Vana kirjakeele korpus
Uus Testament (v.a Mk, Ap, 1Kr, 2Kr, 1Jh, 2Jh, 3Jh)
Gutsleff, Eberhard ja Heinrich (tlk), 1715
Lehekülg 435
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[1Pt.II] number 17 number . kirjavahemärk Auustage eesti igga+ eesti +meest eesti / kirjavahemärk armastage armastama v pers.imp.pr.pl.2. eesti Wende eesti / kirjavahemärk kartke eesti Jummalat eesti / kirjavahemärk auustage eesti Kunningast eesti . kirjavahemärk
[1Pt.II] number 18 number . kirjavahemärk Teie eesti Sullased eesti / kirjavahemärk kuulge eesti keige eesti Kartussega eesti omma eesti Jssandade eesti Sanna eesti / kirjavahemärk ei eesti mitte eesti üks+ eesti +päines eesti eesti ja eesti waggade eesti / kirjavahemärk waid eesti ka eesti kurjade eesti ( kirjavahemärk Sanna eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk
[1Pt.II] number 19 number . kirjavahemärk Sest eesti se eesti on eesti Arm arm -u s sg.nom. eesti / kirjavahemärk kui eesti kegi eesti Süddame+ eesti +tunnistusse eesti pärrast eesti Jummala eesti ees eesti kurja eesti nääb eesti ja eesti ülle+ eesti +kohhut eesti kañatab eesti . kirjavahemärk
[1Pt.II] number 20 number . kirjavahemärk Sest eesti mis eesti Kitus eesti on eesti se eesti / kirjavahemärk kui eesti teid eesti eesti pärrast eesti peksetakse eesti / kirjavahemärk ning eesti teie eesti ninda eesti kannatlikkud kannatlik adj pl.nom. eesti ollete eesti . kirjavahemärk Agga eesti kui eesti teie eesti Hääd eesti tehhes eesti ja eesti kannates kannatama v ger. eesti Kurja eesti näte eesti / kirjavahemärk se eesti on eesti Arm arm -u s sg.nom. eesti Jummala eesti jures eesti . kirjavahemärk
Epistel eesti teisel eesti Pühha eesti Päwal eesti pärrast eesti Kristusse eesti Ülles+ eesti +tousmisse eesti Pühha eesti . kirjavahemärk
[1Pt.II] number 21 number . kirjavahemärk Sest eesti seks eesti ollete eesti teie eesti kutsutud eesti / kirjavahemärk sest eesti et eesti ka eesti Kristus eesti on eesti meie eesti eest eesti kannatanud kannatama v nud. eesti / kirjavahemärk ja eesti meile eesti Tähte eesti jätnud eesti / kirjavahemärk et eesti teie eesti peate eesti temma eesti Jälgede eesti sees eesti käima eesti . kirjavahemärk
[1Pt.II] number 22 number . kirjavahemärk Ke eesti ep eesti olle eesti ühtegi eesti Patto eesti teinud eesti / kirjavahemärk kelle eesti Suus eesti ka eesti ep eesti olle eesti ühtegit eesti Pettust eesti leitud eesti . kirjavahemärk
[1Pt.II] number 23 number . kirjavahemärk Ke eesti ei eesti söimand eesti wasto eesti / kirjavahemärk kui eesti tedda eesti söimati eesti / kirjavahemärk ei eesti ähwerdanud eesti / kirjavahemärk kui eesti temma eesti kannatas kannatama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti / kirjavahemärk agga eesti temma eesti andis eesti selle eesti nähha eesti / kirjavahemärk ke eesti öiete õieti õigesti adv eesti Kohhut eesti moistab eesti . kirjavahemärk
[1Pt.II] number 24 number . kirjavahemärk Ke eesti meie eesti Pattud eesti issi eesti on eesti kandnud kandma v nud. eesti omma eesti Jhhus eesti Pu eesti päle eesti / kirjavahemärk et eesti meie eesti Pattule eesti ärra+ eesti +surnud eesti / kirjavahemärk Öigussel õigus s sg.ad. eesti piddime eesti ellama eesti / kirjavahemärk kelle eesti Wörmide eesti läbbi eesti teie eesti ollete eesti terweks eesti sanud eesti . kirjavahemärk
[1Pt.II] number 25 number . kirjavahemärk Sest eesti teie eesti ollite eesti kui eesti eksiwad eesti Lambad eesti ; kirjavahemärk Agga eesti nüüd eesti ollete eesti teie eesti pöördud eesti omma eesti Hinge eesti Karjatse eesti ja eesti Piiskobi eesti pole eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk
Se eesti III eesti . kirjavahemärk Pä+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[1Pt.III] number 1 number . kirjavahemärk Selsammal eesti Kombel eesti teie eesti Naesed eesti / kirjavahemärk kuulge eesti omma eesti Meeste eesti Sanna eesti / kirjavahemärk et eesti ka eesti need eesti / kirjavahemärk ke eesti sedda eesti Sanna eesti ep eesti ussu eesti / kirjavahemärk Naeste eesti Ello eesti läbbi eesti woiksid eesti Ussule eesti pöördud eesti sada eesti . kirjavahemärk
[1Pt.III] number 2 number . kirjavahemärk Kui eesti nemmad eesti teie eesti puhta eesti Ello eesti tähhele eesti pannewad eesti Kartusses eesti . kirjavahemärk
[1Pt.III] number 3 number . kirjavahemärk Nende eesti Ehtminne eesti ei eesti pea eesti wäljas&-+ eesti +piddi eesti ollema eesti Juuksede eesti Palmitamisses eesti / kirjavahemärk ja eesti Kulla eesti ümber+ eesti +pannemisses eesti / kirjavahemärk ehk ehk või konj eesti kalli eesti Riete eesti Kandmisses kandmine s sg.in. eesti . kirjavahemärk
[1Pt.III] number 4 number . kirjavahemärk Waid eesti se eesti Süddame eesti ärra+ eesti +peidetud eesti Jnnimenne eesti ilma+ eesti +rikkumatta eesti tassase eesti waikse eesti Waimoga eesti ; kirjavahemärk Se eesti on eesti kallis eesti Jummala eesti ees eesti . kirjavahemärk
[1Pt.III] number 5 number . kirjavahemärk Sest eesti ninda eesti ommad eesti ka eesti enne+ eesti +muiste eesti pühhad eesti Naesed eesti eñast eesti ehhitanud eesti / kirjavahemärk ke eesti omma eesti Lotust lootus s sg.part. eesti Jummala eesti päle eesti pannid eesti / kirjavahemärk ja eesti omma eesti Meeste eesti Sanna eesti kulid eesti . kirjavahemärk
[1Pt.III] number 6 number . kirjavahemärk Kui eesti Sara eesti Abraham̃i eesti Sanna eesti wottis eesti / kirjavahemärk ja eesti kutsus eesti tedda eesti Jssandaks eesti / kirjavahemärk kelle eesti Lapseks eesti teie eesti ollete eesti sanud eesti / kirjavahemärk kui eesti teie eesti hääd eesti tete eesti / kirjavahemärk ja eesti ep eesti olle eesti arrad eesti . kirjavahemärk
[1Pt.III] number 7 number . kirjavahemärk Sel+ eesti +sammal eesti Kombel eesti teie eesti Mehhed eesti ) kirjavahemärk ellage eesti nende eesti jures eesti Moistussega eesti / kirjavahemärk ja eesti andke eesti Naeste eesti Suggule eesti / kirjavahemärk kui eesti nöddrama eesti Astjale astja s sg.all. eesti Auo eesti / kirjavahemärk ninda eesti kui eesti Armo-+ arm -u s sg.gen. eesti +Ello eesti Ka+ eesti +pärrijale eesti / kirjavahemärk et eesti teie eesti Palwe+ eesti +piddamissed eesti ärra eesti ei eesti keelta eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk