Vana kirjakeele korpus
Ehstnische Sprachlehre (2. trükk; katkendid)
Hupel, August Wilhelm, 1818
Lehekülg 14
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
lehekülje pilt
Zweyter saksa Abschnitt saksa . kirjavahemärk # kirjavahemärk
Von saksa den saksa Dialekten saksa . kirjavahemärk # kirjavahemärk
Die saksa ehstnische saksa Sprache saksa ist saksa eine saksa Schwester saksa der saksa finnischen saksa , kirjavahemärk denn saksa sie saksa hat saksa mit saksa derselben saksa viele saksa Wörter saksa und saksa Regeln saksa gemein saksa , kirjavahemärk kann saksa auch saksa wohl saksa aus saksa dieser saksa Quelle saksa eine saksa Bereicherung saksa erhalten saksa . kirjavahemärk
Jetzt saksa sind saksa noch saksa von saksa ihr saksa zwey saksa Hauptdialekte saksa im saksa Gehvauche saksa , kirjavahemärk nemlich saksa der saksa revalsche saksa und saksa der saksa dörptsche saksa . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk