Vana kirjakeele korpus
Ehst-, Liv- und Lettländische Geschichte (katkend)
Hjärne, Thomas, 1794
Lehekülg 1
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
lehekülje pilt
Die saksa Landschaften saksa , kirjavahemärk so saksa man saksa anjetzo saksa ( kirjavahemärk wiewohl saksa nicht saksa ohne saksa Missverstand saksa ) kirjavahemärk unter saksa einem saksa gemeinen saksa Nahmen saksa , kirjavahemärk Lyfland saksa , kirjavahemärk begreiffet saksa , kirjavahemärk und saksa in saksa folgenden saksa Furstenthümern saksa bestehen saksa , kirjavahemärk nemlich saksa Ehstland saksa , kirjavahemärk Lyfland saksa , kirjavahemärk Cuhrland saksa und saksa Semgallen saksa , kirjavahemärk machen saksa , kirjavahemärk mit saksa dem saksa Stück saksa Landes saksa , kirjavahemärk so saksa man saksa polnisch saksa Lyfland saksa nennet saksa , kirjavahemärk wie saksa auch saksa mit saksa denen saksa grossesten saksa Insuln saksa Osel saksa und saksa Dagdö saksa , kirjavahemärk fast saksa eine saksa Vierecke saksa , kirjavahemärk welche saksa von saksa Osten saksa nach saksa Westen saksa ungefähr saksa funfzig saksa , kirjavahemärk von saksa Süden saksa aber saksa gerader saksa Linie saksa nach saksa Norden saksa , kirjavahemärk etzliche saksa und saksa sechzig saksa Meilen saksa hält saksa . kirjavahemärk
Solle saksa man saksa aber saksa die saksa Krumme saksa der saksa Wege saksa , kirjavahemärk wie saksa etzliche saksa thun saksa , kirjavahemärk mitrechnen saksa , kirjavahemärk würde saksa man saksa die saksa Länge saksa von saksa Narva saksa bis saksa an saksa den saksa Fluss saksa Heiligenaa saksa in saksa Cuhrland saksa bey saksa hundert saksa und saksa zwanzig saksa , kirjavahemärk die saksa Breite saksa , kirjavahemärk an saksa etlichen saksa Örtern saksa auf saksa fünfzig saksa , kirjavahemärk auch saksa sechzig saksa teutscher saksa Meilen saksa rechnen saksa können saksa . kirjavahemärk
Diese saksa Länder saksa grenzten saksa in saksa Osten saksa auf saksa ein saksa klein saksa Stück saksa bey saksa der saksa Narva saksa an saksa Ingermanland saksa , kirjavahemärk darnach saksa aber saksa , kirjavahemärk durch saksa die saksa stehende saksa See saksa Peipus saksa , kirjavahemärk bis saksa dahin saksa , kirjavahemärk wo saksa der saksa Fluss saksa Indrika saksa in saksa die saksa Düna saksa fällt saksa , kirjavahemärk an saksa Reussland saksa und saksa theils saksa Littauen saksa , kirjavahemärk weiter saksa in saksa Süden saksa an saksa Littauen saksa und saksa Samoiten saksa , kirjavahemärk Westen saksa an saksa die saksa Ost-See saksa und saksa Norden saksa an saksa das saksa Finnische saksa Haff saksa . kirjavahemärk
Die saksa Vertheihmg saksa selbiger saksa Orter saksa , kirjavahemärk ist saksa vor saksa vier saksa oder saksa fünfhundert saksa Jahren saksa , kirjavahemärk nicht saksa dergestalt saksa , kirjavahemärk wie saksa anjetzo saksa gewesen saksa ; kirjavahemärk zu saksa mahlen saksa nach saksa vielfältiger saksa Eroberung saksa man saksa die saksa Grentze saksa der saksa Provincien saksa bald saksa enger saksa , kirjavahemärk bald saksa weiter saksa gemacht saksa , kirjavahemärk auch saksa oftermals saksa die saksa Länder saksa vertheilet saksa hat saksa . kirjavahemärk
Es saksa hat saksa damals saksa der saksa ganze saksa Ort saksa . kirjavahemärk unter saksa Ehstland saksa gehöret saksa , kirjavahemärk alwo saksa die saksa Ehstnische saksa Sprache saksa annoch saksa im saksa Schwange saksa gehet saksa , kirjavahemärk und saksa ist saksa selbiges saksa Land saksa in saksa unterschiedliche saksa Districlen saksa vertheilet saksa gewesen saksa . kirjavahemärk
Von saksa Osten saksa anzufangen saksa ist saksa Alentacken saksa der saksa erste saksa , kirjavahemärk welchen saksa etzliche saksa von saksa dem saksa Narvischen saksa Strohm saksa bis saksa an saksa den saksa Purtschen saksa Bach saksa , kirjavahemärk und saksa so saksa hin saksa bis saksa an saksa die saksa stehende saksa See saksa Peipus saksa rechnen saksa ; kirjavahemärk etzliche saksa wollen saksa Alentacken saksa sey saksa nicht saksa weiter saksa zu saksa verstehen saksa , kirjavahemärk als saksa an saksa den saksa Ort saksa bey saksa Peipus saksa , kirjavahemärk wo saksa der saksa Aal-Fang saksa ist saksa , kirjavahemärk daher saksa es saksa seinen saksa Nahmen saksa von saksa dem saksa Dänischen saksa Aal-Tag saksa , kirjavahemärk welches saksa auf saksa teutsch saksa , kirjavahemärk ein saksa Aal-Fang saksa bedeutet saksa , kirjavahemärk soll saksa bekommen saksa haben saksa : kirjavahemärk aber saksa der saksa Nahme saksa ist saksa Ehstnisch saksa und saksa älter saksa , kirjavahemärk als saksa dass saksa die saksa Dänen saksa selbigen saksa haben saksa geben saksa können saksa , kirjavahemärk dessen saksa derivation saksa ich saksa so saksa gewiss saksa nicht saksa finden saksa kann saksa ; kirjavahemärk dennoch saksa sind saksa etzliche saksa der saksa Meinung saksa , kirjavahemärk er saksa komme saksa von saksa Hallo eesti Tagga eesti , kirjavahemärk das saksa Ist saksa : kirjavahemärk nach saksa Holtz saksa , kirjavahemärk weil saksa noch saksa daselbst saksa die saksa am saksa Strand saksa wohnende saksa , kirjavahemärk wenn saksa sie saksa nach saksa dem saksa Walde saksa fahren saksa wollen saksa , kirjavahemärk zu saksa sagen saksa pflegen saksa : kirjavahemärk mina saksa menen saksa Alo eesti oder saksa Allo eesti Tagga eesti , kirjavahemärk ich saksa gehe saksa nach saksa Holtz saksa ; kirjavahemärk denn saksa mehrentheils saksa Ehsten saksa lassen saksa das saksa H saksa , kirjavahemärk im saksa Anfang saksa eines saksa Wortes saksa aus saksa . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk