Vana kirjakeele korpus
Öppetusse ramat Saksama lamba-karjastele
Knüpffer, Georg Magnus, 1837
Lehekülg 19
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Woib eesti neile eesti ka eesti , kirjavahemärk et eesti wahhetamist eesti olleks eesti , kirjavahemärk ö eesti peäle eesti lehtä eesti ette+ eesti +pañna eesti . kirjavahemärk
§ eesti 27 number . kirjavahemärk
Sedda eesti ennam eesti lambad eesti talwel eesti jowad eesti , kirjavahemärk sedda eesti parreminne eesti ka eesti kuiwa eesti toito eesti ärra+ eesti +seedwad eesti ja eesti sedda eesti parremaks eesti ja eesti pitkemaks eesti kaswab eesti wil eesti . kirjavahemärk
Lambad eesti jowad eesti sedda eesti ennam eesti , kirjavahemärk ja eesti on eesti jominne eesti neile eesti sedda eesti tullusam eesti , kirjavahemärk kui eesti sedda eesti iggal eesti aial eesti tallis eesti on eesti ollemas eesti . kirjavahemärk
Seäl eesti wessi eesti ei eesti olle eesti nenda eesti külm eesti , kirjavahemärk kui eesti siis eesti , kirjavahemärk kui eesti neid eesti jöel eesti ehk eesti kaewul eesti , kirjavahemärk laggeda eesti taewa eesti al eesti , kirjavahemärk jodetakse eesti , kirjavahemärk ning eesti nemmad eesti jowad eesti siis eesti ennam eesti omma eesti himmo eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ennamiste eesti sömisse eesti wahhel eesti . kirjavahemärk
§ eesti 28 number . kirjavahemärk
Lammastele eesti , kirjavahemärk isse+ eesti +ärranis eesti immetaja eesti emmadele eesti , kirjavahemärk antakse eesti ka eesti saggedaste eesti rammusamat eesti joma+ eesti +aega eesti , kirjavahemärk kui eesti on eesti ölli+ eesti +kogi-+ eesti * eesti ehk eesti jahho-+ eesti +rokka eesti . kirjavahemärk
* eesti Ölli-+ eesti +kogid eesti on eesti ülle+ eesti +jänud eesti linna-+ eesti , kirjavahemärk kannepi-+ kanep s sg.gen. eesti ehk eesti mu eesti seemne eesti kliid eesti , kirjavahemärk mis eesti ölli+ eesti +weskil eesti , kirjavahemärk wajotusse eesti al eesti , kirjavahemärk kogiks eesti kokko+ eesti +wannuwad eesti , kirjavahemärk ja eesti mis eesti keik eesti koddo-+ eesti +lojuksed eesti wägga eesti maggusaste eesti söwad eesti . kirjavahemärk
Seks eesti pannakse eesti purruks eesti lödud eesti ölli-+ eesti +kogi eesti tükkid eesti ühhe eesti wee=+ eesti +astja eesti sisse eesti likko eesti ; kirjavahemärk kui eesti nad eesti seäl eesti monne eesti päwa eesti seisnud eesti , kirjavahemärk siis eesti sedda eesti weddelat eesti seggatakse eesti keppikessega eesti hästi eesti läbbi eesti , kirjavahemärk lissatakse eesti wet eesti jure eesti ja eesti wallatakse eesti joomisse eesti künnasse eesti . kirjavahemärk
Kolmest eesti ölli-+ eesti +kogi eesti naelast eesti saab eesti ö eesti ja eesti päwa eesti kohta eesti kül eesti , kirjavahemärk 50 number ehk eesti 60 number immetaja eesti emma-+ eesti +lamba eesti peäle eesti , kirjavahemärk lissaks eesti mu eesti toido eesti körwa eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk