Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Ramatud
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 259
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Km.IV] viide 14 number . kirjavahemärk Ja eesti Tebora eesti ütles eesti Paraki eesti wasto eesti : kirjavahemärk hakka eesti peäle eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti se eesti pääw eesti , kirjavahemärk et eesti Jehowa eesti Sisera eesti so eesti kätte eesti annab eesti ; kirjavahemärk eks eesti Jehowa eesti sinno eesti ele eesti wälja+ eesti +läinud eesti ? kirjavahemärk ja eesti Parak eesti läks eesti mahha eesti Tabori eesti mäe eesti peält eesti ja eesti kümme eesti tuhhat eesti meest eesti temma eesti järrele eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 15 number . kirjavahemärk Ja eesti Jehowa eesti hirmutas eesti ärra eesti Sisera eesti ja eesti keik eesti temma eesti söa+ eesti +wankrid eesti ja eesti keik eesti ta eesti söa+ eesti +wägge eesti moöga eesti terra eesti läbbi eesti Paraki eesti eest eesti , kirjavahemärk ja eesti Sisera eesti astus eesti mahha eesti tölla eesti peält eesti ja eesti pöggenes eesti ärra eesti jalla eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 16 number . kirjavahemärk Ja eesti Parak eesti aias eesti need eesti söa+ eesti +wankrid eesti ja eesti söa-+ eesti +wägge eesti takka eesti Kojimi eesti Arosetist eesti sadik eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti Sisera eesti söa+ eesti +wäggi eesti langes eesti moöga eesti terra eesti läbbi eesti ; kirjavahemärk ei eesti jänud eesti ühte+ eesti +ainustki eesti ülle eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 17 number . kirjavahemärk Agga eesti Sisera eesti olli eesti jalla eesti ärra+ eesti +pöggenend eesti Keni+ eesti +mehhe eesti Eberi eesti naese eesti Jaeli eesti telgisse eesti : kirjavahemärk sest eesti Atsori eesti kunningal eesti Jabinil eesti ja eesti Keni+ eesti +mehhe eesti Eberi eesti seltsil eesti olli eesti isse+ eesti +keskes eesti rahho eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 18 number . kirjavahemärk Ja eesti Jael eesti tulli eesti wälja eesti Sisera eesti wasto eesti ja eesti ütles eesti temmale eesti : kirjavahemärk tulle eesti körwale eesti mo eesti issand eesti , kirjavahemärk tulle eesti körwale eesti mo eesti jure eesti sisse eesti , kirjavahemärk ärra eesti karda eesti ; kirjavahemärk ja eesti ta eesti läks eesti temma eesti jure eesti sisse eesti senna eesti telki eesti , kirjavahemärk ja eesti Jael eesti kattis eesti tedda eesti kinni eesti wiltse eesti waibaga eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 19 number . kirjavahemärk Ja eesti Sisera eesti ütles eesti temma eesti wasto eesti : kirjavahemärk anna eesti , kirjavahemärk pallun eesti ma eesti , kirjavahemärk nattoke eesti wet eesti mulle eesti jua eesti , kirjavahemärk sest eesti mul eesti on eesti janno eesti ; kirjavahemärk ja eesti ta eesti teggi eesti omma eesti pima eesti nahk-+ eesti +astja astja s sg.gen. eesti | nahkastja s lahti eesti , kirjavahemärk ja eesti andis eesti temmale eesti jua eesti ja eesti kattis eesti tedda eesti kinni eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 20 number . kirjavahemärk Ja eesti Sisera eesti ütles eesti ta eesti wasto eesti : kirjavahemärk seisa eesti telgi eesti ukse eesti ees eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti se eesti sünnib eesti , kirjavahemärk et eesti kegi eesti tulleb eesti ja eesti küssib eesti sult eesti ja eesti ütleb eesti : kirjavahemärk kas eesti siin eesti kegi eesti on eesti ? kirjavahemärk siis eesti ütle eesti : kirjavahemärk ei eesti ükski eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 21 number . kirjavahemärk Ja eesti Eberi eesti naene eesti Jael eesti wöttis eesti ühhe eesti telgi eesti waija eesti , kirjavahemärk ja eesti wöttis eesti haamrit eesti ennese eesti kätte eesti , kirjavahemärk ja eesti läks eesti hiljokeste eesti ta eesti jure eesti ja eesti löi eesti se eesti waija eesti temma eesti silma+ eesti +tagguse eesti sisse eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti Ma eesti sisse eesti läks eesti ; kirjavahemärk ja eesti temmal eesti olli eesti raske eesti unni eesti peäl eesti ja eesti olli eesti wässinud eesti , kirjavahemärk ja eesti surri eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 22 number . kirjavahemärk Ja eesti wata eesti kui eesti Parak eesti Sisera eesti takka+ eesti +aias eesti , kirjavahemärk siis eesti läks eesti Jael eesti wälja eesti ta eesti wasto eesti ja eesti ütles eesti temmale eesti : kirjavahemärk tulle eesti seie eesti , kirjavahemärk siis eesti tahhan eesti ma eesti sulle eesti näidata eesti sedda eesti meest eesti , kirjavahemärk kedda eesti sa eesti otsid eesti ; kirjavahemärk ja eesti ta eesti tulli eesti sisse eesti temma eesti jure eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti Sisera eesti olli eesti surnud eesti maas eesti , kirjavahemärk ja eesti wai eesti ta eesti silma+ eesti +tagguses eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 23 number . kirjavahemärk Nenda eesti allandas eesti Jummal eesti sel eesti päwal eesti Jabini eesti Kanaani Kaanan s_nimi sg.gen. eesti kunningast eesti Israeli eesti laste eesti ees eesti . kirjavahemärk
[Km.IV] viide 24 number . kirjavahemärk Ja eesti Israeli eesti laste eesti kässi eesti läks eesti ikka eesti kangemaks kange adj sg.tr.cmp. eesti Kanaani Kaanan s_nimi sg.gen. eesti kunninga eesti Jabini eesti peäle eesti , kirjavahemärk kunni eesti nemmad eesti Jabini eesti Kanaani Kaanan s_nimi sg.gen. eesti kunningast eesti ärra+ eesti +kautasid eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 5 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide Tebora eesti ja eesti Paraki eesti kitusse- eesti ja eesti tänno-+ eesti +laul eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 1 number . kirjavahemärk Siis eesti laulis eesti Tebora eesti Paraki eesti Abinoami eesti poiaga eesti sel+ eesti +sammal eesti päwal eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk
[Km.V] viide 2 number . kirjavahemärk Kiitke eesti Jehowa eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti hästi eesti on eesti waenlaste eesti kätte eesti maksnud eesti Israeli eesti maal eesti , kirjavahemärk kui eesti rahwas eesti hea eesti melega eesti ennast eesti walmistas eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 3 number . kirjavahemärk Kuulge eesti kunningad eesti , kirjavahemärk pange eesti tähhele eesti würstid eesti , kirjavahemärk minna eesti , kirjavahemärk minna eesti tahhan eesti Jehowale eesti laulda eesti , kirjavahemärk ma eesti tahhan eesti Jehowale eesti Israeli eesti Jummalale eesti kitusse-+ eesti +laulo eesti laulda eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 4 number . kirjavahemärk Jehowa eesti , kirjavahemärk kui eesti sa eesti wälja+ eesti +tullid eesti Seirist eesti , kirjavahemärk kui eesti sina eesti Edomi eesti wälja eesti peält eesti eddasi eesti läksid eesti : kirjavahemärk siis eesti wärrises eesti Ma eesti , kirjavahemärk ka eesti taewas eesti tilkus eesti , kirjavahemärk ka eesti pilwed eesti tilkutasid eesti wet eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 5 number . kirjavahemärk Mäed eesti jooksesid eesti wet eesti Jehowa eesti pärrast eesti , kirjavahemärk Sinai eesti isse eesti Jehowa eesti Israeli eesti Jummala eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 6 number . kirjavahemärk Anati eesti poia eesti Samgari eesti päiwil eesti , kirjavahemärk Jaeli eesti päiwil eesti löpsid eesti tee+ eesti +käimissed eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti kes eesti piddid eesti jalg+ eesti +teed eesti minnema eesti , kirjavahemärk need eesti käisid eesti köwwerad eesti teed eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 7 number . kirjavahemärk Küllade eesti rahwas eesti löpsid eesti ärra eesti Israelist eesti , kirjavahemärk nemmad eesti löpsid eesti ärra eesti , kirjavahemärk kunni eesti minna eesti Tebora eesti tousin eesti , kirjavahemärk kui eesti ma eesti tousin eesti kui eesti emma eesti Israelis eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 8 number . kirjavahemärk Kui eesti ta eesti ued eesti jummalad eesti ennesele eesti wallitses eesti , kirjavahemärk siis eesti olli eesti södda eesti wärra+ eesti +wis eesti ; kirjavahemärk kas eesti kilpi eesti ja eesti piki eesti nähti eesti Israeli eesti nelja+ eesti +kümne eesti tuhhande eesti seas eesti ? kirjavahemärk
[Km.V] viide 9 number . kirjavahemärk Mo eesti meel eesti on eesti hea eesti Israeli eesti kässo+ eesti +andiatte eesti peäle eesti , kirjavahemärk kes eesti ennast eesti hea eesti melega eesti walmistand eesti rahwa eesti seas eesti ; kirjavahemärk kiitke eesti Jehowa eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 10 number . kirjavahemärk Teie eesti , kirjavahemärk kes eesti walge eesti emma-+ eesti +eeslide eesti selgas eesti söidate eesti , kirjavahemärk kes eesti teie eesti istute eesti kohtus eesti ja eesti teie eesti , kirjavahemärk kes eesti käite eesti tee eesti peäl eesti , kirjavahemärk möttelge eesti se eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 11 number . kirjavahemärk Nende eesti heäle eesti pärrast eesti , kirjavahemärk kes eesti wee+ vesi s sg.gen. eesti +künnade küna piklik (puu)anum s pl.gen. eesti | veeküna s wahhel eesti karja eesti ühhest eesti ärra+ eesti +lahhutawad eesti , kirjavahemärk seäl eesti könnelgo eesti nemmad eesti , kirjavahemärk Jehowa eesti surest eesti öigussest eesti , kirjavahemärk temma eesti külla-+ eesti +rahwa eesti öigussed eesti Jsraeli eesti seas eesti , kirjavahemärk siis eesti läksid eesti Jehowa eesti rahwas eesti alla eesti wärra+ eesti +wisse eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 12 number . kirjavahemärk Ärka eesti ülles eesti , kirjavahemärk ärka eesti ülles eesti Tebora eesti , kirjavahemärk ärka eesti ülles eesti , kirjavahemärk ärka eesti ülles eesti , kirjavahemärk rägi eesti ülles eesti üks eesti laul eesti : kirjavahemärk wotta eesti kätte eesti Parak eesti ja eesti wi eesti ommad eesti wangid eesti wangi eesti , kirjavahemärk sinna eesti Abinoami eesti poeg eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 13 number . kirjavahemärk Siis eesti on eesti temma eesti neid eesti , kirjavahemärk kes eesti ülle+ eesti +jänud eesti nende eesti alla eesti saatnud eesti , kirjavahemärk kes eesti rahwa eesti seast eesti aulissed eesti on eesti , kirjavahemärk Jehowa eesti on eesti minno eesti alla eesti saatnud eesti sedda eesti , kirjavahemärk kes eesti ülle+ eesti +jänud eesti wäggewatte eesti seast eesti . kirjavahemärk
[Km.V] viide 14 number . kirjavahemärk Ewraimist eesti olli eesti nende eesti juur eesti Amaleki eesti wasto eesti , kirjavahemärk sinno eesti järrel eesti olli eesti Penjamin eesti so eesti rahwa eesti seas eesti ; kirjavahemärk Makirist eesti on eesti kässo+ eesti +andiad eesti mahha+ eesti +tulnud eesti , kirjavahemärk ja eesti Sebulonist eesti on eesti need eesti , kirjavahemärk kes eesti rahwast eesti kokko eesti saatwad eesti kirjotaja eesti sulle eesti läbbi eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk