Vana kirjakeele korpus
Wina-katk
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1840
Lehekülg 9
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Kui eesti pöld eesti korra eesti järrel eesti wilja eesti peab eesti kandma eesti ja eesti perre+ eesti +rahwast eesti toitma eesti , kirjavahemärk siis eesti on eesti tarwis eesti ka eesti pöllule eesti tubliste eesti rammu eesti anda eesti . kirjavahemärk
Kui eesti töld eesti wärrawa eesti suus eesti seisma eesti jäi eesti , kirjavahemärk kutsus eesti Mihkel eesti omma eesti perre+ eesti +rahwast eesti wälja eesti , kirjavahemärk käskis eesti ruttuste eesti kambrisse eesti puhtad eesti sängi eesti walmistada eesti , kirjavahemärk aitas eesti isse eesti poja eesti ja eesti sullasega eesti aiget eesti töllast eesti wälja eesti tösta eesti , kirjavahemärk ja eesti tallutasid eesti tedda eesti siis eesti ende eesti naal eesti kambrisse eesti , kirjavahemärk kos eesti ta eesti ni eesti kaua eesti toli eesti peäl eesti istus eesti , kirjavahemärk kunni eesti säng eesti sai eesti walmis eesti kohhentatud eesti . kirjavahemärk
Saksad eesti ollid eesti sel eesti wahhe+ eesti +ajal eesti ka eesti töllast eesti wälja eesti astunud eesti ja eesti römsa eesti süddamega eesti kenna eesti maja+ eesti +piddamise eesti luggu eesti tähhele eesti pannud eesti ; kirjavahemärk praua eesti kitis eesti oolelikko eesti perre+ eesti +meest eesti wäega eesti ; kirjavahemärk öppetas eesti siis eesti wanna eesti perre+ eesti +naesele eesti weel eesti mönda eesti aige eesti rawwitsemise eesti pärrast eesti , kirjavahemärk pallus eesti perre+ eesti +rahwast eesti , kirjavahemärk äddalise eesti eest eesti murret eesti kanda eesti , kirjavahemärk andis eesti perre+ eesti +mehhele eesti kümme eesti rubla eesti rahha eesti misga eesti üht eesti ehk eesti teist eesti aige eesti tarwitusseks eesti piddi eesti ostetama eesti , kirjavahemärk ja eesti lubbas eesti Tallinnast eesti weel eesti arsti-+ eesti +rohto eesti läkkitada eesti . kirjavahemärk
Jummalaga eesti jättes eesti andis eesti praua eesti aige eesti teenrile eesti kät eesti , kirjavahemärk ja eesti pühkis eesti eesti tölda eesti astudes eesti wee eesti pissaraid eesti ommast eesti silmist eesti . kirjavahemärk
eesti Meie eesti lasseme eesti nüüd eesti saksad eesti omma eesti teed eesti minna eesti , kirjavahemärk ja eesti watame eesti , kirjavahemärk kuida eesti luggu eesti aigega eesti jääb eesti . kirjavahemärk
Waene eesti äddaline eesti olli eesti oigades eesti omma eesti assemel eesti maas eesti , kirjavahemärk watas eesti kurwa eesti näoga eesti wöera eesti rahwa eesti peäle eesti , kirjavahemärk kes eesti ta eesti sängi eesti ümber eesti seisiwad eesti ja eesti ei eesti räkinud eesti sönna eesti ; kirjavahemärk temma eesti mötted eesti käisid eesti kaugele eesti , kirjavahemärk tuttawade eesti ja eesti ommaksede eesti pole eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti siis eesti kartus eesti süddamesse eesti töusis eesti , kirjavahemärk et eesti Jummala eesti pühha eesti nöu eesti möda eesti : kirjavahemärk siin eesti wöeral eesti paikal eesti ajalikko eesti ello+ eesti +päwade eesti raja eesti piir eesti wöiks eesti olla eesti , kirjavahemärk kos eesti ing eesti kehha+ eesti +paelust eesti , kirjavahemärk otsego eesti liblekas eesti tuppest eesti , kirjavahemärk täjelikkuma eesti ellusse eesti jöuab eesti , kirjavahemärk siis eesti wöib eesti igga eesti üks eesti issi eesti ärra eesti arwata eesti , kirjavahemärk mis eesti nukrad eesti mötted eesti aige eesti süddant eesti ligutasid eesti . kirjavahemärk
Perre+ eesti +naese eesti lahke eesti küssimise eesti peäle eesti : kirjavahemärk mil eesti ajal eesti ja eesti kudda+ eesti +wisi eesti aigus eesti olli eesti akkanud eesti ? kirjavahemärk andis eesti aige eesti seggatselt eesti wastust eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti sure eesti walloga eesti jampsimine eesti peäle eesti kippus eesti . kirjavahemärk
Mitto+ eesti +kord eesti hüdis eesti ta eesti waljo eesti heälega eesti : kirjavahemärk minno eesti süddamest eesti pistetakse eesti tullise eesti orraga eesti läbbi eesti ! kirjavahemärk eesti söimas eesti siis eesti jälle eesti wina eesti ning eesti wina eesti jomist eesti , kirjavahemärk kahhetses eesti omma eesti issa eesti , kirjavahemärk kedda eesti wina-+ eesti +pörgus eesti ütles eesti ollewad eesti , kirjavahemärk pallus eesti Jummalat eesti , kirjavahemärk pattuse eesti ingele eesti lunnastust eesti sata eesti , kirjavahemärk ja eesti räkis eesti weel eesti paljo eesti muud eesti weidrad eesti jutto eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk