Vana kirjakeele korpus
Öppetusse ramat Saksama lamba-karjastele
Knüpffer, Georg Magnus, 1837
Lehekülg 17
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Praka eesti ei eesti sünni eesti emma-+ eesti +lammastele eesti mitte eesti üllemaks eesti pea+ eesti +toidusseks eesti , kirjavahemärk agga eesti kül eesti körwalisseks eesti sögiks eesti , kirjavahemärk ommeti eesti ikka eesti rohke eesti hölgedega eesti anda eesti ; kirjavahemärk agga eesti kohhi-+ eesti +oinastele eesti on eesti se eesti üks eesti wägga eesti tullus eesti toit eesti . kirjavahemärk
Nenda eesti ka eesti wilja eesti , kirjavahemärk kinnitusseks eesti , kirjavahemärk muud eesti ei eesti anta eesti , kirjavahemärk kui eesti agga eesti körwalisseks eesti toidusseks eesti , kirjavahemärk agga eesti ikka eesti rohke eesti hölgedega eesti ; kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti on eesti kaera-+ eesti +wihhud eesti üks eesti kallis eesti toidus eesti , kirjavahemärk isse+ eesti +ärranis eesti tallede eesti kohta eesti . kirjavahemärk eesti
Lehhed eesti on eesti ka eesti hea eesti körwalinne eesti toit eesti , kirjavahemärk mis eesti sedda+ eesti +wisi eesti walmistakse eesti , kirjavahemärk et eesti keige eesti penemad eesti oksakessed eesti , kirjavahemärk kus eesti lehhed eesti külles eesti , kirjavahemärk ärra+ eesti +raiutakse eesti , kirjavahemärk weikese eesti kimpo eesti seutakse eesti ja eesti siis eesti warjolisses eesti kohhas eesti , kirjavahemärk kust eesti tuul eesti hästi eesti läbbi+ eesti +käib eesti , kirjavahemärk kuiwatakse eesti ja eesti kattukse eesti al eesti hoitakse eesti . kirjavahemärk
§ eesti 22 number . kirjavahemärk
Enne eesti söma-+ eesti +walmistamist eesti tulleb eesti lambad eesti igga+ eesti +kord eesti tallist eesti wälja-+ eesti +aiada eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti mitte eesti sisse eesti lasta eesti , kirjavahemärk enne eesti kui eesti nende eesti söma+ eesti +aeg eesti on eesti walmis eesti pandud eesti . kirjavahemärk
Künnad eesti ja eesti reddelid eesti , kirjavahemärk kust eesti södetakse eesti , kirjavahemärk tahhawad eesti igga+ eesti +kord eesti enne eesti hoolsaste eesti puhtaks eesti pühkida eesti , kirjavahemärk et eesti mitte eesti wanna eesti ülle+ eesti +jänud eesti söök eesti lammastele eesti uut eesti toito eesti wastaseks eesti teeks eesti . kirjavahemärk
§ eesti 23 number . kirjavahemärk
Lammastele eesti tulleb eesti ikka eesti ni eesti paljo eesti pöhko eesti alla eesti lautada eesti , kirjavahemärk et eesti tal eesti koggoni eesti kuiw eesti ja eesti puhhas eesti olleks eesti . kirjavahemärk
Mis eesti lambad eesti reddelitte eesti wahhele eesti järrel+ eesti +jättawad eesti , kirjavahemärk sedda eesti ei eesti sünni eesti mitte eesti igga+ eesti +kord eesti , kirjavahemärk ilma eesti wahhet eesti teggematta eesti , kirjavahemärk sönniko eesti peäle eesti wissata eesti . kirjavahemärk
Ülle+ eesti +pea eesti ei eesti kölba eesti mitte eesti ennam eesti pöhko eesti lautada eesti , kirjavahemärk kui eesti tarwis eesti on eesti , kirjavahemärk et eesti willa eesti puhtaks eesti , kirjavahemärk ja eesti lambad eesti terweks eesti hoida eesti . kirjavahemärk
Kui eesti paljo eesti hölgi eesti södetakse eesti , kirjavahemärk siis eesti paljo eesti ennam eesti reddelittesse eesti mahha+ eesti +jääb eesti , kirjavahemärk kui eesti tarwis eesti on eesti lammaste eesti alla eesti heita eesti . kirjavahemärk eesti
Sedda eesti siis eesti lamburid eesti kokko+ eesti +seuwad eesti ja eesti körwale eesti pannewad eesti , kirjavahemärk ehk eesti kohhe eesti teiste eesti lautadesse eesti lassewad eesti wia eesti . kirjavahemärk eesti
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk