddand eesti sikkude sikk s pl.gen. eesti egga eesti wassikatte eesti werrega eesti pühha eesti paika eesti minnema eesti , kirjavahemärk waid eesti omma eesti ennese eesti werrega eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti Paulus eesti ütleb eesti Ebr eesti . kirjavahemärk 9 number , kirjavahemärk 12 number . kirjavahemärk
3 number . kirjavahemärk Teisel eesti polel eesti seäl eesti wastastikko eesti on eesti se eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.nom. eesti nähha eesti , kirjavahemärk kus eesti ülle eesti need eesti sannad eesti : kirjavahemärk Prohweti eesti sanna eesti sees eesti ka ka modadv eesti poleks eesti ilmsiks eesti tehti eesti . kirjavahemärk
Seäl eesti näikse eesti Tawetit eesti ja eesti muud eesti prohwetid eesti , kirjavahemärk kes eesti kõik eesti ka ka modadv eesti meie eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggiast eesti on eesti kirjotanud eesti ja eesti tunnistanud eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti piddi eesti surrema eesti ja eesti jälle eesti ülles+ eesti +tousma eesti , kirjavahemärk ja eesti mis eesti au eesti sisse eesti Ta eesti piddi eesti pärrast eesti neid eesti kannatamissi kannatamine s pl.part. eesti sama eesti . kirjavahemärk
Isse eesti on eesti nemmad eesti ka ka modadv eesti Temma eesti peäle eesti lootnud eesti , kirjavahemärk ja eesti Temma eesti järrele eesti ootnud eesti ; kirjavahemärk sest eesti nemmad eesti ep eesti olle eesti sedda eesti kallist eesti talle eesti mitte eesti sanud eesti silmaga eesti nähha eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti temma eesti apostlid eesti ja eesti ewangelistid eesti Tedda eesti said eesti nähha eesti , kirjavahemärk ja eesti said eesti Temmaga eesti süa eesti ja eesti jua eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +pärrast eesti ei eesti moistnud eesti prohwetid eesti ka ka modadv eesti mitte eesti ni eesti täieste eesti sedda eesti wisi eesti Temmast eesti kirjotada eesti , kirjavahemärk kui eesti pärrast eesti need eesti teised eesti . kirjavahemärk
Poleks eesti on eesti Ta eesti siis eesti agga aga modadv eesti ilmsiks eesti tehtud eesti prohwetide eesti ramatutte eesti sees eesti . kirjavahemärk
4. number Al eesti surema eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.gen. eesti ülle eesti on eesti need eesti sannad eesti : kirjavahemärk Siin eesti täies eesti walgusses eesti Sa eesti paistad eesti heldeste eesti . kirjavahemärk Seäl eesti sa eesti nääd eesti kuius kuju pilt, kujutis s sg.in. eesti Jesust eesti ollewad eesti öppetamas eesti ommad eesti jüngrid eesti ; kirjavahemärk need eesti said eesti siis eesti sedda eesti Talle eesti omma eesti silmaga eesti nähha eesti ja eesti omma eesti körwaga eesti kuulda eesti , kirjavahemärk mis eesti prohwetid eesti ja eesti muud eesti waggad eesti wanna eesti seädusse eesti ajal eesti uskus eesti kaugelt eesti ja eesti katte eesti al eesti said eesti nähha eesti ja eesti sest eesti kuulda eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +pärrast eesti ütleb eesti meie eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggija eesti omma eesti jüngritte eesti wasto eesti Luk eesti . kirjavahemärk 10 number , kirjavahemärk 23 number . kirjavahemärk 24 number . kirjavahemärk Önsad õnnis adj pl.nom. eesti on eesti need eesti silmad eesti , kirjavahemärk kes eesti näwad eesti , kirjavahemärk mis eesti teie eesti näte eesti , kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk t eesti . kirjavahemärk s eesti . kirjavahemärk Nemmad eesti said eesti siis eesti sedda eesti nähha eesti ja eesti kuulda eesti , kirjavahemärk mis eesti nemmad eesti piddid eesti pärrast eesti ka ka modadv eesti teisi eesti öppetama eesti , kirjavahemärk ja eesti et eesti nende eesti öppetusse eesti läbbi eesti ikka eesti ka ka modadv eesti teised eesti saaksid eesti öppetud eesti ma-+ eesti +ilma eesti otsani eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk