Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 862
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Tn.VI] viide  24 eesti eesti Siis eesti olli eesti kunninga eesti meel eesti wägga eesti hea eesti temma eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti käskis eesti Tanielit eesti august eesti ülles+ eesti +wötta eesti ; kirjavahemärk ja eesti Tanielit eesti woeti eesti august eesti ülles eesti ja eesti ühtegi eesti wigga eesti ei eesti leitud eesti temmast eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti omma eesti Jummala eesti sisse eesti olli eesti usknud eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  25 eesti eesti Ja eesti kunningas eesti käskis eesti need eesti mehhed eesti tua eesti , kirjavahemärk kennel eesti Tanieli eesti ärra+ eesti +hukkaminne eesti ni eesti maggus eesti olli eesti kui eesti roog eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti lou+ lõu- atr eesti +koerte eesti augo eesti wissata eesti , kirjavahemärk nende eesti poiad eesti ja eesti nende eesti naesed eesti ; kirjavahemärk ja eesti nemmad eesti ei eesti saand eesti weel eesti augo eesti pohja eesti , kirjavahemärk kui eesti need eesti lou+ lõu- atr eesti +koerad eesti nende eesti peäle eesti woimust eesti said eesti , kirjavahemärk ja eesti murdsid eesti keik eesti nende eesti luud-+ eesti +kondid eesti russuks eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  26 eesti eesti Siis eesti kirjotas eesti kunningas eesti Tarius eesti keige eesti rahwale eesti , kirjavahemärk suggu+ eesti +wössadele eesti ja eesti keeltele eesti , kirjavahemärk kes eesti ellasid eesti keige eesti se eesti Ma eesti sees eesti : kirjavahemärk Paljo eesti rahho rahu s sg.part. eesti sago eesti teile teie pron pl.all. eesti ! kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  27 eesti eesti Minno eesti käest eesti antakse eesti käsko eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti keiges eesti mo eesti kunning+ eesti +rigi eesti wallitsusses eesti peawad eesti wärrisema eesti , kirjavahemärk ja eesti kartma eesti temma eesti , kirjavahemärk se eesti Tanieli eesti Jummala eesti eest eesti : kirjavahemärk sest eesti temma eesti on eesti se eesti ellaw eesti Jummal eesti ja eesti seisab eesti iggaweste igavesti adv eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti kunning+ eesti +riik eesti ei eesti lähhä eesti hukka eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti wallitsus eesti jääb eesti otsani eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  28 eesti eesti Ta eesti on eesti ärra+ eesti +peästja eesti ja eesti abbi+ abi s sg.gen. eesti +mees eesti , kirjavahemärk ja eesti teeb eesti imme+ eesti +tähtä eesti ja eesti imme+ eesti +teggusid eesti taewas eesti ja eesti Ma eesti peäl eesti , kirjavahemärk kes eesti Tanielit eesti on eesti lou+ lõu- atr eesti +koerte eesti käest eesti ärra+ eesti +peästnud eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  29 eesti eesti Ja eesti sel+ eesti +sinnatsel eesti Tanielil eesti olli eesti hea eesti pölli eesti Tariusse eesti kunning+ eesti +rikis eesti , kirjavahemärk ja eesti Persia-+ eesti +mehhe eesti Koresi eesti kunning+ eesti +rikis eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide 7 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide Tanieli eesti immelik eesti unne+ eesti +näggo eesti neljast eesti metsalissest eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  1 eesti . Essimessel eesti Pabeli eesti kunninga eesti Pelsatsari eesti aastal eesti näggi eesti Taniel eesti ühhe eesti unne+ eesti +näo eesti ja eesti omma eesti Pea eesti näggemissed eesti omma eesti wodi eesti peäl eesti ; kirjavahemärk siis eesti kirjotas eesti ta eesti se eesti unne+ eesti +näo eesti ülles eesti , kirjavahemärk ta eesti räkis eesti need eesti sannad eesti ülle+ eesti +pea eesti ülles eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  2 eesti eesti Taniel eesti hakkas eesti räkima eesti sedda eesti wisi eesti : kirjavahemärk Ma eesti näggin eesti ommas eesti näggemisses eesti ö öö s sg.gen. eesti aeges eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk need eesti nelli eesti taewa eesti tuult eesti käisid eesti mürrinalt eesti sure eesti merre eesti peäl eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  3 eesti eesti Ja eesti nelli eesti suurt eesti ellajat eesti tousid eesti ülles eesti merrest eesti , kirjavahemärk teine eesti teist eesti wisi eesti kui eesti teine eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  4 eesti eesti Essimenne eesti olli eesti kui eesti lou+ lõu- atr eesti +koer eesti , kirjavahemärk ja eesti temmal eesti ollid eesti tiwad eesti kui eesti kotkal eesti ; kirjavahemärk ma eesti näggin eesti , kirjavahemärk kunni eesti temma eesti tiwad eesti ärra+ eesti +noppiti eesti , kirjavahemärk ja eesti tedda eesti tösteti eesti ülles eesti Ma eesti peält eesti ja eesti pandi eesti jalge eesti peäle eesti seisma eesti kui eesti innimenne eesti , kirjavahemärk ja eesti innimesse eesti südda eesti anti eesti temmale eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  5 eesti eesti Ja eesti wata eesti , kirjavahemärk teine eesti ellajas eesti temma eesti järgminne eesti olli eesti karro eesti sarnane eesti , kirjavahemärk ja eesti seisis eesti ühhel eesti polel eesti , kirjavahemärk ja eesti kolm eesti külje-+ eesti +luud eesti olli eesti temma eesti suus eesti ta eesti hammaste eesti wahhel eesti ; kirjavahemärk ja eesti temmale eesti ööldi eesti nenda eesti : kirjavahemärk Touse eesti ülles eesti , kirjavahemärk eesti wägga eesti paljo eesti lihha eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  6 eesti eesti Pärrast eesti sedda eesti näggin eesti ma eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti üks eesti teine eesti olli eesti otsego eesti Pardri-+ eesti +metsalinne eesti , kirjavahemärk ja eesti temmal eesti olli eesti nelli eesti liñno eesti tiba eesti ommas eesti selgas eesti ; kirjavahemärk ja eesti sel eesti ellajal eesti olli eesti nelli eesti Pead eesti , kirjavahemärk ja eesti wallitsust eesti anti eesti temmale eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  7 eesti eesti Pärrast eesti sedda eesti näggin eesti ma eesti ö öö s sg.gen. eesti näggemiste eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk neljas eesti ellajas eesti olli eesti hirmus eesti , kirjavahemärk ja eesti jälle eesti , kirjavahemärk ja eesti wägga eesti tuggew eesti , kirjavahemärk ja eesti temmal eesti ollid eesti sured eesti raud-+ eesti +hambad eesti , kirjavahemärk ta eesti söi eesti ärra eesti ja eesti murdis eesti russuks eesti , kirjavahemärk ja eesti mis eesti üllejäi eesti , kirjavahemärk tallas eesti ta eesti ärra eesti omma eesti jalgega eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti olli eesti teist eesti wisi eesti kui eesti keik eesti need eesti ellajad eesti , kirjavahemärk mis eesti enne eesti tedda eesti , kirjavahemärk ja eesti kümme eesti sarwe eesti olli eesti temmal eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  8 eesti eesti Ma eesti pannin eesti need eesti sarwed eesti tähhele eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk üks eesti teine eesti pissuke eesti sarw eesti tousis eesti ülles eesti nende eesti wahhel eesti , kirjavahemärk ja eesti kolm eesti neist eesti endisist eesti sarwist eesti kisti eesti jureni eesti wälja eesti selle eesti eest eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk se eesti sarwe eesti külges eesti ollid eesti silmad eesti kui eesti innimesse eesti silmad eesti , kirjavahemärk ja eesti su eesti , kirjavahemärk mis eesti sured eesti asjad eesti räkis eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  9 eesti eesti Ma eesti näggin eesti sedda eesti , kirjavahemärk kunni eesti au+ eesti +järjed eesti siñna eesti pandi eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti Wanna eesti päiwist eesti istus eesti mahha eesti : kirjavahemärk temma eesti kuub eesti olli eesti kui eesti walge eesti lummi eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti juuksed eesti kui eesti puhtad eesti willad eesti , kirjavahemärk ta eesti au+ eesti +järg eesti olli eesti tulle-+ eesti +legid eesti , kirjavahemärk temma eesti rattad eesti kui eesti pöllew eesti tulloke eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  10 eesti eesti Tulle eesti jöggi eesti wolas eesti ja eesti läks eesti wälja eesti ta eesti jurest eesti , kirjavahemärk tuhhat eesti kord eesti tuhhat eesti tenisid eesti tedda eesti , kirjavahemärk ja eesti kümme+ eesti +tuhhat eesti järrele eesti panne eesti kord eesti kümme+ eesti +tuhhat eesti seisid eesti temma eesti ees eesti ; kirjavahemärk kohhus eesti istus eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti ramatud eesti tehti eesti lahti eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  11 eesti eesti Ma eesti näggin eesti siis eesti nende eesti suurte eesti sannade eesti heäle eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti se eesti sarw eesti räkis eesti ; kirjavahemärk ma eesti näggin eesti kunni eesti se eesti ellajas eesti ärra+ eesti +tappeti eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti kehha eesti hukka eesti sai eesti , kirjavahemärk ja eesti anti eesti tulle eesti pölletusse eesti sisse eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  12 eesti eesti Ja eesti nende eesti teiste eesti ellajatte eesti wallitsus eesti olli eesti ärra+ eesti +woetud eesti , kirjavahemärk ja eesti pitkem eesti aeg eesti olli eesti neile eesti antud eesti siin eesti ellus eesti ommaks eesti aiaks eesti ja eesti tunniks eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  13 eesti eesti Ma eesti näggin eesti ö öö s sg.gen. eesti näggemiste eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk üks eesti tulli eesti taewa eesti pilwedega eesti kui eesti innimesse eesti Poeg eesti , kirjavahemärk ja eesti sai eesti selle eesti jure eesti , kirjavahemärk kes eesti Wanna eesti päiwist eesti , kirjavahemärk ja eesti widi eesti liggi eesti temma eesti ette eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  14 eesti eesti Ja eesti temmale eesti anti eesti wallitsus eesti , kirjavahemärk ja eesti au eesti , kirjavahemärk ja eesti kuningriik eesti ; kirjavahemärk ja eesti keik eesti rahwas eesti , kirjavahemärk suggu+ eesti +wössad eesti ja eesti keled eesti peawad eesti tedda eesti tenima eesti ; kirjavahemärk tem̃a eesti wallitsus eesti on eesti iggawenne igavene adj sg.nom. eesti wallitsus eesti , kirjavahemärk mis eesti ei eesti lähhä eesti möda eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti kuñing+ eesti +riik eesti ei eesti lähhä eesti hukka eesti . kirjavahemärk
[Tn.VII] viide  15 eesti eesti Minno eesti , kirjavahemärk minno eesti Tanieli eesti waim eesti pisteti eesti läbbi eesti kesk eesti ihho eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti mis eesti ma eesti ommas eesti peas eesti näggin eesti , kirjavahemärk teggi eesti mulle eesti hirmo eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk