Vana kirjakeele korpus
Uus Testament
Gutsleff, Eberhard (toim) jt, 1715
Lehekülg 123
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Lk.IV] number 35 number . kirjavahemärk Ja ja konj eesti JEsus Jeesus s_nimi sg.nom. eesti söitlis eesti tedda tema pron sg.part. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti ütlis ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk olle olema v eesti waid eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti minne minema v pers.imp.pr.sg.2. eesti temmast tema pron sg.el. eesti wäl- eesti ja ja konj eesti ; kirjavahemärk Ja ja konj eesti kurri kuri adj sg.nom. eesti Waim vaim s sg.nom. eesti wiskas viskama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti tedda tema pron sg.part. eesti kesket eesti nende eesti wahhele vahele adp eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti läks minema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti temmast tema pron sg.el. eesti wälja eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti ei ei modadv eesti teinud tegema v nud. eesti temmal tema pron sg.ad. eesti ühtekit ükski pron sg.part.cli. eesti kurja kuri adj eesti . kirjavahemärk
[Lk.IV] number 36 number . kirjavahemärk Ja ja konj eesti Hirm hirm s sg.nom. eesti tulli eesti keigede kõik pron pl.gen. eesti päle peale adp eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti rääksid rääkima v pers.ind.ipf. eesti teine teine pron sg.nom. eesti teisega teine pron sg.kom. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti ütlid ütlema v pers.ind.ipf.pl.3. eesti : kirjavahemärk Mis mis pron sg.nom. eesti Luggu lugu s sg.nom. eesti se see pron sg.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti ? kirjavahemärk Temma tema pron eesti kässib eesti Woimussega eesti ja ja konj eesti wäggisi vägisi adv eesti neid eesti rojasid eesti Waimusid eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti nemmad nemad pron pl.nom. eesti lähhewad minema v pers.ind.pr.pl.3. eesti wälja eesti . kirjavahemärk
[Lk.IV] number 37 number . kirjavahemärk Ja ja konj eesti Könne kõne s eesti läks minema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti temmast tema pron sg.el. eesti wälja eesti keige eesti umber+ eesti +koudse eesti Male maa s sg.all. eesti . kirjavahemärk
[Lk.IV] number 38 number . kirjavahemärk Agga aga modadv eesti temma tema pron eesti tousis tõusma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti ülles üles afadv eesti Koggodusse kogudus s sg.gen. eesti Koijast eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti läks minema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Simoni eesti Kotta koda s sg.ill. eesti ; kirjavahemärk agga aga modadv eesti Simoni eesti Äm eesti olli olema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti kanges kange adj sg.in. eesti sojas soe adj sg.in. eesti Töwwes eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti nemmad nemad pron pl.nom. eesti pallusid paluma v pers.ind.ipf. eesti tedda tema pron sg.part. eesti temma tema pron eesti pärrast pärast adp eesti . kirjavahemärk
[Lk.IV] number 39 number . kirjavahemärk Ning ning konj eesti temma tema pron eesti läks minema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti temma tema pron eesti jure eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti ähwerdas ähvardama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti sedda see pron sg.part. eesti soja soe adj eesti Többe tõbi s eesti . kirjavahemärk Ja ja konj eesti se see pron eesti jät eesti tedda tema pron sg.part. eesti mahha maha adv eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti sedda+ see pron sg.part. eesti +maid -maid adv eesti tousis tõusma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti temma tema pron eesti ülles üles afadv eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti tenis teenima v pers.ind.ipf.sg.3. eesti neid eesti . kirjavahemärk
[Lk.IV] number 40 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kui kui konj eesti Pääw päev s sg.nom. eesti sai saama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti loja looja adv eesti läinud minema v nud. eesti / kirjavahemärk siis siis proadv eesti wisid eesti keik kõik pron sg.nom. eesti need need pron eesti / kirjavahemärk kel kes pron sg.ad. eesti Haiged haige s pl.nom. eesti ollid olema v pers.ind.ipf. eesti mitmes eesti Töwwes eesti / kirjavahemärk neid eesti temma tema pron eesti jure eesti . kirjavahemärk Ja ja konj eesti temma tema pron eesti panni panema v eesti igga iga pron eesti ühhe üks pron sg.gen. eesti päle peale adp eesti Kät käsi s sg.part. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti teggi tegema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti nemmad nemad pron pl.nom. eesti terweks terve adj sg.tr. eesti . kirjavahemärk
[Lk.IV] number 41 number . kirjavahemärk Agga aga modadv eesti kurjad kuri adj pl.nom. eesti Waimud vaim s pl.nom. eesti läksid minema v pers.ind.ipf. eesti mitmede mitu pron pl.gen. eesti seest seest adp eesti kissendades eesti wälja eesti ja ja konj eesti ütlid ütlema v pers.ind.ipf.pl.3. eesti : kirjavahemärk Siña eesti olled olema v pers.ind.pr.sg.2. eesti Kristus Kristus s_nimi sg.nom. eesti Jum̃ala jumal s sg.gen. eesti Poeg poeg s sg.nom. eesti . kirjavahemärk Ja ja konj eesti temma tema pron eesti ähwerdas ähvardama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti neid eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti ei ei modadv eesti lasknud laskma v nud. eesti neid eesti mitte mitte modadv eesti räkida rääkima v inf. eesti ; kirjavahemärk Sest eesti nem̃ad nemad pron pl.nom. eesti täädsid eesti tedda tema pron sg.part. eesti Kristust Kristus s_nimi sg.part. eesti ollewa olema v vpts.sg.gen. eesti . kirjavahemärk
[Lk.IV] number 42 number . kirjavahemärk Agga aga modadv eesti kui kui konj eesti Walge valge valgus s sg.nom. eesti sai saama v pers.ind.ipf. eesti / kirjavahemärk läks minema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti temma tema pron eesti wälja eesti ühhe üks pron sg.gen. eesti tühja tühi adj eesti Paika paik s eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti Rahwas rahvas s sg.nom. eesti otsid eesti tedda tema pron sg.part. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti tullid tulema v pers.ind.ipf.pl.3. eesti temma tema pron eesti jure eesti / kirjavahemärk ning ning konj eesti nemmad nemad pron pl.nom. eesti wiwitasid eesti tedda tema pron sg.part. eesti / kirjavahemärk et et konj eesti temma tema pron eesti neist eesti ei ei modadv eesti piddand pidama v nud. eesti ärra+ ära afadv eesti +minnema minema v sup. eesti . kirjavahemärk
[Lk.IV] number 43 number . kirjavahemärk Agga aga modadv eesti temma tema pron eesti ütlis ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti nende eesti wasto vastu adp eesti : kirjavahemärk Minna eesti pean pidama v pers.ind.pr.sg.1. eesti ka ka modadv eesti muile eesti Linnadele eesti Ewangeliummi evangeelium s eesti kulutama kuulutama v sup. eesti Jummala jumal s eesti Rigist eesti . kirjavahemärk Sest eesti seks see pron sg.tr. eesti tarwiks eesti ollen olema v pers.ind.pr.sg.1. eesti minna eesti läkkitud läkitama v tud. eesti . kirjavahemärk
[Lk.IV] number 44 number . kirjavahemärk Ning ning konj eesti temma tema pron eesti ütlis ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Jutlust jutlus s sg.part. eesti Kalilea-+ Galilea s_nimi sg.gen. eesti +Ma eesti Koggoduste kogudus s pl.gen. eesti Koddades eesti . kirjavahemärk
Se see pron eesti V eesti . kirjavahemärk Pä+ eesti +tük tükk s sg.nom. eesti . kirjavahemärk
Ewangelium evangeelium s sg.nom. eesti wiendal eesti pühhal püha s sg.ad. eesti Päwal päev s sg.ad. eesti pärrast pärast adp eesti kolme kolm num eesti aino eesti Jummala jumal s eesti Pühha püha s eesti . kirjavahemärk
[Lk.V] number 1 number . kirjavahemärk Agga aga modadv eesti se see pron eesti sündis sündima v pers.ind.ipf.sg.3. eesti / kirjavahemärk kui kui konj eesti Rahwas rahvas s sg.nom. eesti temma tema pron eesti jure eesti tungis eesti Jummala jumal s eesti Sanna sõna s eesti kuulma kuulma v sup. eesti / kirjavahemärk et et konj eesti temma tema pron eesti seisis seisma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Kenetsaretti eesti Järwe eesti äres ääres adp eesti . kirjavahemärk
[Lk.V] number 2 number . kirjavahemärk Ja ja konj eesti näggi nägema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti kaks kaks num sg.nom. eesti Laewa laev s sg.gen. eesti Järwe eesti äres ääres adp eesti seiswa seisma v vpts.gen. eesti / kirjavahemärk agga aga modadv eesti Kalla-+ eesti +Mehhed mees s pl.nom. eesti ollid olema v pers.ind.ipf. eesti neist eesti wälja+ eesti +läinud minema v nud. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti pessid eesti Note eesti . kirjavahemärk
[Lk.V] number 3 number . kirjavahemärk Siis siis proadv eesti läks minema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti temma tema pron eesti ühhe üks pron sg.gen. eesti Laewa laev s sg.gen. eesti / kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti Simoni eesti pärralt päralt adp eesti olli olema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti pallus paluma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti tedda tema pron sg.part. eesti / kirjavahemärk et et konj eesti tem̃a eesti nattokest eesti piddi pidama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Maalt maa s sg.abl. eesti ärra+ ära afadv eesti +lükkama lükkama v sup. eesti . kirjavahemärk Ning ning konj eesti temma tema pron eesti istus istuma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti mahha maha adv eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti öppetas õpetama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Rahwast rahvas s eesti Laewa laev s sg.gen. eesti seest seest adp eesti . kirjavahemärk
[Lk.V] number 4 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kui kui konj eesti temma tema pron sg.nom. eesti löppes lõppema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti räkimast rääkima v sup.el. eesti / kirjavahemärk ütlis ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti temma tema pron sg.nom. eesti Simona Siimon s_nimi sg.gen. eesti wasto vastu adp eesti : kirjavahemärk Soua sõudma v pers.imp.pr.sg.2. eesti süggawale sügavale adv eesti / kirjavahemärk ja ja konj eesti wiska viskama v pers.imp.pr.sg.2. eesti | välja viskama afadv+v Nota noot võrkpüünis sg.part. eesti wälja välja afadv eesti / kirjavahemärk ühhe üks pron sg.gen. eesti Loma loom noodatäis kalu s sg.gen. eesti katseks katse s sg.tr. eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk