Vana kirjakeele korpus
Catechismus Herrn D. MARTINI LUTHERI
Rossihnius, Joachim, 1632
Lehekülg 39
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Hie saksa lasse saksa sie saksa die saksa Trawringe saksa einander saksa geben saksa , kirjavahemärk vnd saksa füge saksa jhre saksa beyde saksa rechte saksa Hände saksa zusamen saksa , kirjavahemärk vnd saksa sprich saksa : kirjavahemärk
Mea mis pron sg.nom. eesti Iummal jumal s sg.nom. eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti ütte ühte atr eesti koggo+ kokku afadv eesti +seppitzenud sepitsema v nud. eesti | ühtekokku sepitsema ühendama afadv+v ninck ning konj eesti lohnut looma v nud. eesti , kirjavahemärk sedda see pron sg.part. eesti ei ei modadv eesti pea pidama v pers.ind.pr.neg. eesti ützkit ükski pron sg.nom. eesti Inimene inimene s sg.nom. eesti erra+ ära afadv eesti +lahutama lahutama v sup. eesti | ära lahutama afadv+v . kirjavahemärk Was saksa GOTT saksa zusamen saksa gefüget saksa hat saksa , kirjavahemärk das saksa sol saksa der saksa Mensch saksa nicht saksa scheiden saksa . kirjavahemärk
Sest sest konj eesti et et konj eesti teije teie pron pl.nom. eesti hendas enese pron sg.part. eesti möllembat mõlemad pron pl.nom. eesti se see pron sg.gen. eesti Abbi abi- s sg.gen. eesti ello elu s sg.gen. eesti | abielu s sisse sisse adp eesti ollete olema v pers.ind.pr.pl.2. eesti andnut andma v nud. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti se+ see pron sg.nom.gen. eesti +sama sama pron sg.nom.gen.part. eesti | seesama pron awalikult avalikult adv eesti ülles+ üles afadv eesti +tunnistanut tunnistama v nud. eesti | üles tunnistama afadv+v , kirjavahemärk teine+ teine pron sg.nom. eesti +teiselle teine pron sg.all. eesti | teineteise pron need need pron pl.nom. eesti Käghed käsi s pl.nom. eesti andnut andma v nud. eesti ninck ning konj eesti Sörmusset sõrmus s pl.nom. eesti wahetanut vahetama v nud. eesti , kirjavahemärk sihs siis proadv eesti laulata laulatama v pers.ind.pr.sg.1. eesti | ühtekokku laulatama ühte laulatama afadv+v minna mina pron sg.nom. eesti teit teie pron pl.part. eesti ütte+ ühte atr eesti +Koggo kokku afadv eesti , kirjavahemärk kui kui konj eesti Abbi abi- s sg.gen. eesti ello elu s sg.nom.gen. eesti raghwast rahvas s sg.part. eesti | abielurahvas s , kirjavahemärk se see pron sg.gen. eesti Issa isa s sg.gen. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti se see pron sg.gen. eesti Poja poeg s sg.gen. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti se see pron sg.gen. eesti pöha püha adj sg.gen. eesti Waimo vaim s sg.gen. eesti Nimmel nimel adp eesti , kirjavahemärk Amen aamen int eesti . kirjavahemärk Dieweil saksa jhr saksa euch saksa denn saksa zur saksa Ehe saksa begeben saksa , kirjavahemärk vnd saksa solches saksa öffentlich saksa bekennet saksa , kirjavahemärk euch saksa auch saksa darauff saksa die saksa Hände saksa vnd saksa trawringe saksa gegeben saksa habet saksa , kirjavahemärk so saksa spreche saksa ich saksa euch saksa Ehelich saksa zusammen saksa in saksa den saksa H saksa . kirjavahemärk Ehestand saksa , kirjavahemärk im saksa Nahmen saksa des saksa Vaters saksa , kirjavahemärk vnd saksa des saksa Sohns saksa , kirjavahemärk vnd saksa des saksa H saksa . kirjavahemärk Geistes saksa , kirjavahemärk Amen saksa . kirjavahemärk
Lascket laskma v pers.imp.pr.pl.2. eesti meit meie pron pl.part. eesti nüd nüüd adv eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti sönna+ sõna s sg.gen. eesti +sissast seest adp eesti kuhlda kuulma v inf. eesti , kirjavahemärk Ehßmalt esmalt adv eesti mea mis pron sg.nom. eesti se see pron sg.nom. eesti Abbi abi- s sg.gen. eesti ello elu s sg.nom. eesti | abielu s om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti kui kui kuidas proadv eesti tema tema pron sg.nom. eesti Iumalast jumal s sg.el. eesti sisse sisse afadv eesti sätut seadma v tud. eesti | sisse seadma afadv+v om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti : kirjavahemärk Lasset saksa vns saksa nun saksa hören saksa Erstlich saksa auß saksa GOTtes saksa Wort saksa , kirjavahemärk was saksa der saksa Ehestand saksa sey saksa , kirjavahemärk vnd saksa wie saksa er saksa von saksa Gott saksa eingesetzet saksa : kirjavahemärk
Nünda nõnda proadv eesti kirjutab kirjutama v pers.ind.pr.sg.3. eesti Moses Mooses s_nimi sg.nom. eesti : kirjavahemärk Iumal jumal s sg.nom. eesti se see pron sg.nom. eesti Issand issand s sg.nom. eesti lauß lausuma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk Se see pron sg.nom. eesti ei ei modadv eesti olle olema v pers.ind.pr.neg. eesti mitte mitte modadv eesti hea adj sg.nom. eesti , kirjavahemärk et et konj eesti se see pron sg.nom. eesti Inimene inimene s sg.nom. eesti ützines üksnes üksinda adv eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk minna mina pron sg.nom. eesti taha tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti temmalle tema pron sg.all. eesti ütte üks pron sg.gen.part. eesti abbi abi abiline s sg.gen.part. eesti tetta tegema v inf. eesti , kirjavahemärk kumb kumb kes pron sg.nom. eesti ümber ümber adp eesti tema tema pron sg.gen. eesti olcka olema v pers.imp.pr.sg.3. eesti . kirjavahemärk So saksa schreibet saksa Moses saksa im saksa ersten saksa Buch saksa am saksa andern saksa Capittel saksa : kirjavahemärk GOtt saksa der saksa HErr saksa sprach saksa : kirjavahemärk Es saksa ist saksa nicht saksa gut saksa , kirjavahemärk das saksa der saksa Mensch saksa alleine saksa sey saksa , kirjavahemärk ich saksa wil saksa jhm saksa ein saksa gehülffen saksa machen saksa , kirjavahemärk die saksa vmb saksa jhm saksa sey saksa . kirjavahemärk
Sihs siis proadv eesti lasck laskma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Iumal jumal s sg.nom. eesti ütte üks pron sg.gen. eesti süwwa süva sügav adj sg.gen. eesti unne uni s sg.gen. eesti langeda langema v inf. eesti se see pron sg.gen. eesti Inimesse inimene s sg.gen. eesti pähle peale adp eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti tema tema pron sg.nom. eesti maggas magama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti wöttis võtma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti ütte üks pron sg.gen.part. eesti temma tema pron sg.gen. eesti Külg+ külg s sg.nom. eesti +luhst luu s sg.el. eesti | küljeluu s , kirjavahemärk ninck ning konj eesti panni panema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti | kinni panema afadv+v se see pron sg.gen. eesti asseme ase jälg s sg.gen. eesti kindi kinni afadv eesti Liha liha s sg.gen. eesti kahn kaan -ga adp eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti Iumal jumal s sg.nom. eesti se see pron sg.nom. eesti Issand issand s sg.nom. eesti teggi tegema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti ütte üks pron sg.gen. eesti Naise naine s sg.gen. eesti sest see pron sg.el. eesti Külg+ külg s sg.nom. eesti +luhst luu s sg.el. eesti | küljeluu s , kirjavahemärk kumba kumb mis pron sg.gen.part. eesti temma tema pron sg.nom. eesti sest see pron sg.el. eesti Inimessest inimene s sg.el. eesti wött võtma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti wey viima v pers.ind.ipf.sg.3. eesti se see pron sg.gen.part. eesti temma tema pron sg.gen. eesti mannu manu juurde adp eesti . kirjavahemärk Da saksa ließ saksa GOtt saksa einen saksa tieffen saksa Schlaff saksa fallen saksa auff saksa den saksa Menschen saksa , kirjavahemärk vnd saksa er saksa entschlieff saksa , kirjavahemärk vnd saksa nam saksa seiner saksa Rieben saksa eine saksa , kirjavahemärk vnd saksa schloß saksa die saksa stete saksa zu saksa mit saksa Fleisch saksa , kirjavahemärk vnd saksa GOtt saksa der saksa HErr saksa bawete saksa ein saksa Weib saksa auß saksa der saksa Riebe saksa , kirjavahemärk die saksa er saksa von saksa den saksa Menschen saksa nahme saksa , kirjavahemärk vnd saksa bracht saksa sie saksa zu saksa jhm saksa . kirjavahemärk
Sihs siis proadv eesti laus lausuma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti se see pron sg.nom. eesti Inimene inimene s sg.nom. eesti : kirjavahemärk Da saksa sprach saksa der saksa Mensch saksa : kirjavahemärk
Se see pron sg.nom. eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti toch doch ometi modadv eesti Luh luu s sg.nom. eesti minu mina pron sg.gen. eesti Luhst luu s sg.el. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti Liha liha s sg.nom. eesti minu mina pron sg.gen. eesti Lihast liha s sg.el. eesti , kirjavahemärk temma tema pron sg.nom. eesti sahb saama v pers.ind.pr.sg.3. eesti ütz üks pron sg.nom. eesti Mehe+ mees s sg.gen. eesti +naine naine s sg.nom. eesti | mehenaine s nimmetut nimetama v tud. eesti sahma saama v sup. eesti , kirjavahemärk se+ see pron sg.nom.gen. eesti +perrast pärast adp eesti | seepärast proadv et et konj eesti temma tema pron sg.nom. eesti sest see pron sg.el. eesti Mehest mees s sg.el. eesti wötut võtma v tud. eesti om olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti . kirjavahemärk Das saksa ist saksa doch saksa Bein saksa von saksa meinem saksa Bein saksa , kirjavahemärk vnd saksa Fleisch saksa von saksa meinem saksa Fleisch saksa , kirjavahemärk man saksa wird saksa sie saksa Männin saksa heissen saksa , kirjavahemärk darumb saksa , kirjavahemärk das saksa sie saksa vom saksa Manne saksa genommen saksa ist saksa . kirjavahemärk
Se+ see pron sg.nom.gen. eesti +perrast pärast adp eesti | seepärast proadv sahb saama v pers.ind.pr.sg.3. eesti ütz üks pron sg.nom. eesti mehs mees s sg.nom. eesti omma oma pron sg.gen. eesti Issa isa s sg.nom.gen.part. eesti ninck ning konj eesti Ema ema s sg.nom.gen.part. eesti perralle pärale maha afadv eesti jetma jätma v sup. eesti | pärale jätma maha jätma afadv+v , kirjavahemärk ninck ning konj eesti omma oma pron sg.gen. eesti Naise naine s sg.gen. eesti mannu manu juurde adp eesti jähma jääma v sup. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti nemmat nemad pron pl.nom. eesti sahwat saama v pers.ind.pr.pl.3. eesti ütz üks num sg.nom. eesti liha liha s sg.nom. eesti ollema olema v sup. eesti . kirjavahemärk Darumb saksa wird saksa ein saksa Mann saksa seinen saksa Vater saksa und saksa Mutter saksa verlassen saksa vnd saksa an saksa seinem saksa Weibe saksa hangen saksa , kirjavahemärk vnd saksa sie saksa werden saksa sein saksa ein saksa Fleisch saksa . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk