Vana kirjakeele korpus
Wina-katk
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1840
Lehekülg 7
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
On eesti tallo+ eesti +rahwa eesti assi eesti , kirjavahemärk kuida eesti ausad eesti wannemad eesti issi eesti sedda eesti ärra+ eesti +teädwad eesti , kirjavahemärk selle+ eesti +polest eesti waewaline eesti , kirjavahemärk et eesti kui eesti ka eesti nöu eesti ja eesti jöudo eesti olleks eesti mönda eesti parremat eesti murretseda eesti siiski eesti sedda eesti ei eesti oska eesti . kirjavahemärk
Agga eesti ma eesti tahhan eesti köigest eesti süddamest eesti jöudo eesti möda eesti wannemate eesti öppetuse eesti ning eesti kässo eesti järrele eesti aige eesti eest eesti oolt eesti kanda eesti . kirjavahemärk eesti eesti
Sai eesti praua eesti kuulda eesti , kirjavahemärk et eesti Mihkli eesti tallo eesti nappilt eesti werst eesti maad eesti körtsust eesti emal eesti olli eesti , kirjavahemärk piddas eesti ta eesti nattoke eesti aega eesti teiste eesti sakstega eesti nöu eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti olliwad eesti ühhe+ eesti +teisega eesti asja eesti ommal eesti keelel eesti läbbi eesti räkinud eesti , kirjavahemärk ütles eesti praua eesti Sunni eesti perre+ eesti +mehhele eesti : kirjavahemärk eesti Meie eesti jättame eesti aiget eesti sinno eesti oole eesti alla eesti ; kirjavahemärk kanna eesti temma eesti eest eesti murret eesti , kirjavahemärk kui eesti olleks eesti ta eesti sinno eesti laps eesti ehk eesti suggulane eesti , kirjavahemärk kül eesti meie eesti taggasi eesti tulles eesti köik eesti sinno eesti waewa eesti ärra+ eesti +tassume eesti . kirjavahemärk eesti
eesti Mihkel eesti olli eesti kuulnud eesti , kirjavahemärk et eesti saksade eesti teenrid eesti isse+ eesti +keskes eesti Lätti-+ eesti +keelt eesti räkisid eesti , kirjavahemärk selle+ eesti +pärrast eesti ütles eesti ta eesti prauale eesti : kirjavahemärk eesti eesti Aulik eesti ! kirjavahemärk praua eesti ! kirjavahemärk teie eesti sullased eesti rägiwad eesti wöerast eesti keelt eesti , kirjavahemärk selle+ eesti +pärrast eesti kardan eesti ma eesti umb+ eesti +keelist eesti aiget eesti majasse eesti wötta eesti : kirjavahemärk kudda+ eesti +wisi eesti meie eesti keele+ eesti +murrega eesti seäl eesti töime eesti same eesti ? kirjavahemärk eesti eesti
eesti Meie eesti aige eesti eesti eesti kostis eesti praua eesti eesti eesti rägib eesti kui eesti minna eesti selgeste eesti maa-+ eesti +keelt eesti , kirjavahemärk olleme eesti möllemad eesti Tallinna=+ eesti +maal eesti sündinud eesti ja eesti üllesse eesti kaswanud eesti , kirjavahemärk agga eesti nüüd eesti mitto eesti aastad eesti järristikko eesti Lätti+ eesti +maal eesti ellanud eesti . kirjavahemärk
Olle eesti hea eesti mees eesti ja eesti juhhata eesti meile eesti nüüd eesti teed eesti , kirjavahemärk et eesti sinno eesti ello+ eesti +kohta eesti same eesti . kirjavahemärk
Meie eesti peame eesti püüdma eesti ö eesti willul eesti weel eesti tük eesti maad eesti eddasi eesti söita eesti , kirjavahemärk sest eesti päwad eesti on eesti ülle+ eesti +liga eesti pallawad eesti . kirjavahemärk eesti
Mihkel eesti nimmetas eesti , kirjavahemärk et eesti tallo eesti wassakul eesti käel eesti , kirjavahemärk essimesse eesti metsa eesti salgo eesti tagga eesti , kirjavahemärk waggo eesti kolm eesti sure eesti maan+ eesti +tee eesti äres eesti piddi eesti ollema eesti , kirjavahemärk ja eesti ruttas eesti sakstega eesti minnema eesti . kirjavahemärk
Wanna eesti perre+ eesti +mees eesti käis eesti tee+ eesti +juhhiks eesti tölla eesti körwas eesti , kirjavahemärk wöera eesti prauaga eesti head eesti mönnusad eesti jutto eesti ajades eesti . kirjavahemärk
Praua eesti kuulas eesti lahke eesti körwa eesti ja eesti süddamega eesti , kirjavahemärk mis eesti Mihkel eesti räkis eesti . kirjavahemärk
Ni+ eesti +pea eesti kui eesti töld eesti körtso eesti eest eesti sai eesti lahkunud eesti , kirjavahemärk hüdis eesti sep eesti wihhase eesti melega eesti . kirjavahemärk eesti Oh eesti , kirjavahemärk sa eesti libbe+ eesti +keelne eesti körwa-+ eesti +us eesti ! kirjavahemärk
Nüüd eesti melitab eesti ta eesti pool+ eesti +surnud eesti innimest eesti omma eesti majasse eesti , kirjavahemärk kedda eesti mönne eesti päwa eesti pärrast eesti mulda eesti mattab eesti , kirjavahemärk ja eesti nurjatumal eesti kombel eesti surno eesti rahha eesti ja eesti rideid eesti ennesele eesti ärwib eesti ; kirjavahemärk wöib eesti olla eesti , kirjavahemärk et eesti saksad eesti weel eesti mattusse eesti kullo eesti pealegi eesti ärra eesti tassuwad eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk