Vana kirjakeele korpus
Uus Testament (v.a Mk, Ap, 1Kr, 2Kr, 1Jh, 2Jh, 3Jh)
Gutsleff, Eberhard ja Heinrich (tlk), 1715
Lehekülg 461
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[He.VIII] number 9 number . kirjavahemärk Ei eesti mitte eesti Sädusse eesti järrele eesti / kirjavahemärk mis eesti minna eesti nende eesti Wannamadega eesti ollen eesti teinud eesti / kirjavahemärk sel eesti Päwal eesti / kirjavahemärk kui eesti minna eesti neid eesti Käe+ eesti +piddi eesti wotsin eesti / kirjavahemärk neid eesti Egipti eesti Maalt eesti ärra+ eesti +sata eesti / kirjavahemärk sest eesti nemmad eesti ep eesti olle eesti minno eesti Sädusse eesti sisse eesti jänud eesti / kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti ep eesti olle eesti ka eesti minna eesti neist eesti holinud eesti / kirjavahemärk ütleb eesti Jssand eesti . kirjavahemärk
[He.VIII] number 10 number . kirjavahemärk Sest eesti se eesti on eesti se eesti Sädus eesti / kirjavahemärk mis eesti minna eesti Jsraeli eesti Koijaga eesti tahhan eesti tehha eesti / kirjavahemärk pärrast eesti neid eesti Päiwi eesti / kirjavahemärk ütleb eesti Jssand eesti : kirjavahemärk Minna eesti tahhan eesti omma eesti Käskusid eesti nende eesti Mele eesti tulletada eesti / kirjavahemärk ja eesti tahhan eesti neid eesti nende eesti Süddamese eesti kirjotada eesti / kirjavahemärk ja eesti minna eesti tahhan eesti nende eesti Jummal eesti olla eesti / kirjavahemärk ning eesti nemmad eesti peawad eesti minno eesti Rahwas eesti ollema eesti . kirjavahemärk
[He.VIII] number 11 number . kirjavahemärk Ning eesti üksigi eesti ei eesti pea eesti omma eesti Liggimest eesti öppetama õpetama v sup. eesti / kirjavahemärk egga eesti üksigi eesti omma eesti Wenda eesti / kirjavahemärk ja eesti ütlema eesti : kirjavahemärk Tunne eesti sedda eesti Jssandat eesti ; kirjavahemärk Sest eesti nemmad eesti peawad eesti mind eesti keik eesti tundma eesti / kirjavahemärk pissokessest eesti nende eesti säast eesti / kirjavahemärk surede eesti sadik eesti . kirjavahemärk
[He.VIII] number 12 number . kirjavahemärk Sest eesti minna eesti tahhan eesti armolinne armuline adj sg.nom. eesti olla eesti nende eesti Ülle+ eesti +kohto eesti wasto eesti / kirjavahemärk ja eesti nende eesti Pattude eesti ning eesti nende eesti Kurjusse eesti päle eesti ei eesti tahha eesti minna eesti ennamb eesti möttelda eesti . kirjavahemärk
[He.VIII] number 13 number . kirjavahemärk Sega eesti / kirjavahemärk et eesti temma eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Uut eesti ( kirjavahemärk Sädust eesti ) kirjavahemärk / kirjavahemärk on eesti temma eesti sedda eesti essimest eesti wannaks eesti teinud eesti ? kirjavahemärk Agga eesti mis eesti wannaks eesti lähhäb eesti / kirjavahemärk ja eesti ärra+ eesti +eab eesti / kirjavahemärk se eesti on eesti Löpmisse lõppemine s sg.gen. eesti liggi eesti . kirjavahemärk
Se eesti IX eesti . kirjavahemärk Pä+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[He.IX] number 1 number . kirjavahemärk Essimessel eesti Teldil eesti olli eesti ka eesti kül eesti temma eesti Jummala+ eesti +tenistusse eesti Kohhus eesti / kirjavahemärk ning eesti ilmalik eesti pühha eesti Asse eesti . kirjavahemärk
[He.IX] number 2 number . kirjavahemärk Sest eesti se eesti essimenne eesti Teld eesti olli eesti ülles=+ eesti +ehhitud eesti / kirjavahemärk selle eesti sees eesti ollid eesti Küünla eesti Jalg eesti / kirjavahemärk ja eesti Laud eesti / kirjavahemärk ja eesti Ette+ eesti +pannemisse eesti Leiwad eesti / kirjavahemärk kummad eesti pühhaks eesti kutsuti eesti . kirjavahemärk
[He.IX] number 3 number . kirjavahemärk Agga eesti teise eesti ette+ eesti pandud eesti Tekki eesti tagga eesti olli eesti se eesti Teld eesti / kirjavahemärk mis eesti kutsuti eesti keige eesti Pühhamaks eesti . kirjavahemärk
[He.IX] number 4 number . kirjavahemärk Selle eesti sees eesti olli eesti kullane eesti Suitsotamisse eesti Pan eesti / kirjavahemärk ja eesti Sädusse eesti Laikas eesti / kirjavahemärk mis eesti keige+ eesti +piddi eesti Kullaga eesti olli eesti ärra+ eesti +wahatud eesti / kirjavahemärk me eesti sees eesti olli eesti Kuld-+ eesti +Asti astja s sg.nom. eesti | kuldastja s / kirjavahemärk me eesti sees eesti Manna eesti olli eesti / kirjavahemärk ja eesti Aroni eesti Kep eesti / kirjavahemärk kumb eesti olli eesti öitsnud õitsema v nud. eesti / kirjavahemärk ning eesti Sädusse eesti Lauad eesti . kirjavahemärk
[He.IX] number 5 number . kirjavahemärk Agga eesti temma eesti pääl eesti ollid eesti Auo eesti Kerubim eesti / kirjavahemärk ke eesti Sädusse eesti Laika eesti Kane kaas s sg.gen. eesti ülle+ eesti +warjusid eesti ; kirjavahemärk Neist eesti igga+ eesti +ühhes eesti ei eesti woi eesti nüüd eesti rägida eesti . kirjavahemärk
[He.IX] number 6 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti se eesti ninda eesti olli eesti walmistud eesti / kirjavahemärk siis eesti läksid eesti kül eesti Preestrid eesti ikka eesti essimesse eesti Teldi eesti sisse eesti / kirjavahemärk ning eesti piddasid eesti Jummala+ eesti +tenistust eesti . kirjavahemärk
[He.IX] number 7 number . kirjavahemärk Agga eesti teise eesti sisse eesti läks eesti agga eesti üks+ eesti +kord eesti Aastas eesti üllemb-+ eesti +Preester eesti üksi eesti / kirjavahemärk ei eesti mitte eesti Werreta eesti / kirjavahemärk mis eesti temma eesti ohwerdas eesti omma eesti ja eesti Rahwa eesti Eksitusse eesti eest eesti . kirjavahemärk
[He.IX] number 8 number . kirjavahemärk Mega eesti pühha eesti Waim eesti täda eesti añab eesti / kirjavahemärk et eesti se eesti pühha eesti Asseme eesti Te eesti weel eesti es eesti olli eesti awwalikkuks eesti sanud eesti / kirjavahemärk kunni eesti essimenne eesti Teld eesti alles eesti seisis eesti . kirjavahemärk
[He.IX] number 9 number . kirjavahemärk Se eesti olli eesti Ette+ eesti +tähhendaminne eesti tullewa eesti Aega eesti päle eesti / kirjavahemärk mil eesti Anded eesti ning eesti Ohwrid eesti ohwerdakse eesti / kirjavahemärk kummad eesti ei eesti woi eesti Süddame+ eesti +tunnistusse eesti polest eesti tedda eesti täielikkuks eesti tehha eesti / kirjavahemärk ke eesti Jummala+ eesti +tenistust eesti peab eesti / kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk