Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 701
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Js.XXXVIII] viide  11 eesti eesti Ma eesti ütlesin eesti : kirjavahemärk Ei eesti ma eesti sa eesti nähha eesti Issandat eesti , kirjavahemärk Issandat eesti ellawatte eesti Ma eesti peäl eesti ; kirjavahemärk ei eesti ma eesti sa eesti teps eesti innimest eesti nähha eesti nendega eesti , kirjavahemärk kes eesti siin eesti kadduwas eesti ilmas eesti ellawad eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  12 eesti eesti Mo eesti igga eesti on eesti ärra+ eesti +läinud eesti ja eesti ärra+ eesti +widud eesti minno eesti käest eesti , kirjavahemärk kui eesti karjatse eesti maia eesti ; kirjavahemärk ma eesti löppetan eesti omma eesti ello eesti kui eesti kangur kangur s sg.nom. eesti kangast kangas s sg.part. eesti , kirjavahemärk temma eesti leikab eesti mind eesti ärra eesti kui eesti kanga kangas s sg.gen. eesti narmad eesti ; kirjavahemärk hom̃ikust eesti öhtoni eesti teed eesti sa eesti otsa eesti minno eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  13 eesti eesti Ma eesti arwasin eesti hom̃ikust eesti sadik eesti , kirjavahemärk tedda eesti lou+ lõu- atr eesti +koera eesti sarnatse eesti ollewad eesti , kirjavahemärk nenda eesti murdis eesti ta eesti ärra eesti keik eesti mo eesti lu+ eesti +kondid eesti : kirjavahemärk päwast eesti ööst eesti sadik eesti teed eesti sa eesti otsa eesti mo eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  14 eesti eesti Kui eesti päsokenne eesti ja eesti kurg eesti , kirjavahemärk nenda eesti wiiksusin eesti minna eesti , kirjavahemärk ma eesti äggasin eesti kui eesti tuike eesti ; kirjavahemärk mo eesti silmad eesti nörkewad eesti ärra eesti ülles eesti wadates eesti ; kirjavahemärk mulle eesti tehhakse eesti liga eesti , kirjavahemärk Issand eesti ! kirjavahemärk olle eesti mo eesti käe+ eesti +mees eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  15 eesti eesti Mis eesti pean eesti ma eesti räkima? eesti sest eesti ta eesti on eesti mulle eesti üttelnud eesti , kirjavahemärk ja eesti on eesti ka ka modadv eesti teinud eesti ; kirjavahemärk ma eesti tahhan eesti hiljukeste eesti käia eesti keik eesti ommad eesti aastad eesti , kirjavahemärk omma eesti hinge eesti kibbedusse eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  16 eesti eesti Issand eesti se eesti läbbi eesti ellatakse eesti , kirjavahemärk ja eesti keiges eesti ses eesti on eesti mo eesti waimo eesti ello eesti ; kirjavahemärk ja eesti sa eesti teed eesti mind eesti terweks eesti , kirjavahemärk ja eesti hoiad eesti mind eesti ellus eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  17 eesti eesti Wata eesti , kirjavahemärk rahho eesti polest eesti olli eesti mul eesti wägga eesti kibbe eesti eesti ; kirjavahemärk agga eesti sinna eesti olled eesti mo eesti hinge eesti wägga eesti armatsend eesti ja eesti peästnud eesti hukkatusse eesti august eesti ; kirjavahemärk sest eesti sa eesti olled eesti keik eesti mo eesti pattud eesti omma eesti selja eesti tahha eesti heitnud eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  18 eesti eesti Sest eesti haud eesti ei eesti tunnista eesti so eesti au eesti mitte eesti ülles eesti , kirjavahemärk egga eesti surm eesti kida eesti sind eesti ; kirjavahemärk kes eesti hauda eesti mahha+ eesti +lähhäwad eesti , kirjavahemärk ei eesti need eesti loda eesti sinno eesti töe eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  19 eesti eesti Kes eesti ellab eesti , kirjavahemärk kes eesti ellab eesti , kirjavahemärk se eesti tunnistab eesti so eesti au eesti ülles eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti minna eesti tänna+ eesti +pääw eesti ; kirjavahemärk issa eesti kulutab eesti lastele eesti sinno eesti töt eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  20 eesti eesti Jehowa eesti on eesti walmis eesti mind eesti ärra+ eesti +peästma eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti tahhame eesti meie eesti laulusid eesti mo eesti keelte-+ eesti +mängide eesti peäl eesti mängida eesti keik eesti omma eesti ello eesti päiwil eesti Jehowa eesti koias eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  21 eesti eesti Ja eesti Jesaia eesti olli eesti üttelnud eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti piddid eesti wigi+ eesti +marja eesti kakko eesti wotma eesti , kirjavahemärk ja eesti katki eesti wautama eesti , kirjavahemärk ja eesti paise eesti peäle eesti pannema eesti , kirjavahemärk siis eesti piddi eesti ta eesti ellusse eesti jäma eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVIII] viide  22 eesti eesti Ja eesti Hiskia eesti olli eesti üttelnud eesti : kirjavahemärk Mis eesti märk eesti peab eesti mulle eesti ollema eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti saan eesti ülles+ eesti +miñna eesti Jehowa eesti kotta eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide 39 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide    Hiskia eesti eksib eesti Pabeli eesti kunninga eesti söbrusse eesti jures eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide  1 eesti eesti Sel eesti aial eesti läkkitas eesti Merodak eesti Paladan eesti Paladani eesti poeg eesti Pabeli eesti kunningas eesti ramatuid eesti ja eesti andid eesti Hiskia eesti kätte eesti , kirjavahemärk sest eesti ta eesti olli eesti kuulnud eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti haige eesti olnud eesti , kirjavahemärk ja eesti jälle eesti terweks eesti sanud eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide  2 eesti eesti Ja eesti Hiskia eesti olli eesti römus eesti nende eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ja eesti näitis eesti neile eesti omma eesti warrandusse eesti koiad eesti , kirjavahemärk höbbedat eesti ja eesti kulda eesti , kirjavahemärk ja eesti kallid eesti rohhud eesti , kirjavahemärk ja eesti parremat eesti ölli eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti sedda eesti kodda eesti , kirjavahemärk kus eesti ta eesti söa+ eesti +riistad eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti , kirjavahemärk mis eesti temma eesti warranduste eesti seest eesti leiti eesti ; kirjavahemärk ei eesti olnud eesti ühtegi eesti , kirjavahemärk mis eesti Hiskia eesti neile eesti ei eesti olleks eesti näitnud eesti ommas eesti koias eesti , kirjavahemärk ja eesti keiges eesti ommas eesti wallitsusses eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide  3 eesti eesti Siis eesti tulli eesti prohwet eesti Jesaia eesti kunninga eesti Hiskia eesti jure eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti ta eesti wasto eesti : kirjavahemärk Mis eesti räkiwad eesti need eesti mehhed? eesti ja eesti kust eesti nemmad eesti so eesti jure eesti tullewad? eesti ja eesti Hiskia eesti ütles eesti : kirjavahemärk Nemmad eesti on eesti kaugelt eesti maalt eesti Pabelist eesti mo eesti jure eesti tulnud eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide  4 eesti eesti Ja eesti teine eesti ütles eesti : kirjavahemärk Mis eesti on eesti nemmad eesti so eesti koias eesti näinud? eesti siis eesti ütles eesti Hiskia eesti : kirjavahemärk Nemmad eesti on eesti keik eesti näinud eesti , kirjavahemärk mis eesti mo eesti koias eesti on eesti , kirjavahemärk ei eesti olle eesti ühtege eesti , kirjavahemärk mis eesti ma eesti ep eesti olleks eesti neile eesti näitnud eesti omma eesti warranduste eesti sees eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide  5 eesti eesti Ja eesti Jesaia eesti ütles eesti Hiskia eesti wasto eesti : kirjavahemärk Kule eesti wäggede eesti Jehowa eesti sanna eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide  6 eesti eesti Wata eesti , kirjavahemärk päwad eesti tullewad eesti , kirjavahemärk et eesti keik eesti , kirjavahemärk mis eesti so eesti koias eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti mis eesti so eesti wannemad eesti kokko+ eesti +pannud eesti tänna eesti päwani eesti , kirjavahemärk peab eesti Pabeli eesti ärra+ eesti +widama eesti , kirjavahemärk ei eesti pea eesti ühtegi eesti jälle eesti jäma eesti , kirjavahemärk ütleb eesti Jehowa eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide  7 eesti eesti Ja eesti nemmad eesti wotwad eesti monned eesti so eesti poegadest eesti , kirjavahemärk kes eesti sinno eesti ihhust eesti wälja+ eesti +tullewad eesti , kirjavahemärk mis eesti sinna eesti sünnitad eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti peawad eesti üllemad eesti teenrid eesti ollema eesti Pabeli eesti kunninga eesti kunninglikkus eesti koias eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIX] viide  8 eesti eesti Ja eesti Hiskia eesti ütles eesti Jesaia eesti wasto eesti : kirjavahemärk Jehowa eesti sanna eesti on eesti hea eesti , kirjavahemärk mis eesti sa eesti olled eesti räkinud eesti ; kirjavahemärk ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Hea eesti se eesti on eesti , kirjavahemärk et eesti rahho eesti ja eesti tödde eesti peab eesti ollema eesti minno eesti päiwil eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide 40 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide    Usklikkude eesti rööm eesti Kristusse eesti tullemisse eesti aial eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  1 eesti eesti Trööstige trööstima v pers.imp.pr.pl.2. eesti , kirjavahemärk trööstige trööstima v pers.imp.pr.pl.2. eesti minno eesti rahwast eesti , kirjavahemärk ütleb eesti teie eesti Jummal eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  2 eesti eesti Räkige eesti Jerusalemma eesti mele eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ja eesti kulutage eesti temmale eesti , kirjavahemärk et eesti temma eesti suur eesti waew eesti otsa eesti sanud eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti ülle+ eesti +kohhus eesti on eesti leppitud eesti ; kirjavahemärk et eesti ta eesti Jehowa eesti käest eesti on eesti sanud eesti kahhe+ eesti +wörra eesti keige eesti omma eesti pattude eesti sees eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  3 eesti eesti Hüüdja eesti heäl eesti on eesti : kirjavahemärk Walmistage eesti körbes eesti JEHOWA eesti te eesti , kirjavahemärk tehke eesti laggeda-+ eesti +ma eesti peäl eesti maante eesti tassaseks eesti meie eesti Jummalale eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk