Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 698
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Js.XXXVI] viide  3 eesti eesti Ja eesti Eljakim eesti Ilkia eesti poeg eesti , kirjavahemärk kes eesti koia eesti ülle eesti , kirjavahemärk läks eesti temma eesti jure eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti Sebna eesti se eesti kirjotaja eesti , kirjavahemärk ja eesti Asawi eesti poeg eesti Joa eesti se eesti üllem-+ eesti +nou-+ eesti +andja eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  4 eesti eesti Ja eesti Rabsake eesti ütles eesti nende eesti wasto eesti : kirjavahemärk Et eesti üttelge eesti Hiskia eesti wasto eesti , kirjavahemärk nenda eesti ütleb eesti se eesti suur eesti kunningas eesti , kirjavahemärk Assuri eesti kunningas eesti : kirjavahemärk Mis eesti lotus eesti on eesti se eesti , kirjavahemärk mis eesti sa eesti lodad? eesti
[Js.XXXVI] viide  5 eesti eesti Ma eesti ütlen eesti : kirjavahemärk Töeste eesti se eesti on eesti ulede eesti jut eesti , kirjavahemärk kui eesti sa eesti ütled eesti : kirjavahemärk Nou eesti ja eesti wäggi eesti on eesti , kirjavahemärk et eesti woib eesti söddida eesti ! kirjavahemärk kelle eesti peäle eesti lodad eesti sa eesti nüüd eesti , kirjavahemärk et eesti sa eesti mo eesti wasto eesti olled eesti pannud? eesti
[Js.XXXVI] viide  6 eesti eesti Wata eesti , kirjavahemärk sa eesti lodad eesti katki+ eesti +röhhutud eesti pilli+ eesti +roogse eesti keppi eesti peäle eesti , kirjavahemärk Egiptusse eesti peäle eesti ; kirjavahemärk kui eesti kegi eesti temma eesti peäle eesti ennast eesti toetab eesti , kirjavahemärk siis eesti lähhäb eesti se eesti temma eesti peo eesti sisse eesti , kirjavahemärk ja eesti aiab eesti läbbi eesti : kirjavahemärk ni+ eesti +suggune eesti on eesti Warao eesti Egiptusse eesti kunningas eesti keikile eesti , kirjavahemärk kes eesti temma eesti peäle eesti lootwad eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  7 eesti eesti Ja eesti kui eesti sa eesti mo eesti wasto eesti ütled eesti : kirjavahemärk Meie eesti lodame eesti Jehowa eesti omma eesti Jummala eesti peäle eesti ; kirjavahemärk eks eesti se eesti olle eesti se+ eesti +samma? eesti kelle eesti körged eesti paigad eesti ja eesti kelle eesti altarid altar s pl.nom. eesti Hiskia eesti on eesti ärra+ eesti +saatnud eesti , kirjavahemärk ja eesti üttelnud eesti Judale eesti ja eesti Jerusalemmale eesti : kirjavahemärk Seie eesti altari altar s sg.gen. eesti ette eesti peate eesti teie eesti kummardama eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  8 eesti eesti Agga aga konj eesti nüüd eesti , kirjavahemärk et eesti wea eesti kihla eesti Assuri eesti kunningaga eesti mo eesti issandaga eesti , kirjavahemärk ja eesti ma eesti tahhan eesti sulle eesti kaks+ eesti +tuhhat eesti hoost eesti anda eesti , kirjavahemärk kas kas modadv eesti sa eesti jouad eesti neid eesti ennesele eesti sata eesti , kirjavahemärk kes eesti nende eesti selgas eesti söitwad? eesti
[Js.XXXVI] viide  9 eesti eesti Ja eesti kuida eesti woid eesti sa eesti ühhe eesti mo eesti issanda eesti wähhematte eesti sullaste eesti pealikko eesti taggasi eesti aiada eesti ; kirjavahemärk ja eesti sinna eesti lodad eesti Egiptusse eesti peäle eesti söa+ eesti +wankritte eesti ja eesti rüütlide eesti pärrast? eesti
[Js.XXXVI] viide  10 eesti eesti Ja eesti nüüd eesti , kirjavahemärk kas kas modadv eesti ma eesti ilma eesti Jehowata eesti ollen eesti ülles+ eesti +tulnud eesti se+ eesti +sinnatse eesti Ma eesti wasto eesti sedda eesti ärra+ eesti +rikkuma? eesti Jehowa eesti on eesti mo eesti wasto eesti üttelnud eesti : kirjavahemärk Minne eesti ülles eesti senna eesti male eesti , kirjavahemärk ja eesti rikku eesti sedda eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  11 eesti eesti Ja eesti Eljakim eesti ja eesti Sebna eesti ja eesti Joa eesti ütlesid eesti Rabsake eesti wasto eesti : kirjavahemärk Et eesti rägi eesti omma eesti sullaste eesti wasto eesti Siria-+ eesti +keelt eesti , kirjavahemärk sest eesti meie eesti moistame eesti sedda eesti , kirjavahemärk ja eesti ärra eesti rägi eesti meie eesti wasto eesti Juda-+ eesti +keelt eesti selle eesti rahwa eesti kuuldes eesti , kirjavahemärk mis eesti müri eesti peäl eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  12 eesti eesti Ja eesti Rabsake eesti ütles eesti : kirjavahemärk Kas kas modadv eesti mo eesti issand eesti mind eesti on eesti läkkitanud eesti so eesti issanda eesti ja eesti sinno eesti jure? eesti et eesti ma eesti need eesti sannad eesti pean eesti räkima eesti ; kirjavahemärk eks eesti mitte eesti ka ka modadv eesti nende eesti meeste eesti jure eesti , kirjavahemärk kes eesti müri eesti peäl eesti istuwad eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti teiega eesti omma eesti roja eesti peawad eesti söma eesti ja eesti omma eesti kust eesti joma? eesti
[Js.XXXVI] viide  13 eesti eesti Ja eesti Rabsake eesti jäi eesti seisma eesti , kirjavahemärk ja eesti hüdis eesti Juda-+ eesti +kele eesti sure eesti heälega eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Kuulge eesti sure eesti kunninga eesti Assuri eesti kunninga eesti sannad eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  14 eesti eesti Nenda eesti ütleb eesti se eesti kunningas eesti : kirjavahemärk Ärge eesti laske eesti Hiskiat eesti teid eesti mitte eesti petta eesti , kirjavahemärk sest eesti temma eesti ei eesti woi eesti teid eesti mitte eesti ärra+ eesti +peästa eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  15 eesti eesti Ja eesti ärgo eesti saatko eesti Hiskia eesti teid eesti mitte eesti lootma eesti , kirjavahemärk Jehowa eesti peäle eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Jehowa eesti wottab eesti meid eesti töeste eesti ärra+ eesti +peästa eesti , kirjavahemärk se+ eesti +sinnane eesti lin eesti ei eesti pea eesti mitte eesti Assuri eesti kunninga eesti kätte eesti sama eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  16 eesti eesti Ärge eesti kuulge eesti mitte eesti Hiskia eesti sanna eesti : kirjavahemärk sest eesti nenda eesti ütleb eesti Assuri eesti kunningas eesti : kirjavahemärk Leppige eesti moga eesti anni eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ja eesti tulge eesti wälja eesti mo eesti jure eesti , kirjavahemärk ja eesti söge eesti igga+ eesti +üks eesti omma eesti wina+ eesti +puust eesti ja eesti igga+ eesti +üks eesti omma eesti wigi+ eesti +puust eesti , kirjavahemärk ja eesti joge eesti iggaüks eesti wet eesti ommast eesti kaewust eesti ; kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  17 eesti eesti Kunni eesti ma eesti tullen eesti ja eesti wottan eesti teid eesti wia eesti ühhe eesti male eesti , kirjavahemärk mis eesti on eesti kui eesti teie eesti Ma eesti , kirjavahemärk üks eesti wilja eesti ja eesti wärske eesti wina eesti Ma eesti , kirjavahemärk üks eesti leiwa eesti ja eesti wina+ eesti +mäggede eesti Ma eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  18 eesti eesti Ärge eesti laske eesti Hiskiat eesti teid eesti mitte eesti kihhutada eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Jehowa eesti wottab eesti meid eesti ärra+ eesti +peästa eesti ! kirjavahemärk kas kas modadv eesti on eesti pagganatte eesti jummalad eesti iggaüks eesti omma eesti Ma eesti ärra+ eesti +peästnud eesti Assuri eesti kunninga eesti käest? eesti
[Js.XXXVI] viide  19 eesti eesti Kus eesti on eesti Amati eesti ja eesti Arpadi eesti jummalad? eesti kus eesti on eesti Sewarwaimi eesti jummalad? eesti ehk eesti kas kas modadv eesti need eesti on eesti Samaria eesti minno eesti käest eesti ärra+ eesti +peästnud? eesti
[Js.XXXVI] viide  20 eesti eesti Kes eesti on eesti keige eesti nende eesti made eesti jummalatte eesti seast eesti , kirjavahemärk kes eesti ommad eesti maad eesti mo eesti käest eesti ärra+ eesti +peästnud eesti , kirjavahemärk et eesti Jehowa eesti Jerusalemma eesti mo eesti käest eesti peaks eesti ärra+ eesti +peästma eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  21 eesti eesti Ja eesti nemmad eesti jäid eesti wait eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti wastand eesti temmale eesti ei eesti sannage eesti , kirjavahemärk sest eesti se eesti olli eesti kunninga eesti käsk eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti öölnud eesti : kirjavahemärk Teie eesti ei eesti pea eesti temmale eesti mitte eesti wastama eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVI] viide  22 eesti eesti Ja eesti Ilkia eesti poeg eesti Eljakim eesti , kirjavahemärk kes eesti koia eesti ülle eesti , kirjavahemärk ja eesti Sebna eesti se eesti kirjotaja eesti , kirjavahemärk ja eesti Asawi eesti poeg eesti Joa eesti se eesti üllem-+ eesti +nou-+ eesti +andja eesti tullid eesti Hiskia eesti jure eesti , kirjavahemärk löhki eesti kärristud eesti rided eesti selgas eesti , kirjavahemärk ja eesti kulutasid eesti temmale eesti Rabsake eesti sannad eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVII] viide 37 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVII] viide    Hiskia eesti läkkitab eesti sannumid eesti Jesaiale eesti , kirjavahemärk ja eesti saab eesti wastust eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVII] viide  1 eesti eesti Ja eesti se eesti sündis eesti , kirjavahemärk kui eesti kunningas eesti Hiskia eesti sedda eesti kulis eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti ommad eesti rided eesti löhki eesti kärristas eesti , kirjavahemärk ja eesti ennast eesti kotti-+ eesti +ridega eesti kattis eesti , kirjavahemärk ja eesti Jehowa eesti kotta eesti läks eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXVII] viide  2 eesti eesti Ja eesti läkkitas eesti Eljakimi eesti , kirjavahemärk kes eesti koia eesti ülle eesti olli eesti , kirjavahemärk ja eesti Sebna eesti se eesti kirjotaja eesti , kirjavahemärk ja eesti preestride eesti wannemad eesti , kirjavahemärk kotti-+ eesti +rided eesti selgas eesti , kirjavahemärk prohweti eesti Jesaja eesti Amotsi eesti poia eesti jure eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk