Vana kirjakeele korpus
Ue Seädusse Ramatud (Mt, 1-2Ko, 1-3Jh, 1-2Pt, Hb, Jk)
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 264
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[1Pt.V] eesti 2 number . kirjavahemärk Hoidke eesti kui eesti karjatsed eesti Jummala eesti karja eesti , kirjavahemärk mis eesti teie eesti seas eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti olge eesti selle eesti ülle+ eesti +watajad eesti , kirjavahemärk ei eesti mitte eesti wasto eesti meelt eesti , kirjavahemärk waid eesti hea eesti melega eesti , kirjavahemärk ei eesti mitte eesti roppo eesti kasso eesti pärrast eesti , kirjavahemärk waid eesti heldest eesti süddamest eesti ; kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 3 number . kirjavahemärk Ja eesti ei eesti mitte eesti kui eesti need eesti , kirjavahemärk kes eesti koggodusse eesti ülle eesti wallitsewad eesti , kirjavahemärk waid eesti olge eesti karjale eesti märgiks eesti . kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 4 number . kirjavahemärk Siis eesti peate eesti teie eesti , kirjavahemärk kui eesti se eesti keige+ eesti +üllem eesti karjane eesti awwalikuks eesti saab eesti , kirjavahemärk sedda eesti ilma+ eesti +närtsimatta eesti au eesti kroni eesti sama eesti . kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 5 number . kirjavahemärk Sel+ eesti +sammal eesti kombel eesti teie eesti nored eesti , kirjavahemärk olge eesti wannematte eesti wasto eesti allandikkud eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti keik eesti olge eesti teine eesti teise eesti wasto eesti allandikkud eesti , kirjavahemärk ja eesti ehhitage eesti ennast eesti seest+ eesti +piddi eesti allandikko eesti melega eesti ; kirjavahemärk sest eesti Jummal eesti panneb eesti sureliste eesti wasto eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti allandikkuile eesti annab eesti temma eesti omma eesti armo eesti . kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 6 number . kirjavahemärk Siis eesti allandage eesti ennast eesti nüüd eesti Jummala eesti wäggewa eesti käe eesti alla eesti , kirjavahemärk et eesti temma eesti teid eesti woiks eesti üllendada eesti öigel eesti aial eesti . kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 7 number . kirjavahemärk Heitke eesti keik eesti omma eesti murret eesti temma eesti peäle eesti , kirjavahemärk sest eesti ta eesti murretseb eesti teie eesti eest eesti . kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 8 number . kirjavahemärk Olge eesti kassinad eesti , kirjavahemärk walwage eesti , kirjavahemärk sest eesti teie eesti waenlane eesti , kirjavahemärk se eesti kurrat eesti , kirjavahemärk käib eesti ümber eesti kui eesti möiraja eesti lou+ eesti +koer eesti , kirjavahemärk ja eesti otsib eesti , kirjavahemärk kedda eesti temma eesti woiks eesti ärra+ eesti +neelda eesti : kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 9 number . kirjavahemärk Selle eesti wasto eesti seiske eesti kindlaste eesti uskus eesti , kirjavahemärk ja eesti teädke eesti , kirjavahemärk et eesti need+ eesti +sammad eesti kannatamissed eesti täieste eesti sawad eesti teie eesti wendade-+ eesti +seltsi eesti kätte eesti , kirjavahemärk kes eesti ma-+ eesti +ilmas eesti on eesti . kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 10 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti se eesti keige eesti armo eesti Jummal eesti , kirjavahemärk kes eesti meid eesti on eesti kutsnud eesti omma eesti iggawesse eesti au eesti sisse eesti Kristusse eesti Jesusse eesti sees eesti , kirjavahemärk se eesti parrandago eesti , kirjavahemärk kinnitago eesti , kirjavahemärk tehko eesti wahwaks eesti , kirjavahemärk ja eesti raiago eesti teid eesti tuggewaste eesti , kirjavahemärk kui eesti teie eesti ürrikeste eesti sate eesti kannatanud eesti : kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 11 number . kirjavahemärk Selle+ eesti +sammale eesti olgo eesti au eesti ja eesti wäggi eesti iggaweste eesti iggawesseks eesti aiaks eesti . kirjavahemärk Amen eesti . kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 12 number . kirjavahemärk Silwanussega eesti , kirjavahemärk selle eesti ( kirjavahemärk minno eesti arwates eesti ustawa eesti wennaga eesti ) kirjavahemärk ollen eesti ma eesti teile eesti pissut eesti kirjotanud eesti , kirjavahemärk maenitsenud eesti ja eesti tunnistanud eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti on eesti se eesti tössine eesti Jummala eesti arm eesti , kirjavahemärk mis eesti sees eesti teie eesti seisate eesti . kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 13 number . kirjavahemärk Teid eesti terretab eesti se eesti koggodus eesti Pabiloni-+ eesti +liñnas eesti , kirjavahemärk mis eesti teiega eesti on eesti ärra+ eesti +wallitsetud eesti , kirjavahemärk ja eesti minno eesti poeg eesti Markus eesti . kirjavahemärk
[1Pt.V] eesti 14 number . kirjavahemärk Terretage eesti teine eesti teist eesti armastusse eesti su-+ eesti +andmissega eesti : kirjavahemärk Rahho rahu s sg.nom. eesti olgo eesti teile eesti keikile eesti , kirjavahemärk kes eesti teie eesti Kristusse eesti Jesusse eesti sees eesti ollete eesti . kirjavahemärk Amen eesti . kirjavahemärk
1 number . kirjavahemärk Peetrusse eesti Ramato eesti Ots eesti . kirjavahemärk
Apostli eesti Peetrusse eesti teine eesti Ramat eesti Keige eesti usklikkude eesti heaks eesti kirjotud eesti . kirjavahemärk
1 number . kirjavahemärk Peatük eesti . kirjavahemärk
Usk eesti sadab eesti häid eesti teggusid eesti . kirjavahemärk Jummala eesti sanna eesti kidetakse eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 1 number . kirjavahemärk Simon eesti Peetrus eesti , kirjavahemärk Jesusse eesti Kristusse eesti sullane eesti ja eesti apostel eesti , kirjavahemärk neile eesti , kirjavahemärk kes eesti meiega eesti ühte+ eesti +suggu eesti kallist eesti usko eesti on eesti sanud eesti , kirjavahemärk meie eesti Jummala eesti ja eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggia eesti Jesusse eesti Kristusse eesti öigusse eesti läbbi eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 2 number . kirjavahemärk Arm eesti ja eesti rahho rahu s sg.nom. eesti sago eesti teile eesti rohkeste eesti Jummala eesti , kirjavahemärk ja eesti Jesusse eesti meie eesti Issanda eesti tundmisse eesti sees eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 3 number . kirjavahemärk Nenda eesti kui eesti temma eesti jummalik eesti wäggi eesti meile eesti on eesti armo-+ eesti +anniks eesti annud eesti keik eesti , kirjavahemärk mis eesti elluks eesti ja eesti jummala+ eesti +kartusseks eesti tarwis eesti tulleb eesti , kirjavahemärk selle eesti tundmisse eesti läbbi eesti , kirjavahemärk kes eesti meid eesti on eesti kutsnud eesti omma eesti au eesti ja eesti wäggewa eesti nou eesti läbbi eesti , kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 4 number . kirjavahemärk Mis eesti läbbi eesti meile eesti need eesti keige+ eesti +suremad eesti ja eesti kallid eesti tootussed eesti on eesti armo-+ eesti +anniks eesti antud eesti , kirjavahemärk et eesti teie eesti nende eesti läbbi eesti jummalikkust eesti ollemissest eesti peate eesti ossa eesti sama eesti , kirjavahemärk kui eesti teie eesti sate eesti ärra+ eesti +pöggenenud eesti sest eesti kadduwast eesti asjast eesti , kirjavahemärk mis eesti kurja eesti himmo eesti sees eesti on eesti siin eesti ilmas eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 5 number . kirjavahemärk Ja eesti selle+ eesti +samma eesti asja eesti pärrast eesti kandke eesti siis eesti , kirjavahemärk keiki eesti piddi eesti hoolt eesti ja eesti näitke eesti ülles eesti ommas eesti uskus eesti head eesti kindlat eesti noud eesti , kirjavahemärk ja eesti wäggewas eesti nous eesti tundmist eesti , kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 6 number . kirjavahemärk Ja eesti tundmisses eesti kassinust eesti , kirjavahemärk ja eesti kassinusses eesti kannatust eesti , kirjavahemärk ja eesti kannatusses eesti jummala+ eesti +kartust eesti , kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 7 number . kirjavahemärk Ja eesti jummala+ eesti +kartusses eesti wendade-+ eesti +armastamist eesti , kirjavahemärk ja eesti wendade-+ eesti +armastamisses eesti armastust eesti keikide eesti wasto eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 8 number . kirjavahemärk Sest eesti kui eesti teil eesti need eesti asjad eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti rohkeste eesti teie eesti jures eesti on eesti , kirjavahemärk siis eesti ei eesti jätta eesti need eesti teid eesti mitte eesti laisaks eesti egga eesti sugguta eesti meie eesti Issandat eesti Jesust eesti Kristust eesti tundmast eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 9 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kelle eesti jures eesti neid eesti ei eesti olle eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti pimme eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti eesti mitte eesti kaugele eesti , kirjavahemärk ja eesti on eesti ärra+ eesti +unnustanud eesti omma eesti endiste eesti pattude eesti puhhastamist eesti . kirjavahemärk
[2Pt.I] eesti 10 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti , kirjavahemärk wennad eesti , kirjavahemärk olge eesti sedda eesti ussinamad eesti om̃a eesti kutsmist eesti ja eesti ärra eesti wallitsemist eesti kiñitama eesti ; kirjavahemärk sest eesti kui eesti teie eesti sedda eesti tete eesti , kirjavahemärk siis eesti ei eesti kom̃ista eesti teie eesti ial eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk