Vana kirjakeele korpus
Uus Testament (v.a Mk, Ap, 1Kr, 2Kr, 1Jh, 2Jh, 3Jh)
Gutsleff, Eberhard ja Heinrich (tlk), 1715
Lehekülg 1
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
lehekülje pilt
Ewangelium eesti Pühhast eesti Matteussest eesti ülles+ eesti +kirjotud eesti
I eesti Pä+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 1 number . kirjavahemärk SE eesti on eesti JEsusse eesti Kristusse eesti Sündmisse eesti Ramat eesti / kirjavahemärk ke eesti on eesti Abrahami eesti Poja eesti Tawida eesti Poeg eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 2 number . kirjavahemärk Abrahamist eesti sündis eesti Jsak eesti / kirjavahemärk agga eesti Isakist eesti sündis eesti Jakob eesti / kirjavahemärk agga eesti Jakobist eesti sündis eesti Juda eesti / kirjavahemärk ja eesti temma eesti Wennad eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 3 number . kirjavahemärk Agga eesti Judast eesti sündis eesti Warets eesti ja eesti Saram eesti sest eesti Tamarist eesti ; kirjavahemärk agga eesti Waretsist eesti sündis eesti Eesrom eesti / kirjavahemärk agga eesti Eesromist eesti sündis eesti Aram eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 4 number . kirjavahemärk Agga eesti Aramist eesti sündis eesti Aminadab eesti / kirjavahemärk ja eesti Aminadabist eesti sündis eesti Naasson eesti / kirjavahemärk ja eesti Naassonist eesti sündis eesti Salomon eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 5 number . kirjavahemärk Agga eesti Salomonist eesti sündis eesti Poots eesti sest eesti Rahhabist eesti / kirjavahemärk ja eesti Pootsist eesti sündis eesti Obed eesti sest eesti Ruttist eesti / kirjavahemärk ning eesti Obedist eesti sündis eesti Jesse eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 6 number . kirjavahemärk Agga eesti Jessest eesti sündis eesti Kunningas eesti Tawid eesti / kirjavahemärk ja eesti Kunninga eesti Tawidast eesti sündis eesti Salomo eesti Uria eesti Naesest eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 7 number . kirjavahemärk Agga eesti Salomist eesti sündis eesti Roboam eesti / kirjavahemärk ja eesti Roboamist eesti sündis eesti Abia eesti / kirjavahemärk agga eesti Abiast eesti sündis eesti Assa eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 8 number . kirjavahemärk Agga eesti Assast eesti sündis eesti Josawat eesti / kirjavahemärk ja eesti Josawattist eesti sündis eesti Joram eesti / kirjavahemärk ning eesti Joramist eesti sündis eesti Osia eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 9 number . kirjavahemärk Agga eesti Osiast eesti sündis eesti Jotam eesti / kirjavahemärk ja eesti Jotamist eesti sündis eesti Akas eesti / kirjavahemärk ja eesti Akas eesti sündis eesti Etsekia eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 10 number Agga eesti Etsekiast eesti sündis eesti Manasse eesti / kirjavahemärk ja eesti Manassest eesti sündis eesti Amon eesti / kirjavahemärk ning eesti Amonist eesti sündis eesti Josia eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 11 number . kirjavahemärk Agga eesti Josiast eesti sündis eesti Jekonia eesti ja eesti temma eesti Wennad eesti / kirjavahemärk Pabiloni eesti Wange=+ eesti +wimisse eesti Ajal eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 12 number . kirjavahemärk Pärrast eesti Pabiloni eesti Wange-+ eesti +wimist eesti sündis eesti Jekoniast eesti Salatiel eesti / kirjavahemärk ja eesti Salatielist eesti sündis eesti Sorababel eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 13 number . kirjavahemärk Agga eesti Sorababelist eesti sündis eesti Abiud eesti / kirjavahemärk agga eesti Abbiudist eesti sündis eesti Eliakim eesti / kirjavahemärk ja eesti Eliakemist eesti sündis eesti Asor eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 14 number . kirjavahemärk Agga eesti Asorist eesti sündis eesti Sadok eesti / kirjavahemärk ja eesti Sadokist eesti sündis eesti Akin eesti / kirjavahemärk ning eesti Akinist eesti sündis eesti Eliud eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 15 number . kirjavahemärk Agga eesti Eliudist eesti sündis eesti Eleasar eesti / kirjavahemärk ja eesti Eleasarist eesti sündis eesti Matan eesti / kirjavahemärk ning eesti Matanist eesti sündis eesti Jakob eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 16 number . kirjavahemärk Ja eesti Jakobist eesti sündis eesti Josep eesti Maria eesti Mees eesti / kirjavahemärk keñest eesti ( kirjavahemärk Mariast eesti ) kirjavahemärk on eesti sündinud eesti JESUS eesti / kirjavahemärk ke eesti nimmetakse eesti Kristus eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 17 number . kirjavahemärk Keik eesti Pölwed eesti nüüd eesti Abrahamist eesti Tawida eesti sadik eesti on eesti elli+ eesti +teist+ eesti +kümmend eesti Pölwe eesti / kirjavahemärk ja eesti Tawidast eesti Pabiloni eesti Wange-+ eesti +wimisse eesti sadik eesti on eesti nelli+ eesti +teist=+ eesti +kümmend eesti Pölwe eesti ja eesti Pabiloni eesti Wangi-+ eesti +wimissest eesti Kristusse eesti sadik eesti nelli+ eesti +teist+ eesti +kümmend eesti Pölwe eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk