Vana kirjakeele korpus
Sippelgas I
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1843
Lehekülg 43
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Wimaks eesti laskis eesti prudi-+ eesti +tuddike eesti tedda eesti omma eesti kambrisse eesti kanda eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti temma eesti ta eesti ainuke eesti ommane eesti siin eesti maa eesti peäl eesti weel eesti olli eesti , kirjavahemärk kes eesti tedda eesti õigust eesti möa eesti wõis eesti pärrida eesti . kirjavahemärk
Teisel eesti päwal eesti , kirjavahemärk kui eesti aud eesti kirriko-+ eesti +aedas eesti olli eesti walmistatud eesti ja eesti mäe+ eesti +mehhed eesti surnut eesti matma eesti tullid eesti , kirjavahemärk teggi eesti wanna eesti raugake eesti omma eesti kirsto eesti lahti eesti , kirjavahemärk wõttis eesti musta eesti punnase eesti sõrwaga eesti rättikut eesti wälja eesti , kirjavahemärk sidus eesti sedda eesti surnule eesti kaela eesti ümber eesti , kirjavahemärk ja eesti satis eesti tedda eesti siis eesti eesti isse eesti pühha+ eesti +päwases eesti üllikonnas eesti auale eesti , kirjavahemärk otse+ eesti +go eesti olleks eesti se eesti nende eesti pulma-+ eesti +ja eesti ei eesti mitte eesti peig+ eesti +mehhe eesti matmise-+ eesti +päw eesti olnud eesti . kirjavahemärk
Kui eesti nüüd eesti noor+ eesti +mees eesti auda eesti sai eesti pandud eesti , kirjavahemärk ütles eesti alli&-+ eesti +peaga eesti pruut eesti : kirjavahemärk eesti Magga eesti nüüd eesti rahholist eesti weel eesti , kirjavahemärk ärra eesti lasse eesti aega eesti iggawaks eesti miñna eesti . kirjavahemärk
Mul eesti on eesti weel eesti pissut eesti tallitamist eesti , kirjavahemärk kül eesti ma eesti tullen eesti siis eesti ürikese eesti aja eesti pärrast eesti jälle eesti sinno eesti jure eesti ja eesti ürikese eesti aja eesti pärrast eesti akkab eesti päike eesti meile eesti ueste eesti koitma eesti . kirjavahemärk - eesti
Mis eesti maa-+ eesti +põhhi eesti üks+ eesti +kord eesti taggasi eesti on eesti annud eesti , kirjavahemärk egga eesti ta eesti sedda eesti teist+ eesti +kordagi eesti ennam eesti ei eesti akka eesti kinni+ eesti +piddama eesti , kirjavahemärk eesti ütles eesti wanna eesti tuddike eesti , kirjavahemärk kui eesti temma eesti aualt eesti ärra+ eesti +miñnes eesti weel eesti üks+ eesti +kord eesti ülle eesti õlla eesti taggasi eesti watas eesti . kirjavahemärk
14 number . kirjavahemärk Laste eesti õn eesti ja eesti laste-+ eesti +kaswatamine eesti . kirjavahemärk
eesti Laske eesti need eesti lapsokesed eesti miño eesti jure eesti tulla eesti ja eesti ärge eesti keelge eesti neid eesti mitte eesti , kirjavahemärk sest eesti ni+ eesti +sugguste eesti pärralt eesti on eesti Jummala-+ eesti +riik eesti ! kirjavahemärk eesti ütles eesti meie eesti Önnis+ eesti +teggija eesti , kirjavahemärk ja eesti : kirjavahemärk eesti Kes eesti jõuaks eesti täielikkul eesti kombel eesti lapse+ eesti +põlwe eesti küllaldustest eesti räkida eesti ? kirjavahemärk eesti ütles eesti üks eesti kulus eesti mees eesti meie eesti päiwil eesti . kirjavahemärk
Seks eesti olleme eesti ka eesti meie eesti ette eesti wõtnud eesti , kirjavahemärk lahkeid eesti ning eesti tõssisid eesti sõnno eesti lastele eesti ja eesti wannemile eesti räkida eesti . kirjavahemärk
Mõistlikkud eesti , kirjavahemärk wisakad eesti , kirjavahemärk prisked eesti ja eesti terwe eesti kehhaga eesti lapsed eesti , kirjavahemärk kes eesti isse+ eesti +keskis eesti armastades eesti teine eesti teisega eesti mängiwad eesti , kirjavahemärk wallatust eesti põlgawad eesti ja eesti keelmist eesti kuulwad eesti , kirjavahemärk on eesti igga+ eesti +ühhele eesti , kirjavahemärk isse+ eesti +ärranis eesti wannematele eesti rõemuks eesti ; kirjavahemärk sest eesti head eesti lapsed eesti on eesti kõige eesti surem eesti ajalik eesti warrandus eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk