Vana kirjakeele korpus
Uus Testament
Gutsleff, Eberhard (toim) jt, 1715
Eeltekst
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Armas armas adj sg.nom. eesti Ma+ eesti +mees mees s sg.nom. eesti . kirjavahemärk
SE see pron eesti Ramat raamat s sg.nom. eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti sa eesti siin siin proadv eesti nääd nägema v pers.ind.pr.sg.2. eesti / kirjavahemärk on olema v eesti meie meie pron eesti Issanda-+ eesti +JEsusse Jeesus s_nimi sg.gen. eesti Kristusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti uus uus adj sg.nom. eesti Testament testament s pl.nom. eesti / kirjavahemärk ehk ehk konj eesti Jummala jumal s eesti Pühha püha s eesti Saña sõna s sg.nom. eesti / kirjavahemärk kumb kumb kes pron sg.nom. eesti pärrast pärast adp eesti Issanda eesti Jesusse Jeesus s_nimi sg.gen. eesti Kristusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti Sündmist eesti neist eesti pühhist eesti Ewangelistist eesti ning ning konj eesti Apostlist eesti on olema v eesti ülles+ üles afadv eesti +kirjotud kirjutama v tud. eesti . kirjavahemärk
Sest+ eesti +sammast sama pron sg.el. eesti pead pidama ipf. pidi- v pers.ind.pr.sg.2. eesti sinna eesti sedda see pron sg.part. eesti täädma teadma v sup. eesti : kirjavahemärk Kui kui konj eesti essimenne esimene num sg.nom. eesti Innimenne inimene s sg.nom. eesti olli olema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Patto patt s eesti sisse sisse afadv eesti langenud langema v nud. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti se see pron eesti läbbi läbi adp eesti iggawest eesti Hukkatust hukatus s sg.part. eesti ennese enese pron sg.gen. eesti päle peale adp eesti saatnud saatma v nud. eesti / kirjavahemärk siis siis proadv eesti on olema v eesti se see pron eesti helde helde adj eesti Jum̃al jumal s sg.nom. eesti ommast oma pron sg.el. eesti surest suur adj sg.el. eesti Armust arm s sg.el. eesti selle see pron eesti langenud langema v nud. eesti Innimessele inimene s sg.all. eesti sedda see pron sg.part. eesti kallist kallis adj eesti Tootust tõotus s sg.part. eesti andnud andma v nud. eesti / kirjavahemärk et et konj eesti tedda tema pron sg.part. eesti / kirjavahemärk ühhe üks pron sg.gen. eesti Wahhe+ vahe s eesti +mehhe mees s sg.gen. eesti ja ja konj eesti Lunnastaja lunastaja s eesti läbbi läbi adp eesti / kirjavahemärk Pattust patt s sg.el. eesti ja ja konj eesti Häddast eesti jälle jälle adv eesti piddi pidama ipf. pidi- v pers.ind.ipf.sg.3. eesti awwitadama avitama v ips.sup. eesti / kirjavahemärk agga aga modadv eesti se see pron eesti Hukkataja eesti / kirjavahemärk se see pron eesti on olema v eesti / kirjavahemärk Kurrati kurat s sg.gen. eesti Riik riik s sg.nom. eesti ja ja konj eesti Wäggi vägi s sg.nom. eesti piddi pidama ipf. pidi- v pers.ind.ipf.sg.3. eesti ärra+ ära afadv eesti +häwwitadama hävitama v ips.sup. eesti | ära hävitama afadv+v / kirjavahemärk ja ja konj eesti tühjaks tühi adj sg.tr. eesti tehtama tegema v ips.sup. eesti / kirjavahemärk ninda nõnda adv eesti kui kui konj eesti temma tema pron eesti selle see pron eesti Patto patt s eesti sisse sisse afadv eesti langenud langema v nud. eesti Innimessele inimene s sg.all. eesti sedda see pron sg.part. eesti römolikko eesti Sanna sõna s eesti kulutanud kuulutama v nud. eesti : kirjavahemärk Minna eesti tahan tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti Waeno vaen s sg.part. eesti tösta tõstma v eesti sinno sina pron sg.gen. eesti ja ja konj eesti Naese naine s sg.gen. eesti wahhele vahele adp eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti sinno sina pron sg.gen. eesti ja ja konj eesti temma tema pron eesti Seemne seeme s sg.gen. eesti wahhele vahele adp eesti / kirjavahemärk se+ see pron eesti +sam̃a eesti peab pidama v pers.ind.pr.sg.3. eesti sinno sina pron sg.gen. eesti Päa eesti russuks rusu s sg.tr. eesti tallama tallama v sup. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti sinna eesti pead pidama ipf. pidi- v pers.ind.pr.sg.2. eesti temma tema pron eesti Kando kand s sg.pl.part. eesti nööldama nõelama v sup. eesti I viide Mos viide . viide III viide . viide 15 viide . viide
See see pron eesti tootud tõotama v tud. eesti Naese naine s sg.gen. eesti Seme seeme s sg.nom. eesti on olema v eesti Kristus Kristus s_nimi sg.nom. eesti Jummala jumal s eesti Poeg poeg s sg.nom. eesti / kirjavahemärk se see pron eesti piddi pidama ipf. pidi- v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Ussi eesti / kirjavahemärk se see pron eesti on olema v eesti Kurrati kurat s sg.gen. eesti Päa eesti russuks rusu s sg.tr. eesti tallama tallama v sup. eesti / kirjavahemärk se see pron eesti on olema v eesti / kirjavahemärk temmale tema pron sg.all. eesti Wäggi vägi s sg.nom. eesti ärra+ ära afadv eesti +wotma võtma v sup. eesti / kirjavahemärk ommeti ometi adv eesti ninda nõnda adv eesti / kirjavahemärk et et konj eesti Kristusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti Kando kand s sg.pl.part. eesti piddi pidama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti nööldama nõelama v sup. eesti / kirjavahemärk se see pron eesti on olema v eesti / kirjavahemärk temma tema pron eesti piddi pidama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti kannatama kannatama v sup. eesti ja ja konj eesti surrema surema v sup. eesti Ebr viide . viide II viide . viide 14 viide . viide
Se+ see pron eesti +sinnase sinane pron sg.gen. eesti Tootusse tõotus s sg.gen. eesti päle peale adp eesti ommad eesti keik kõik pron sg.nom. eesti Usklikkud eesti Ilma eesti Algmissest eesti lootnud lootma v nud. eesti ; kirjavahemärk Ning ning konj eesti ehk ehk konj eesti kül küll modadv eesti need need pron eesti / kirjavahemärk ke kes pron sg.nom. eesti enne enne adp eesti Kristusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti Sündmist eesti ellasid elama v pers.ind.ipf. eesti / kirjavahemärk se+ see pron eesti +sinnase sinane pron sg.gen. eesti Tootusse tõotus s sg.gen. eesti ep ep modadv eesti olle olema v eesti nähnud nägema v nud. eesti / kirjavahemärk siske eesti ommad eesti nem̃ad nemad pron pl.nom. eesti ennast enese pron sg.part. eesti keig+ eesti +ennemiñe eesti nende eesti Ohwride ohver s pl.gen. eesti jures juures adp eesti / kirjavahemärk kum̃ad eesti ni nii adv eesti hästi hästi adv eesti kui kui konj eesti keik kõik pron sg.nom. eesti Lewiteliste eesti Jummala-+ eesti +Tenistus eesti Kristust Kristus s_nimi sg.part. eesti tähhendasid tähendama v pers.ind.ipf.pl.3. eesti / kirjavahemärk sest+ eesti +sammast sama pron sg.el. eesti römustanud rõõmustama v nud. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti ommad eesti ärra+ ära afadv eesti +surnud surema v nud. eesti Ussus usk s sg.in. eesti se+ see pron eesti +samma sama pron eesti päle peale adp eesti Ebr viide . viide XI viide . viide 13 viide . viide
Agga aga modadv eesti kui kui konj eesti se see pron eesti Aeg eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti Jummal jumal s sg.nom. eesti ommas oma pron sg.in. eesti Nouus eesti olli olema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti ärra+ ära afadv eesti +möttelnud mõtlema v nud. eesti / kirjavahemärk täis täis adv eesti sai saama v pers.ind.ipf. eesti / kirjavahemärk siis siis proadv eesti lähhätas lähetama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Jummal jumal s sg.nom. eesti omma oma pron eesti Poega poeg s sg.part. eesti / kirjavahemärk et et konj eesti temma tema pron eesti piddi pidama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Naesest naine s sg.el. eesti sündima sündima v sup. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti Kässo käsk s sg.gen. eesti alla eesti pandama panema v ips.sup. eesti / kirjavahemärk et et konj eesti temma tema pron eesti neid eesti / kirjavahemärk ke kes pron sg.nom. eesti Kässo käsk s sg.gen. eesti al eesti ollid olema v pers.ind.ipf. eesti / kirjavahemärk piddi pidama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti ärra+ ära afadv eesti +lunnastama lunastama v sup. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti meie meie pron eesti sedda see pron sg.part. eesti Laste-+ laps s pl.gen. eesti +Kohhut kohus õigus s sg.part. eesti piddime pidama v pers.ind.ipf.pl.1. eesti sama saama v eesti Kal viide . viide IV viide . viide 4. viide 5 viide . viide
Sest eesti rägib rääkima v pers.ind.pr.sg.3. eesti nüüd nüüd proadv eesti se+ see pron eesti +sinnane sinane pron sg.nom. eesti Ramat raamat s sg.nom. eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti ueks uus adj sg.tr. eesti Sädusseks eesti kutsutakse kutsuma v ips.ind.pr. eesti / kirjavahemärk ülle+ eesti +üldes eesti ; kirjavahemärk sest eesti selle see pron eesti sees sees adp eesti antakse andma v ips.ind.pr. eesti melle# eesti täda teadma v inf. eesti / kirjavahemärk kuida kuidas adv eesti Jummala jumal s eesti Poeg poeg s sg.nom. eesti / kirjavahemärk kelle kes pron sg.gen. eesti Wälja+ eesti +minnemiñe eesti Algmisessest eesti ja ja konj eesti Iggawest eesti on olema v eesti / kirjavahemärk Mihk viide , viide V viide . viide 2 viide . viide
Ke kes pron sg.nom. eesti on olema v eesti Jummal jumal s sg.nom. eesti ülle eesti keik kõik pron sg.nom. eesti kidetud kiitma v tud. eesti iggawest eesti / kirjavahemärk Röm viide . viide IX viide . viide 5 viide . viide
Neitsist eesti Mariast eesti tössiseks eesti Innimesseks inimene s sg.tr. eesti on olema v eesti sündinud sündima v nud. eesti . kirjavahemärk Luc viide . viide II viide . viide 6 viide . viide 7 viide . viide
Ja ja konj eesti ninda nõnda adv eesti kui kui konj eesti Innimesse inimene s sg.gen. eesti Lapsed laps s pl.nom. eesti Lihhast eesti ja ja konj eesti Werrest veri s sg.el. eesti on olema v eesti Ossa osa s eesti sanud saama v nud. eesti Ebr viide . kirjavahemärk II viide . kirjavahemärk 14 viide . kirjavahemärk
Selle see pron eesti sees sees adp eesti kulutakse kuulutama v ips.ind.pr. eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti Kristus Kristus s_nimi sg.nom. eesti on olema v eesti öppetanud õpetama v nud. eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti temma tema pron eesti omma oma pron eesti Ello elu s eesti Ajal eesti Ma-+ maa s eesti +Ilma eesti pääl peal adp eesti olles olema v ger. eesti on olema v eesti teinud tegema v nud. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti me+ eesti +suggune sugune adj sg.nom. eesti temma tema pron eesti Jummala jumal s eesti ja ja konj eesti Innimesse inimene s sg.gen. eesti wasto vastu adp eesti on olema v eesti olnud olema v nud. eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti temma tema pron eesti meile meie pron pl.all. eesti Öppetusse õpetus s sg.gen. eesti Tähheks eesti on olema v eesti jälle+ jälle afadv eesti +jätnud jätma v nud. eesti | jälle jätma järele jätma afadv+v / kirjavahemärk et et konj eesti meie meie pron eesti temma tema pron eesti Jälgi eesti peame pidama v pers.ind.pr.pl.1. eesti noudma nõudma v sup. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti temma tema pron eesti järrele järele adp eesti käima käima v sup. eesti I viide Pet viide . kirjavahemärk II viide . kirjavahemärk 2 viide I viide . kirjavahemärk
Kuida kuidas adv eesti temma tema pron eesti wimati viimati adv eesti meie meie pron eesti Patto patt s eesti pärrast pärast adp eesti on olema v eesti kannatanud kannatama v nud. eesti / kirjavahemärk ärra+ ära afadv eesti +surnud surema v nud. eesti / kirjavahemärk mahha+ maha adv eesti +maetud matma v tud. eesti / kirjavahemärk meie meie pron eesti Öigusse õigus s sg.gen. eesti pärrast pärast adp eesti jälle jälle adv eesti ülles+ üles afadv eesti +tousnud tõusma v nud. eesti / kirjavahemärk Taewa taevas s eesti leinud eesti / kirjavahemärk ning ning konj eesti Jummala jumal s eesti parrama parem adj sg.gen.cmp. eesti Käele eesti istnud istuma v nud. eesti / kirjavahemärk et et konj eesti temmal tema pron sg.ad. eesti kui kui konj eesti keige+ eesti +wäggewal eesti Kunningal eesti keik kõik pron sg.nom. eesti Mele+ meel s eesti +wald vald s sg.nom. eesti on olema v eesti Taewas taevas s eesti ja ja konj eesti Ma eesti pääl peal adp eesti / kirjavahemärk ning ning konj eesti et et konj eesti tem̃a eesti woib võima v pers.ind.pr.sg.3. eesti ning ning konj eesti tahhab tahtma v pers.ind.pr.sg.3. eesti neile eesti üskjile# eesti iggawest eesti Ello elu s eesti anda andma v inf. eesti . kirjavahemärk
Selle see pron eesti sees sees adp eesti kulutakse kuulutama v ips.ind.pr. eesti ka ka modadv eesti / kirjavahemärk kuitao eesti need need pron eesti Innimessed inimene s pl.nom. eesti sedda see pron sg.part. eesti suurt suur adj sg.part. eesti Armo arm s eesti peawad pidama v pers.ind.pr.pl.3. eesti tundma tundma v sup. eesti / kirjavahemärk sedda+ see pron sg.part. eesti +samma sama pron eesti usklikko eesti Lotussega lootus s sg.kom. eesti wasto+ vastu adp eesti +wotma võtma v sup. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti ei ei modadv eesti mitte mitte modadv eesti ennamb enam pron eesti kui kui konj eesti Patto patt s eesti ja ja konj eesti Kurrati kurat s sg.gen. eesti Lapsed laps s pl.nom. eesti / kirjavahemärk waid eesti kui kui konj eesti Jummala jumal s eesti Lapsed laps s pl.nom. eesti Öigusses õigus s sg.in. eesti ja ja konj eesti Pühhastusses eesti ellama elama v sup. eesti . kirjavahemärk
Need need pron eesti / kirjavahemärk ke kes pron sg.nom. eesti sedda see pron sg.part. eesti Ramato raamat s sg.gen. eesti ommad eesti kirjotanud kirjutama v nud. eesti / kirjavahemärk ep ep modadv eesti olle olema v eesti Inglid ingel s pl.nom. eesti olnud olema v nud. eesti / kirjavahemärk waid eesti Innimessed inimene s pl.nom. eesti / kirjavahemärk agga aga modadv eesti ni+ nii adv eesti +suggused sugune adj pl.nom. eesti / kirjavahemärk kellel kes pron sg.ad. eesti pühha püha s eesti Waim vaim s sg.nom. eesti sedda see pron sg.part. eesti on olema v eesti sisse sisse afadv eesti andund andma v nud. eesti sic! / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti nemmad nemad pron pl.nom. eesti piddi pidama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti kirjotama kirjutama v sup. eesti / kirjavahemärk temma tema pron eesti on olema v eesti neid eesti ka ka modadv eesti Kirjotamisses eesti wallitsenud valitsema v nud. eesti ja ja konj eesti walgustanud valgustama v nud. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti ninda nõnda adv eesti keige eesti Töe eesti sisse sisse adp eesti juhhatanud juhatama v nud. eesti / kirjavahemärk et et konj eesti nemmad nemad pron pl.nom. eesti se+ see pron eesti +samma sama pron eesti Kirja kiri s eesti sees sees adp eesti ep ep modadv eesti olle olema v eesti woinud võima v nud. eesti eksida eksima v inf. eesti Joh viide . viide XVI viide . viide 13 viide . viide 2 viide Petr viide . viide I viide . viide 21 viide . viide
Se+ see pron eesti +pärrast pärast adp eesti on olema v eesti ta eesti nende eesti Tunnistus tunnistus s sg.nom. eesti tössine tõsine adj sg.nom. eesti Joh viide . viide XXI viide . viide 24 viide . viide
Ja ja konj eesti nende eesti Sanna sõna s eesti ep ep modadv eesti olle olema v eesti arwata arvama v eesti kui kui konj eesti Innimesse inimene s sg.gen. eesti Sanna sõna s eesti / kirjavahemärk waid eesti ninda nõnda adv eesti ( kirjavahemärk kui kui konj eesti se see pron eesti ka ka modadv eesti töest tõesti adv eesti on olema v eesti ) kirjavahemärk kui kui konj eesti Jummala jumal s eesti Sanna sõna s eesti 2 viide . viide Tessal viide . viide II viide . viide 13 viide . viide
Agga aga modadv eesti ses see pron sg.in. eesti Ramatus raamat s sg.in. eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti ueks uus adj sg.tr. eesti Sädusseks eesti kutsutakse kutsuma v ips.ind.pr. eesti / kirjavahemärk leitakse leidma v ips.ind.pr. eesti mitto mitu pron sg.nom. eesti neid eesti Ramatuid eesti . kirjavahemärk
Essimessed esimene num pl.nom. eesti nelli neli num sg.nom. eesti Ramatud raamat s pl.nom. eesti kutsutakse kutsuma v ips.ind.pr. eesti Ewangeliummiks eesti . kirjavahemärk
Matteus eesti on olema v eesti essimest esimene num sg.part. eesti / kirjavahemärk Markus eesti teist eesti / kirjavahemärk Lukas eesti kolmandat eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti Johannes Johannes s_nimi sg.nom. eesti neljandat eesti ülles+ üles afadv eesti +kirjotanud kirjutama v nud. eesti . kirjavahemärk
Ewangelium evangeelium s sg.nom. eesti on olema v eesti Kreka-+ Kreeka adj sg.gen. eesti +Kele keel suhtlusvahend s eesti Sanna sõna s eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti on olema v eesti meie meie pron eesti Kelel eesti ni nii adv eesti paljo palju adv eesti kui kui konj eesti römus rõõmus adj sg.nom. eesti Sannum sõnum s sg.nom. eesti . kirjavahemärk
Otse+ otse adv eesti +kui kui konj eesti tahhaksin eesti ma eesti ühhel üks pron sg.ad. eesti / kirjavahemärk ke kes pron sg.nom. eesti Surma-+ surm s sg.gen. eesti +Hukkatusseks hukatus s sg.tr. eesti on olema v eesti moistetud mõistma v tud. eesti / kirjavahemärk üttelda ütlema v inf. eesti : kirjavahemärk ärra ära afadv eesti karta kartma v pers.imp.pr.sg.2.neg. eesti mitte mitte modadv eesti / kirjavahemärk sinna eesti pead pidama ipf. pidi- v pers.ind.pr.sg.2. eesti ellama elama v sup. eesti . kirjavahemärk
Ninda nõnda adv eesti kutsutakse kutsuma v ips.ind.pr. eesti sedda see pron sg.part. eesti Öppetust õpetus s sg.part. eesti ehk ehk konj eesti Kulutamist eesti / kirjavahemärk me eesti sees sees adp eesti Pattussele eesti / kirjavahemärk ke kes pron sg.nom. eesti iggawesseks igavene adj sg.tr. eesti Surmaks eesti ja ja konj eesti Hukkatusseks hukatus s sg.tr. eesti on olema v eesti moistetud mõistma v tud. eesti / kirjavahemärk Armo arm s eesti ja ja konj eesti iggawest eesti Ello elu s eesti Kristusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti läbbi läbi adp eesti tootakse tõotama v ips.ind.pr. eesti / kirjavahemärk Ewangeliummiks eesti ehk ehk konj eesti Armo-+ arm s eesti +Öppetusseks õpetus s sg.tr. eesti ning ning konj eesti Kulutamisseks eesti . kirjavahemärk
Nende eesti Ramatude eesti Kirjotajaid eesti kutsutakse kutsuma v ips.ind.pr. eesti Ewangelistiks eesti / kirjavahemärk sest eesti et et konj eesti nem̃ad nemad pron pl.nom. eesti sedda see pron sg.part. eesti om̃ad olema v pers.ind.pr.pl.3. eesti ülles+ üles afadv eesti +kirjotanud kirjutama v nud. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti neid eesti römolikkud eesti Sannomid eesti Ma-+ maa s eesti +Ilmale ilm maailm s sg.all. eesti täda teadma v inf. eesti andnud andma v nud. eesti / kirjavahemärk kuis kuidas adv eesti se see pron eesti Tootus tõotus s sg.nom. eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti Paradisis eesti olli olema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti antud andma v tud. eesti / kirjavahemärk on olema v eesti töeks tõde s sg.tr. eesti sanud saama v nud. eesti / kirjavahemärk et et konj eesti se see pron eesti Naese naine s sg.gen. eesti Seme seeme s sg.nom. eesti ( kirjavahemärk Kristus Kristus s_nimi sg.nom. eesti ) kirjavahemärk jubba juba adv eesti sündinud sündima v nud. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti keik kõik pron sg.nom. eesti tehnud tegema v nud. eesti ja ja konj eesti kannatanud kannatama v nud. eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti temma tema pron eesti meie meie pron eesti Ärra+ ära afadv eesti +lunnastamisseks lunastamine s sg.tr. eesti ja ja konj eesti Önnistusseks õnnistus s sg.tr. eesti piddi pidama ipf. pidi- v pers.ind.ipf.sg.3. eesti teggema tegema v sup. eesti ja ja konj eesti kannatama kannatama v sup. eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk