Vana kirjakeele korpus
Kolm isamaa kõnet
Jakobson, Carl Robert, 1870
Lehekülg 57
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Peale eesti söögi eesti hakkab eesti tants eesti peale eesti , kirjavahemärk kus eesti nõiad eesti , kirjavahemärk palgedega eesti wälja eesti poole eesti , kirjavahemärk ümber+ eesti +ringi eesti tallawad eesti ; kirjavahemärk kesk&-+ eesti +paigas eesti seisab eesti üks eesti nõid eesti pää eesti peal eesti küünlale eesti jalaks eesti . kirjavahemärk
Toro+ eesti +pillid eesti , kirjavahemärk wiulid eesti , kirjavahemärk trummid eesti kõlawad eesti ja eesti kõik eesti koor eesti laulab eesti : kirjavahemärk " eesti Harr eesti , kirjavahemärk harr eesti , kirjavahemärk Kurat eesti , kirjavahemärk Kurat eesti , kirjavahemärk karga eesti seal eesti , kirjavahemärk karga eesti teal eesti , kirjavahemärk hüppa eesti seal eesti , kirjavahemärk hüppa eesti teal eesti , kirjavahemärk kiunu eesti seal eesti , kirjavahemärk kiunu eesti teal eesti ! kirjavahemärk " eesti ehk eesti muid eesti selle+ eesti +sarnatseid eesti laulusi eesti . kirjavahemärk
Ka eesti nõidade eesti pulmasi eesti peetakse eesti neis eesti suurtes eesti seltsides eesti . kirjavahemärk
Mis eesti nende eesti nõidade eesti kurjuse eesti tegudest eesti öelda eesti tuleb eesti , kirjavahemärk siis eesti leiame eesti kohtu eesti aktidest eesti , kirjavahemärk et eesti neid eesti inimeste eesti ja eesti elajate eesti külles eesti mitmel eesti wiisil eesti ete eesti olla eesti wõetud eesti . kirjavahemärk
Salwid eesti , kirjavahemärk pulbrid eesti , kirjavahemärk taimed eesti , kirjavahemärk ja eesti sõnad eesti on eesti kõige eesti ülemad eesti abi+ eesti +riistad eesti ; kirjavahemärk sagedaste eesti mõõdub eesti ka eesti jo eesti paljas eesti teretamine eesti , kirjavahemärk suu-+ eesti +õhk eesti ja eesti silma-+ eesti +waate eesti . kirjavahemärk
Kes eesti jõuab eesti neid eesti asju eesti kõik eesti üks+ eesti +haawal eesti nimetada eesti ? kirjavahemärk
Siin eesti on eesti üks eesti tüttar+ eesti +laps eesti joogi eesti õllega eesti ära+ eesti +nõiutud eesti , kirjavahemärk nõnda eesti et eesti ta eesti omad eesti juuksed eesti ära+ eesti +kautab eesti ; kirjavahemärk seal eesti ühe eesti mehe eesti käest eesti lõngsu eesti wiinaga eesti tema eesti mõistus eesti ära+ eesti +riisutud eesti . kirjavahemärk
Üks eesti nõid eesti lüpsab eesti wärtna eesti abiga eesti , kirjavahemärk keda eesti tunnistuseks eesti kohtu-+ eesti +aktide eesti juure eesti on eesti pandud eesti , kirjavahemärk naabri eesti naese eesti lehma eesti ; kirjavahemärk tõine eesti annab eesti oma eesti naabrile eesti saia eesti süia eesti , kirjavahemärk kellest eesti tal eesti põlwed eesti ülesse eesti paistetawad eesti , kirjavahemärk nõnda eesti et eesti õppetaja eesti tõisel eesti püha+ eesti +pääwal eesti kantsli eesti pealt eesti see&-+ eesti +suguse eesti teu eesti wasta eesti jutlnst eesti peab eesti ; kirjavahemärk kolmas eesti on eesti oma eesti tädi eesti see+ eesti +läbi eesti ära+ eesti +tapnud eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti tema eesti wahast eesti järele eesti tehtud eesti kuju eesti tule eesti käes eesti ära+ eesti +sulatas eesti . kirjavahemärk
Üht eesti noort eesti rüütlit eesti tappeti eesti see+ eesti +läbi eesti ära eesti , kirjavahemärk et eesti tema eesti paremat eesti kinnast eesti keedeti eesti , kirjavahemärk läbi eesti pisteti eesti ja eesti maa eesti sisse eesti maeti eesti . kirjavahemärk
Tõistes eesti kohtades eesti loeme eesti okkadest eesti , kirjavahemärk puu+ eesti +tükkidest eesti , kirjavahemärk luiest eesti , kirjavahemärk nõeladest eesti ja eesti küüntest eesti , kirjavahemärk keda eesti inimeste eesti kehade eesti sisse eesti nõiuti eesti . kirjavahemärk
Ühe eesti kloostri eesti nunnade eesti kaelad eesti läksid eesti äkkitse eesti kangeks eesti , kirjavahemärk et eesti üks eesti naene eesti madudest eesti ja eesti kärn+ eesti +konnadest eesti ühe eesti leeme eesti oli eesti keetnud eesti . kirjavahemärk
See+ eesti +sugusi eesti ja eesti muid eesti kihwitseid eesti leemesi eesti kallatakse eesti sagedaste eesti uste eesti alla eesti , kirjavahemärk ehk eesti kaewatakse eesti läwe eesti alla eesti maha eesti . kirjavahemärk
Keedawad eesti nõiad eesti õuna+ eesti +puu eesti õisi eesti jänese eesti sees eesti , kirjavahemärk siis eesti äppardawad eesti õunad eesti ; kirjavahemärk pandsid eesti naad eesti teadawaid eesti asju eesti keewa eesti potti eesti sisse eesti , kirjavahemärk siis eesti sündisid eesti rööwikud eesti ja eesti hiired eesti , kirjavahemärk kes eesti põldusi eesti ära+ eesti +rikkusid eesti . kirjavahemärk
Liba+ eesti +hundiks eesti ümber+ eesti +jooksjad eesti , kirjavahemärk keda eesti igal eesti pool eesti hulga+ eesti +kaupa eesti hukka eesti mõisteti eesti , kirjavahemärk moondasid eesti ennast eesti see+ eesti +läbi eesti ümber eesti , kirjavahemärk et eesti naad eesti oma eesti ihu eesti ühe eesti ise+ eesti +äralise eesti salwiga eesti wõidsid eesti , kirjavahemärk wöö eesti ümber eesti niude eesti köitsid eesti , kirjavahemärk ehk eesti muul eesti wiisil eesti . kirjavahemärk
Kurat eesti sünnitab eesti nõia-+ eesti +naestega eesti wahel eesti ka eesti inimesi eesti ilmale eesti , kirjavahemärk ning eesti neist eesti olla eesti , kirjavahemärk nagu eesti öeldi eesti , kirjavahemärk Dr eesti . kirjavahemärk Martin eesti Luther eesti kõige eesti ülem eesti olnud eesti , kirjavahemärk sest eesti üksi eesti see+ eesti +läbi eesti olla eesti tal eesti wõimalik eesti olnud eesti , kirjavahemärk terwed eesti rahwad eesti oma eesti poole eesti eksitada eesti ja eesti Rooma eesti kiriku eesti õnnistawast eesti rüppest eesti ära+ eesti +petta eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk