Vana kirjakeele korpus
Ue Seädusse Ramatud (Mt, 1-2Ko, 1-3Jh, 1-2Pt, Hb, Jk)
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 266
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[2Pt.II] eesti 12 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti needsinnatsed eesti , kirjavahemärk kui eesti meletumad eesti lojuksed eesti omma eesti sündimisse eesti polest eesti , kirjavahemärk mis eesti püüdmisseks eesti ja eesti tapmisseks eesti on eesti lodud eesti , kirjavahemärk need eesti teotawad eesti sedda eesti , kirjavahemärk mis eesti nemmad eesti ei eesti moista eesti , kirjavahemärk ja eesti sawad eesti koggone eesti omma eesti kadduwa eesti ello eesti sees eesti hukka eesti , kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 13 number . kirjavahemärk Ja eesti nemmad eesti sawad eesti omma eesti ülle+ eesti +kohto eesti palka eesti kätte eesti , kirjavahemärk ja eesti pannewad eesti igga+ eesti +päwast eesti lihha eesti ellitamist eesti römuks eesti : kirjavahemärk nemmad eesti on eesti roja-+ eesti +märgid eesti ja eesti pilkiad eesti , kirjavahemärk kes eesti omma eesti pettusse eesti läbbi eesti omma eesti lihha eesti ellitawad eesti , kirjavahemärk kui eesti nemmad eesti teiega eesti woöras eesti peul eesti on eesti : kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 14 number . kirjavahemärk Neil eesti on eesti silmad eesti täis eesti abbi+ eesti +ello+ eesti +rikmist eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti wötta eesti patto eesti mahha+ eesti +jätta eesti , kirjavahemärk nemmad eesti ahwatlewad eesti kinnitamatta eesti hinged eesti , kirjavahemärk neil eesti on eesti ahnusse eesti peäle eesti öppitud eesti südda eesti , kirjavahemärk nemmad eesti on eesti ärra+ eesti +netud eesti lapsed eesti , kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 15 number . kirjavahemärk Kes eesti öiget eesti teed eesti on eesti mahha+ eesti +jätnud eesti , kirjavahemärk ja eesti ärra+ eesti +eksinud eesti , kirjavahemärk ja eesti on eesti käinud eesti Palaami eesti Posori eesti poia eesti teed eesti , kirjavahemärk kelle eesti melest eesti ülle+ eesti +kohto eesti palk eesti armas eesti olli eesti ; kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 16 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti tedda eesti nomiti eesti temma eesti kässo-+ eesti +pölgmisse eesti pärrast eesti ; kirjavahemärk üks eesti koorma-+ eesti +kandia eesti keleto eesti weis eesti , kirjavahemärk mis eesti räkis eesti innimesse eesti heälega eesti , kirjavahemärk kelis eesti selle eesti prohweti eesti jölledust eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 17 number . kirjavahemärk Need+ eesti +sinnatsed eesti on eesti kaewud eesti ilma eesti weeta eesti , kirjavahemärk pilwed eesti tulis+ eesti +passast eesti aetud eesti , kirjavahemärk kellele eesti paks eesti pimmedus eesti tallele eesti peetakse eesti iggaweste eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 18 number . kirjavahemärk Sest eesti nemmad eesti räkiwad eesti tühjad eesti hooplikkud eesti sannad eesti , kirjavahemärk ja eesti ahwatawad eesti lihha eesti himmude eesti läbbi eesti kimalusses eesti neid eesti , kirjavahemärk kes eesti ollid eesti töeste eesti ärra+ eesti +pöggenenud eesti neist eesti , kirjavahemärk kes eesti eksitusses eesti käiwad eesti ; kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 19 number . kirjavahemärk Ja eesti tootawad eesti neile eesti wabbadust eesti , kirjavahemärk ehk eesti nemmad eesti kül eesti isse eesti kadduwa eesti asja eesti orjad eesti on eesti ; kirjavahemärk sest eesti kellest eesti kegi eesti on eesti ärra+ eesti +woidetud eesti , kirjavahemärk selle eesti orjaks eesti on eesti temma eesti ka eesti sanud eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 20 number . kirjavahemärk Sest eesti kui eesti nemmad eesti on eesti ärra+ eesti +pöggenenud eesti selle eesti ma-+ eesti +ilma eesti roppust eesti ellust eesti Issanda eesti ja eesti önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggia eesti Jesusse eesti Kristusse eesti tundmisse eesti läbbi eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti seggatakse eesti jälle eesti selle eesti sekka eesti , kirjavahemärk ja eesti woidetakse eesti ärra eesti , kirjavahemärk siis eesti on eesti nende eesti wiimne eesti luggu eesti kurjemaks eesti sanud eesti , kirjavahemärk kui eesti essimenne eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 21 number . kirjavahemärk Sest eesti se eesti olleks eesti neile eesti parrem eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti ei eesti olleks eesti mitte eesti öigusse eesti teed eesti tunnud eesti , kirjavahemärk kui eesti se eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti sedda eesti tundwad eesti , kirjavahemärk ja eesti ennast eesti ärra+ eesti +pöörwad eesti sest eesti pühhast eesti kässust eesti , kirjavahemärk mis eesti nende eesti kätte eesti on eesti antud eesti . kirjavahemärk
[2Pt.II] eesti 22 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti neile eesti on eesti kätte eesti tulnud eesti se eesti , kirjavahemärk mis eesti se eesti tössine eesti wanna-+ eesti +sanna eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Koer eesti lähhäb eesti jälle eesti omma eesti okse eesti kallale eesti , kirjavahemärk ja eesti : kirjavahemärk pestud eesti emmis emis s sg.nom. eesti lähhäb eesti porri eesti sisse eesti pöörlema eesti . kirjavahemärk
3 number . kirjavahemärk Peatük eesti . kirjavahemärk
Wiimsest eesti aiast eesti , kirjavahemärk Kristusse eesti tullemissest eesti , kirjavahemärk ja eesti kudda eesti senna eesti wasto eesti peab eesti walmistama eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 1 number . kirjavahemärk Sedda eesti teist eesti ramatut eesti kirjotan eesti minna eesti nüüd eesti teile eesti , kirjavahemärk mo eesti armad eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti mollematte eesti sees eesti ärratan eesti minna eesti maenitsedes eesti teie eesti selget eesti meelt eesti ülles eesti , kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 2 number . kirjavahemärk Et eesti teie eesti peate eesti mötlema eesti nende eesti sannade eesti peäle eesti , kirjavahemärk mis eesti enne eesti on eesti ööldud eesti pühha eesti prohwetide eesti läbbi eesti , kirjavahemärk ja eesti meie eesti kässo eesti peäle eesti , kirjavahemärk kes eesti meie eesti olleme eesti Issanda eesti ja eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggia eesti apostlid eesti . kirjavahemärk
( kirjavahemärk Epistel eesti kuendamal eesti pühha+ eesti +päwal eesti kolmat+ eesti +kümmend eesti pärrast eesti kolm-+ eesti +aino eesti Jummala eesti Pühha eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 3 number . kirjavahemärk Ja eesti sedda eesti peate eesti teie eesti keige+ eesti +essite eesti teädma eesti , kirjavahemärk et eesti wiimsil eesti päiwil eesti tullewad eesti pilkjad eesti , kirjavahemärk kes eesti omma eesti enneste eesti himmude eesti järrele eesti ellawad eesti , kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 4 number . kirjavahemärk Ja eesti ütlewad eesti : kirjavahemärk Kus eesti on eesti temma eesti tullemisse eesti tootus? eesti sest eesti sest eesti aiast eesti , kirjavahemärk kui eesti wannemad eesti maggama eesti läinud eesti ilmast eesti ärra eesti , kirjavahemärk jääb eesti keik eesti nenda eesti , kirjavahemärk kui eesti loma eesti algmissest eesti on eesti olnud eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 5 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti melel eesti on eesti se eesti neil eesti teädmatta eesti , kirjavahemärk et eesti taewad eesti enne+ eesti +muiste eesti olnud eesti , kirjavahemärk ja eesti Ma eesti weest eesti ja eesti wee eesti läbbi eesti ühhes eesti seisnud eesti Jummala eesti sanna eesti läbbi eesti ; kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 6 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti on eesti se eesti ma-+ eesti +ilm eesti , kirjavahemärk mis eesti siis eesti olli eesti , kirjavahemärk weega eesti ärra+ eesti +upputud eesti ja eesti hukka eesti läinud eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 7 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti taewad eesti ja eesti Ma eesti , kirjavahemärk mis eesti nüüd eesti on eesti , kirjavahemärk on eesti se+ eesti +samma eesti sanna eesti läbbi eesti tallele eesti pandud eesti , kirjavahemärk ja eesti hoitakse eesti tulle eesti tarwis eesti kohto eesti ja eesti jummala+ eesti +kartmatta eesti innimeste eesti hukkatusse eesti päwani eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 8 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti se eesti üks eesti assi eesti ärgo eesti olgo eesti teile eesti mitte eesti teädmatta eesti , kirjavahemärk minno eesti armad eesti , kirjavahemärk et eesti üks eesti pääw eesti Issanda eesti jures eesti on eesti kui eesti tuhhat eesti aastat eesti , kirjavahemärk ja eesti tuhhat eesti aastat eesti kui eesti üks eesti pääw eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 9 number . kirjavahemärk Issand eesti ei eesti wiwita eesti mitte eesti tootust eesti , kirjavahemärk ( kirjavahemärk nenda eesti kui eesti monningad eesti sedda eesti wiwitusseks eesti pannewad eesti ) kirjavahemärk waid eesti temma eesti on eesti pitka eesti melega eesti meie eesti wasto eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti tahha eesti mitte eesti , kirjavahemärk et eesti monned eesti peawad eesti hukka+ eesti +minnema eesti , kirjavahemärk waid eesti et eesti keik eesti peawad eesti mele-+ eesti +parrandamist eesti kätte eesti sama eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 10 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti Issanda eesti pääw eesti tulleb eesti kui eesti warras eesti öse eesti , kirjavahemärk millal eesti taewad eesti raksumissega eesti peawad eesti möda eesti minnema eesti , kirjavahemärk ja eesti ilmalikkud eesti asjad eesti ärra+ eesti +pöllema eesti ja eesti löpma eesti , kirjavahemärk ja eesti Ma eesti ja eesti need eesti teud eesti , kirjavahemärk mis eesti seäl eesti sees eesti on eesti , kirjavahemärk peawad eesti ärra+ eesti +pöllema eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 11 number . kirjavahemärk Et eesti nüüd eesti se eesti keik eesti peab eesti ärra+ eesti +löpma eesti , kirjavahemärk mis+ eesti +suggused eesti teie eesti siis eesti peate eesti ollema eesti keiges eesti pühhas eesti ellus eesti ja eesti jummala+ eesti +kartusses eesti , kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 12 number . kirjavahemärk Otes eesti ja eesti töttades eesti Jummala eesti tullemisse eesti päwa eesti pole eesti , kirjavahemärk millal eesti taewad eesti tulle eesti läbbi eesti peawad eesti ärra+ eesti +löpma eesti , kirjavahemärk ja eesti ilmalikkud eesti asjad eesti ärra+ eesti +pöllema eesti ja eesti ärra+ eesti +sullama eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 13 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti meie eesti otame eesti ued eesti taewad eesti , kirjavahemärk ja eesti uut eesti maad eesti temma eesti tootusse eesti järrele eesti , kirjavahemärk kus eesti öigus eesti sees eesti ellab eesti .) eesti
[2Pt.III] eesti 14 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti , kirjavahemärk mo eesti armad eesti , kirjavahemärk et eesti teie eesti sedda eesti otate eesti , kirjavahemärk siis eesti katske eesti hästi eesti , kirjavahemärk et eesti teid eesti temmast eesti ilma eesti wiggata eesti ja eesti laitmatta eesti rahho rahu s sg.gen. eesti seest eesti leitakse eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 15 number . kirjavahemärk Ja eesti meie eesti Issanda eesti pitka+ eesti +mele eesti arwage eesti önnistusseks õnnistus s sg.tr. eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti ka eesti meie eesti armas eesti wend eesti Paulus eesti teile eesti on eesti kirjotanud eesti se eesti tarkusse eesti järrele eesti , kirjavahemärk mis eesti temmale eesti on eesti antud eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 16 number . kirjavahemärk Nenda eesti kui eesti ka eesti temma eesti neist+ eesti +sinnatsist eesti asjust eesti rägib eesti keikide eesti ramatutte eesti sees eesti , kirjavahemärk kus eesti sees eesti moñingad eesti asjad eesti on eesti rasked eesti moista eesti , kirjavahemärk mis eesti need eesti öppimatta eesti ja eesti kiñitamatta eesti hinged eesti pahhaste eesti ärra+ eesti +selletawad eesti , kirjavahemärk otsego eesti muudke eesti kirjad eesti , kirjavahemärk om̃a eesti enneste eesti hukka+ eesti +samisseks eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 17 number . kirjavahemärk Et eesti teie eesti nüüd eesti , kirjavahemärk mo eesti armad eesti , kirjavahemärk sedda eesti enne eesti ärra+ eesti +teate eesti , kirjavahemärk siis eesti hoidke eesti ennast eesti , kirjavahemärk et eesti teid eesti ülle+ eesti +annetud eesti rahwa eesti eksitusse eesti läbbi eesti ühtlase eesti eksitusse eesti sisse eesti ei eesti sadeta eesti , kirjavahemärk ja eesti et eesti teie eesti ärra eesti ei eesti lange eesti ommast eesti kinnitussest eesti . kirjavahemärk
[2Pt.III] eesti 18 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kaswage eesti meie eesti Issanda eesti ja eesti Önnis+ õnnis adj sg.nom. eesti +teggia eesti Jesusse eesti Kristusse eesti armus eesti ja eesti tundmisses eesti . kirjavahemärk Sellesammale eesti olgo eesti au eesti , kirjavahemärk ni eesti hästi eesti nüüd eesti , kirjavahemärk kui eesti iggawessel eesti aial eesti . kirjavahemärk AMEN eesti . kirjavahemärk
2 number Peetrusse eesti Ramato eesti Ots eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk