Vana kirjakeele korpus
Kleine Ehstnische Hand-Grammatik
Körber, Carl, 1867
Lehekülg 5
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
lehekülje pilt
11 number . kirjavahemärk # kirjavahemärk
Von saksa den saksa Dialecten saksa . kirjavahemärk # kirjavahemärk
Wie saksa im saksa Wörterbuch saksa , kirjavahemärk so saksa hier saksa in saksa der saksa Grammatik saksa , kirjavahemärk haben saksa wir saksa vorzugsweise saksa den saksa revalschen saksa Dialect saksa im saksa Auge saksa , kirjavahemärk da saksa der saksa dörptsche saksa ohnehin saksa nur saksa in saksa etwa saksa 17 number Kirchspielen saksa gesprochen saksa wird saksa , kirjavahemärk und saksa wäre saksa es saksa uns saksa erwünscht saksa , kirjavahemärk wenn saksa überall saksa allmählig saksa das saksa revalsche saksa eingeführt saksa werden saksa könnte saksa und saksa alle saksa ehstnischen saksa Bücher saksa in saksa diesem saksa Dialecte saksa gedruckt saksa würden saksa . kirjavahemärk
Denn saksa der saksa Dörpt saksa - saksa Ehste saksa versteht saksa gar saksa wohl saksa das saksa Reval-Ehstnische saksa , kirjavahemärk und saksa gilt saksa ihm saksa dasselbe saksa als saksa der saksa gebildetere saksa Dialect saksa , kirjavahemärk wie saksa solches saksa ja saksa auch saksa daraus saksa hervorgeht saksa , kirjavahemärk dass saksa die saksa Stadt saksa - saksa Ehsten saksa sich saksa gern saksa des saksa Reval saksa - saksa Ehstnischen saksa im saksa Sprechen saksa befleissigen saksa . kirjavahemärk
Auch saksa existirt saksa ja saksa das saksa ganze saksa alte saksa Testament saksa nur saksa erst saksa im saksa revalschen saksa Dialect saksa . kirjavahemärk
Dem saksa Reval saksa - saksa Ehsten saksa aber saksa klingt saksa das saksa Dörptsche saksa grob saksa , kirjavahemärk hart saksa und saksa oft saksa lächerlich saksa , kirjavahemärk und saksa mehrere saksa Ausdrücke saksa wie saksa amme eesti oder saksa hamme eesti ( kirjavahemärk Hemd saksa ) kirjavahemärk ; kirjavahemärk penni eesti ( kirjavahemärk Hund saksa ) kirjavahemärk ; kirjavahemärk sussi eesti ( kirjavahemärk Wolf saksa ) kirjavahemärk ; kirjavahemärk keswa eesti ( kirjavahemärk Gerste saksa ) kirjavahemärk ; kirjavahemärk mörsja eesti ( kirjavahemärk Braut saksa ) kirjavahemärk u saksa . kirjavahemärk versteht saksa er saksa wohl saksa gar saksa nicht saksa . kirjavahemärk
Für saksa solche saksa Leser saksa und saksa Lernende saksa , kirjavahemärk welche saksa das saksa Dörpt saksa - saksa Ehstnische saksa vorzugs saksa weise saksa wegen saksa ihrer saksa geschäftlichen saksa und saksa amtlichen saksa Verbindungen saksa erlernen saksa wollen saksa , kirjavahemärk verweisen saksa wir saksa auf saksa die saksa im saksa Wörterbuche saksa Theil saksa II saksa . kirjavahemärk durch saksa ein saksa d saksa . kirjavahemärk und saksa [] saksa be saksa zeichneten saksa Wörter saksa , kirjavahemärk die saksa im saksa Dörpt saksa - saksa Ehstnischen saksa ganz saksa anders saksa lauten saksa als saksa im saksa Revalschen saksa . kirjavahemärk
Kleine saksa Abänderungen saksa sind saksa etwa saksa aed eesti , kirjavahemärk der saksa Garten saksa , kirjavahemärk R. saksa - saksa aid eesti , kirjavahemärk D saksa ; kirjavahemärk issa eesti , kirjavahemärk der saksa Vater saksa , kirjavahemärk R saksa . kirjavahemärk - saksa essa eesti , kirjavahemärk D saksa ; kirjavahemärk eksima eesti , kirjavahemärk irren saksa , kirjavahemärk R saksa . kirjavahemärk - saksa essima eesti D saksa ; kirjavahemärk kaks eesti , kirjavahemärk zwei saksa , kirjavahemärk R saksa . kirjavahemärk - saksa kats eesti D saksa . kirjavahemärk - saksa - saksa Alle saksa Nominative ladina im saksa Plural ladina haben saksa im saksa R saksa . kirjavahemärk ein saksa d saksa am saksa Ende saksa , kirjavahemärk im saksa D saksa . kirjavahemärk einen saksa Vocal saksa : kirjavahemärk lapsed eesti , kirjavahemärk Kinder saksa , kirjavahemärk - saksa latse eesti . kirjavahemärk
Die saksa erste saksa Person saksa im saksa Präsens saksa hat saksa im saksa R saksa . kirjavahemärk ein saksa n saksa am saksa Ende saksa , kirjavahemärk im saksa D saksa . kirjavahemärk einen saksa Vocal saksa * saksa ) kirjavahemärk : kirjavahemärk minna eesti ollen eesti , kirjavahemärk ich saksa bin saksa , kirjavahemärk - saksa minna eesti olle eesti . kirjavahemärk
- saksa Die saksa zweite saksa Person saksa hat saksa im saksa R saksa . kirjavahemärk ein saksa d saksa , kirjavahemärk in saksa D saksa . kirjavahemärk ein saksa t saksa . kirjavahemärk sinna eesti tulled eesti , kirjavahemärk du saksa kommst saksa , kirjavahemärk - kirjavahemärk sinna eesti tullet eesti . kirjavahemärk
Die saksa dritte saksa Person saksa hat saksa im saksa R saksa . kirjavahemärk ein saksa b saksa , kirjavahemärk im saksa D saksa . kirjavahemärk ein saksa p saksa . kirjavahemärk temma eesti kirjotab eesti , kirjavahemärk er saksa schreibt saksa , kirjavahemärk - saksa temma eesti kirjotap eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk