Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 702
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Js.XL] viide  3 eesti eesti Hüüdja eesti heäl eesti on eesti : kirjavahemärk Walmistage eesti körbes eesti JEHOWA eesti te eesti , kirjavahemärk tehke eesti laggeda-+ eesti +ma eesti peäl eesti maante eesti tassaseks eesti meie eesti Jummalale eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  4 eesti eesti Keik eesti orgusid eesti peab eesti üllendatama eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti mäggesid eesti ja eesti mäe+ eesti +kinko eesti peab eesti allandatama eesti , kirjavahemärk ja eesti mis eesti mätlik eesti on eesti , kirjavahemärk peab eesti tassaseks eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti mis eesti ohhakaist eesti umne eesti on eesti , kirjavahemärk peab eesti silledaks eesti maaks eesti sama eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  5 eesti eesti Siis eesti ilmub eesti Jehowa eesti au eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti lihha eesti nääb eesti ühtlase eesti , kirjavahemärk et eesti Jehowa eesti su eesti on eesti räkinud eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  6 eesti eesti Üks eesti heäl eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Kuluta eesti ! kirjavahemärk ja eesti teine eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Mis eesti ma eesti pean eesti kulutama? eesti sedda eesti : kirjavahemärk Keik eesti lihha eesti on eesti kui eesti rohhi eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti temma eesti headus eesti kui eesti öieke eesti wälja eesti peäl eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  7 eesti eesti Rohhi eesti kuiwab eesti ärra eesti , kirjavahemärk öieke eesti närtsib eesti ärra eesti , kirjavahemärk kui eesti Jehowa eesti waim eesti ta eesti peäle eesti puhhub eesti : kirjavahemärk rahwas eesti on eesti töest eesti rohhi eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  8 eesti eesti Rohhi eesti kuiwab eesti ärra eesti , kirjavahemärk öieke eesti närtsib eesti ärra eesti ; kirjavahemärk agga eesti meie eesti Jummala eesti sanna eesti jääb eesti iggaweste igavesti adv eesti seisma eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  9 eesti eesti Sion eesti ! kirjavahemärk kes eesti sa eesti head eesti sannumed eesti kulutad eesti , kirjavahemärk astu eesti ülles eesti körge eesti mäe eesti peäle eesti ; kirjavahemärk Jerusalem eesti ! kirjavahemärk kes eesti sa eesti head eesti sannumed eesti kulutad eesti , kirjavahemärk tösta eesti waljuste eesti omma eesti heält eesti , kirjavahemärk tösta eesti heält eesti , kirjavahemärk ärra eesti karda eesti mitte eesti ; kirjavahemärk ütle eesti Juda eesti liñnadele eesti : kirjavahemärk Wata eesti , kirjavahemärk teie eesti Jummal eesti tulleb eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  10 eesti eesti Wata eesti , kirjavahemärk Issand eesti Jehowa eesti tulleb eesti wäggewa eesti wasto eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti kässi+ eesti +wars eesti wallitseb eesti : kirjavahemärk wata eesti , kirjavahemärk temma eesti palk eesti on eesti temmaga eesti ja eesti temma eesti eesti kasso eesti temma eesti ees eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  11 eesti eesti Ta eesti wottab eesti kui eesti karjane eesti omma eesti karja eesti hoida eesti ja eesti om̃a eesti käe+ eesti +warrega eesti pima-+ eesti +talled eesti kogguda eesti , kirjavahemärk ja eesti ommas eesti sülles eesti kanda kandma v inf. eesti , kirjavahemärk ja eesti immetajad eesti lambad eesti pissi eesti juhhatada eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  12 eesti eesti Kes eesti on eesti omma eesti peoga eesti wet eesti moötnud eesti , kirjavahemärk ja eesti waksaga eesti taewad eesti ärra+ eesti +moötnud eesti , kirjavahemärk ja eesti wakkaga eesti ma-+ eesti +ilmo eesti kokko+ eesti +pannud eesti , kirjavahemärk ja eesti mäed eesti märka-+ eesti +puga eesti ja eesti mäe+ eesti +kingud eesti wae+ eesti +kausiga eesti waginud? eesti
[Js.XL] viide  13 eesti eesti Kes eesti on eesti Jehowa eesti waimo eesti juhhatanud eesti , kirjavahemärk ja eesti kes eesti woib eesti kui eesti ta eesti nou-+ eesti +andia eesti temmale eesti middagi eesti teäda eesti anda? eesti
[Js.XL] viide  14 eesti eesti Kellega eesti on eesti ta eesti nou eesti piddanud? eesti et eesti se eesti temmale eesti piddi eesti moistust eesti andma eesti , kirjavahemärk ja eesti tedda eesti öppetama eesti sedda eesti teeradda eesti , kirjavahemärk mis eesti kohhus eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti tedda eesti öppetama eesti tundmist eesti , kirjavahemärk ja eesti temmale eesti teäda eesti andma eesti moistusse eesti teed eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  15 eesti eesti Wata vaatama v pers.imp.pr.sg.2. eesti , kirjavahemärk pagganad pagan s pl.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.pl.3. eesti arwatud arvama loendama v tud. eesti kui kui konj eesti tilk tilk s sg.nom. eesti ömbris ämber s sg.in. eesti ja eesti kui eesti pörmoke eesti wae+ eesti +kauside eesti peäl eesti ; kirjavahemärk wata eesti , kirjavahemärk ta eesti töstab eesti sared eesti ülles eesti kui eesti tolmo eesti pörmukest eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  16 eesti eesti Ja eesti Libanon eesti ei eesti eesti ette eesti süteks eesti , kirjavahemärk egga eesti temma eesti ellajad eesti ei eesti eesti ette eesti pölletamisse-+ eesti +ohwriks eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  17 eesti eesti Keik eesti pagganad eesti ei eesti olle eesti kui eesti ühtegi eesti temma eesti ees eesti , kirjavahemärk neid eesti arwatakse eesti temmast eesti wähhemaks eesti kui eesti tühhi eesti ja eesti paljas eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  18 eesti eesti Kelle eesti sarnatseks eesti tahhate eesti teie eesti nüüd eesti Jummalat eesti panna eesti , kirjavahemärk ja eesti mis eesti näggo eesti tahhate eesti teie eesti temmale eesti tehha? eesti
[Js.XL] viide  19 eesti eesti Sep sepp s sg.nom. eesti wallab eesti kuio kuju s sg.gen. eesti , kirjavahemärk ja eesti kullasep eesti lööb eesti kullast eesti plekki eesti selle eesti ümber eesti , kirjavahemärk ja eesti jodab eesti ühte eesti höbbe-+ eesti +kedesid eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  20 eesti eesti Kes eesti kehwa eesti on eesti ülles+ eesti +töstmisse-+ eesti +ohwri eesti andma eesti , kirjavahemärk se eesti wallitseb eesti wälja eesti ühhe eesti pu eesti , kirjavahemärk mis eesti ei eesti mäddane eesti , kirjavahemärk ja eesti otsib eesti ennesele eesti targa eesti pu+ puu s sg.gen. eesti +seppa sepp s sg.gen. eesti | puusepp s , kirjavahemärk et eesti ta eesti peab eesti walmistama eesti ühhe eesti nikkerdud eesti kuio kuju s sg.gen. eesti , kirjavahemärk mis eesti ei eesti köigu eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  21 eesti eesti Eks eesti teie eesti ei eesti tea? eesti eks eesti teie eesti ei eesti kule? eesti eks eesti se eesti algmissest eesti ep eesti olle eesti teile teie pron pl.all. eesti kulutud? eesti eks eesti teie eesti ei eesti moista eesti , kirjavahemärk kuida eesti ma-+ eesti +ilma eesti allused eesti on eesti pandud eesti ? kirjavahemärk
[Js.XL] viide  22 eesti eesti Minna eesti ollen eesti , kirjavahemärk kes eesti istub eesti Ma eesti pire eesti peäl eesti ; kirjavahemärk ja eesti kes eesti seäl eesti ellawad eesti , kirjavahemärk need eesti on eesti kui eesti rohho+ eesti +tirtsud eesti ; kirjavahemärk Ma eesti ollen eesti , kirjavahemärk kes eesti taewast eesti laiale eesti lautab eesti kui eesti penikesse eesti linna eesti , kirjavahemärk ja eesti wännitab eesti sedda eesti kui eesti ühhe eesti telgi eesti , kirjavahemärk kus eesti woib eesti sees eesti ellada eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  23 eesti eesti Minna eesti ollen eesti , kirjavahemärk kes eesti wallitsejaid eesti mikski eesti ei eesti panne eesti , kirjavahemärk kes eesti kohto+ eesti +wannemad eesti Ma eesti peäl eesti tühjaks eesti teeb eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  24 eesti eesti Nemmad eesti ep eesti ollege eesti istutud eesti , kirjavahemärk ep eesti ollege eesti külwatud eesti , kirjavahemärk nende eesti känd känd s sg.nom. eesti ei eesti juurduge eesti maas eesti , kirjavahemärk siis eesti puhhub eesti temma eesti ka ka modadv eesti nende eesti sekka eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti ärra+ eesti +kuiwawad eesti , kirjavahemärk ja eesti kange kange adj sg.nom. eesti tuul eesti wiib eesti neid eesti ärra eesti kui eesti kört eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  25 eesti eesti Kelle eesti sarnatseks eesti tahhate eesti teie eesti mind eesti nüüd eesti panna eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti selle eesti sarnane eesti olleksin eesti , kirjavahemärk ütleb eesti pühha eesti Lunnastaja lunastaja s sg.nom. eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  26 eesti eesti Töstke eesti ommad eesti silmad eesti ülles eesti körgesse eesti , kirjavahemärk ja eesti wadage eesti , kirjavahemärk kes eesti on eesti neid eesti lonud eesti , kirjavahemärk ja eesti sadab eesti nende eesti söa+ eesti +wägge eesti wälja eesti arro eesti pärrast? eesti ta eesti kutsub eesti neid eesti keik eesti nimme eesti pärrast eesti : kirjavahemärk Temma eesti jou eesti ja eesti tuggewa eesti rammo eesti pärrast eesti ei eesti olle eesti ühte+ eesti +ainust eesti waia eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  27 eesti eesti Miks+ eesti +pärrast eesti ütled eesti sa eesti Jakob eesti , kirjavahemärk ja eesti sa eesti Israel eesti rägid eesti : kirjavahemärk Minno eesti te eesti on eesti Jehowa eesti eest eesti warjul eesti , kirjavahemärk ja eesti mo eesti kohhus eesti lähhäb eesti mo eesti Jummalast eesti möda eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  28 eesti eesti Eks eesti sa eesti ei eesti tea? eesti eks eesti sa eesti olle eesti kuulnud? eesti iggawenne igavene adj sg.nom. eesti Jummal eesti Jehowa eesti , kirjavahemärk ma-+ eesti +ilma eesti otsade eesti Loja eesti ei eesti wässi eesti egga eesti tüddi eesti ärra eesti ; kirjavahemärk temma eesti moistus eesti on eesti ilma eesti ärra+ eesti +arwamatta eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  29 eesti eesti Temma eesti annab eesti sellele eesti , kirjavahemärk kes eesti wässinud eesti , kirjavahemärk rammo eesti , kirjavahemärk ja eesti joutumille eesti annab eesti ta eesti paljo eesti joudo eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk