Vana kirjakeele korpus
Kolm isamaa kõnet
Jakobson, Carl Robert, 1870
Lehekülg 55
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Peale eesti õhtu+ eesti +sööma+ eesti +aea eesti pidab eesti Kurat eesti roppu eesti elu eesti kõigi eesti meeste-+ eesti +ja eesti naeste+ eesti +rahwaga eesti , kirjavahemärk ning eesti käsib eesti tõisi eesti ka eesti nõnda eesti teha eesti . kirjavahemärk
Peale eesti selle eesti teu eesti saadab eesti Kurat eesti naad eesti kõik eesti tagasi eesti , kirjavahemärk ja eesti annab eesti iga+ eesti +ühele eesti käsku eesti , kirjavahemärk tõiste eesti inimeste eesti põllu+ eesti +wilja eesti kõigest eesti jõuust eesti ära eesti rikkuda eesti , kirjavahemärk kus eesti juures eesti naad eesti ennast eesti kas eesti koeraks eesti , kirjavahemärk kassiks eesti , kirjavahemärk liba+ eesti +hundiks eesti ehk eesti muu eesti elajaks eesti ümber eesti pidada eesti moondama eesti , kirjavahemärk ehk eesti pulbrit eesti ja eesti wedelat eesti tarwitama eesti , kirjavahemärk mis eesti neil eesti kärn+ eesti +konna eesti ilast eesti walmistada eesti olla eesti , kirjavahemärk keda eesti elajat eesti iga eesti nõid eesti esimesest eesti silma+ eesti +pilgust eesti saani eesti ühes eesti kannab eesti , kirjavahemärk ning eesti kes eesti õiguse eesti pärast eesti Kurat eesti ise eesti on eesti . kirjavahemärk
Kes eesti ennast eesti nõiaks eesti tahab eesti lasta eesti wasta eesti wõtta eesti , kirjavahemärk peab eesti oma eesti usu eesti ära+ eesti +andma eesti ja eesti Kuradi eesti usku eesti wasta eesti wõtma eesti . kirjavahemärk
Ta eesti lööb eesti ennast eesti Jumalast eesti , kirjavahemärk Jeesusest eesti Kristusest eesti , kirjavahemärk pühast eesti neitsist eesti Maarjast eesti , kirjavahemärk kõigist eesti pühadest eesti ja eesti kristlikust eesti usust eesti lahti eesti , kirjavahemärk põlgab eesti igawest eesti õnnistust eesti ära eesti , kirjavahemärk tunnistab eesti Kuradit eesti omaks eesti jumalaks eesti ja eesti issandaks eesti , kirjavahemärk wannub eesti temale eesti truuiks eesti jääda eesti , kirjavahemärk et eesti kõik eesti selle eesti maa+ eesti +ilma eesti head eesti põlwe eesti wõiks eesti maitsta eesti ja eesti wiimaks eesti Kuradi eesti paradisi eesti sisse eesti saada eesti . kirjavahemärk
Peale eesti selle eesti litsub eesti Kurat eesti oma eesti küünega eesti tema eesti ihu eesti peale eesti ühe eesti märgi eesti , kirjavahemärk kust eesti kohast eesti kõik eesti tundmine eesti ära+ eesti +kadub eesti , kirjavahemärk märgib eesti kuld eesti rahaga eesti tema eesti pahema eesti silma eesti sisse eesti ühe eesti kärn+ eesti +konna eesti kuju eesti , kirjavahemärk tõiste eesti nõidadele eesti märgiks eesti , kirjavahemärk ja eesti kingib eesti oma eesti rist+ eesti +lapsele eesti lõppeks eesti ühe eesti kärn+ eesti +konna eesti , kirjavahemärk kes eesti talle eesti wõimust eesti annab eesti , kirjavahemärk ennast eesti nägemataks eesti teha eesti . kirjavahemärk
Seda eesti elajat eesti peab eesti hoole eesti ja eesti armuga eesti hoietama eesti . kirjavahemärk
Noor eesti nõid eesti lubab eesti risti+ eesti +rahwale eesti ihu eesti ja eesti hinge eesti poolest eesti kurja eesti teha eesti . kirjavahemärk
On eesti ta eesti oma eesti katse-+ eesti +aea eesti auusaste eesti wälja eesti pidanud eesti , kirjavahemärk see eesti on eesti õige eesti sagedaste eesti risti+ eesti +usu eesti wasta eesti eksinud eesti , kirjavahemärk siis eesti wõttab eesti teda eesti Kurat eesti omakste eesti seka eesti üles eesti ja eesti õnnistab eesti teda eesti inetu eesti tempudega eesti sisse eesti . kirjavahemärk
Mõnel eesti pääwal eesti tantsitakse eesti ka eesti toru+ eesti +pilli eesti , kirjavahemärk pasuna eesti ja eesti trummi eesti järele eesti . kirjavahemärk
Et eesti ennast eesti lendamisele eesti walmistada eesti , kirjavahemärk määrib eesti nõid eesti kärn+ eesti +konna eesti ilaga eesti oma eesti keha eesti . kirjavahemärk
Kihwti eesti walmistakse eesti taimedest eesti , kirjavahemärk kahe+ eesti +paiksedest eesti ja eesti risti+ eesti +inimeste eesti surnu+ eesti +kehadest eesti Kuradi eesti enese eesti üle+ eesti +waatmise eesti al eesti . kirjavahemärk
Et eesti abi+ eesti +elu-+ eesti +rahwas eesti üks eesti ilma eesti tõise eesti teadmata eesti nõia+ eesti +tantsule eesti wõiks eesti minna eesti , kirjavahemärk lastakse eesti tõise eesti peale eesti rasket eesti und eesti tulla eesti , kirjavahemärk ehk eesti üks eesti waim eesti heidab eesti ära&-+ eesti +oleja eesti näul eesti sängi eesti . kirjavahemärk
Nõiad eesti armastawad eesti weikseid eesti lapsi eesti were-+ eesti +wälja&-+ eesti +imemisega eesti ära+ eesti +surmata eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk