Vana kirjakeele korpus
Ue Seädusse Ramatud (Mt, 1-2Ko, 1-3Jh, 1-2Pt, Hb, Jk)
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 265
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[2Pt.I] eesti 11 number . kirjavahemärk Sest eesti nenda eesti antakse eesti teile eesti rohkeste eesti sedda eesti sisse-+ eesti +minnemist eesti meie eesti Issanda eesti ja eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggia eesti Jesusse eesti Kristusse eesti iggawesse eesti kunning+ eesti +rigi eesti sisse eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 12 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti ei eesti tahha eesti minna eesti mitte eesti mahha+ eesti +jätta eesti need eesti asjad eesti ikka eesti teie eesti mele eesti tulletamast eesti , kirjavahemärk ehk eesti teie eesti kül eesti sedda eesti teate eesti , kirjavahemärk ja eesti kinnitud eesti ollete eesti se eesti töe eesti sees eesti , kirjavahemärk mis eesti teil eesti nüüd eesti eesti on eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 13 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti arwan eesti öige eesti ollewad eesti , kirjavahemärk kunni eesti minna eesti se+ eesti +sinnatses eesti maias eesti ollen eesti , kirjavahemärk teid eesti ärratada eesti mele-+ eesti +tulletamissega eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 14 number . kirjavahemärk Sest eesti ma eesti tean eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti omma eesti maia eesti pea eesti pean eesti mahha+ eesti +pannema eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti ka eesti meie eesti Issand eesti Jesus eesti Kristus eesti mulle eesti on eesti teäda eesti annud eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 15 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti ma eesti tahhan eesti katsta eesti , kirjavahemärk et eesti teie eesti iggal eesti aial eesti pärrast eesti minno eesti lahkumist eesti need eesti asjad eesti woiksite eesti meles eesti piddada eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 16 number . kirjavahemärk Sest eesti meie eesti olleme eesti omma eesti Issanda eesti Jesusse eesti Kristusse eesti wägge eesti ja eesti tullemist eesti teile eesti teäda eesti annud eesti , kirjavahemärk ei eesti mitte eesti kui eesti need+ eesti +suggused eesti , kirjavahemärk kes eesti on eesti käinud eesti tühja eesti juttude eesti järrel eesti , kirjavahemärk mis eesti meie eesti ommast eesti peast eesti olleks eesti woetud eesti , kirjavahemärk waid eesti meie eesti olleme eesti isse eesti temma eesti suurt eesti au eesti näinud eesti , kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 17 number . kirjavahemärk Kui eesti temma eesti Jummalalt eesti Issalt eesti sai eesti auustust eesti ja eesti au eesti , kirjavahemärk se eesti heäle eesti läbbi eesti , kirjavahemärk mis eesti temmale eesti sündis eesti sest eesti üpris eesti surest eesti auust eesti nenda eesti : kirjavahemärk Se+ eesti +sinnane eesti on eesti mo eesti armas eesti Poeg eesti , kirjavahemärk kes eesti minno eesti mele eesti pärrast eesti on eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 18 number . kirjavahemärk Ja eesti sedda eesti heält eesti olleme eesti meie eesti kuulnud eesti taewast eesti mahha+ eesti +tullewad eesti , kirjavahemärk kui eesti meie eesti temmaga eesti pühha eesti mäe eesti peäl eesti ollime eesti : kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 19 number . kirjavahemärk Ja eesti meil eesti on eesti üks eesti kindlam eesti prohwetide eesti sanna eesti , kirjavahemärk ja eesti teie eesti tete eesti hästi eesti , kirjavahemärk et eesti teie eesti sedda eesti tähhele eesti pannete eesti kui eesti üht eesti künalt eesti , kirjavahemärk mis eesti pimmedas eesti paikas eesti paistab eesti senni eesti , kirjavahemärk kui eesti pääw eesti wälja eesti paistab eesti , kirjavahemärk ja eesti koido-+ eesti +täht eesti touseb eesti teie eesti süddames eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 20 number . kirjavahemärk Ja eesti se eesti olgo eesti teile eesti esmalt eesti teäda eesti , kirjavahemärk et eesti ühtegi eesti prohweti-+ eesti +kulutamist eesti ei eesti tulle eesti omma eesti ennese eesti ärra+ eesti +selletamisest eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 21 number . kirjavahemärk Sest eesti innimesse eesti tahtmisse eesti läbbi eesti ei eesti olle eesti ial eesti ei eesti ühtegi eesti prohweti-+ eesti +kulutamist eesti kätte eesti sadud eesti , kirjavahemärk waid eesti pühhad eesti Jummala eesti mehhed eesti on eesti räkinud eesti , kirjavahemärk juhhatud eesti pühhast eesti Waimust eesti . kirjavahemärk
2 number . kirjavahemärk Peatük eesti . kirjavahemärk
Walle-+ eesti +prohwetidest eesti , kirjavahemärk nende eesti nuhtlussest eesti , kirjavahemärk ja eesti eksitajast eesti ellamissest eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 1 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti walle-+ eesti +prohwetid eesti ollid eesti ka eesti rahwa eesti seas eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti ka eesti teie eesti seas eesti sawad eesti ollema eesti walle-+ eesti +öppetajad eesti , kirjavahemärk kes eesti körwale eesti sisse eesti towad eesti walle-+ eesti +öppetussed eesti , kirjavahemärk mis eesti hukka eesti saatwad eesti , kirjavahemärk ja eesti salgawad eesti Issandat eesti ärra eesti , kirjavahemärk kes eesti neid eesti on eesti ostnud eesti , kirjavahemärk ja eesti saatwad eesti isse+ eesti +enneste eesti peäle eesti äkkilist eesti hukkatust eesti : kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 2 number . kirjavahemärk Ja eesti mitto eesti wötwad eesti nende eesti sure eesti hukkatusse eesti järrel eesti käia eesti , kirjavahemärk kelle eesti pärrast eesti se eesti töe eesti te eesti teotakse eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 3 number . kirjavahemärk Ja eesti nemmad eesti kauplewad eesti teid eesti ärra eesti läbbi eesti ahnusse eesti walle-+ eesti +sannadega eesti , kirjavahemärk kelle eesti nuhtlus eesti jo eesti am̃ust eesti aiast eesti ei eesti wiwi eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti hukkatus eesti ei eesti tukku eesti mitte eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 4 number . kirjavahemärk Sest eesti kui eesti Jummal eesti neile eesti inglidele eesti , kirjavahemärk kes eesti patto eesti teinud eesti , kirjavahemärk armo eesti ei eesti annud eesti , kirjavahemärk waid eesti on eesti neid eesti pimmedusse eesti ahhelattega eesti pörgo eesti lükkanud eesti , kirjavahemärk ja eesti ärra+ eesti +annud eesti , kirjavahemärk et eesti neid eesti kohto-+ eesti +päwani eesti kinni+ eesti +petakse eesti ; kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 5 number . kirjavahemärk Ei eesti olle eesti ka eesti mitte eesti armo eesti annud eesti wanna eesti endise eesti ma-+ eesti +ilmale eesti , kirjavahemärk waid eesti on eesti sedda eesti öigusse eesti kulutajat eesti Noat eesti kahheksakessi eesti hoidnud eesti , kirjavahemärk kui eesti temma eesti sedda eesti wee-+ eesti +upputust eesti jum̃ala+ eesti +kartmatta eesti ma-+ eesti +ilma eesti peäle eesti satis eesti ; kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 6 number . kirjavahemärk Ja eesti on eesti Sodoma- eesti ja eesti Komorra-+ eesti +rahwa eesti liñnad eesti tuhhaks eesti teinud eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti ümber+ eesti +lönud eesti ja eesti hukka eesti moistnud eesti , kirjavahemärk ja eesti hirmo eesti tähheks eesti pannud eesti neile eesti , kirjavahemärk kes eesti tullewal eesti aial eesti Jummalat eesti ei eesti wötta eesti karta eesti , kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 7 number . kirjavahemärk Ja eesti on eesti Lottit eesti , kirjavahemärk kes eesti öige eesti olli eesti , kirjavahemärk ärra+ eesti +peästnud eesti , kirjavahemärk kellele eesti se eesti ülle+ eesti +annetud eesti rahwas eesti mele+ eesti +haigust eesti teggi eesti omma eesti kimalisse eesti elloga eesti : kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 8 number . kirjavahemärk Sest eesti se eesti öige eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti nende eesti seas eesti ellas eesti , kirjavahemärk waewas eesti , kirjavahemärk nähhes eesti ja eesti kuuldes eesti , kirjavahemärk pääw eesti päwalt eesti omma eesti wagga eesti hinge eesti nende eesti ülle+ eesti +kohtuste eesti teggude eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 9 number . kirjavahemärk Issand eesti moistab eesti jummala+ eesti +kartlikkud eesti kiusatussest eesti ärra+ eesti +peästa eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti ülle+ eesti +kohtused eesti piddada eesti kohto-+ eesti +päwaks eesti , kirjavahemärk et eesti neid eesti peab eesti nuhheldama eesti ; kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 10 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti keige+ eesti +ennamiste eesti neid eesti , kirjavahemärk kes eesti rojuste eesti himmus eesti lihha eesti järrel eesti käiwad eesti , kirjavahemärk ja eesti üllemad eesti pölgawad eesti ; kirjavahemärk kes eesti liaks eesti julged eesti , kirjavahemärk ja eesti enneste eesti melest eesti kallid eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti karda eesti mitte eesti neid eesti teotades eesti , kirjavahemärk kes eesti sure eesti au eesti sees eesti on eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 11 number . kirjavahemärk Kui eesti inglid eesti , kirjavahemärk ehk eesti nemmad eesti kül eesti woimussest eesti ja eesti wäest eesti suremad eesti on eesti , kirjavahemärk ühtegi eesti teotamisse eesti kohhut eesti nende eesti wasto eesti ei eesti kañna eesti Issanda eesti ette eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 12 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti needsinnatsed eesti , kirjavahemärk kui eesti meletumad eesti lojuksed eesti omma eesti sündimisse eesti polest eesti , kirjavahemärk mis eesti püüdmisseks eesti ja eesti tapmisseks eesti on eesti lodud eesti , kirjavahemärk need eesti teotawad eesti sedda eesti , kirjavahemärk mis eesti nemmad eesti ei eesti moista eesti , kirjavahemärk ja eesti sawad eesti koggone eesti omma eesti kadduwa eesti ello eesti sees eesti hukka eesti , kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk