Vana kirjakeele korpus
Ue Seädusse Ramatud (Mt, 1-2Ko, 1-3Jh, 1-2Pt, Hb, Jk)
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 3
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Ewangelium evangeelium s sg.nom. eesti ehk ehk konj eesti Hea hea adj sg.nom. eesti sannum sõnum s sg.nom. eesti Ma-+ maa s sg.gen. eesti +ilma ilm maailm s sg.gen. eesti | maailm s Lunnastajast lunastaja s sg.el. eesti Jesussest Jeesus s_nimi sg.el. eesti Kristussest Kristus s_nimi sg.el. eesti / kirjavahemärk ülles+ üles afadv eesti +kirjotud kirjutama v tud. eesti | üles kirjutama afadv+v Pühhast püha adj sg.el. eesti Matteussest Matteus s_nimi sg.el. eesti . kirjavahemärk
I number . kirjavahemärk Pea+ pea s sg.nom.gen. eesti +tük tükk s sg.nom. eesti | peatükk s . kirjavahemärk
Kristusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti suggu+ sugu s sg.nom. eesti +wössast võsa s sg.el. eesti | suguvõsa s , kirjavahemärk nimmest nimi s sg.el. eesti ja ja konj eesti sündimissest sündimine s sg.el. eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 1 number . kirjavahemärk Se see pron sg.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti Jesusse Jeesus s_nimi sg.gen. eesti Kristusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti sündimisse sündimine s sg.gen. eesti ramat raamat s sg.nom. eesti , kirjavahemärk kes kes pron sg.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti Abraami Aabraham s_nimi sg.gen. eesti poia poeg s sg.gen. eesti Taweti Taavet s_nimi sg.gen. eesti poeg poeg s sg.nom. eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 2 number . kirjavahemärk Abraam Aabraham s_nimi sg.nom. eesti süñitas sünnitama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Jsaki Iisak s_nimi sg.gen. eesti * kirjavahemärk , kirjavahemärk ja ja konj eesti Jsak Iisak s_nimi sg.nom. eesti sünnitas sünnitama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Jakobi Jaakob s_nimi sg.gen. eesti kirjavahemärk , kirjavahemärk ja ja konj eesti Jakob Jaakob s_nimi sg.nom. eesti süñitas sünnitama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Juda Juudas s_nimi sg.gen. eesti †† kirjavahemärk ja ja konj eesti temma tema pron sg.gen. eesti wennad vend s pl.nom. eesti . kirjavahemärk * viide 1 viide Mos viide . kirjavahemärk 21 viide , kirjavahemärk 3 viide . kirjavahemärk viide I viide Mos viide . kirjavahemärk 25 viide , kirjavahemärk 26 viide . kirjavahemärk †† viide I viide Mos viide . kirjavahemärk 29 viide , kirjavahemärk 35 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 3 number . kirjavahemärk Ja eesti Judas eesti sünnitas eesti Peretsi eesti * eesti ja eesti Sara eesti Tamariga eesti , kirjavahemärk ja eesti Perets eesti sünnitas eesti Esromi eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Esrom eesti sünnitas eesti †† eesti Arami eesti . kirjavahemärk * viide I viide Mos viide . kirjavahemärk 38 viide , kirjavahemärk 29 viide . kirjavahemärk viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 2 viide , kirjavahemärk 5 viide , kirjavahemärk 9 viide . kirjavahemärk †† viide Rut viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 19 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 4 number . kirjavahemärk Ja eesti Ram eesti sünnitas eesti Aminadabi eesti , kirjavahemärk ja eesti Aminadab eesti sünnitas eesti Naassoni eesti , kirjavahemärk ja eesti Nahson eesti sünnitas eesti Salmoni eesti . kirjavahemärk I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 2 viide , kirjavahemärk 10 viide . kirjavahemärk II viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 5 number . kirjavahemärk Ja eesti Salma eesti sünnitas eesti Poast eesti * eesti Raabiga eesti , kirjavahemärk ja eesti Poas eesti sünnitas eesti Obedi eesti eesti Ruttiga eesti , kirjavahemärk ja eesti Obed eesti sünnitas eesti †† eesti Jesse eesti . kirjavahemärk * viide Rut viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 21 viide . kirjavahemärk viide Rut viide 4 viide , kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk †† viide Rut viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 22 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 6 number . kirjavahemärk Ja eesti Jesse eesti ( kirjavahemärk Jsai eesti ) kirjavahemärk süñitas eesti kuñinga eesti Taweti eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti kunningas eesti Tawet eesti sünnitas eesti Salomoni eesti eesti Uria eesti naesega eesti . kirjavahemärk I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 2 viide , kirjavahemärk 15 viide . kirjavahemärk viide 2 viide Sam viide 12 viide , kirjavahemärk 24 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 7 number . kirjavahemärk Ja eesti Salomon eesti sünnitas eesti Roboami eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Reabeam eesti sünnitas eesti Abia eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Abia eesti sünnitas eesti Asa eesti . kirjavahemärk * viide I viide Kunn viide . kirjavahemärk II viide , kirjavahemärk 43 viide . kirjavahemärk viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk 10 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 8 number . kirjavahemärk Ja eesti Asa eesti sünnitas eesti Josawati eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Josawat eesti sünnitas eesti Jorami eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Joram eesti sünnitas eesti †† eesti Usia eesti . kirjavahemärk * viide I viide Kunn viide . kirjavahemärk 15 viide , kirjavahemärk 24 viide . kirjavahemärk viide I viide Kunn viide 22 viide , kirjavahemärk 51 viide . kirjavahemärk †† viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk II viide . kirjavahemärk 12 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 9 number . kirjavahemärk Ja eesti Usia eesti sünnitas eesti Jotami eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Jotam eesti sünnitas eesti Ahast eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Ahas eesti sünnitas eesti †† eesti Hiskiat eesti . kirjavahemärk * viide 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 15 viide , kirjavahemärk 7 viide . kirjavahemärk viide 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 16 viide , kirjavahemärk 1 viide . kirjavahemärk †† viide 2 viide Kunn viide 16 viide , kirjavahemärk 20 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 10 number . kirjavahemärk Ja eesti Hiskia eesti sünnitas eesti Manasse eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Manasse eesti süñitas eesti Amoni eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti Amon eesti süñitas eesti †† eesti Josia eesti . kirjavahemärk 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 20 viide , kirjavahemärk 21 viide . kirjavahemärk viide 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 21 viide , kirjavahemärk 18 viide . kirjavahemärk †† viide 2 viide Kunn viide . kirjavahemärk 21 viide , kirjavahemärk 24 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 11 number . kirjavahemärk Ja eesti Josia eesti sünnitas eesti Jojakimi eesti * eesti ja eesti temma eesti weñad eesti Pabiloni eesti wangi+ eesti +wimisse eesti aial eesti . kirjavahemärk * viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk 15 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 12 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti pärrast eesti Pabiloni eesti wangi+ eesti +wimist eesti sünnitas eesti Jekonja eesti Sealtieli eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti Sealtiel eesti sünnitas eesti Serubabeli eesti . kirjavahemärk * viide I viide Aia viide r viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 13 number . kirjavahemärk Ja eesti Serubabel eesti sünnitas eesti Abiudi eesti , kirjavahemärk ja eesti Abiud eesti sünnitas eesti Eliakimi eesti , kirjavahemärk ja eesti Eliakim eesti sünnitas eesti Asori eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 14 number . kirjavahemärk Ja eesti Asor eesti sünnitas eesti Sadoki eesti , kirjavahemärk ja eesti Sadok eesti sünnitas eesti Ahhimi eesti , kirjavahemärk ja eesti Ahhim eesti sünnitas eesti Eliudi eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 15 number . kirjavahemärk Ja eesti Eliud eesti sünnitas eesti Eleatsari eesti , kirjavahemärk ja eesti Eleatsar eesti sünnitas eesti Mattani eesti , kirjavahemärk ja eesti Mattan eesti sunnitas eesti Jakobi eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 16 number . kirjavahemärk Ja eesti Jakob eesti sünnitas eesti Josepi eesti Maria eesti mehhe eesti , kirjavahemärk kellest eesti Mariast eesti on eesti sündinud eesti JESUS eesti , kirjavahemärk kedda eesti nimmetakse eesti Kristusseks eesti . kirjavahemärk 27 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk 22 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 17 number . kirjavahemärk Keik eesti pölwed eesti nüüd eesti Abraamist eesti Tawetist eesti sadik eesti on eesti nelli+ eesti +teist+ eesti +küm̃end eesti pölwe eesti ; kirjavahemärk ja eesti Pabiloni eesti wangi+ eesti +wimissest eesti sadik eesti on eesti nelli+ eesti +teist+ eesti +küm̃end eesti pölwe eesti ; kirjavahemärk ja eesti Pabiloni eesti wangi+ eesti +wimissest eesti Kristussest eesti sadik eesti on eesti nelli+ eesti +teist+ eesti +kümmend eesti pölwe eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 18 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti Jesusse eesti Kristusse eesti sündiminne eesti oli eesti nenda eesti : kirjavahemärk sest eesti kui eesti tem̃a eesti em̃a eesti Maria eesti Josepile eesti kihlatud eesti olli eesti , kirjavahemärk eñego eesti nem̃ad eesti kokko eesti said eesti , kirjavahemärk leiti eesti tedda eesti käima eesti peäl eesti ollemast eesti pühhast eesti Waimust eesti . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 1 viide , kirjavahemärk 27 viide . kirjavahemärk 34 viide . kirjavahemärk 2 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 5 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Mt.I] number 19 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti et eesti temma eesti mees eesti Josep eesti öige eesti olli eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti tahtnud eesti tedda eesti häbbi eesti sisse eesti sata eesti , kirjavahemärk tahtis eesti temma eesti sallaja eesti temmast eesti ärra+ eesti +lahkuda eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 20 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kui eesti temmal eesti se eesti mötte eesti olli eesti , kirjavahemärk wata eesti , kirjavahemärk siis eesti näitis eesti eñast eesti tem̃ale eesti Jssanda eesti ingel eesti uñes eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Josep eesti Taweti eesti poeg eesti , kirjavahemärk ärra eesti karda eesti mitte eesti Maria eesti om̃a eesti naese eesti ennese eesti jure eesti wottes eesti , kirjavahemärk sest eesti mis eesti tem̃a eesti sees eesti on eesti sündinud eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti pühhast eesti Waimust eesti . kirjavahemärk
[Mt.I] number 21 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti tem̃a eesti peab eesti ühhe eesti poia eesti ilmale eesti toma eesti ja eesti sinna eesti pead eesti tem̃ale eesti nim̃e eesti pannema eesti JESUS eesti * eesti , kirjavahemärk sest eesti temma eesti peästab eesti omma eesti rahwast eesti eesti nende eesti pattudest eesti . kirjavahemärk * viide Luk viide . kirjavahemärk 2 viide , kirjavahemärk 21 viide . kirjavahemärk viide Ap viide . kirjavahemärk Tegg viide 4 viide , kirjavahemärk 12 viide . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk