Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 703
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Js.XL] viide  29 eesti eesti Temma eesti annab eesti sellele eesti , kirjavahemärk kes eesti wässinud eesti , kirjavahemärk rammo eesti , kirjavahemärk ja eesti joutumille eesti annab eesti ta eesti paljo eesti joudo eesti . kirjavahemärk
[Js.XL] viide  30 eesti eesti Kül eesti poisid eesti wässiwad eesti ja eesti tüddiwad eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti nored eesti mehhed eesti kommistawad eesti wissiste eesti : kirjavahemärk
[Js.XL] viide  31 eesti eesti Agga eesti kes eesti JEHOWAT eesti ootwad eesti , kirjavahemärk need eesti sawad eesti ue eesti rammo eesti , kirjavahemärk ja eesti lähhäwad eesti ülles eesti tibadega eesti kui eesti kotkad eesti : kirjavahemärk nemmad eesti jookswad eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti tüddi eesti mitte eesti ärra eesti , kirjavahemärk nemmad eesti käiwad eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti wässi eesti mitte eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide 41 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide    Woöra-+ eesti +jummala-+ eesti +tenistus eesti on eesti tühhine eesti : kirjavahemärk usklikkude eesti rööm eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  1 eesti eesti Olge eesti wait eesti mo eesti wasto eesti , kirjavahemärk sared eesti ! kirjavahemärk ja eesti rahwas eesti wotko eesti uut eesti rammo eesti , kirjavahemärk tulgo eesti nemmad eesti liggi eesti , kirjavahemärk ja eesti räkigo eesti siis eesti , kirjavahemärk läkki eesti ühtlase eesti liggi eesti kohtusse eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  2 eesti eesti Kes eesti on eesti ülles+ eesti +ärratanud eesti sedda eesti , kirjavahemärk kes eesti hom̃iko eesti poolt eesti ? kirjavahemärk kes eesti kutsus eesti tedda eesti öigusse eesti pole eesti ennese eesti järrel eesti käima? eesti kes eesti andis eesti temma eesti kätte eesti pagganad eesti , kirjavahemärk ja eesti panni eesti tedda eesti kunningatte eesti ülle eesti wallitsema? eesti kes eesti andis eesti neid eesti kui eesti pörmo eesti temma eesti moöga eesti kätte eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti körred eesti , kirjavahemärk mis eesti laiale eesti aetakse eesti , kirjavahemärk temma eesti ammo eesti kätte? eesti
[Js.XLI] viide  3 eesti eesti Ta eesti aias eesti neid eesti tagga eesti , kirjavahemärk läks eesti eddasi eesti rahhoga eesti omma eesti jalgega eesti sedda eesti teeradda eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti enne eesti es eesti olle eesti käinud eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  4 eesti eesti Kes eesti on eesti sedda eesti ette+ eesti +wötnud eesti ja eesti teinud? eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti keige eesti pölwe-+ eesti +rahwa eesti kutsub eesti algmissest eesti : kirjavahemärk minna eesti Jehowa eesti ollen eesti essimenne eesti , kirjavahemärk ja eesti minna eesti ollen eesti wimistega eesti sesamma eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  5 eesti eesti Sared eesti näggid eesti sedda eesti , kirjavahemärk ja eesti kartsid eesti : kirjavahemärk ma-+ eesti +ilma eesti otsad eesti wärrisesid eesti , kirjavahemärk astusid eesti liggi eesti ja eesti tullid eesti senna eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  6 eesti eesti Teine eesti wottis eesti teist eesti aidata eesti , kirjavahemärk ja eesti omma eesti wennale eesti üttelda eesti : kirjavahemärk Olle eesti wahwa eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  7 eesti eesti Ja eesti pusep eesti kinnitas eesti kulla+ kuld s sg.gen. eesti +seppa sepp s sg.gen. eesti | kullassepp s , kirjavahemärk kes eesti haamriga haamer s sg.kom. eesti silledaks eesti teeb eesti , kirjavahemärk mis eesti on eesti tautud eesti allasi eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti ütleb eesti sest eesti , kirjavahemärk mis eesti on eesti jodetud eesti : kirjavahemärk Se eesti on eesti hea eesti ! kirjavahemärk ja eesti kinnitab eesti sedda eesti naeltega eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti ei eesti pea eesti köikuma eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  8 eesti eesti Agga eesti sinna eesti mo eesti sullane eesti Israel eesti , kirjavahemärk Jakob eesti , kirjavahemärk kedda eesti ma eesti ollen eesti ärra+ eesti +wallitsenud eesti ; kirjavahemärk Abraami eesti suggu eesti , kirjavahemärk kes eesti mind eesti armastas eesti ; kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  9 eesti eesti Sinna eesti , kirjavahemärk kedda eesti ma eesti ollen eesti kätte eesti sanud eesti ma-+ eesti +ilma eesti otsast eesti , kirjavahemärk ja eesti ollen eesti sind eesti selle eesti Ma eesti üllematte eesti seast eesti kutsunud eesti , kirjavahemärk ja eesti ütlesin eesti sulle eesti : kirjavahemärk Sinna eesti olled eesti mo eesti sullane eesti , kirjavahemärk ma eesti ollen eesti sind eesti ärra+ eesti +wallitsenud eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti mitte eesti ärra+ eesti +pölgnud eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  10 eesti eesti Ärra eesti karda eesti mitte eesti , kirjavahemärk sest eesti minna eesti ollen eesti sinnoga eesti ; kirjavahemärk ärra eesti wata eesti mitte eesti ennese eesti ümber eesti , kirjavahemärk sest eesti minna eesti ollen eesti so eesti Jummal eesti , kirjavahemärk ma eesti teen eesti sind eesti tuggewaks eesti , kirjavahemärk ma eesti aitan eesti sind eesti ka ka modadv eesti , kirjavahemärk ma eesti pean eesti sind eesti ka ka modadv eesti ülles eesti omma eesti öigusse eesti parrema eesti käega eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  11 eesti eesti Wata eesti , kirjavahemärk häbbenema eesti ja eesti häbbi eesti pärrast eesti ärra+ eesti +punnastama eesti peawad eesti keik eesti , kirjavahemärk kes eesti so eesti peäle eesti wägga eesti wihhased eesti on eesti ; kirjavahemärk need eesti kes eesti soga eesti riidlewad eesti , kirjavahemärk ei eesti pea eesti ollema eesti kui eesti ühtekegi eesti , kirjavahemärk ja eesti peawad eesti hukka eesti minnema eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  12 eesti eesti Kui eesti sa eesti need eesti mehhed eesti , kirjavahemärk kes eesti so eesti wasto eesti taplesid eesti , kirjavahemärk otsid eesti , kirjavahemärk siis eesti ei eesti leia eesti sa eesti neid eesti mitte eesti ; kirjavahemärk need eesti mehhed eesti , kirjavahemärk kes eesti so eesti wasto eesti söddisid eesti , kirjavahemärk ei eesti pea eesti mikski eesti sama eesti ja eesti ollema eesti kui eesti ei eesti middagi eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  13 eesti eesti Sest eesti minna eesti Jehowa eesti so eesti Jummal eesti kinnitan eesti so eesti parrema eesti käe eesti , kirjavahemärk ja eesti ütlen eesti so eesti wasto eesti : kirjavahemärk ärra eesti karda eesti mitte eesti , kirjavahemärk minna eesti aitan eesti sind eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  14 eesti eesti Ärra eesti karda eesti mitte eesti , kirjavahemärk sa eesti usklike eesti Jakob eesti , kirjavahemärk sinna eesti Israeli eesti rahwas eesti ; kirjavahemärk ma eesti aitan eesti sind eesti , kirjavahemärk ütleb eesti JEHOWA eesti , kirjavahemärk ja eesti so eesti lunnastaja lunastaja s sg.nom. eesti , kirjavahemärk kes eesti pühha eesti Israelis eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  15 eesti eesti Wata eesti , kirjavahemärk ma eesti pannen eesti sind eesti ueks eesti terrawaks eesti hammastega eesti pahma-+ eesti +reeks eesti ; kirjavahemärk sa eesti pead eesti mäed eesti kui eesti reht eesti peksma eesti ja eesti peneks eesti teggema eesti , kirjavahemärk ja eesti mäe+ eesti +kingud eesti hagganaks eesti teggema eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  16 eesti eesti Sa eesti pead eesti neid eesti laiale eesti wiskama eesti , kirjavahemärk ja eesti tuul eesti peab eesti neid eesti ärra+ eesti +wima eesti , kirjavahemärk ja eesti kange kange adj sg.nom. eesti tuul eesti neid eesti laiale eesti aiama eesti ; kirjavahemärk agga eesti sinna eesti pead eesti wägga eesti römus eesti ollema eesti Jehowa eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti Israeli eesti pühhast eesti Lunnastajast lunastaja s sg.el. eesti kiitlema eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  17 eesti eesti Willetsad eesti ja eesti waesed eesti otsiwad eesti wet eesti , kirjavahemärk ja eesti polle eesti ühtege eesti , kirjavahemärk nende eesti keel eesti löppeb eesti ärra eesti janno eesti pärrast eesti ; kirjavahemärk minna eesti Jehowa eesti tahhan eesti neid eesti kuulda eesti , kirjavahemärk minna eesti Israeli eesti Jummal eesti ei eesti tahha eesti neid eesti mitte eesti mahha+ eesti +jätta eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  18 eesti eesti Ma eesti tahhan eesti körgematte eesti paikade eesti peäle eesti jöggesid eesti panna eesti jooksma eesti , kirjavahemärk ja eesti kesk eesti orgude eesti sees eesti kaewusid eesti sata eesti , kirjavahemärk ja eesti körbe eesti panna eesti wee-+ eesti +järweks eesti , kirjavahemärk ja eesti poudsed eesti maad eesti wee-+ eesti +hallikaks eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  19 eesti eesti Ma eesti tahhan eesti körwesse eesti panna eesti parremat eesti suggu eesti seedripuid eesti , kirjavahemärk ja eesti mirti- eesti ja eesti öllipuid eesti : kirjavahemärk ma eesti tahhan eesti laggeda eesti Ma eesti peäle eesti panna eesti mäñde eesti , kirjavahemärk parremat eesti mäñna eesti suggu eesti ja eesti Tassuri-+ eesti +puid eesti ühtlase eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  20 eesti eesti Et eesti nemmad eesti woiksid eesti nähha eesti ja eesti tunda eesti , kirjavahemärk ja eesti tähhele eesti panna eesti ja eesti arwata eesti ühtlase eesti , kirjavahemärk et eesti Jehowa eesti kässi eesti sedda eesti teinud eesti , kirjavahemärk ja eesti Israeli eesti pühha eesti Lunnastaja lunastaja s sg.nom. eesti sedda eesti lonud eesti . kirjavahemärk
[Js.XLI] viide  21 eesti eesti Toge eesti ette eesti omma eesti rio-+ eesti +asja eesti , kirjavahemärk ütleb eesti Jehowa eesti ; kirjavahemärk laske eesti liggi eesti tulla eesti teie eesti wäggewamad eesti jummalad eesti , kirjavahemärk ütleb eesti Jakobi eesti Kunningas eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk