Vana kirjakeele korpus
Ue Seädusse Ramatud (Mt, 1Ko, 2Ko, 1Jh, 2Jh, Jk)
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 3
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Ewangelium evangeelium s sg.nom. eesti ehk ehk konj eesti Hea hea adj sg.nom. eesti sannum sõnum s sg.nom. eesti Ma-+ maa s sg.gen. eesti +ilma ilm maailm s sg.gen. eesti | maailm s Lunnastajast lunastaja s sg.el. eesti Jesussest Jeesus s_nimi sg.el. eesti Kristussest Kristus s_nimi sg.el. eesti / kirjavahemärk ülles+ üles afadv eesti +kirjotud kirjutama v tud. eesti | üles kirjutama afadv+v Pühhast püha adj sg.el. eesti Matteussest Matteus s_nimi sg.el. eesti . kirjavahemärk
I number . kirjavahemärk Pea+ pea s sg.nom.gen. eesti +tük tükk s sg.nom. eesti | peatükk s . kirjavahemärk
Kristusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti suggu+ sugu s sg.nom. eesti +wössast võsa s sg.el. eesti | suguvõsa s , kirjavahemärk nimmest nimi s sg.el. eesti ja ja konj eesti sündimissest sündimine s sg.el. eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 1 number . kirjavahemärk Se see pron sg.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti Jesusse Jeesus s_nimi sg.gen. eesti Kristusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti sündimisse sündimine s sg.gen. eesti ramat raamat s sg.nom. eesti , kirjavahemärk kes kes pron sg.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti Abraami Aabraham s_nimi sg.gen. eesti poia poeg s sg.gen. eesti Taweti Taavet s_nimi sg.gen. eesti poeg poeg s sg.nom. eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 2 number . kirjavahemärk Abraam Aabraham s_nimi sg.nom. eesti süñitas sünnitama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Jsaki Iisak s_nimi sg.gen. eesti * kirjavahemärk , kirjavahemärk ja ja konj eesti Jsak Iisak s_nimi sg.nom. eesti sünnitas sünnitama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Jakobi Jaakob s_nimi sg.gen. eesti kirjavahemärk , kirjavahemärk ja ja konj eesti Jakob Jaakob s_nimi sg.nom. eesti süñitas sünnitama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Juda Juudas s_nimi sg.gen. eesti †† kirjavahemärk ja ja konj eesti temma tema pron sg.gen. eesti wennad vend s pl.nom. eesti . kirjavahemärk * viide 1 viide Mos viide . kirjavahemärk 21 viide , kirjavahemärk 3 viide . kirjavahemärk viide I viide Mos viide . kirjavahemärk 25 viide , kirjavahemärk 26 viide . kirjavahemärk †† viide I viide Mos viide . kirjavahemärk 29 viide , kirjavahemärk 35 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 3 number . kirjavahemärk Ja eesti Judas eesti sünnitas eesti Peretsi eesti * eesti ja eesti Sara eesti Tamariga eesti , kirjavahemärk ja eesti Perets eesti sünnitas eesti Esromi eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Esrom eesti sünnitas eesti †† eesti Arami eesti . kirjavahemärk * viide I viide Mos viide . kirjavahemärk 38 viide , kirjavahemärk 29 viide . kirjavahemärk viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 2 viide , kirjavahemärk 5 viide , kirjavahemärk 9 viide . kirjavahemärk †† viide Rut viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 19 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 4 number . kirjavahemärk Ja eesti Ram eesti sünnitas eesti Aminadabi eesti , kirjavahemärk ja eesti Aminadab eesti sünnitas eesti Naassoni eesti , kirjavahemärk ja eesti Nahson eesti sünnitas eesti Salmoni eesti . kirjavahemärk I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 2 viide , kirjavahemärk 10 viide . kirjavahemärk II viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 5 number . kirjavahemärk Ja eesti Salma eesti sünnitas eesti Poast eesti * eesti Raabiga eesti , kirjavahemärk ja eesti Poas eesti sünnitas eesti Obedi eesti eesti Ruttiga eesti , kirjavahemärk ja eesti Obed eesti sünnitas eesti †† eesti Jesse eesti . kirjavahemärk * viide Rut viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 21 viide . kirjavahemärk viide Rut viide 4 viide , kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk †† viide Rut viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 22 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 6 number . kirjavahemärk Ja eesti Jesse eesti ( kirjavahemärk Jsai eesti ) kirjavahemärk süñitas eesti kuñinga eesti Taweti eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti kunningas eesti Tawet eesti sünnitas eesti Salomoni eesti eesti Uria eesti naesega eesti . kirjavahemärk I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 2 viide , kirjavahemärk 15 viide . kirjavahemärk viide 2 viide Sam viide 12 viide , kirjavahemärk 24 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 7 number . kirjavahemärk Ja eesti Salomon eesti sünnitas eesti Roboami eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Reabeam eesti sünnitas eesti Abia eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Abia eesti sünnitas eesti Asa eesti . kirjavahemärk * viide I viide Kunn viide . kirjavahemärk II viide , kirjavahemärk 43 viide . kirjavahemärk viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk 10 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 8 number . kirjavahemärk Ja eesti Asa eesti sünnitas eesti Josawati eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Josawat eesti sünnitas eesti Jorami eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Joram eesti sünnitas eesti †† eesti Usia eesti . kirjavahemärk * viide I viide Kunn viide . kirjavahemärk 15 viide , kirjavahemärk 24 viide . kirjavahemärk viide I viide Kunn viide 22 viide , kirjavahemärk 51 viide . kirjavahemärk †† viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk II viide . kirjavahemärk 12 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 9 number . kirjavahemärk Ja eesti Usia eesti sünnitas eesti Jotami eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Jotam eesti sünnitas eesti Ahast eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Ahas eesti sünnitas eesti †† eesti Hiskiat eesti . kirjavahemärk * viide 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 15 viide , kirjavahemärk 7 viide . kirjavahemärk viide 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 16 viide , kirjavahemärk 1 viide . kirjavahemärk †† viide 2 viide Kunn viide 16 viide , kirjavahemärk 20 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 10 number . kirjavahemärk Ja eesti Hiskia eesti sünnitas eesti Manasse eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Manasse eesti süñitas eesti Amoni eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Amon eesti süñitas eesti †† eesti Josia eesti . kirjavahemärk 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 20 viide , kirjavahemärk 21 viide . kirjavahemärk viide 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 21 viide , kirjavahemärk 18 viide . kirjavahemärk †† viide 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 21 viide , kirjavahemärk 24 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 11 number . kirjavahemärk Ja eesti Josia eesti sünnitas eesti Jojakimi eesti * eesti ja eesti temma eesti weñad eesti Pabiloni eesti wangi+ eesti +wimisse eesti aial eesti . kirjavahemärk * viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk 15 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 12 number . kirjavahemärk Agga eesti pärrast eesti Pabiloni eesti wangi+ eesti +wimist eesti sünnitas eesti Jekonja eesti Sealtieli eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Sealtiel eesti sünnitas eesti Serubabeli eesti . kirjavahemärk * viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 13 number . kirjavahemärk Ja eesti Serubabel eesti sünnitas eesti Abiudi eesti , kirjavahemärk ja eesti Abiud eesti sünnitas eesti Eliakimi eesti , kirjavahemärk ja eesti Eliakim eesti sünnitas eesti Asori eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 14 number . kirjavahemärk Ja eesti Asor eesti sünnitas eesti Sadoki eesti , kirjavahemärk ja eesti Sadok eesti sünnitas eesti Ahhimi eesti , kirjavahemärk ja eesti Ahhim eesti sünnitas eesti Eliudi eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 15 number . kirjavahemärk Ja eesti Eliud eesti sünnitas eesti Eleatsari eesti , kirjavahemärk ja eesti Eleatsar eesti sünnitas eesti Mattani eesti , kirjavahemärk ja eesti Mattan eesti sunnitas eesti Jakobi eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 16 number . kirjavahemärk Ja eesti Jakob eesti sünnitas eesti Josepi eesti Maria eesti mehhe eesti , kirjavahemärk kellest eesti Mariast eesti on eesti sündinud eesti JESUS eesti , kirjavahemärk kedda eesti nimmetakse eesti Kristusseks eesti . kirjavahemärk 27 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk 22 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 17 number . kirjavahemärk Keik eesti pölwed eesti nüüd eesti Abraamist eesti Tawetist eesti sadik eesti on eesti nelli+ eesti +teist+ eesti +küm̃end eesti pölwe eesti ; kirjavahemärk ja eesti Pabiloni eesti wangi+ eesti +wimissest eesti sadik eesti on eesti nelli+ eesti +teist+ eesti +küm̃end eesti pölwe eesti ; kirjavahemärk ja eesti Pabiloni eesti wangi+ eesti +wimissest eesti Kristussest eesti sadik eesti on eesti nelli+ eesti +teist+ eesti +kümmend eesti pölwe eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 18 number . kirjavahemärk Agga eesti Jesusse eesti Kristusse eesti sündiminne eesti oli eesti nenda eesti : kirjavahemärk sest eesti kui eesti tem̃a eesti em̃a eesti Maria eesti Josepile eesti kihlatud eesti olli eesti , kirjavahemärk eñego eesti nem̃ad eesti kokko eesti said eesti , kirjavahemärk leiti eesti tedda eesti käima eesti peäl eesti ollemast eesti pühhast eesti Waimust eesti . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 1 viide , kirjavahemärk 27 viide . kirjavahemärk 34 viide . kirjavahemärk 2 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 5 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 19 number . kirjavahemärk Agga eesti et eesti temma eesti mees eesti Josep eesti öige eesti olli eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti tahtnud eesti tedda eesti häbbi eesti sisse eesti sata eesti , kirjavahemärk tahtis eesti temma eesti sallaja eesti temmast eesti ärra+ eesti +lahkuda eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 20 number . kirjavahemärk Agga eesti kui eesti temmal eesti se eesti mötte eesti olli eesti , kirjavahemärk wata eesti , kirjavahemärk siis eesti näitis eesti eñast eesti tem̃ale eesti Jssanda eesti ingel eesti uñes eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Josep eesti Taweti eesti poeg eesti , kirjavahemärk ärra eesti karda eesti mitte eesti Maria eesti om̃a eesti naese eesti ennese eesti jure eesti wottes eesti , kirjavahemärk sest eesti mis eesti tem̃a eesti sees eesti on eesti sündinud eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti pühhast eesti Waimust eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 21 number . kirjavahemärk Agga eesti tem̃a eesti peab eesti ühhe eesti poia eesti ilmale eesti toma eesti ja eesti sinna eesti pead eesti tem̃ale eesti nim̃e eesti pannema eesti JESUS eesti * eesti , kirjavahemärk sest eesti temma eesti peästab eesti omma eesti rahwast eesti eesti nende eesti pattudest eesti . kirjavahemärk * viide Luk viide . kirjavahemärk 2 viide , kirjavahemärk 21 viide . kirjavahemärk viide Ap viide . kirjavahemärk Tegg viide 4 viide , kirjavahemärk 12 viide . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk