Vana kirjakeele korpus
Sippelgas I
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1843
Lehekülg 41
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Wahhe eesti ajal eesti rikkus eesti üks eesti suur eesti kange eesti maa-+ eesti +wärrisemine eesti Portugali eesti maal eesti Lissaboni eesti liñna eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti Saksa eesti maal eesti kurnas eesti seitse eesti aastane eesti sõjja-+ eesti +kärrin eesti rahwast eesti mitmel eesti kombel eesti , kirjavahemärk Wenne-+ eesti +maal eesti surri eesti õnnis eesti Keisri eesti praua eesti Elisabet eesti ärra eesti , kirjavahemärk temma eesti järgmine eesti rigi-+ eesti +pärrija eesti , kirjavahemärk suur eesti Keisri eesti praua eesti Katarina eesti wallitses eesti kolm+ eesti +kümmend&-+ eesti +nelli eesti aastad eesti , kirjavahemärk allamadele eesti õnne eesti saates eesti ja eesti läks eesti ka eesti mulda eesti ; kirjavahemärk temma eesti poeg eesti ning eesti järrel+ eesti +tullija eesti Keisri-+ eesti +herra eesti Paul eesti olli eesti ka eesti jubba eesti surnud eesti ja eesti õnnis eesti Keisri-+ eesti +herra eesti Aleksander eesti mõnda eesti aastad eesti Wenne-+ eesti +rigi eesti ülle eesti eldeste eesti wallitsenud eesti ; kirjavahemärk Tarto eesti linn eesti olli eesti ärra+ eesti +põllenud eesti , kirjavahemärk peäle eesti sedda eesti jälle eesti uhkemast eesti ülles+ eesti +ehhitatud eesti ja eesti senna eesti suurt eesti Uniwersitedi-+ eesti +kooli eesti seätud eesti ; kirjavahemärk ja eesti Wõrro eesti linn eesti , kirjavahemärk mis eesti mõnne eesti aasta eesti eest eesti olli eesti rajatud eesti , kirjavahemärk näitis eesti ka eesti jubba eesti majasid eesti , kirjavahemärk kirrikuid eesti ja eesti koddanikkusid eesti , kirjavahemärk ja eesti Rootsi eesti kunningas eesti Gustaw eesti olli eesti Some eesti maad eesti omma eesti kätte eesti wõitnud eesti , kirjavahemärk ja eesti otsata eesti pik eesti Prantsuse eesti sõjja-+ eesti +mässamine eesti jubba eesti mõnda eesti aastad eesti likunud eesti , kirjavahemärk - eesti Napoleon eesti Bonaparte eesti olli eesti Keisriks eesti tõusnud eesti ja eesti paljo eesti maid eesti omma eesti kätte eesti wõitnud eesti , kirjavahemärk ja eesti tallo+ eesti +mehhed eesti külwasid eesti ning eesti leikasid eesti . kirjavahemärk
Mölder eesti jahwatas eesti ja eesti seppad eesti taggusid eesti ja eesti mäe+ eesti +mehhed eesti kaewasid eesti rauda eesti ja eesti mõnda eesti muud eesti tullusad eesti Metalli eesti ommast eesti maa-+ eesti +allusist eesti töö-+ eesti +koddadest eesti wälja eesti . kirjavahemärk
Agga eesti juhtus eesti kui eesti Waluni eesti liñna eesti mäe+ eesti +mehhed eesti 1809mal number aastal eesti paar eesti päwa eesti enne eesti wai eesti pärrast eesti Jaani-+ eesti +päwa eesti süggawas eesti maa eesti põhjas eesti kahhe eesti õensaks eesti uritud eesti kopa eesti wahhe+ eesti +seina eesti läbbi eesti kaewasid eesti , kirjavahemärk rohkest eesti kolm+ eesti +sadda eesti künart eesti maa-+ eesti +pinda eesti al eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti seäl eesti kiwwi-+ eesti +prüggi eesti ja eesti wäwli eesti wee eesti seest eesti üht eesti nore eesti mehhe eesti surnut eesti kehha eesti wälja eesti kaewasi eesti , kirjavahemärk mis eesti raud eesti ja eesti wäwli eesti weega eesti üsna eesti turnubud eesti , kirjavahemärk agga eesti muido eesti weel eesti pendimata eesti ja eesti alles eesti mõnda eesti mondamata eesti olli eesti , kirjavahemärk et eesti temma eesti silm+ eesti +näggo eesti ja eesti wannus eesti weel eesti selgest eesti tunnetaw eesti , kirjavahemärk otse+ eesti +go eesti olleks eesti ta eesti wast eesti ühhe eesti tunni eesti eest eesti surnud eesti ehk eesti raske eesti töö eesti jures eesti pissut eesti maggama eesti uinunud eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk