Vana kirjakeele korpus
Jutlus 29 (18.10.1605)
Müller, Georg, 1605
Lehekülg 1
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
lehekülje pilt
Nona ladina Concio ladina , kirjavahemärk et ladina Decima ladina , kirjavahemärk de ladina Cruce ladina Habita ladina 1605 number . kirjavahemärk 18 number . kirjavahemärk Octob ladina : kirjavahemärk et ladina afflictionibus ladina piorum ladina . kirjavahemärk
Textus ladina in ladina Nona ladina Concione ladina Psal ladina : kirjavahemärk 91 number . kirjavahemärk
Tæma tema pron sg.nom. eesti tahab tahtma v pers.ind.pr.sg.3. eesti mind mina pron sg.part. eesti , kirjavahemärk sÿß siis proadv eesti taha tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti mina mina pron sg.nom. eesti tædda tema pron sg.part. eesti erra+ ära afadv eesti +pæsta päästma v inf. eesti | ära päästma afadv+v , kirjavahemärk Tæma tema pron sg.nom. eesti tunneb tundma v pers.ind.pr.sg.3. eesti minu mina pron sg.gen. eesti Nÿmi nimi s sg.nom. eesti , kirjavahemärk sÿß siis proadv eesti taha tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti mina mina pron sg.nom. eesti tædda tema pron sg.part. eesti hoÿdta hoidma v inf. eesti . kirjavahemärk
Tæma tema pron sg.nom. eesti hüÿab hüüdma v pers.ind.pr.sg.3. eesti | appi hüüdma n+v mind mina pron sg.part. eesti abbÿ abi s sg.ill. #? eesti , kirjavahemärk sÿß siis proadv eesti taha tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti Miña mina pron sg.nom. eesti tædda tema pron sg.part. eesti kulda kuulma v inf. eesti , kirjavahemärk Mina mina pron sg.nom. eesti olle olema v pers.ind.pr.sg.1. eesti tæma tema pron sg.gen. eesti iures juures adp eesti se see pron sg.nom.gen. eesti Hedda häda s sg.gen. eesti \siddes/ sees adp eesti . kirjavahemärk
Mina mina pron sg.nom. eesti taha tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti tædda tema pron sg.part. eesti welia välja afadv eesti kisckuda kiskuma v inf. eesti | välja kiskuma afadv+v , kirjavahemärk ninck ning konj eesti auwsax aus adj sg.tr. eesti teha tegema v inf. eesti . kirjavahemärk
Mina mina pron sg.nom. eesti taha tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti tæmale tema pron sg.all. eesti v̈che üks pron sg.gen. eesti pitka pikk adj sg.gen. eesti Ello elu s sg.gen. eesti anda andma v inf. eesti , kirjavahemärk Ninck ning konj eesti tahan tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti tæmale tema pron sg.all. eesti neuwta näitama v inf. eesti minu mina pron sg.gen. eesti Önne õnn s sg.gen.part. eesti . kirjavahemärk
Explicatio ladina Textus ladina . kirjavahemärk
Am̃a amma kuni adv eesti seÿe siia proadv eesti sato saati adv eesti Minu mina pron sg.gen. eesti Ar armas adj lüh. eesti : kirjavahemärk ninck ning konj eesti erra+ ära afadv eesti +wallitzetuth valitsema valima v tud. eesti | ära valitsema ära valima afadv+v N N lüh. eesti . kirjavahemärk olle olema v pers.ind.pr.pl.1. eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti S sõna s lüh. eesti . kirjavahemärk kulnuth kuulma v nud. eesti ninck ning konj eesti kz ka modadv lüh. eesti opnuth õppima v nud. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti se see pron sg.nom. eesti Pöha püha adj sg.nom. eesti Rist rist s sg.nom. eesti meddÿ meie pron pl.gen. eesti keickede kõik pron pl.gen. eesti Schoel+ kool s sg.nom. eesti +meister meister s sg.nom. eesti | koolmeister s on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk kumb kumb kes pron sg.nom. eesti meile meie pron pl.all. eesti oppeb õppema õpetama v pers.ind.pr.sg.3. eesti ninck ning konj eesti tædta teadma v inf. eesti añab andma v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk Kuÿ kui konj eesti hirmsasti hirmsasti adv eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti waÿset vaene adj pl.nom. eesti Inimeßet inimene s pl.nom. eesti lebbÿ läbi tõttu adp eesti sen see pron sg.gen. eesti Pattu patt s sg.gen. eesti olleme olema v pers.ind.pr.pl.1. eesti erra+ ära afadv eesti +rickututh rikkuma v tud. eesti | ära rikkuma afadv+v , kirjavahemärk ninck ning konj eesti eth et konj eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti suhrest suur adj sg.el. eesti willetzußest viletsus s sg.el. eesti am̃a amma kuni adv eesti meddÿ meie pron pl.gen. eesti Korwade kõrv s pl.gen. eesti sato saati saadik adp eesti , kirjavahemärk keicke kõik pron sg.gen. eesti rüwweduße rüvedus s sg.gen. eesti sees sees adp eesti læßime lesima v pers.ind.pr.pl.1. eesti . kirjavahemärk
Sÿß siis proadv eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti | tarvis olema afadv+v kz ka modadv lüh. eesti weika väga modadv eesti tarwis tarvis afadv eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti sedda see pron sg.part. eesti Vßinamasti usinamasti adv eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti Armu arm -u s sg.gen.part. eesti piddame pidama v pers.ind.pr.pl.1. eesti tacka taga afadv eesti nouwdma nõudma v sup. eesti | taga nõudma afadv+v , kirjavahemärk tahame tahtma v pers.ind.pr.pl.1. eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti moito muidu vaid modadv eesti keickest kõik pron sg.el. eesti willetzußest viletsus s sg.el. eesti erra+ ära afadv eesti +pæstetuth päästma v tud. eesti | ära päästma afadv+v sada saama v inf. eesti . kirjavahemärk
Meÿe meie pron pl.nom. eesti olleme olema v pers.ind.pr.pl.1. eesti kz ka modadv lüh. eesti kulnuth kuulma v nud. eesti , kirjavahemärk Kuÿ kui konj eesti nüith nüüd adv eesti nedt need pron pl.nom. eesti Lapsukeßet lapsukene s pl.nom. eesti omast oma pron sg.el. eesti Wanambist vanem s sg.el. eesti sawat saama v pers.ind.pr.pl.3. eesti nuhelduth nuhtlema v tud. eesti , kirjavahemärk nĩck ning konj eesti v̈che üks pron sg.gen. eesti kibbeda kibe adj sg.gen. eesti witza vits s sg.gen. eesti kz kaas -ga adp lüh. eesti kibbedasti kibedasti valusasti adv eesti pexetuth peksma v tud. eesti , kirjavahemärk sÿß siis proadv eesti tuñistawat tunnistama v pers.ind.pr.pl.3. eesti nedt need pron pl.nom. eesti Lapset laps s pl.nom. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti næmat nemad pron pl.nom. eesti omat olema v pers.ind.pr.pl.3. eesti kuriasti kurjasti adv eesti technut tegema v nud. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti se see pron sg.nom.gen. eesti Ißalicko isalik adj sg.gen. eesti nuchtluße nuhtlus s sg.gen. eesti küll küll modadv eesti vordeninuth vorteenima ära teenima v nud. eesti . kirjavahemärk
Eike õige modadv eesti ninda nõnda proadv eesti kuÿ kui nagu konj eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti Iumalast jumal s sg.el. eesti same saama v pers.ind.pr.pl.1. eesti nuhelduth nuhtlema v tud. eesti , kirjavahemärk sÿß siis proadv eesti pidda pidama v pers.ind.pr.pl.1. eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti io ju modadv eesti keick kõik pron sg.nom. eesti tuñistama tunnistama v sup. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti eb ei modadv eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti v̈x+ üks pron sg.nom. eesti +peines -päinis modadv eesti | ükspäinis üksnes modadv se see pron sg.nom.gen. eesti Hiwoliko ihulik adj sg.gen. eesti , kirjavahemärk moito muidu vaid konj eesti kz ka modadv lüh. eesti se see pron sg.nom.gen. eesti Igkewene igavene adj sg.nom. eesti Nuchtluße nuhtlus s sg.gen. eesti weerdt väärt adj eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti vordeninuth vorteenima ära teenima v nud. eesti olleme olema v pers.ind.pr.pl.1. eesti . kirjavahemärk
Meÿe meie pron pl.nom. eesti olleme olema v pers.ind.pr.pl.1. eesti kz ka modadv lüh. eesti kulnuth kuulma v nud. eesti , kirjavahemärk kuÿ kui konj eesti nüith nüüd adv eesti se see pron sg.nom. eesti witz vits s sg.nom. eesti waad vaga adj pl.nom. eesti Lapset laps s pl.nom. eesti teb tegema v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk ninda nõnda proadv eesti teb tegema v pers.ind.pr.sg.3. eesti se see pron sg.nom. eesti Rist rist s sg.nom. eesti meile meie pron pl.all. eesti Iallad jalg s pl.nom. eesti , kirjavahemärk sen see pron sg.gen. eesti Ello elu s sg.gen. eesti Parranduße parandus s sg.gen. eesti pohle poole adp eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti hend enese pron sg.part. eesti Süddamest süda s sg.el. eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti pohle poole adp eesti pörame pöörama v pers.ind.pr.pl.1. eesti , kirjavahemärk sest see pron sg.el. eesti Pattust patt s sg.el. eesti pra perra järele afadv lüh. eesti iettame jätma v pers.ind.pr.pl.1. eesti | perra jätma järele jätma afadv+v , kirjavahemärk Iumalalt jumal s sg.abl. eesti Armu arm -u s sg.gen.part. eesti palwume paluma v pers.ind.pr.pl.1. eesti | armu paluma n+v , kirjavahemärk nĩck ning konj eesti eth et konj eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti kz ka modadv lüh. eesti keickest kõik pron sg.el. eesti Süddamest süda s sg.el. eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti kartame kartma v pers.ind.pr.pl.1. eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk