Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 861
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Tn.VI] viide  3 eesti eesti Ja eesti nende eesti ülle eesti kolm eesti suremat eesti würstit eesti , kirjavahemärk kelle eesti seast eesti Taniel eesti üks eesti olli eesti , kirjavahemärk kennele eesti need+ eesti +sinnatsed eesti sured eesti würstid eesti piddid eesti arro eesti teggema eesti , kirjavahemärk et eesti kunningale eesti ei eesti piddand eesti kahjo eesti sama eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  4 eesti eesti Siis eesti olli eesti se+ eesti +sinnane eesti Taniel eesti üllem eesti kui eesti need eesti keige+ eesti +suremad eesti würstid eesti ja eesti sured eesti würstid eesti : kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti et eesti üks eesti kallis eesti waim eesti temma eesti sees eesti olli eesti , kirjavahemärk ja eesti kunningal eesti olli eesti mötte eesti , kirjavahemärk tedda eesti keik eesti ülle eesti se eesti kunning+ eesti +rigi eesti panna eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  5 eesti eesti Siis eesti otsisid eesti need eesti keige+ eesti +suremad eesti würstid eesti ja eesti sured eesti würstid eesti süüd eesti leida eesti Tanielist eesti kunning+ eesti +rigi eesti polest eesti : kirjavahemärk agga aga konj eesti nemmad eesti ei eesti woind eesti ühtegi eesti süüd eesti egga eesti wigga eesti leida eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti et eesti ta eesti ustaw eesti olli eesti , kirjavahemärk ja eesti ühtegi eesti eksitust eesti egga eesti wigga eesti ei eesti leitud eesti temmast eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  6 eesti eesti Siis eesti ütlesid eesti need+ eesti +sinnatsed eesti mehhed eesti : kirjavahemärk Meie eesti ei eesti leia eesti sest eesti Tanielist eesti ühtegi eesti süüd eesti , kirjavahemärk kui eesti meie eesti sedda eesti ei eesti leia eesti temmast eesti ta eesti Jummala eesti kässo-+ eesti +öppetusse eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  7 eesti eesti Siis eesti tullid eesti need+ eesti +sinnatsed eesti suremad eesti würstid eesti , kirjavahemärk ja eesti sured eesti würstid eesti ühtlase eesti kunninga eesti jure eesti ja eesti ütlesid eesti temmale eesti nenda eesti : kirjavahemärk Tarius eesti kunningas eesti ellago eesti iggaweste igavesti adv eesti ! kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  8 eesti eesti Keik eesti kunning+ eesti +rigi eesti suremad eesti würstid eesti , kirjavahemärk üllemad eesti ja eesti sured eesti würstid eesti , kirjavahemärk nou-+ eesti +andjad eesti ja eesti ma-+ eesti +wallitsejad eesti on eesti nou eesti piddanud eesti , kirjavahemärk et eesti üks eesti kunninglik eesti seädminne eesti peab eesti seätud eesti ja eesti kange kange adj sg.gen. eesti keloga eesti kinnitud eesti sama eesti , kirjavahemärk et eesti igga+ eesti +üks eesti , kirjavahemärk kes eesti ial eesti pallumist eesti pallub eesti ühheltki eesti jummalalt eesti , kirjavahemärk ehk eesti innimesselt eesti kolme+ eesti +kümnel eesti päwal eesti , kirjavahemärk kui eesti agga aga modadv eesti sinnult eesti , kirjavahemärk kunninga eesti käest eesti ; kirjavahemärk sedda eesti peab eesti lou+ lõu- atr eesti +koerte eesti auko eesti wissatama viskama v ips.sup. eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  9 eesti eesti Nüüd eesti kunningas eesti , kirjavahemärk wötta eesti sedda eesti keeldust eesti seäda eesti ja eesti kirjasse eesti ülles+ eesti +panna eesti , kirjavahemärk et eesti ei eesti pea eesti ükski eesti sedda eesti taggasi eesti pöörma eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti Meda eesti ja eesti Persia eesti rahwa eesti wiis eesti on eesti , kirjavahemärk mis eesti ülle eesti ei eesti pea eesti astuma eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  10 eesti eesti Se+ eesti +pärrast eesti kirjotas eesti kunningas eesti Tarius eesti kirja eesti ja eesti keeldust eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  11 eesti eesti Ja eesti Taniel eesti läks eesti sisse eesti omma eesti kotta eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti sai eesti teäda eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti kirri eesti olli eesti ülles+ eesti +pandud eesti ; kirjavahemärk ja eesti ta eesti aknad eesti ollid eesti lahti eesti üllemas eesti toas eesti Jerusalemma eesti pool eesti , kirjavahemärk ja eesti kolmel eesti aial eesti päwas eesti heitis eesti ta eesti ennast eesti pölweli eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti lugges eesti , kirjavahemärk ja eesti tunnistas eesti omma eesti Jummala eesti ette eesti keik eesti ülles eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti et eesti ta eesti sedda eesti enne eesti olli eesti teinud eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  12 eesti eesti Siis eesti tullid eesti need eesti mehhed eesti ühtlase eesti ja eesti leidsid eesti Tanielit eesti pallumast eesti , kirjavahemärk ja eesti allandlikkult eesti luggemast eesti omma eesti Jummala eesti ees eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  13 eesti eesti Siis eesti astusid eesti nemmad eesti liggi eesti ja eesti ütlesid eesti kunninga eesti ette eesti se eesti kunninga eesti kelo eesti pärrast eesti : kirjavahemärk Eks eesti sa eesti olle eesti keeldust eesti kirjotand eesti , kirjavahemärk et eesti igga eesti innimenne eesti , kirjavahemärk kes eesti piddi eesti palluma eesti ühheltki eesti jummalalt eesti ehk eesti innimesselt eesti kolme+ eesti +kümnel eesti päwal eesti , kirjavahemärk kui eesti agga aga modadv eesti sinnult eesti kunninga eesti käest eesti , kirjavahemärk sedda eesti piddi eesti lou+ lõu- atr eesti +koerte eesti auko eesti wissatama viskama v ips.sup. eesti ? kirjavahemärk kunningas eesti wastas eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Se eesti sanna eesti on eesti tössi eesti , kirjavahemärk Meda eesti ja eesti Persia eesti rahwa eesti wisi eesti järrele eesti , kirjavahemärk mis eesti ülle eesti ei eesti pea eesti astuma eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  14 eesti eesti Siis eesti wastasid eesti ja eesti ütlesid eesti nemmad eesti kunninga eesti ette eesti : kirjavahemärk Taniel eesti , kirjavahemärk kes eesti Juda eesti wangide eesti seltsist selts s sg.el. eesti , kirjavahemärk ei eesti holi eesti sinno eesti pärrast eesti , kirjavahemärk kunningas eesti , kirjavahemärk egga eesti so eesti kelo eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti sa eesti kirjotanud eesti , kirjavahemärk waid eesti ta eesti pallub eesti omma eesti pallumist eesti kolmel eesti aial eesti päwas eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  15 eesti eesti Siis eesti olli eesti kunninga eesti meel eesti wägga eesti pahha eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti sedda eesti sanna eesti kulis eesti , kirjavahemärk ja eesti kandis kandma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti | hoolt kandma n+v hoolt hool s sg.part. eesti Tanieli eesti pärrast eesti tedda eesti ärra+ eesti +peästa eesti , kirjavahemärk ja eesti näggi eesti paljo eesti waewa eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti tedda eesti piddi eesti lahti eesti saatma eesti , kirjavahemärk kunni eesti pääw eesti loja eesti läks eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  16 eesti eesti Siis eesti tullid eesti need eesti mehhed eesti ühtlase eesti kunninga eesti jure eesti ja eesti ütlesid eesti kunningale eesti : kirjavahemärk Mötle eesti kunningas eesti , kirjavahemärk et eesti Meda eesti ja eesti Persia eesti rahwa eesti wiis eesti on eesti , kirjavahemärk et eesti ei eesti woi eesti mingi+ eesti +suggust eesti keeldust eesti egga eesti seädmist eesti muta eesti , kirjavahemärk mis eesti kunningas eesti seab eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  17 eesti eesti Siis eesti käskis eesti kunningas eesti Tanielit eesti tua eesti ja eesti lou+ lõu- atr eesti +koerte eesti auko eesti wissata eesti . kirjavahemärk Kunningas eesti hakkas eesti siis eesti ütlema eesti Tanielile eesti : kirjavahemärk So eesti Jummal eesti , kirjavahemärk kedda eesti sa eesti allati alati adv eesti tenid eesti , kirjavahemärk se eesti peästko eesti sind eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  18 eesti eesti Ja ja konj eesti kiwwi kivi s sg.nom. eesti todi tooma v ips.ind.ipf. eesti ja ja konj eesti pandi panema v ips.ind.ipf. eesti augo auk s sg.gen. eesti su suu s sg.gen. eesti peäle peale adp eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti kunningas kuningas s sg.nom. eesti panni panema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti | kinni panema afadv+v sedda see pron sg.part. eesti omma oma pron sg.gen. eesti pitseri-+ pitser s sg.gen. eesti +sörmuksega sõrmus s sg.kom. eesti | pitserisõrmus s ja ja konj eesti omma oma pron sg.gen. eesti suurte suur adj pl.gen. eesti issandatte isand s pl.gen. eesti sörmuksega sõrmus s sg.kom. eesti kinni kinni afadv eesti , kirjavahemärk et eesti middagi eesti teist eesti wisi eesti ei eesti piddand eesti sündima eesti Tanieli eesti kallale kallale adp eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  19 eesti eesti Siis eesti läks eesti kunningas eesti ärra eesti omma eesti kotta eesti ja eesti jäi eesti ülle eesti ö öö s sg.gen. eesti sömatta eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti lasknud eesti mänga eesti ennese eesti ette eesti tua eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti unni eesti läks eesti ta eesti käest eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  20 eesti eesti Siis eesti tousis eesti kunningas eesti koites eesti , kirjavahemärk kui eesti walge eesti sai eesti , kirjavahemärk ülles eesti , kirjavahemärk ja eesti läks eesti ruttuste eesti lou+ lõu- atr eesti +koerte eesti augo eesti jure eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  21 eesti eesti Ja eesti kui eesti ta eesti augo eesti liggi eesti sai eesti Tanieli eesti jure eesti , kirjavahemärk kissendas eesti ta eesti kurwa eesti heälega eesti ; kirjavahemärk kunningas eesti hakkas eesti ütlema eesti Tanielile eesti : kirjavahemärk Taniel eesti sa eesti ellawa eesti Jummala eesti sullane eesti , kirjavahemärk kas kas modadv eesti on eesti so eesti Jummal eesti , kirjavahemärk kedda eesti sa eesti allati alati adv eesti tenid eesti , kirjavahemärk sind eesti woinud eesti lou+ lõu- atr eesti +koertest eesti ärra+ eesti +peästa eesti ? kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  22 eesti eesti Siis eesti räkis eesti Taniel eesti kunningaga eesti : kirjavahemärk Kunningas eesti ellago eesti iggaweste igavesti adv eesti ! kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  23 eesti eesti Mo eesti Jummal eesti on eesti omma eesti ingli eesti läkkitanud eesti ja eesti lou+ lõu- atr eesti +koerte eesti su eesti kinni+ eesti +pannud eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti mulle eesti kahjo eesti ei eesti teinud eesti ; kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti et eesti minna eesti temma eesti eest eesti puhhas eesti ollen eesti leitud eesti , kirjavahemärk siis eesti ep eesti olle eesti minna eesti ka ka modadv eesti sulle eesti , kirjavahemärk kunningas eesti , kirjavahemärk kahjo eesti teinud eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  24 eesti eesti Siis eesti olli eesti kunninga eesti meel eesti wägga eesti hea eesti temma eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti käskis eesti Tanielit eesti august eesti ülles+ eesti +wötta eesti ; kirjavahemärk ja eesti Tanielit eesti woeti eesti august eesti ülles eesti ja eesti ühtegi eesti wigga eesti ei eesti leitud eesti temmast eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti omma eesti Jummala eesti sisse eesti olli eesti usknud eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk