Vana kirjakeele korpus
Sippelgas I
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1843
Lehekülg 42
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Agga eesti kui eesti surnut eesti maa eesti põhjast eesti ülles+ eesti +winnati eesti ja eesti kõige eesti rahwale eesti nähtawaks eesti raami eesti peäle eesti tõsteti eesti , kirjavahemärk seäl eesti ei eesti tunnud eesti ükski eesti tedda eesti egga eesti olnud eesti keddagi eesti leida eesti , kirjavahemärk kes eesti temma eesti willetsusest eesti olleks eesti teädnud eesti middagi eesti räkida eesti ; kirjavahemärk sest eesti issa eesti ja eesti emma eesti , kirjavahemärk suggulased eesti ja eesti tuttawad eesti , kirjavahemärk kes eesti temmal eesti olnud eesti , kirjavahemärk ingasid eesti kõik eesti jubba eesti ammust eesti aega eesti willus eesti aua eesti sängis eesti . kirjavahemärk
Nõnda eesti tulli eesti aega eesti möda eesti rahwast eesti iggalt eesti polt eesti kokko eesti surnut eesti watama eesti , kirjavahemärk kunni eesti wimaks eesti ka eesti , kirjavahemärk kui eesti päike eesti jubba eesti werimas eesti olli eesti , kirjavahemärk selle eesti enne+ eesti +muistese eesti mäe+ eesti +mehhe eesti kihlatud eesti pruut eesti senna eesti jõudis eesti , kirjavahemärk kelle eesti peig+ eesti +mees eesti ühhel eesti päwal eesti süggawasse eesti mäe+ eesti +wärgi eesti kopasse eesti alla eesti olli eesti läinud eesti ja eesti kost eesti tedda eesti ennam eesti taggasi eesti ei eesti tulnud eesti . kirjavahemärk
Ạlli eesti peaga eesti ning eesti wannusest eesti küra eesti ja eesti kokko eesti rõhhutud eesti tuddike eesti ronnis eesti kargo eesti tugge eesti naal eesti senna eesti ja eesti tunnistas eesti sedda+ eesti +maid eesti omma eesti peig+ eesti +meest eesti ; kirjavahemärk ja eesti ennam eesti röemolikkul eesti mele-+ eesti +likumisel eesti kui eesti süddame eesti ahhastusses eesti langes eesti ta eesti armsa eesti surno eesti peäle eesti kummuli eesti ja eesti läks eesti hea eesti tük eesti aega eesti enne eesti kui eesti wanna eesti rauk eesti kanges eesti süddame eesti likumisses eesti jälle eesti toibuma eesti akkas eesti ; kirjavahemärk wimaks eesti ütles eesti ta eesti : kirjavahemärk eesti Se eesti on eesti minno eesti kihlatud eesti peig+ eesti +mees eesti , kirjavahemärk kedda eesti ma eesti wiis+ eesti +kümmend eesti aastad eesti tagga eesti ollen eesti leinanud eesti , kirjavahemärk ja eesti kedda eesti mulle eesti Jummal eesti weel eesti üks+ eesti +kord eesti enne eesti minno eesti surma eesti nähha eesti annab eesti . kirjavahemärk
Näddal eesti enne eesti pulma+ eesti +päwa eesti läks eesti temma eesti mäe+ eesti +wärki eesti maa eesti alla eesti tööle eesti , kirjavahemärk kost eesti ta eesti ennam eesti taggasi eesti ei eesti tulnud eesti . kirjavahemärk eesti
Seäl eesti läksid eesti kõikidel eesti kuuljadel eesti ja eesti ümber+ eesti +seiswal eesti watajadel eesti süddamed eesti sullaks eesti , kirjavahemärk kurbtuse eesti heäl eesti ning eesti silma+ eesti +pissarad eesti tõusid eesti iggalt eesti poolt eesti sedda eesti nähhes eesti , kirjavahemärk kuida eesti enne+ eesti +muistene eesti pruut eesti ärra+ eesti +närtsind eesti , kirjavahemärk kokko+ eesti +krömpsund eesti ja eesti jõuta eesti wannuse eesti koorma eesti al eesti waewalt eesti ronnis eesti , kirjavahemärk agga eesti peig+ eesti +mees eesti alles eesti noruse eesti priskusel eesti otse+ eesti +go eesti üks eesti innimene eesti kes eesti maggama eesti uinunud eesti nende eesti ees eesti pikkali eesti maas eesti olli eesti , kirjavahemärk ja eesti kuida eesti nejjo eesti truis eesti süddames eesti weel eesti wie+ eesti +kümne eesti aasta eesti pärrast eesti nore eesti põlwe eesti armastus eesti ülles+ eesti +ärkas eesti ; kirjavahemärk agga eesti ei eesti tõmbanud eesti peig+ eesti +mees eesti ennam eesti omma eesti suud eesti naerole eesti , kirjavahemärk egga eesti teinud eesti silma eesti lahti eesti watamisele eesti , kirjavahemärk waid eesti waikne eesti surma+ eesti +rahho eesti ingas eesti temma eesti peäl eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk