Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Ramatud
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 535
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Ii.XII] viide 16 number . kirjavahemärk Temma eesti eesti on eesti tuggewus eesti ja eesti tössine eesti assi eesti ; kirjavahemärk temma eesti pärralt eesti on eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti eksib eesti ja eesti se eesti kes eesti eksitab eesti . kirjavahemärk
[Ii.XII] viide 17 number . kirjavahemärk Ta eesti sadab eesti meelt eesti nou+ eesti +andjatte eesti käest eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti teeb eesti kohto+ eesti +moistjaid eesti hulluks eesti . kirjavahemärk
[Ii.XII] viide 18 number . kirjavahemärk Kunningatte eesti karristusse eesti hirmo eesti peästab eesti Ta eesti lahti eesti , kirjavahemärk ja eesti panneb eesti nende eesti eesti wöle eesti . kirjavahemärk
[Ii.XII] viide 19 number . kirjavahemärk Ta eesti sadab eesti meelt eesti üllematte eesti nou+ eesti +andjatte eesti käest eesti ärra eesti ja eesti teeb eesti tuggewad eesti seggatseks eesti . kirjavahemärk
[Ii.XII] viide 20 number . kirjavahemärk Ta eesti sadab eesti keelt eesti ärra eesti nende eesti käest eesti kes eesti ustawad eesti ollid eesti , kirjavahemärk ja eesti wottab eesti wannade eesti tarka eesti meelt eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Ii.XII] viide 21 number . kirjavahemärk Ta eesti wallab eesti teotust eesti würstide eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti teeb eesti tuggewatte eesti eesti lödwaks eesti . kirjavahemärk
[Ii.XII] viide 22 number . kirjavahemärk Ta eesti ilmutab eesti süggawamad eesti asjad eesti pimmedussest eesti , kirjavahemärk ja eesti sadab eesti walge eesti ette eesti surma+ eesti +warjo eesti . kirjavahemärk
[Ii.XII] viide 23 number . kirjavahemärk Kes eesti rahwast eesti kossutab eesti ja eesti sadab eesti neid eesti jälle eesti hukka eesti ; kirjavahemärk kes eesti rahwast eesti laiale eesti lautab eesti ja eesti juhhatab eesti neid eesti . kirjavahemärk
[Ii.XII] viide 24 number . kirjavahemärk Kes eesti ühhe eesti Ma eesti rahwa eesti pea+ eesti +meeste eesti söant eesti ärra+ eesti +wöttab eesti ja eesti sadab eesti neid eesti eksima eesti tühjas eesti paikas eesti , kirjavahemärk kus eesti ep eesti olle eesti teed eesti . kirjavahemärk
[Ii.XII] viide 25 number . kirjavahemärk Nemmad eesti käiwad eesti kässikaudo eesti pimmedusses eesti , kirjavahemärk ja eesti neil eesti ep eesti olle eesti walgust eesti , kirjavahemärk ja eesti Ta eesti panneb eesti neid eesti eksima eesti kui eesti need eesti , kirjavahemärk kes eesti joobnud eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 13 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide Iob eesti haukutab eesti ueste eesti ommad eesti söbrad eesti : kirjavahemärk rägib eesti Jehowaga eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 1 number . kirjavahemärk Wata eesti , kirjavahemärk keik eesti sedda eesti on eesti mo eesti silm eesti näinud eesti , kirjavahemärk mo eesti körw eesti on eesti kuulnud eesti ja eesti sedda eesti tähhele eesti pañud eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 2 number . kirjavahemärk Nenda eesti kui eesti teie eesti teate eesti , kirjavahemärk tean eesti minna eesti ka eesti ; kirjavahemärk ei eesti ma eesti lange eesti mitte eesti teie eesti eest eesti mahha eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 3 number . kirjavahemärk Agga eesti ma eesti tahhaksin eesti se eesti Keige+ eesti +wäggewamaga eesti räkida eesti , kirjavahemärk ja eesti heal eesti melel eesti Jummala eesti ees eesti ommad eesti asjad eesti selgeks eesti tehha eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 4 number . kirjavahemärk Agga eesti teie eesti ollete eesti , kirjavahemärk kes eesti teist eesti wallet eesti teise eesti külge eesti paikate eesti ; kirjavahemärk teie eesti keik eesti ollete eesti tühjad eesti arstid eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 5 number . kirjavahemärk Kes eesti teeks eesti , kirjavahemärk et eesti teie eesti öiete eesti wait eesti olleksite eesti , kirjavahemärk siis eesti se eesti tulleks eesti teie eesti tarkusseks eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 6 number . kirjavahemärk Et eesti kuulge eesti mo eesti nomiminne eesti , kirjavahemärk ja eesti pange eesti tähhele eesti mo eesti ulede eesti waidlemissed eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 7 number . kirjavahemärk Kas eesti tahhate eesti Jummala eesti eest eesti , kirjavahemärk mis eesti köwwer eesti on eesti , kirjavahemärk räkida eesti ? kirjavahemärk ehk eesti temma eesti eest eesti , kirjavahemärk mis eesti kawwal eesti on eesti , kirjavahemärk räkida eesti ? kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 8 number . kirjavahemärk Kas eesti tahhate eesti temmast eesti luggu eesti piddada eesti ? kirjavahemärk kas eesti teie eesti tahhate eesti Jum̃ala eesti eest eesti kowwaste eesti waidelda eesti ? kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 9 number . kirjavahemärk On eesti se eesti hea eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti teid eesti läbbi+ läbi afadv eesti +katsub katsuma v pers.ind.pr.sg.3. eesti | läbi katsuma afadv+v ? kirjavahemärk kas eesti tahhate eesti tedda eesti narrida eesti nenda eesti kui eesti innimest eesti narritakse eesti ? kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 10 number . kirjavahemärk Ta eesti wöttab eesti teid eesti hästi eesti nomida eesti , kirjavahemärk kui eesti teie eesti tahhate eesti sallaja eesti luggu eesti piddada eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 11 number . kirjavahemärk Eks eesti temma eesti körge eesti au eesti teile eesti hirmo eesti ei eesti te eesti ? kirjavahemärk ja eesti eks eesti temma eesti hirm eesti ei eesti lange eesti teie eesti peäle eesti ? kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 12 number . kirjavahemärk Mis eesti teist eesti tulleb eesti mälletada eesti , kirjavahemärk on eesti tuhha eesti sarnane eesti ; kirjavahemärk teie eesti seljad eesti on eesti soused eesti seljad eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 13 number . kirjavahemärk Seiske eesti wait eesti minnust eesti , kirjavahemärk et eesti minna eesti saan eesti räkida eesti , kirjavahemärk et eesti middagi eesti wallo eesti minnust eesti woiks eesti möda+ eesti +miña eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 14 number . kirjavahemärk miks+ eesti +pärrast eesti pean eesti ma eesti omma eesti lihha eesti omma eesti hammastega eesti ärra+ eesti +wötma eesti , kirjavahemärk ja eesti omma eesti hinge eesti omma eesti peusse eesti pannema eesti ? kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 15 number . kirjavahemärk Wata eesti , kirjavahemärk kui eesti Ta eesti mind eesti peaks eesti ärra+ eesti +tapma eesti , kirjavahemärk siiski eesti tahhan eesti ma eesti Tem̃a eesti peäle eesti lota eesti ; kirjavahemärk om̃eti eesti tahhan eesti ma eesti ommad eesti teed eesti Temma eesti ees eesti selgeks eesti tehha eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 16 number . kirjavahemärk Tem̃a eesti on eesti ka eesti mulle eesti ärra+ eesti +peästjaks eesti ; kirjavahemärk sest eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti sallalik eesti , kirjavahemärk ei eesti tulle eesti mitte eesti temma eesti palle eesti ette eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 17 number . kirjavahemärk Kuulge eesti hästi eesti mo eesti könne eesti , kirjavahemärk ja eesti omma eesti körwadega eesti , kirjavahemärk mis eesti ma eesti tahhan eesti täetada eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 18 number . kirjavahemärk Et eesti wata eesti , kirjavahemärk ma eesti sean eesti mis eesti kohhus eesti on eesti , kirjavahemärk ma eesti tean eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti öige eesti ollen eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 19 number . kirjavahemärk Kes eesti on eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti moga eesti tahhab eesti kowwaste eesti waidelda eesti ? kirjavahemärk sest eesti ma eesti pean eesti nüüd eesti wait eesti jäma eesti ja eesti hinge eesti heitma eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 20 number . kirjavahemärk Om̃eti eesti ärra eesti te eesti mulle eesti mitte eesti kaks eesti asja eesti , kirjavahemärk siis eesti ei eesti tahha eesti ma eesti mitte eesti so eesti eest eesti warjule eesti miñna eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 21 number . kirjavahemärk Sada eesti om̃a eesti kässi eesti kaugele eesti minnust eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti ärgo eesti tehko eesti sinno eesti hirmutus eesti mulle eesti mitte eesti hirmo eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 22 number . kirjavahemärk Hüa eesti siis eesti , kirjavahemärk ja eesti ma eesti tahhan eesti wastada eesti ; kirjavahemärk ehk eesti minna eesti tahhan eesti räkida eesti , kirjavahemärk ja eesti wasta eesti Sinna eesti mulle eesti jälle eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 23 number . kirjavahemärk Kui eesti sured eesti on eesti mulle eesti keik eesti ülle+ eesti +kohhus eesti ja eesti pattud eesti ? kirjavahemärk aña eesti mulle eesti mo eesti ülle+ eesti +astmist eesti ja eesti mo eesti patto eesti teäda eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 24 number . kirjavahemärk miks+ eesti +pärrast eesti pañed eesti sa eesti om̃a eesti palle eesti warjule eesti , kirjavahemärk ja eesti arwad eesti mind eesti ommaks eesti waenlaseks eesti ? kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 25 number . kirjavahemärk Tahhad eesti Sa eesti ühhe eesti lehhe eesti , kirjavahemärk mis eesti tulest eesti aetakse eesti , kirjavahemärk hirmutada eesti ja eesti takkaaiada eesti ärra+ eesti +kuinud eesti körre eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 26 number . kirjavahemärk Sest eesti sa eesti kirjotad eesti mo eesti peäle eesti kibbedad eesti asjad eesti , kirjavahemärk ja eesti annad eesti mulle eesti pärrida eesti mo eesti nore eesti pölwe eesti ülle+ eesti +kohto eesti teud eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 27 number . kirjavahemärk Ja eesti panned eesti mo eesti jallad eesti pakko eesti , kirjavahemärk ja eesti panned eesti keik eesti mo eesti te-+ eesti +raad eesti tähhele eesti , kirjavahemärk ja eesti olled eesti ikka eesti mo eesti kannul kannul adp eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIII] viide 28 number . kirjavahemärk Ja eesti innime eesti saab eesti wañaks eesti kui eesti üks eesti ärra+ eesti +mäddanend eesti assi eesti , kirjavahemärk kui eesti rie eesti , kirjavahemärk mis eesti koi eesti ärra+ eesti +aiab eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIV] viide 14 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIV] viide Innimeste eesti ello eesti waewalinne eesti ja eesti tühhine eesti luggu eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIV] viide 1 number . kirjavahemärk Innimestel eesti , kirjavahemärk kes eesti naesest eesti sündinud eesti , kirjavahemärk on eesti lühhikessed eesti ello eesti päwad eesti ja eesti tülli eesti kül eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIV] viide 2 number . kirjavahemärk Ta eesti touseb eesti kui eesti lillike eesti ja eesti leikatakse eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti pöggeneb eesti ärra eesti kui eesti warri eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti eesti mitte eesti seisma eesti . kirjavahemärk
[Ii.XIV] viide 3 number . kirjavahemärk Ommeti eesti teed eesti sa eesti ommad eesti silmad eesti ni+ eesti +sugguse eesti peäle eesti lahti eesti , kirjavahemärk ja eesti wiid eesti mind eesti ennesega eesti kohto eesti ette eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk