Vana kirjakeele korpus
Öppetusse ramat Saksama lamba-karjastele
Knüpffer, Georg Magnus, 1837

Georg Magnus Knüpffer (15. aprill/26. aprill 1785 Juuru – 1. aprill/13. aprill 1863 Väike-Maarja) oli Eesti vaimulik. Ta õppis Tallinna toomkoolis ja 1802–1805 Tartu ülikooli usuteaduskonnas. Teoloogiat õppis Knüpffer ka Göttingenis ja Jenas. Aastatel 1812–1852 oli Knüpffer Väike-Maarja koguduse õpetaja.

Georg Magnus Knüpffer oli agar põllumees, kellelt ilmus 1837. a "Õppetusse ramat Saksamaa lamba-karjastele". See on esimene lambakasvatust tutvustav ja populariseeriv käsiraamat talupoegadele ja üldse üks esimesi eesti zootehnilisi käsiraamatuid. Originaali autoreiks on F.J.L. Schmalz ja J.G. Koppe. Schmalz oli 1829–45 Tartu ülikooli ökonoomika- ja tehnoloogiaprofessor, kes rajas Vana-Kuustesse põllumajandusliku õppe- ja uurimisasutuse. 19. sajandi algul toodi Eestimaale esimesed meriinolambad ning seetõttu oli põllumajanduskirjanduses lambakasvatus oluline teema.

Georg Magnus Knüpffer oli ka üks Õpetatud Eesti Seltsi asutajaid ning Eestimaa Kirjanduse Ühingu liige. Ta avaldas Maarahva kalendris mitmeid silmaringi avardavaid kirjutisi.

Kirjandust

L. Aarma 2007. Põhja-Eesti vaimulike lühielulood 1525-1885. Tallinn: [G. ja T. Aarma Maja OÜ]

[H. Eller, M. Enneveer, I. Etverk ... jt] 1998. Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos. I osa. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised 5.

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA: https://utlib.ut.ee/eeva/index.php?lang=et&do=autor&aid=719