Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Ramatud
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 1
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Essimenne eesti Mosesse eesti Ramat eesti . kirjavahemärk
Essimenne eesti Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
Kue eesti päwaga eesti loob eesti Jummal eesti taewast eesti ja eesti maad eesti , kirjavahemärk walgust eesti , kirjavahemärk la-utust eesti , kirjavahemärk taewa-+ eesti +tähhed eesti , kirjavahemärk kallad eesti ja eesti linnud eesti , kirjavahemärk lodussed eesti ja eesti innimesse eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 1 number . kirjavahemärk Algmisses eesti loi eesti Jummal eesti taewast eesti ja eesti maad eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 2 number . kirjavahemärk Ja eesti se eesti Ma eesti olli eesti tühhi eesti ja eesti paljas eesti , kirjavahemärk ja eesti pim̃edus eesti olli eesti süggawusse eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti Jummala eesti Waim eesti olli eesti lähwitamas eesti wee eesti peäl eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 3 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti ütles eesti : kirjavahemärk * eesti Sago eesti walgus eesti , kirjavahemärk ja eesti walgus eesti sai eesti eesti . kirjavahemärk 2 viide . viide Kor viide . viide 4 viide , viide 6 viide viide 33 viide . viide Laul viide . viide 9 viide . viide s viide . viide
[1Ms.I] viide 4 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti watas eesti se eesti walgusse eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti hea eesti olli eesti , kirjavahemärk * eesti ja eesti Jummal eesti teggi eesti wahhet eesti walgusse eesti ja eesti pimmedusse eesti wahhele eesti . kirjavahemärk * viide 36 viide . viide Laul viide . viide 10 viide . viide s viide . viide
[1Ms.I] viide 5 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti nimmetas eesti se eesti walgusse eesti päwaks eesti , kirjavahemärk agga eesti se eesti pimmedusse eesti nimmetas eesti temma eesti ööks eesti ; kirjavahemärk siis eesti sai eesti öhto eesti ja eesti sai eesti hommiko eesti , kirjavahemärk essimesseks eesti päwaks eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 6 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti ütles eesti : kirjavahemärk * eesti Sago eesti la-utus eesti kesket eesti sedda eesti wet eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti tehko eesti wahhet eesti wee eesti ja eesti wee eesti wahhele eesti . kirjavahemärk * viide 136 viide . viide Laul viide . viide 5 viide . viide s viide . viide
[1Ms.I] viide 7 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti teggi eesti se eesti la-utusse eesti , kirjavahemärk * eesti ja eesti teggi eesti wahhet eesti se eesti wee eesti wahhele eesti , kirjavahemärk mis eesti lau-tusse eesti al eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti wee eesti wahhele eesti , kirjavahemärk mis eesti la-utusse eesti peäl eesti olli eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti sai eesti nenda eesti . kirjavahemärk * viide 104 viide . viide Laul viide . viide 3 viide . viide s viide . viide
[1Ms.I] viide 8 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti nim̃etas eesti se eesti la-utusse eesti taewaks eesti ; kirjavahemärk siis eesti sai eesti öhto eesti ja eesti sai eesti hommiko eesti teiseks eesti päwaks eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 9 number . kirjavahemärk Ja eesti Jum̃al eesti ütles eesti : kirjavahemärk Wessi eesti koggugo eesti * eesti taewa eesti al eesti ühte eesti paika eesti , kirjavahemärk et eesti kuiwa eesti näikse eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti sai eesti nenda eesti . kirjavahemärk * viide Job viide . viide 38 viide , viide 8 viide . viide
[1Ms.I] viide 10 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti nimmetas eesti sedda eesti kuiwa eesti maaks eesti agga eesti se eesti wee eesti koggo eesti nimmetas eesti temma eesti merreks eesti ; kirjavahemärk ja eesti Jummal eesti näggi eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti hea eesti olli eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 11 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti ütles eesti : kirjavahemärk Ma eesti tärkago eesti noort eesti rohto eesti ülles eesti , kirjavahemärk rohhud eesti , kirjavahemärk mis eesti semet eesti kandwad kandma v pers.ind.pr.pl.3. eesti , kirjavahemärk wiljalissed eesti puud eesti , kirjavahemärk mis eesti wilja eesti kandwad kandma v pers.ind.pr.pl.3. eesti , kirjavahemärk omma eesti suggu eesti järrele eesti , kirjavahemärk kus eesti temma eesti seme eesti sees eesti on eesti Ma eesti peäl eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti sai eesti nenda eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 12 number . kirjavahemärk Ja eesti Ma eesti aias eesti noort eesti rohto eesti ülles eesti , kirjavahemärk rohhud eesti mis eesti semet eesti kandwad kandma v pers.ind.pr.pl.3. eesti om̃a eesti suggu eesti järrele eesti , kirjavahemärk ja eesti puud eesti mis eesti wilja eesti kandwad kandma v pers.ind.pr.pl.3. eesti , kirjavahemärk kus eesti nende eesti seme eesti sees eesti omma eesti suggu eesti järrele eesti . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti näggi eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti hea eesti olli eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 13 number . kirjavahemärk Siis eesti sai eesti öhto eesti ja eesti sai eesti hommiko eesti , kirjavahemärk kolmandamaks eesti päwaks eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 14 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti ütles eesti : kirjavahemärk * eesti Sago eesti walgussed eesti taewa+ eesti +la-utussesse eesti , kirjavahemärk et eesti nem̃ad eesti wahhet eesti tewad eesti päwa eesti ja eesti öö eesti wahhele eesti , kirjavahemärk et eesti nem̃ad eesti on eesti tähtäks eesti ja eesti seätud eesti aeguks eesti ja eesti päiwiks eesti ja eesti aastaiks eesti ; kirjavahemärk 136 viide . viide Laul viide . viide 7 viide . viide s viide . viide
[1Ms.I] viide 15 number . kirjavahemärk Et eesti nem̃ad eesti walgussiks eesti on eesti taewa eesti la-utusses eesti walget eesti andmas eesti Ma eesti peäle eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti sai eesti nenda eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 16 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti teggi eesti kaks eesti suurt eesti walgust eesti , kirjavahemärk * eesti sedda eesti suremat eesti walgust eesti mis eesti päwal eesti piddi eesti wallitsema eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti wähhemat eesti walgust eesti , kirjavahemärk mis eesti öse eesti piddi eesti wallitsema eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti tähhed eesti . kirjavahemärk Jer viide . viide 31 viide , viide 35 viide . viide
[1Ms.I] viide 17 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti panni eesti neid eesti taewa eesti la-utussesse eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti piddid eesti walget eesti andma eesti Ma eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 18 number . kirjavahemärk Ja eesti wallitsema eesti päwal eesti ja eesti öse eesti , kirjavahemärk ja eesti wahhet eesti teggema eesti walgusse eesti wahhele eesti , kirjavahemärk ja eesti pimmedusse eesti wahhele eesti . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti näggi eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti hea eesti olli eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 19 number . kirjavahemärk Siis eesti sai eesti öhto eesti ja eesti sai eesti hommiko eesti , kirjavahemärk neljandamaks eesti päwaks eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 20 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti ütles eesti : kirjavahemärk * eesti Wessi eesti siggitago eesti sure eesti hulga eesti ellawaid eesti hingesid eesti , kirjavahemärk kus eesti ellaw eesti hing eesti sees eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti linnud eesti lendko eesti Ma eesti peäl eesti taewa eesti lautusse eesti pole eesti . kirjavahemärk * viide 104 viide . viide Laul viide . viide 25 viide . viide 26 viide . viide s viide . viide
[1Ms.I] viide 21 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti loi eesti sured eesti * eesti wallas-+ eesti +kallad eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti suggu eesti ellawaid eesti hingesid eesti mis eesti liguwad eesti , kirjavahemärk mis eesti wessi eesti siggitab eesti nende eesti suggu eesti järrele eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti suggu eesti tibadega eesti lindo eesti nende eesti suggu eesti järrele eesti ; kirjavahemärk ja eesti Jummal eesti näggi eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti hea eesti olli eesti . kirjavahemärk * viide Job viide . viide 40 viide , viide 10 viide . viide
[1Ms.I] viide 22 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti önnistas eesti neid eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk tehke eesti suggu eesti ja eesti teid eesti sago eesti paljo eesti ja eesti täitke eesti se eesti wessi eesti mis eesti merres eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti lindo eesti sago eesti paljo eesti Ma eesti peäle eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk