Vana kirjakeele korpus
Piibli eessõnad
Helle, Anton Thor, 1739
Eeltekst
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Se+ eesti +pärrast eesti ütleb eesti meie eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggija eesti omma eesti jüngritte eesti wasto eesti Luk eesti . kirjavahemärk 10 number , kirjavahemärk 23 number . kirjavahemärk 24 number . kirjavahemärk Önsad õnnis adj pl.nom. eesti on eesti need eesti silmad eesti , kirjavahemärk kes eesti näwad eesti , kirjavahemärk mis eesti teie eesti näte eesti , kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk t eesti . kirjavahemärk s eesti . kirjavahemärk Nemmad eesti said eesti siis eesti sedda eesti nähha eesti ja eesti kuulda eesti , kirjavahemärk mis eesti nemmad eesti piddid eesti pärrast eesti ka ka modadv eesti teisi eesti öppetama eesti , kirjavahemärk ja eesti et eesti nende eesti öppetusse eesti läbbi eesti ikka eesti ka ka modadv eesti teised eesti saaksid eesti öppetud eesti ma-+ eesti +ilma eesti otsani eesti . kirjavahemärk
Sest eesti on eesti ka ka modadv eesti 5 number . kirjavahemärk teise eesti körwas eesti üks eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.nom. eesti nähha eesti , kirjavahemärk kus eesti üks eesti öppetaja eesti on eesti rahwast eesti öppetamas eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti sannad eesti on eesti seäl eesti ülle eesti : kirjavahemärk Et eesti sanna eesti kuuldes eesti keik eesti Sind eesti tundwad eesti töeste eesti . kirjavahemärk
Need eesti sannad eesti öppetawad eesti meid eesti , kirjavahemärk et eesti ei eesti pea eesti üks+ eesti +päines eesti Jummala eesti sanna eesti kuulma eesti , kirjavahemärk waid eesti et eesti meie eesti ka ka modadv eesti peame eesti omma eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggiat eesti öppima eesti öiete eesti tundma eesti , kirjavahemärk mis+ eesti +suggune eesti Ta eesti on eesti , kirjavahemärk kuida eesti meie eesti Temma eesti läbbi eesti agga aga modadv eesti üks+ eesti +päines eesti woime eesti eddasi eesti ja eesti önsaks õnnis adj sg.tr. eesti sada eesti : kirjavahemärk sest eesti et eesti sedda eesti muud eesti teed eesti ep eesti olle eesti , kirjavahemärk kust eesti meie eesti woiksime eesti jälle eesti Jummalaga eesti ühte eesti sada eesti , kirjavahemärk kui eesti agga aga modadv eesti selle eesti ärra+ eesti +tappetud eesti talle eesti läbbi eesti . kirjavahemärk
Üks eesti ni+ eesti +suggune eesti öppetaja eesti agga aga modadv eesti , kirjavahemärk kes eesti sedda eesti teed eesti tahhab eesti juhhatada eesti , kirjavahemärk peab eesti isse eesti Jummalast eesti ollema eesti öppetud eesti , kirjavahemärk siis eesti saab eesti ta eesti omma eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggijat eesti süddames eesti nähha eesti ja eesti tunda eesti , kirjavahemärk ja eesti siis eesti wast eesti moistab eesti temma eesti teistele eesti ka ka modadv eesti sedda eesti asja eesti kulutada eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti ööldakse eesti
I eesti Joan eesti . kirjavahemärk 1 number , kirjavahemärk 1 number - eesti 4 number . kirjavahemärk ja eesti 2 number Korint eesti . kirjavahemärk 4 number , kirjavahemärk 6 number . kirjavahemärk
6 number . kirjavahemärk Seie eesti on eesti trükkitud eesti se eesti Paradisi eesti aed eesti , kirjavahemärk nende eesti sannadega eesti : kirjavahemärk Aedas eesti ärra+ eesti +pettetud eesti . kirjavahemärk
Siin eesti on eesti Adam eesti ja eesti Ewa eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti kuida eesti wanna eesti maddo eesti Ewaga eesti rägib eesti ja eesti nou eesti annab eesti sest eesti ärra+ eesti +keeldud eesti puust eesti süa eesti , kirjavahemärk mis eesti meie eesti essimessed eesti wannemad eesti ka ka modadv eesti wötsid eesti tehha eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti läbbi eesti saatsid eesti nemmad eesti ja eesti meid eesti keik eesti Jummala eesti wihha eesti alla eesti . kirjavahemärk
Nemmad eesti said eesti siis eesti ärra+ eesti +pettetud eesti nenda eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti Jummalast eesti ja eesti keigest eesti önnest eesti ja eesti önnistussest õnnistus s sg.el. eesti lahti eesti ja eesti ilma eesti jäid eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti head eesti mis eesti mao eesti pettusse eesti läbbi eesti olli eesti ärra+ eesti +kautud eesti , kirjavahemärk piddi eesti Jummala eesti Poeg eesti meile eesti jälle eesti saatma eesti , kirjavahemärk seks eesti piddi eesti Ta eesti essite eesti innimesseks eesti sama eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti näitab eesti nüüd eesti ülles eesti 7 number . kirjavahemärk se eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.nom. eesti , kirjavahemärk kus eesti ülle eesti need eesti sannad eesti : kirjavahemärk Lautas eesti jälle eesti sadetud eesti . kirjavahemärk
Seäl eesti nääd eesti sa eesti Maria eesti ja eesti Josepi eesti Jummala eesti Poia eesti jures eesti ollewad eesti , kirjavahemärk kes eesti kui eesti lapsoke eesti soimes eesti on eesti maggamas eesti , kirjavahemärk ja eesti nüüd eesti ilmale eesti sanud eesti , kirjavahemärk et eesti Ta eesti tahhab eesti meile eesti sedda eesti ärra+ eesti +kaddund eesti önnistust õnnistus s sg.part. eesti jälle eesti kätte eesti sata eesti om̃a eesti kannatamisse kannatamine s sg.gen. eesti ja eesti surmaga eesti . kirjavahemärk
Sest eesti on eesti 8 number . kirjavahemärk üks eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.nom. eesti nähha eesti , kirjavahemärk kus eesti sees eesti üks eesti maddo eesti on eesti ridwa eesti otsa eesti pandud eesti , kirjavahemärk ja eesti seäl eesti ülle eesti on eesti need eesti sannad eesti : kirjavahemärk Mao eesti näul eesti pu eesti peäl eesti seätud eesti . kirjavahemärk
Meie eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggia eesti on eesti isse eesti omma eesti kalli eesti suga eesti ülles+ eesti +räkind eesti Joan eesti . kirjavahemärk 3 number , kirjavahemärk 14 number . kirjavahemärk mis eesti tähheks eesti ja eesti märgiks eesti se eesti olnud eesti , kirjavahemärk et eesti Jummal eesti sedda eesti käsknud eesti Mosest eesti tehha eesti 4 number Mos eesti . kirjavahemärk 21 number , kirjavahemärk 8 number . kirjavahemärk 9 number . kirjavahemärk
Seks eesti on eesti se eesti körbes eesti sündinud eesti , kirjavahemärk et eesti Jummal eesti piddi eesti kulutama eesti ja eesti öppetama eesti , kirjavahemärk et eesti innimesse eesti poeg eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti meie eesti meie eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggia eesti Jesus eesti ni eesti sammote eesti ka ka modadv eesti piddi eesti sama eesti üllendatud eesti se eesti on eesti , kirjavahemärk risti eesti podud eesti . kirjavahemärk
Ja eesti se eesti on eesti ka ka modadv eesti meie eesti önneks eesti sündind eesti , kirjavahemärk sest eesti on eesti al eesti 9 number . kirjavahemärk Se eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.nom. eesti kus eesti rist eesti sees eesti , kirjavahemärk kus eesti külges eesti Jesus eesti Kristus eesti se eesti ilma+ eesti +süta eesti talleke eesti rippub eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti sannad eesti on eesti seäl eesti ülle eesti : kirjavahemärk Meie eesti önneks eesti ära+ eesti +netud eesti . kirjavahemärk
Patto eesti pärrast eesti ollime eesti keik eesti ärra+ eesti +netud eesti ja eesti jummalikkust eesti ellust eesti lahti eesti ; kirjavahemärk Kristus eesti piddi eesti siis eesti risti eesti surma eesti surrema eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti piddi eesti meie eesti pärrast eesti ollema eesti ärra+ eesti +netud eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti woiksime eesti olla eesti önnistud õnnistama v tud. eesti , kirjavahemärk ja eesti iggawest igavene adj sg.part. eesti ello eesti jälle eesti kätte eesti sada eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti wisi eesti selletab eesti Paulus eesti sedda eesti ärra eesti Kal eesti . kirjavahemärk 3 number , kirjavahemärk 13 number . kirjavahemärk 14 number . kirjavahemärk
10 number . kirjavahemärk Se eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.nom. eesti kus eesti ülle eesti need eesti sannad eesti : kirjavahemärk Tähtes eesti surmast eesti peästetud eesti , kirjavahemärk öppetab eesti meid eesti , kirjavahemärk et eesti kül eesti Kristus eesti piddi eesti meie eesti pärrast eesti ärra+surrema eesti , kirjavahemärk ommeti eesti ei eesti piddand eesti Ta eesti mitte eesti surmasse eesti jäma eesti , kirjavahemärk ja eesti et eesti se eesti öppetus eesti jo eesti wanna eesti seädusse eesti aial eesti on eesti teäda eesti olnud eesti ; kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti näikse eesti seäl eesti prohweti eesti Jona eesti ollewad eesti , kirjavahemärk kes eesti wallas+ eesti +kalla eesti köhhust eesti wälja eesti tulleb eesti , kirjavahemärk kus eesti ka ka modadv eesti kolm eesti päwa eesti ja eesti kolm eesti ööd öö s sg.part. eesti sees eesti olnud eesti , kirjavahemärk mis eesti piddi eesti tähheks eesti ollema eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti luñastaja eesti agga aga modadv eesti kolm eesti päwa eesti ja eesti kolm eesti ööd öö s sg.part. eesti piddi eesti haudas eesti ollema eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti Ta eesti isse eesti sedda eesti tähte eesti ärra+ eesti +selletab eesti Matt eesti . kirjavahemärk 12 number , kirjavahemärk 40 number . kirjavahemärk
Ja eesti se eesti on eesti ka ka modadv eesti nenda eesti töeste eesti sündinud eesti , kirjavahemärk sedda eesti näitab eesti se+ eesti +pärrast eesti 11 number . kirjavahemärk se eesti kuio kuju pilt, kujutis s sg.nom. eesti , kirjavahemärk mis eesti ülle eesti need eesti sannad eesti : kirjavahemärk Auga eesti ellus eesti näidetud eesti . kirjavahemärk
Seäl eesti nääd eesti sa eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggia eesti surnust eesti ülles+ eesti +töusnud eesti ja eesti hauast eesti wälja+ eesti +tulnud eesti sure eesti auga eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti on eesti se eesti woimusse eesti lip eesti ta eesti käes eesti , kirjavahemärk sest eesti Ta eesti on eesti pörgo eesti , kirjavahemärk kurrati eesti ja eesti surma eesti ärra+ eesti +woitnud eesti , kirjavahemärk nenda eesti et eesti Ta eesti jääb eesti ellama eesti iggaweste igavesti adv eesti iggawesseks igavene adj sg.tr. eesti aiaks eesti , kirjavahemärk omma eesti ausse eesti on eesti Ta eesti läinud eesti ja eesti istub eesti Jummala eesti au-+ eesti +järje eesti peäl eesti . kirjavahemärk
Heitkem eesti agga aga modadv eesti meie eesti keik eesti allandlikko eesti süddamega eesti uskus eesti Ta eesti ette eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti hoidkem eesti omma eesti ello eesti otsani eesti Ta eesti pole eesti , kirjavahemärk siis eesti same eesti Ta eesti jure eesti jäda eesti ikka eesti ja eesti iggaweste igavesti adv eesti . kirjavahemärk
Amen eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk