Vana kirjakeele korpus
Öppetusse ramat Saksama lamba-karjastele
Knüpffer, Georg Magnus, 1837
Lehekülg 18
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
§ eesti 24 number . kirjavahemärk
Kui eesti keik eesti sedda eesti siin eesti nimmetud eesti hoolt eesti on eesti kantud kandma v tud. eesti , kirjavahemärk ja eesti siiski eesti peaks eesti sömatta eesti heina eesti reddelitte eesti wahhele eesti mahha+ eesti +jäma eesti , kirjavahemärk siis eesti lambur eesti peab eesti kohhe eesti targo eesti järrele-+ eesti +katsuma eesti , kirjavahemärk miks+ eesti +pärrast eesti lambad eesti neid eesti ei eesti olle eesti puhtaste eesti ärra+ eesti +sönud eesti , kirjavahemärk ja eesti peab eesti ta eesti warsti eesti sedda eesti asja eesti omma eesti leiwa+ eesti +wannemale eesti teäda eesti andma eesti . kirjavahemärk
On eesti se eesti lamburil eesti koggoni eesti rummal eesti eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti liad eesti söma eesti ossad eesti korraga eesti lammaste eesti ette eesti panneb eesti ; kirjavahemärk mälletsejatte eesti lomade eesti , kirjavahemärk kelle eesti hulka eesti ka eesti lambad eesti tullewad eesti arwada eesti , kirjavahemärk lodud eesti seädus eesti on eesti se eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti korraga eesti ni eesti paljo eesti söwad eesti , kirjavahemärk kui eesti nende eesti nälg eesti ja eesti tarwidus eesti sunnib eesti , kirjavahemärk ja eesti siis eesti mälletsedes eesti puhkawad eesti . kirjavahemärk
Agga eesti mis eesti ülle+ eesti +jänud eesti ja eesti haisutatud eesti , kirjavahemärk sedda eesti lammas eesti pölgab eesti ning eesti on eesti liig eesti toidusse eesti ette+ eesti +panneminne eesti agga eesti selge eesti raiskaminne eesti . kirjavahemärk
§ eesti 25 number . kirjavahemärk
Toito eesti ei eesti tulle eesti mitte eesti igga eesti lamba eesti suggule eesti üht eesti wisi eesti jäotada eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti emma-+ eesti +lambad eesti , kirjavahemärk isse+ eesti +ärranis eesti immetajad eesti , kirjavahemärk nenda eesti ka eesti pukkid eesti ( kirjavahemärk karga+ eesti +järad eesti ) kirjavahemärk tullewad eesti parreminne eesti söta eesti , kirjavahemärk kui eesti aastased eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti jälle eesti parreminne eesti , kirjavahemärk kui eesti kohhi-+ eesti +oinad eesti . kirjavahemärk
§ eesti 26 number . kirjavahemärk
Ennamiste eesti lambad eesti södetakse eesti kolm eesti korda eesti päwas eesti ; kirjavahemärk sest eesti ei eesti olle eesti agga eesti mitte eesti kahio eesti , kirjavahemärk kui eesti sedda eesti samma eesti toido eesti ossa eesti neljale eesti korrale eesti antakse eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti nemmad eesti sedda eesti surema eesti issaldussega eesti södawad eesti , kirjavahemärk sedda eesti wähhemat eesti toito eesti neile eesti korraga eesti ette+ eesti +pannakse eesti . kirjavahemärk
Keige eesti lühhemattel eesti päwadel eesti tulleb eesti essimenne eesti toit eesti ni eesti warratselt eesti lammastele eesti anda eesti , kirjavahemärk kui eesti agga eesti pissut eesti walget eesti näikse eesti , kirjavahemärk ja eesti öhto eesti jälle eesti ni eesti hilja eesti kui eesti ial eesti woimalik eesti , kirjavahemärk et eesti lambad eesti pitko eesti ö eesti aial eesti mitte eesti wägga eesti kaua eesti näljas eesti ei eesti seisa eesti ; kirjavahemärk ka eesti pannakse eesti ennamiste eesti ikka eesti öhto eesti reddelid eesti öiete eesti täis eesti pitki eesti hölgi eesti ehk eesti muud eesti pöhko eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti pitka eesti ö eesti aial eesti lomad eesti otsego eesti sundimisse eesti warrel eesti parremaid eesti törsi eesti hulgast eesti ärra+ eesti +wallitsewad eesti , kirjavahemärk mis eesti nad eesti ennamiste eesti mahha+ eesti +jättawad eesti , kirjavahemärk kui eesti teine eesti söötmisse eesti kord eesti pea eesti jälle eesti on eesti tullemas eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk