Vana kirjakeele korpus
Kolm isamaa kõnet
Jakobson, Carl Robert, 1870
Lehekülg 56
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Kui eesti aga eesti meelega eesti ehk eesti kogemata eesti Jeesuse eesti nime eesti nimetakse eesti , kirjavahemärk kadub eesti Kurat eesti kõige eesti oma eesti seltsiga eesti ära eesti . kirjavahemärk
Saksa+ eesti +maal eesti ise+ eesti +äranis eesti tuleb eesti ka eesti see eesti usk eesti ete eesti , kirjavahemärk et eesti Kurat eesti ka eesti ise eesti wälja eesti minna eesti omale eesti uõia-+ eesti +jüngrisi eesti korjama eesti . kirjavahemärk
Siis eesti muudab eesti ta eesti ennast eesti wiisakaks eesti herraks eesti ehk eesti sõa+ eesti +meheks eesti ümber eesti , kirjavahemärk otsib eesti omale eesti ühe eesti tähtja eesti nime eesti wälja eesti *) eesti , kirjavahemärk astub eesti mõne eesti üksikult eesti leinaja eesti ehk eesti hädast eesti koormatud eesti naise eesti ete eesti , kirjavahemärk trööstib eesti ähwardab eesti ehk eesti ehmatab eesti , kirjavahemärk näitab eesti ja eesti kingib eesti raha eesti , kirjavahemärk mis eesti aga eesti tõisel eesti hommikul eesti ennast eesti mudaks eesti ja eesti kuiwa eesti lehtedeks eesti ümber eesti on eesti muutnud eesti , kirjavahemärk lubab eesti rõõmsat eesti elu eesti ja eesti suurt eesti rikkust eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti aga eesti arwa eesti täidab eesti , kirjavahemärk pettab eesti waest eesti looma eesti pattu eesti tee eesti peale eesti , kirjavahemärk litsub eesti talle eesti seal eesti juures eesti nõia-+ eesti +märgi eesti külge eesti , kirjavahemärk ning eesti kadub eesti siis eesti põrgulisi eesti märkisi eesti tagasi eesti jättes eesti ära eesti . kirjavahemärk
Nüüd eesti lähewad eesti pettetud eesti naisel eesti silmad eesti lahti eesti , kirjavahemärk aga eesti ta eesti ei eesti wõi eesti enam eesti tagasi eesti pöörda eesti , kirjavahemärk elab eesti Kuradiga eesti pattu+ eesti +elu eesti edasi eesti , kirjavahemärk wannub eesti oma eesti usu eesti ära eesti , kirjavahemärk ja eesti laseb eesti ennast eesti lõppeks eesti Kuradi eesti nimel eesti ristida eesti . kirjavahemärk
Ristmist eesti peetakse eesti werega eesti , kirjavahemärk wahel eesti seka eesti aga eesti ka eesti wääwli eesti ja eesti soolaga eesti . kirjavahemärk
Wahel eesti wiiakse eesti ka eesti weikseid eesti lapsi eesti nõidadest eesti Kuradi eesti juure eesti ja eesti neidgi eesti tarwitab eesti ta eesti oma eesti roppu eesti himude eesti riistaks eesti . kirjavahemärk
Jumala&-+ eesti +teenistusele eesti minemine eesti ei eesti ole eesti puhtast eesti ära+ eesti +keeldud eesti ; kirjavahemärk on eesti pealegi eesti palga&-+ eesti +wäärt eesti teud eesti kiriku eesti minna eesti , kirjavahemärk palwe eesti aeal eesti sülitada eesti ja eesti roppu eesti sõnu eesti rääkida eesti , kirjavahemärk ehk eesti õhtu+ eesti +sööma+ eesti +aeale eesti minna eesti , kirjavahemärk oblati eesti sust eesti wälja eesti wõtta eesti ja eesti teda eesti pärast eesti teutamiseks eesti ehk eesti nõia+ eesti +rohtude eesti walmistamiseks eesti Kuradile eesti anda eesti . kirjavahemärk
Nõia+ eesti +pühale eesti sõidetakse eesti kitsede eesti , kirjavahemärk keppide eesti , kirjavahemärk roobi+ eesti +warte eesti , kirjavahemärk luudade eesti ja eesti muu eesti riistade eesti seljas eesti ; kirjavahemärk enamast eesti läheb eesti tee eesti läbi eesti õhu eesti , kirjavahemärk sagedamast eesti käiakse eesti kassi eesti ehk eesti jänese eesti näul eesti jalgsi eesti . kirjavahemärk
Kes eesti nõia+ eesti +pühale eesti tulemata eesti jääb eesti , kirjavahemärk maksab eesti kas eesti raha+ eesti +trahwi eesti ehk eesti saab eesti ihu+ eesti +nuhtlust eesti . kirjavahemärk
Kurat eesti ise eesti ei eesti ole eesti nende eesti pühadel eesti mite eesti ika eesti nuriseja eesti pere+ eesti +mees eesti . kirjavahemärk
Wahel eesti istub eesti ta eesti õige eesti lahkel eesti näul eesti oma eesti trooni eesti peal eesti , kirjavahemärk armastab eesti nalja eesti , kirjavahemärk laseb eesti nõidasi eesti hundi+ eesti +rattast eesti lüa eesti , kirjavahemärk ehk eesti tõmbab eesti neil eesti luuad eesti ja eesti keppid eesti jalge eesti wahelt eesti ära eesti , kirjavahemärk nõnde eesti et eesti naad eesti maha eesti kukkuwad eesti , kirjavahemärk naerab eesti nõnda eesti et eesti ta eesti kõht eesti wabiseb eesti , kirjavahemärk ja eesti mängib eesti kandle eesti peal eesti kena eesti tükkisi eesti . kirjavahemärk
*) eesti Leicht+ eesti +suß eesti ( kirjavahemärk Kerge+ eesti +jalg eesti ) kirjavahemärk , kirjavahemärk Schuh+ eesti +fleck eesti ( kirjavahemärk Kinga+ eesti +paik eesti ) kirjavahemärk , kirjavahemärk Mach+ eesti +leid eesti ( kirjavahemärk Häda+ eesti +tegija eesti ) kirjavahemärk , kirjavahemärk Zumwald&-+ eesti +fliehen eesti ( kirjavahemärk Metsa+ eesti +lendaja eesti ) kirjavahemärk , kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk e eesti . kirjavahemärk
Sööma+ eesti +aead eesti nende eesti suurte eesti koos+ eesti +olemiste eesti juures eesti on eesti paikselt eesti kasin eesti ja eesti läila eesti toit eesti , kirjavahemärk paikselt eesti rikka eesti rahwa eesti kõige eesti paremad eesti ja eesti magusamad eesti road eesti , kirjavahemärk üksi eesti sool eesti ja eesti leib eesti puudub eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk