Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 860
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Tn.V] viide  12 eesti eesti Se+ eesti +pärrast eesti et eesti temma eesti seest eesti , kirjavahemärk sest eesti Tanielist eesti , kirjavahemärk kedda eesti kunningas eesti satis eesti Peltsatsari eesti nimme eesti alla eesti , kirjavahemärk leiti eesti üks eesti kallis eesti , kirjavahemärk ja eesti tundmisse eesti ja eesti moistusse eesti waim eesti , kirjavahemärk kes eesti unne+ eesti +näud eesti ärra+ eesti +selletab eesti , kirjavahemärk ja eesti moistetussed eesti teäda eesti annab eesti , kirjavahemärk ja eesti rasked eesti sölmede eesti sarnatsed eesti asjad eesti ülles+ eesti +arrotab eesti : kirjavahemärk kutsugo eesti nemmad eesti nüüd eesti Tanielit eesti seie eesti , kirjavahemärk kül eesti temma eesti teäda eesti annab eesti , kirjavahemärk mis eesti se eesti kirri eesti tähhendab eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  13 eesti eesti Siis eesti widi eesti Tanielit eesti sisse eesti kunninga eesti ette eesti ; kirjavahemärk kunningas eesti hakkas eesti räkima eesti ja eesti ütles eesti Tanielile eesti : kirjavahemärk Olled eesti sinna eesti Taniel eesti , kirjavahemärk Juda eesti wangide eesti seltsist selts s sg.el. eesti , kirjavahemärk kedda eesti kunningas eesti mo eesti wanna-+ eesti +issa eesti seie eesti tonud eesti Juda-+ eesti +maalt eesti ? kirjavahemärk
[Tn.V] viide  14 eesti eesti Sest eesti ma eesti ollen eesti sinnust eesti kuulnud eesti , kirjavahemärk et eesti Jummalatte eesti waim eesti so eesti sees eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti et eesti walgustust eesti , kirjavahemärk ja eesti moistust eesti , kirjavahemärk ja eesti wägga eesti suurt eesti tarkust eesti sinno eesti seest eesti leitakse eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  15 eesti eesti Ja eesti nüüd eesti on eesti mo eesti ette eesti todud eesti need eesti targad eesti ja eesti tähte-+ eesti +tundiad eesti , kirjavahemärk kes eesti sedda+ eesti +sinnast eesti kirja eesti piddid eesti luggema eesti ja eesti mulle eesti teäda eesti andma eesti , kirjavahemärk mis eesti se eesti tähhendab eesti : kirjavahemärk agga aga konj eesti neil eesti ei eesti olle eesti joudo eesti mulle eesti teäda eesti anda eesti , kirjavahemärk mis eesti se eesti assi eesti tähhendab eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  16 eesti eesti Agga aga konj eesti sinnust eesti ollen eesti ma eesti kuulnud eesti , kirjavahemärk et eesti sa eesti woid eesti ärra+ eesti +selletada eesti , kirjavahemärk mis eesti ni+ eesti +suggused eesti asjad eesti tähhendawad eesti , kirjavahemärk ja eesti rasked eesti sölmede eesti sarnatsed eesti asjad eesti ülles+ eesti +arrotada eesti . kirjavahemärk Kui eesti sa eesti nüüd eesti woid eesti sedda eesti kirja eesti luggeda eesti ja eesti mulle eesti teäda eesti anda eesti , kirjavahemärk mis eesti se eesti tähhendab eesti , kirjavahemärk siis eesti pead eesti sa eesti purpuri eesti rided eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti kuld-+ eesti +kedi eesti omma eesti kaela eesti ümber eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti kolmas eesti wallitsema eesti kunning+ eesti +rikis eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  17 eesti eesti Siis eesti wastas eesti Taniel eesti ja eesti ütles eesti kunninga eesti ette eesti : kirjavahemärk So eesti annid eesti jägo eesti sinno eesti pärralt eesti , kirjavahemärk ja eesti anna eesti ommad eesti mele+ eesti +head eesti teisele eesti ; kirjavahemärk siiski eesti tahhan eesti ma eesti sedda eesti kirja eesti kunningale eesti luggeda eesti ja eesti temmale eesti teäda eesti anda eesti , kirjavahemärk mis eesti se eesti tähhendab eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  18 eesti eesti Oh eesti sinna eesti kunningas eesti , kirjavahemärk se eesti keige+ eesti +körgem eesti Jummal eesti olli eesti so eesti wanna eesti issale eesti Nebukadnetsarile eesti annud eesti sedda eesti kunning+ eesti +rigi eesti , kirjavahemärk ja eesti surust eesti , kirjavahemärk ja eesti illo eesti , kirjavahemärk ja eesti au eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  19 eesti eesti Ja eesti se eesti surusse eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti temmale eesti annud eesti , kirjavahemärk wärrisesid eesti ja eesti kartsid eesti temma eesti eest eesti keik eesti rahwas eesti , kirjavahemärk suggu+ eesti +wössad eesti ja eesti keled eesti : kirjavahemärk ta eesti tappis eesti , kirjavahemärk kedda eesti ta eesti tahtis eesti , kirjavahemärk ja eesti piddas eesti ellus eesti , kirjavahemärk kedda eesti ta eesti tahtis eesti , kirjavahemärk ja eesti töstis eesti sureks eesti , kirjavahemärk kedda eesti ta eesti tahtis eesti , kirjavahemärk ja eesti allandas eesti , kirjavahemärk kedda eesti ta eesti tahtis eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  20 eesti eesti Ja eesti kui eesti temma eesti südda eesti surustas eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti waim eesti hakkas eesti wägga eesti uhkeks eesti minnema eesti , kirjavahemärk siis eesti toukati eesti tedda eesti temma eesti kunninglikko eesti au+ eesti +järje eesti peält eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti illo eesti sai eesti temma eesti käest eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  21 eesti eesti Ja eesti tedda eesti lükkati eesti innimeste eesti laste eesti jurest eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti südda eesti sai eesti metsaliste eesti sarnatseks eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti ellas eesti mets-+ eesti +eeslide eesel s pl.gen. eesti jures eesti , kirjavahemärk rohto eesti anti eesti temmale eesti süa eesti kui eesti härgadele eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti kehha eesti sai eesti taewa eesti kastega eesti kastetud eesti , kirjavahemärk senni eesti kui eesti ta eesti tundis eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti keige+ eesti +körgem eesti Jummal eesti wallitseja eesti on eesti innimeste eesti kunning+ eesti +rikis eesti , kirjavahemärk ja eesti panneb eesti siñna eesti ülle eesti , kirjavahemärk kedda eesti ta eesti tahhab eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  22 eesti eesti Ja eesti sinna eesti temma eesti poeg eesti Peltsatsar eesti ei eesti olle eesti omma eesti süddant eesti allandand eesti ; kirjavahemärk et eesti sa eesti kül eesti sedda eesti keik eesti teädsid eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  23 eesti eesti Waid eesti olled eesti taewa eesti Issanda eesti wasto eesti ennast eesti sureks eesti pannud eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti koia eesti riistad eesti on eesti so eesti ette eesti todud eesti , kirjavahemärk ja eesti sinna eesti ja eesti so eesti sured eesti issandad eesti , kirjavahemärk so eesti naesed eesti ja eesti so eesti liig+ eesti +naesed eesti ollete eesti wina eesti jonud eesti seält eesti seest eesti , kirjavahemärk ja eesti olled eesti kiitnud eesti need eesti höbbe- eesti ja eesti kuld- eesti wask- eesti raud- eesti pu- eesti ja eesti kiwwi-+ eesti +jummalad eesti , kirjavahemärk mis eesti ei eesti eesti egga eesti kule eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti moista eesti ; kirjavahemärk ja eesti sinna eesti ei eesti olle eesti auustand eesti sedda eesti Jummalat eesti , kirjavahemärk kelle eesti eesti so eesti hing eesti , kirjavahemärk ja eesti kelle eesti eesti keik eesti sinno eesti tee+ eesti +raad eesti on eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  24 eesti eesti Siis eesti on eesti temma eesti käest eesti se eesti käe eesti ossa eesti läkkitud eesti , kirjavahemärk ja eesti se+ eesti +sinnane eesti kirri eesti kirjasse eesti pandud eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  25 eesti eesti Ja eesti se eesti on eesti se eesti kirri eesti , kirjavahemärk mis eesti kirjasse eesti pandud eesti : kirjavahemärk Mene eesti , kirjavahemärk mene eesti , kirjavahemärk tekel eesti uwarsin eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  26 eesti eesti tähhendab eesti se eesti sanna eesti : kirjavahemärk Mene eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti : kirjavahemärk Jummal eesti on eesti so eesti kunning+ eesti +rigi eesti ülles+ eesti +arwanud eesti ja eesti sedda eesti ärra+ eesti +löppetand eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  27 eesti eesti Tekel eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti : kirjavahemärk sind eesti on eesti waetud eesti wae-+ eesti +kauside eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti sind eesti on eesti leitud eesti wägga eesti kerge eesti ollemast eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  28 eesti eesti Peres eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti : kirjavahemärk so eesti kunning+ eesti +riik eesti on eesti ärra+ eesti +jaetud eesti ja eesti antud eesti Meda- eesti ja eesti Persia-+ eesti +meeste eesti kätte eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  29 eesti eesti Siis eesti ütles eesti Pelsatsar eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti piddid eesti Tanielile eesti purpuri eesti rided eesti selga eesti pannema eesti , kirjavahemärk ja eesti kuld-+ eesti +kedi eesti ta eesti kaela eesti ümber eesti , kirjavahemärk ja eesti temmast eesti kulutama eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti se eesti kolmas eesti wallitseja eesti piddi eesti ollema eesti kunning+ eesti +rikis eesti . kirjavahemärk
[Tn.V] viide  30 eesti eesti Sel+ eesti +sammal eesti ösel öö s sg.ad. eesti tappeti eesti Pelsatsarit eesti Kaldea-+ eesti +kunningast eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide 6 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide Jehowa eesti kaitseb eesti Tanieli eesti lou+ lõu- atr eesti +koerte eesti aukus eesti . kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk t eesti . kirjavahemärk s eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  1 eesti . Ja eesti Tarius eesti , kirjavahemärk kes eesti Meda-+ eesti +mees eesti , kirjavahemärk sai eesti sedda eesti kunning+ eesti +riki eesti kätte eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti kaks eesti aastat eesti seitsmet+ eesti +kümmend eesti wanna eesti olli eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  2 eesti eesti Tariuse eesti mele eesti pärrast eesti olli eesti se eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti seädis eesti kunning+ eesti +rigi eesti ülle eesti sureks eesti würstiks eesti sadda eesti ja eesti kaks+ eesti +kümmend eesti , kirjavahemärk kes eesti keik eesti se eesti kunning+ eesti +rigi eesti ülle eesti piddid eesti ollema eesti . kirjavahemärk
[Tn.VI] viide  3 eesti eesti Ja eesti nende eesti ülle eesti kolm eesti suremat eesti würstit eesti , kirjavahemärk kelle eesti seast eesti Taniel eesti üks eesti olli eesti , kirjavahemärk kennele eesti need+ eesti +sinnatsed eesti sured eesti würstid eesti piddid eesti arro eesti teggema eesti , kirjavahemärk et eesti kunningale eesti ei eesti piddand eesti kahjo eesti sama eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk