Vana kirjakeele korpus
Öppetusse ramat Saksama lamba-karjastele
Knüpffer, Georg Magnus, 1837
Lehekülg 20
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Jahho-+ eesti +joma+ eesti +aeg eesti tulleb eesti öiete eesti targo eesti anda eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti lambad eesti ennamiste eesti ei eesti tahha eesti sedda eesti essi+ eesti +algo eesti heal eesti melel eesti wötta eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti neile eesti pea eesti wastaseks eesti jääb eesti . kirjavahemärk
Essimest eesti puhko eesti peab eesti neile eesti sola eesti , kirjavahemärk jogi eesti sisse eesti ehk eesti senna eesti körwa eesti , kirjavahemärk andma eesti , kirjavahemärk ja eesti joma+ eesti +aeg eesti öiete eesti siwusaste eesti piddama eesti ning eesti tihti eesti järrele+ eesti +katsuma eesti , kirjavahemärk kas eesti ta eesti ehk eesti jo eesti lönud eesti hapnema eesti . kirjavahemärk
§ eesti 29 number . kirjavahemärk
Lambad eesti lakkuwad eesti heal eesti melel eesti sola eesti ja eesti se eesti neid eesti ka eesti kossutab eesti , kirjavahemärk kui eesti öigel eesti aial eesti sedda eesti neile eesti antakse eesti ja eesti ei eesti mitte eesti liaste eesti . kirjavahemärk
Sool eesti kaswatab eesti joma-+ eesti ja eesti söma-+ eesti +himmo eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti sedda eesti neile eesti talwel eesti antakse eesti pissut eesti hawal eesti , kirjavahemärk nattokesse eesti kaewo-+ eesti +weega eesti , kirjavahemärk koi+ eesti +rohho eesti , kirjavahemärk rein+ eesti +warte eesti , kirjavahemärk kaddaka-+ eesti +marjade eesti , kirjavahemärk ehk eesti muunde eesti wihha eesti rohtudega eesti , kirjavahemärk keik eesti peneks eesti tougatud eesti . kirjavahemärk
Lammastest eesti ennestestki eesti on eesti tunda eesti , kirjavahemärk et eesti sola eesti himmustawad eesti , kirjavahemärk kui eesti hakkawad eesti seino eesti lakkuma eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +samma eesti seggadus eesti hoiab eesti ka eesti lambad eesti wee+ eesti +töwwe eesti ja eesti teiste eesti haiguste eesti eest eesti . kirjavahemärk
Agga eesti ei eesti tohhi eesti ennam eesti suggogi eesti sola eesti neile eesti anda eesti , kirjavahemärk kui eesti soja eesti kewwadisse eesti ilma eesti ja eesti siggitawa eesti wihmaga eesti , kirjavahemärk rohhi eesti jo eesti hakkab eesti joudsaste eesti ja eesti wäggewaste eesti kaswama eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +suggusest eesti rohho=+ eesti +ma eesti söötmissest eesti hakkawad eesti lambad eesti äkkitselt eesti surma=+ eesti +haigust eesti pöddema eesti , kirjavahemärk et eesti mitto+ eesti +kord eesti ükski eesti arstimisse eesti rohhi eesti neid eesti ei eesti joua eesti peästa eesti . kirjavahemärk eesti
§ eesti 30 number . kirjavahemärk
Waewalissed eesti ellajad eesti tullewad eesti isse eesti jäusse eesti panna eesti ja eesti tuggewaminne eesti söta eesti , kirjavahemärk et eesti jälle eesti rammo eesti wötwad eesti , kirjavahemärk ja eesti pöddemist eesti saaks eesti keelda eesti , kirjavahemärk mis eesti ehk eesti on eesti peäle eesti tullemas eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk