Vana kirjakeele korpus
Sippelgas I
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1843
Lehekülg 44
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Sedda eesti tundes eesti peawad eesti wannemad eesti ühte+ eesti +puhko eesti mele&-+ eesti +tulletama eesti , kirjavahemärk et eesti Jummal eesti neilt eesti üks+ eesti +kord eesti saab eesti tagga&-+ eesti +nõudma eesti : kirjavahemärk mil eesti kombel eesti nemmad eesti om̃a eesti lapsi eesti on eesti kaswatanud eesti ? kirjavahemärk
Mitto eesti ülle+ eesti +kätte eesti läinud eesti loom eesti saab eesti wiimsel eesti päwal eesti wannemade eesti inge eesti peäle eesti kaebama eesti , kirjavahemärk nõnda eesti kui eesti siin eesti ajalikkus eesti kohtus eesti jubba eesti mõnni eesti kurja+ eesti +teggija eesti issa eesti ja eesti emma eesti peäle eesti süüt eesti weritab eesti , kirjavahemärk kes eesti parremat eesti kaswatamise eesti oolt eesti lapse eesti põlwel eesti temma eesti eest eesti ei eesti olle eesti piddanud eesti . kirjavahemärk
Nõnda eesti juhtus eesti üks+ eesti +kord eesti luggo eesti wõeral eesti maal eesti ühhe eesti wargaga eesti , kirjavahemärk kes eesti weel eesti enne eesti kui eesti tedda eesti akkati eesti wõlla eesti podama eesti omma eesti emma eesti immustas eesti nähha eesti sada eesti . kirjavahemärk
Temma eesti emma eesti kutsuti eesti senna eesti . kirjavahemärk
Poeg eesti teggi eesti otse+ eesti +kui eesti olleks eesti tahtnud eesti emmale eesti jummalaga eesti jättes eesti suud eesti anda eesti , kirjavahemärk agga eesti sure eesti wihhaga eesti ammustas eesti ta eesti wanna-+ eesti +mori eesti körwa eesti peast eesti ärra eesti , kirjavahemärk ütteldes eesti : kirjavahemärk se eesti on eesti sulle eesti palgaks eesti selle eesti eest eesti et eesti lasksid eesti mind eesti lapse+ eesti +põlwel eesti ukka eesti miñna eesti . kirjavahemärk - eesti - eesti
Kes eesti mõistlikkul eesti kombel eesti omma eesti lapsi eesti tahhab eesti kaswatada eesti , kirjavahemärk se eesti ei eesti tohhi eesti üksnes eesti witsaga eesti wallitseda eesti , kirjavahemärk waid eesti peab eesti mõnnusa eesti sõnnadega eesti ja eesti isse&-+ eesti +ennese eesti wisaka eesti ello+ eesti +kombe eesti läbbi eesti omma eesti lapsi eesti juhhatama eesti . kirjavahemärk
Jssalik eesti tarkus eesti ja eesti emmalik eesti eldus eesti on eesti kõige eesti mõnnusamad eesti lapse eesti õppetajad eesti ! kirjavahemärk
Kes eesti omma eesti last eesti ühte+ eesti +puhko eesti witsaga eesti nuhtleb eesti ja eesti ähwardamisega eesti ehmatab eesti , kirjavahemärk ei eesti se eesti ial eesti head eesti last eesti ei eesti leia eesti . kirjavahemärk
Witsa-+ eesti +irmutamine eesti eesti ütles eesti üks eesti mõistlik eesti innimene eesti eesti turigo eesti ni+ eesti +kaua eesti kui eesti laps eesti alles eesti mõistmata eesti on eesti ; kirjavahemärk agga eesti kui eesti laps eesti jubba eesti mõistlikkuks eesti sanud eesti , kirjavahemärk siis eesti peab eesti üksnes eesti mõnnus eesti sõnna eesti ning eesti tark eesti maenitsemine eesti last eesti juhhatama eesti . kirjavahemärk
Kos eesti wannemad eesti igga eesti tühja eesti asja eesti witsaga eesti õiendama eesti , kirjavahemärk seäl eesti lapsed eesti ennamiste eesti isse+ eesti +keskis eesti ühte&-+ eesti +puhko eesti riidlewad eesti , kirjavahemärk mässawad eesti ja eesti karro+ eesti +piddi eesti kiskuwad eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti norel eesti põlwel eesti õppitud eesti ammetid eesti mehhe eesti eal eesti kõrtsudes eesti eddasi eesti ajawad eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk