Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 697
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Js.XXXIV] viide  8 eesti eesti Sest eesti se eesti on eesti Jehowale eesti üks eesti kätte+ eesti +maksmisse eesti pääw eesti , kirjavahemärk üks eesti tassumisse eesti aasta eesti , kirjavahemärk Sioni eesti rio-+ eesti +asja eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  9 eesti eesti Ja eesti temma eesti jöed eesti peawad eesti törwaks eesti mudetud eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti pörm eesti weewliks eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti Ma eesti peab eesti ollema eesti kui eesti pöllew eesti törw eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  10 eesti eesti Ei eesti se eesti pea eesti ööd eesti egga eesti päwad eesti ärra+ eesti +kustuma eesti , kirjavahemärk iggaweste igavesti adv eesti touseb eesti temma eesti suits eesti ; kirjavahemärk pölwest eesti pölweni eesti jääb eesti ta eesti paljaks eesti , kirjavahemärk ei eesti ükski eesti käi eesti ial eesti seält eesti läbbi eesti ei eesti ellades eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  11 eesti eesti Waid eesti Kaati-+ eesti +liñnud eesti ja eesti sured eesti silid eesti peawad eesti sedda eesti pärrima eesti , kirjavahemärk ja eesti ökul eesti ja eesti kaarnad eesti seäl eesti ellama eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti weab eesti siñna eesti peäle eesti nöri eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti tühjaks eesti , kirjavahemärk ja eesti lodi eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti paljaks eesti jääb eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  12 eesti eesti Ja eesti temma eesti sure+ eesti +suggused eesti , kirjavahemärk neid eesti ep eesti olle eesti seäl eesti , kirjavahemärk kedda eesti nemmad eesti woiksid eesti kunning+ eesti +rigi eesti peäle eesti kutsuda eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti temma eesti würstid eesti löpwad eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  13 eesti eesti Ja eesti temma eesti suurte eesti koddade eesti sees eesti peawad eesti kibbo+ eesti +witsad eesti ülles+ eesti +kaswama eesti , kirjavahemärk ohhakad eesti ja eesti orja+ eesti +witsad eesti ta eesti tuggewatte eesti liñnade eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti peab eesti lendama lendama lendavate v sup. eesti maddude eesti ello-+ eesti +asse eesti ollema eesti , kirjavahemärk rohho-+ eesti +ma eesti Jaana-+ jaana atr eesti +lindude eesti poegele eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  14 eesti eesti Ja eesti mets-+ eesti +kassid eesti tullewad eesti Iide eesti wasto eesti , kirjavahemärk ja eesti karrune eesti tont eesti hüab eesti teise eesti wasto eesti , kirjavahemärk issige eesti Lilit eesti wottab eesti seäl eesti hingada eesti ja eesti leiab eesti ennesele eesti hingamisse eesti asset eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  15 eesti eesti Kipposi-+ eesti +lind eesti teeb eesti siñna eesti pessa eesti ja eesti munneb eesti , kirjavahemärk ja eesti korib eesti wälja eesti ja eesti koggub eesti omma eesti warjo eesti alla eesti ; kirjavahemärk senna eesti tullewad eesti ka ka modadv eesti kokko eesti mustad eesti kotkad eesti teine eesti teisega eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  16 eesti eesti Otsige eesti Jehowa eesti ramato eesti seest eesti , kirjavahemärk ja eesti luggege eesti , kirjavahemärk ei eesti ühte+ eesti +ainust eesti neist eesti ei eesti olle eesti waia eesti , kirjavahemärk nemmad eesti ei eesti leia eesti ei eesti üht eesti egga eesti teist eesti pudumast eesti ; kirjavahemärk sest eesti minno eesti su eesti se eesti on eesti käsknud eesti , kirjavahemärk ja eesti selle eesti su eesti waim eesti se eesti sadab eesti neid eesti kokko eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  17 eesti eesti Ja eesti temma eesti on eesti neile eesti liisko eesti heitnud eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti kässi eesti on eesti sedda eesti neile eesti jagganud eesti nöriga eesti : kirjavahemärk iggaweste igavesti adv eesti peawad eesti nemmad eesti sedda eesti pärrima eesti , kirjavahemärk ja eesti pölwest eesti pölweni eesti seäl eesti ellama eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide 35 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide    Kristusse eesti koggodusse eesti önnis õnnis adj sg.nom. eesti pölli eesti keige+ eesti +wiimsel eesti aial eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  1 eesti eesti Körwed eesti ja eesti poudsed eesti maad eesti on eesti röömsad eesti , kirjavahemärk ja eesti nömme-+ eesti +ma eesti wägga eesti römus eesti , kirjavahemärk ja eesti öitseb eesti kui eesti rosike eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  2 eesti eesti Nemmad eesti peawad eesti hästi eesti öitsma eesti ja eesti wägga eesti röömsad eesti ollema eesti ka ka modadv eesti sure eesti römo eesti ja eesti öiskamissega eesti ; kirjavahemärk Libanoni eesti au eesti , kirjavahemärk Karmeli eesti ja eesti Saroni eesti suur eesti au eesti on eesti temmale eesti antud eesti ; kirjavahemärk nemmad eesti sawad eesti Jehowa eesti au eesti , kirjavahemärk meie eesti Jummala eesti suurt eesti au eesti nähha eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  3 eesti eesti Kinnitage eesti käed eesti , kirjavahemärk mis eesti lödwad eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti tehke eesti tuggewaks eesti need eesti pölwed eesti , kirjavahemärk mis eesti kommistawad eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  4 eesti eesti Üttelge eesti neile eesti , kirjavahemärk kes eesti on eesti äkki eesti melega eesti : kirjavahemärk Kinnitage eesti ennast eesti , kirjavahemärk ärge eesti kartke eesti mitte eesti ; kirjavahemärk wata eesti , kirjavahemärk teie eesti Jum̃al eesti tulleb eesti kätte eesti maksma eesti , kirjavahemärk Jummala eesti tassumissega eesti tulleb eesti temma eesti , kirjavahemärk ja eesti sadab eesti teile teie pron pl.all. eesti abbi abi s sg.part. eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  5 eesti eesti Siis eesti peawad eesti pimmedatte eesti silmad eesti lahti eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti kurtide eesti körwad eesti lahti eesti sama eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  6 eesti eesti Siis eesti peab eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti jalloto eesti , kirjavahemärk hüppama eesti kui eesti hirw eesti , kirjavahemärk ja eesti keletuma eesti keel eesti röömsaste eesti laulma eesti ; kirjavahemärk sest eesti wessi eesti keeb eesti ülles eesti körbes eesti , kirjavahemärk ja eesti jöed eesti laggeda eesti Ma eesti seest eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  7 eesti eesti Ja eesti nömme-+ eesti +ma eesti peab eesti järweks eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti kuiw eesti Ma eesti wee eesti hallikaks eesti ; kirjavahemärk need eesti waggad eesti peawad eesti maggama eesti , kirjavahemärk kus eesti lendawa lendama pts vpts. eesti maddude eesti ello-+ eesti +asse eesti on eesti , kirjavahemärk rohhi eesti peab eesti sama eesti pilli+ eesti +rouks eesti ja eesti körkiaks eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  8 eesti eesti Ja eesti seäl eesti peab eesti ollema eesti sild eesti ja eesti te eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti peab eesti pühhaks eesti teeks eesti hütama eesti ; kirjavahemärk kes eesti rop eesti on eesti , kirjavahemärk ei eesti woi eesti seäl eesti peäl eesti käia eesti , kirjavahemärk waid eesti se eesti on eesti teiste eesti heaks eesti ; kirjavahemärk kes eesti sedda eesti teed eesti käib eesti , kirjavahemärk se eesti , kirjavahemärk ei eesti woi eesti ärra+ eesti +eksida eesti , kirjavahemärk ei eesti mele+ eesti +tumadke eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  9 eesti eesti Seäl eesti ei eesti pea eesti lou+ lõu- atr eesti +koera eesti ollema eesti , kirjavahemärk ja eesti kiskuja eesti metsalinne eesti ei eesti pea eesti mitte eesti senna eesti ülles+ eesti +minnema eesti , kirjavahemärk egga eesti seält eesti leitama eesti ; kirjavahemärk agga eesti kes eesti on eesti lunnastud lunastama v tud. eesti , kirjavahemärk need eesti käiwad eesti seäl eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXV] viide  10 eesti eesti Ja eesti JEHOWA eesti lunnastud lunastama pts tud. eesti tullewad eesti taggasi eesti , kirjavahemärk ja eesti lähhäwad eesti Sioni eesti öiskamissega eesti ; kirjavahemärk ja eesti iggawenne igavene adj sg.nom. eesti rööm eesti on eesti nende eesti Pea eesti peäl eesti : kirjavahemärk nemmad eesti sawad eesti kätte eesti lusti lust s sg.gen. eesti ja eesti römo rõõm s sg.gen. eesti , kirjavahemärk agga eesti kurbdus eesti ja eesti öhkaminne eesti pöggenewad eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide 36 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide    Assiria eesti Kunningas eesti Sannerib eesti teeb eesti Hiskiale eesti hädda häda s sg.part. eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  1 eesti eesti Ja eesti se eesti sündis eesti nelja+ eesti +teist+ eesti +kümnemal eesti kunninga eesti Hiskia eesti aastal eesti , kirjavahemärk et eesti Assuri eesti kunningas eesti Sannerib eesti üllestulli eesti keige eesti Juda eesti tuggewatte eesti liñnade eesti wasto eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti ärra+ eesti +wottis eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  2 eesti eesti Ja eesti Assuri eesti kunningas eesti läkkitas eesti Rabsake eesti Lakisist eesti Jerusalemma eesti sure eesti wäega eesti kunninga eesti Hiskia eesti jure eesti ; kirjavahemärk ja eesti ta eesti jäi eesti seisma eesti üllema eesti tigi eesti kaewando eesti jure eesti , kirjavahemärk uhhutaja eesti wälja eesti silla eesti pole eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  3 eesti eesti Ja eesti Eljakim eesti Ilkia eesti poeg eesti , kirjavahemärk kes eesti koia eesti ülle eesti , kirjavahemärk läks eesti temma eesti jure eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti Sebna eesti se eesti kirjotaja eesti , kirjavahemärk ja eesti Asawi eesti poeg eesti Joa eesti se eesti üllem-+ eesti +nou-+ eesti +andja eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk