Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Ramatud
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 2
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[1Ms.I] viide 23 number . kirjavahemärk Siis eesti sai eesti öhto eesti ja eesti sai eesti hommiko eesti , kirjavahemärk wiendamaks eesti päwaks eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 24 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti ütles eesti : kirjavahemärk Ma eesti togo eesti wälja eesti ellawad eesti hinged eesti nende eesti suggu eesti järrele eesti * eesti , kirjavahemärk lojuksed eesti ja eesti romajad eesti ja eesti metsa-+ eesti +ellajad eesti nende eesti suggu eesti järrele eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti sai eesti nenda eesti . kirjavahemärk Job viide . viide 12 viide , viide 7-9 viide . viide
[1Ms.I] viide 25 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti teggi eesti metsa--ellajad eesti ja eesti nende eesti suggu eesti järrele eesti , kirjavahemärk ja eesti lojuksed eesti nende eesti suggu eesti järrele eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti romajad eesti Ma eesti peäle eesti nende eesti suggu eesti järrele eesti ; kirjavahemärk ja eesti Jummal eesti näggi eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti hea eesti olli eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 26 number . kirjavahemärk eesti Ja eesti Jummal eesti ütles eesti : kirjavahemärk Tehkem eesti innimest eesti ennaste eesti näo eesti järrele eesti ennaste eesti sarnatseks eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti wallitsewad eesti ülle eesti kallade eesti mis eesti merres eesti , kirjavahemärk ja eesti ülle eesti lindude eesti mis eesti taewa eesti al eesti ja eesti ülle eesti lojuste eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti ülle eesti se eesti Ma eesti ja eesti keik eesti ülle eesti romajatte eesti , kirjavahemärk mis eesti Ma eesti peäl eesti romawad eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 27 number . kirjavahemärk Ja eesti * eesti Jummal eesti loi eesti se eesti innimesse eesti omma eesti näo eesti järrele eesti , kirjavahemärk Jummala eesti näo eesti järrele eesti loi eesti ta eesti tedda eesti , kirjavahemärk mehheks eesti ja eesti naeseks eesti loi eesti temma eesti neid eesti . kirjavahemärk * viide Kogg viide . viide 7 viide , viide 29 viide . viide Matt viide . viide 19 viide , viide 4 viide . viide
[1Ms.I] viide 28 number . kirjavahemärk eesti Ja eesti Jummal eesti önnistas eesti neid eesti , kirjavahemärk ja eesti Jummal eesti ütles eesti neile eesti : kirjavahemärk Tehke eesti suggu eesti ja eesti teid eesti sago eesti paljo eesti ja eesti täitke eesti se eesti Ma eesti ja eesti saatke eesti sedda eesti ennaste eesti alla eesti , kirjavahemärk ja eesti wallitsege eesti ülle eesti kallade eesti mis eesti merres eesti , kirjavahemärk ja eesti ülle eesti lindude eesti mis eesti taewa eesti al eesti ja eesti keik eesti ülle eesti ellajatte eesti , kirjavahemärk mis eesti Ma eesti peäl eesti liguwad eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 29 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti ütles eesti : kirjavahemärk Wata eesti ma eesti ollen eesti teile eesti annud eesti keik eesti rohhud eesti mis eesti semet eesti kandwad kandma v pers.ind.pr.pl.3. eesti , kirjavahemärk mis eesti keige eesti se eesti Ma eesti peäl eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti puud eesti kus eesti peäl eesti pu eesti willi eesti on eesti , kirjavahemärk mis eesti semet eesti kannab kandma v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk se eesti peab eesti teile eesti roaks eesti ollema eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 30 number . kirjavahemärk Ja eesti keige eesti ellajattele eesti mis eesti Ma eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti keige eesti lindudele eesti mis eesti taewa eesti al eesti , kirjavahemärk ja eesti keikile eesti mis eesti romawad eesti Ma eesti peäl eesti , kirjavahemärk kus eesti ellaw eesti hing eesti sees eesti on eesti , kirjavahemärk ollen eesti ma eesti annud eesti keik eesti suggu eesti haljast eesti rohto eesti söma+ eesti +aiaks eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti sai eesti nenda eesti . kirjavahemärk
[1Ms.I] viide 31 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti watas eesti keige eesti se eesti peäle eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti olli eesti teinud eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti se eesti olli eesti wägga eesti hea eesti * eesti . kirjavahemärk Siis eesti sai eesti öhto eesti ja eesti sai eesti hommiko eesti , kirjavahemärk kuendamaks eesti päwaks eesti . kirjavahemärk III viide . viide Laul viide . viide 2 viide . viide 3 viide . viide s viide . viide
2 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
Hingamisse-+ eesti +päwa eesti pühhitseminne eesti . kirjavahemärk Adamat eesti luakse eesti mullast eesti , kirjavahemärk Ewat eesti Adama eesti külje+ eesti +luust eesti : kirjavahemärk nemmad eesti sawad eesti abbi+ abi- s sg.gen. eesti +ello+ eesti +rahwaks eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 1 number . kirjavahemärk Nenda eesti on eesti taewas eesti ja eesti Ma eesti ja eesti keik eesti nende eesti wäggi eesti walmis eesti sanud eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 2 number . kirjavahemärk Ja eesti Jummal eesti olli eesti seitsmel eesti päwal eesti * eesti omma eesti teggemist eesti löppetanud eesti mis eesti ta eesti olli eesti teinud eesti , kirjavahemärk ja eesti hingas eesti seitsmel eesti päwal eesti keigest eesti ommast eesti teggemissest eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti olli eesti teinud eesti . kirjavahemärk * viide 2 viide Mos viide . viide 20 viide , viide 11 viide . viide
[1Ms.II] viide 3 number . kirjavahemärk eesti Ja eesti Jummal eesti önnistas eesti seitsmest eesti päwa eesti ja eesti pühhitses eesti tedda eesti , kirjavahemärk et eesti temma eesti siis eesti olli eesti hinganud eesti keigest eesti ommast eesti teggemissest eesti , kirjavahemärk mis eesti Jummal eesti tehjes eesti olli eesti lonud eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 4 number . kirjavahemärk Need eesti on eesti taewa eesti ja eesti Ma eesti sündimissed eesti , kirjavahemärk kui eesti neid eesti lodi eesti , kirjavahemärk sellal eesti kui eesti Jehowa eesti Jummal eesti * eesti maad eesti ja eesti taewast eesti teggi eesti . kirjavahemärk * viide Ilm viide . viide 4 viide , viide 11 viide . viide
[1Ms.II] viide 5 number . kirjavahemärk Ja eesti keik eesti suggu eesti poösaid eesti wäljal eesti ep eesti olnud eesti weel eesti mitte eesti Ma eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti suggu eesti wälja eesti rohto eesti ei eesti olnud eesti weel eesti mitte eesti tousnud eesti : kirjavahemärk sest eesti Jehowa eesti Jummal eesti ei eesti olnud eesti mitte eesti lasknud eesti wihma eesti saddada eesti Ma eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti olnud eesti innimest eesti maad eesti harrimas eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 6 number . kirjavahemärk Agga eesti uddo eesti tousis eesti maast eesti wälja eesti ja eesti kastis eesti keige eesti se eesti Ma eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 7 number . kirjavahemärk eesti Ja eesti Jehowa eesti Jummal eesti walmistas eesti sedda eesti innimest eesti * eesti , kirjavahemärk mis eesti pörm eesti on eesti , kirjavahemärk mullast eesti , kirjavahemärk ja eesti puhhus eesti temma eesti ninnasse eesti ellawat eesti öhko eesti : kirjavahemärk nenda eesti sai eesti innimenne eesti ellawaks eesti hingeks eesti . kirjavahemärk * viide I viide Mos viide . viide 18 viide , viide 27 viide . viide Iob viide . viide 33 viide , viide 4 viide . viide 6 viide . viide
[1Ms.II] viide 8 number . kirjavahemärk Ja eesti Jehowa eesti Jummal eesti ehhitas eesti ühhe eesti rohho-+ eesti +aia eesti Edeni eesti päwa+ eesti +tousmisse eesti pole eesti , kirjavahemärk ja eesti panni eesti senna eesti se eesti innimesse eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti olli eesti walmistanud eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 9 number . kirjavahemärk Ja eesti Jehowa eesti Jummal eesti laskis eesti maast eesti tousta eesti keik eesti suggu eesti puid eesti , kirjavahemärk mis eesti armsad eesti ollid eesti peält eesti nähha eesti ja eesti head eesti neist eesti süa eesti , kirjavahemärk ja eesti ello eesti pu eesti kesket eesti aeda eesti , kirjavahemärk ja eesti hea eesti ja eesti kurja eesti tundmisse eesti pu eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 10 number . kirjavahemärk Ja eesti jöggi eesti läks eesti wälja eesti Edenist eesti sedda eesti rohho-+ eesti +aeda eesti kastma eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti lahkus eesti seält eesti ja eesti sai eesti neljaks eesti arruks eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 11 number . kirjavahemärk Essimesse eesti nimmi eesti olli eesti Pison eesti * eesti , kirjavahemärk se eesti joseb eesti ümber eesti keige eesti se eesti Hawila-+ eesti +ma eesti , kirjavahemärk kus eesti kulda eesti on eesti . kirjavahemärk * viide Sir viide . viide 24 viide , viide 34 viide . viide
[1Ms.II] viide 12 number . kirjavahemärk Ja eesti selle eesti Ma eesti kuld eesti on eesti hea eesti , kirjavahemärk seäl eesti on eesti Pedola eesti ja eesti Soami eesti kiwwi eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 13 number . kirjavahemärk Ja eesti teise eesti jöe eesti nimmi eesti on eesti Kion eesti , kirjavahemärk se eesti joseb eesti ümber eesti keige eesti se eesti Kusi-+ eesti +ma eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 14 number . kirjavahemärk Ja eesti kolmandama eesti jöe eesti nimmi eesti on eesti Iddekel eesti , kirjavahemärk se eesti joseb eesti Assuri-+ eesti +ma eesti ümber eesti hommiko eesti pole eesti ; kirjavahemärk ja eesti neljas eesti jöggi eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti Wrat eesti . kirjavahemärk
[1Ms.II] viide 15 number . kirjavahemärk Ja eesti Jehowa eesti Jummal eesti wottis eesti se eesti innimesse eesti , kirjavahemärk ja eesti panni eesti tedda eesti Edeni eesti aeda eesti , kirjavahemärk sedda eesti harrima eesti ja eesti sedda eesti hoidma eesti . kirjavahemärk Üll viide . viide L viide . viide 1 viide , viide 6 viide . viide
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk