Vana kirjakeele korpus
Wina-katk
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1840
Lehekülg 8
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
eesti Wötko eesti se eesti ja eesti teine eesti köik eesti libbeda eesti keelega eesti pettised eesti maa eesti peält eesti . kirjavahemärk eesti
eesti Pölle eesti karta eesti , kirjavahemärk eesti ütles eesti walge+ eesti +pea eesti eesti et eesti Mihkel eesti suurt eesti makso eesti saab eesti ; kirjavahemärk eks eesti sa eesti ei eesti näinud eesti , kirjavahemärk wennike eesti , kirjavahemärk mis eesti kitsikud eesti saksad eesti nad eesti olliwad eesti ; kirjavahemärk ei eesti mitte eesti su+ eesti +täit eesti wina eesti radsinud eesti kullutada eesti . kirjavahemärk
eesti Tulle eesti Hans eesti ! kirjavahemärk eesti eesti kutsus eesti sep eesti eesti eesti lähme eesti wöttama eesti kortel eesti wina eesti , kirjavahemärk kellega eesti omma eesti mele eesti aigusse eesti kurgust eesti alla eesti lopputame eesti . kirjavahemärk eesti
Mis eesti sa eesti , kirjavahemärk wanna eesti wend eesti , kirjavahemärk ennast eesti akkad eesti minno eesti pärrast eesti kullutama eesti , kirjavahemärk eesti tungis eesti Hans eesti suga eesti wasto eesti , kirjavahemärk agga eesti südda eesti ja eesti silm eesti pöllesid eesti wina eesti peäle eesti , kirjavahemärk selle+ eesti +pärrast eesti töttas eesti ta eesti seppa eesti kannul eesti körtso eesti tuppa eesti , kirjavahemärk kos eesti nemmad eesti wina eesti jues eesti ni eesti kaua eesti lorrisesid eesti , kirjavahemärk kunni eesti möistus eesti peast eesti opis eesti ärra eesti kaddus eesti ja eesti jalg eesti ennam eesti kommistamata eesti ei eesti wöinud eesti koddo eesti pole eesti käja eesti . kirjavahemärk
——— eesti
Sunni eesti Mihkli eesti tallo eesti andis eesti peält eesti nähhes eesti tähhele=+ eesti +pannija eesti innimesele eesti selget eesti tunnistust eesti , kirjavahemärk et eesti perre+ eesti +mees eesti oolelik eesti , kirjavahemärk nöukas eesti ning eesti tark eesti majja+ eesti +piddaja eesti olli eesti . kirjavahemärk
Köik eesti ooned eesti , kirjavahemärk kattused eesti umb-+ eesti +ning eesti öue-+ eesti +ajad eesti ollid eesti korraliste eesti seätud eesti , kirjavahemärk kindlad eesti ja eesti tuggewad eesti ; kirjavahemärk kosk+ eesti +sanid eesti , kirjavahemärk reed eesti , kirjavahemärk pöllo=+ eesti +arrimise eesti riistad eesti ja eesti muud eesti maja+ eesti +piddamise eesti tarwilised eesti asjad eesti seisid eesti korra eesti pärrast eesti warjo eesti al eesti ; kirjavahemärk kaks eesti rautud eesti wankrid eesti ja eesti üks eesti kahhe+ eesti +rattaga eesti kaarik eesti ollid eesti rehhe eesti al eesti ; kirjavahemärk ikked eesti , kirjavahemärk obbose eesti taused eesti , kirjavahemärk ohjad eesti , kirjavahemärk köied eesti ning eesti muud eesti se+ eesti +suggused eesti rippused eesti toa eesti ukse eesti körwas eesti warnas eesti . kirjavahemärk
Öu eesti olli eesti puhhas eesti ja eesti ärra+ eesti +korristatud eesti , kirjavahemärk otsego eesti olleks eesti Nelli+ eesti +pühhi eesti ehk eesti mingi eesti sure eesti pidduse eesti Lau+ eesti +päw eesti olnud eesti . kirjavahemärk
Puhtaks eesti küritud eesti puu-+ eesti +riistad eesti läikisid eesti kui eesti walged eesti nukkud eesti , kirjavahemärk naeste+ eesti +rahwa eesti au eesti kulutates eesti , kirjavahemärk aida eesti essikus eesti ; kirjavahemärk toa-+ eesti +ja eesti kambri+ eesti +pörrand eesti olli eesti anger+ eesti +waksa eesti öjedega eesti ja eesti puu+ eesti +lehtedega eesti ülle+ eesti +külwatud eesti , kirjavahemärk kui eesti pulma+ eesti +maja eesti pörrand eesti . kirjavahemärk
Agga eesti , kirjavahemärk mis eesti köige eesti ennam eesti ausa eesti perre+ eesti +mehhele eesti kituseks eesti tulleb eesti nimmetada eesti , kirjavahemärk olli eesti üks eesti kaunikene eesti ölle+ eesti +kuhhi eesti lauda eesti körwas eesti . kirjavahemärk
Sel eesti tallo+ eesti +mehhel eesti , kirjavahemärk kes eesti sedda+ eesti +wisi eesti oskab eesti maja+ eesti +piddada eesti , kirjavahemärk ei eesti juhto eesti ialgi eesti sönniko eesti pudust eesti ollema eesti , kirjavahemärk egga eesti sunni eesti tedda eesti ka eesti ädda eesti kewwadisel eesti ajal eesti lojukse eesti toito eesti suitsetand eesti kattuselt eesti minna eesti laenama eesti , kirjavahemärk ehk eesti pöllo eesti kossutamist eesti löokese eesti sittamise eesti ooleks eesti jätta eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk