Vana kirjakeele korpus
Uus Testament (v.a Mk, Ap, 1Kr, 2Kr, 1Jh, 2Jh, 3Jh)
Gutsleff, Eberhard ja Heinrich (tlk), 1715
Lehekülg 185
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Jh.I] number 51 number . kirjavahemärk JEsus eesti wastas eesti / kirjavahemärk ja eesti ütlis eesti temmale eesti : kirjavahemärk Et eesti minna eesti sulle eesti ollen eesti üttelnud eesti : kirjavahemärk Minna eesti näggin eesti sind eesti Wigi-+ eesti +Pu eesti al eesti / kirjavahemärk siis eesti ussud eesti sinna eesti / kirjavahemärk sinna eesti pead eesti suremad eesti Asjad eesti näggema eesti / kirjavahemärk ko eesti sedda eesti . kirjavahemärk
[Jh.I] number 52 number . kirjavahemärk Ning eesti ütlis eesti temmale eesti : kirjavahemärk Töest eesti minna eesti ütlen eesti teile eesti : kirjavahemärk Sest eesti Ajast eesti peate eesti teie eesti Taewa eesti lahti eesti näggema eesti / kirjavahemärk ja eesti Jummala eesti Jnglid eesti ülles eesti ja eesti mahha eesti astwa eesti se eesti Jnnimesse eesti Poja eesti päle eesti . kirjavahemärk
II eesti . kirjavahemärk Pä+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
Ewangel eesti : kirjavahemärk teisel eesti Pühhal eesti Päwal eesti pärrast eesti kolme-+ eesti +Kunninga eesti Pühha eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 1 number . kirjavahemärk Ning eesti kolmandal eesti Päwal eesti said eesti Pulmad eesti Kanas Kaana s_nimi sg.in. eesti Kalilea eesti Maal eesti / kirjavahemärk ja eesti JEsusse eesti Emma eesti olli eesti sääl eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 2 number . kirjavahemärk Ning eesti JEsus eesti ja eesti temma eesti Jüngrid eesti kutsuti eesti ka eesti Pulma eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 3 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti neil eesti Wina eesti pudus eesti / kirjavahemärk ütlis eesti JEsusse eesti Emma eesti temma eesti wasto eesti : kirjavahemärk Neil eesti ep eesti olle eesti Wina eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 4 number . kirjavahemärk JEsus eesti ütlis eesti temmale eesti : kirjavahemärk Naene eesti / kirjavahemärk mis eesti on eesti mul eesti teggemist eesti sinnoga eesti ? kirjavahemärk Minno eesti Tund eesti ep eesti olle eesti weel eesti tulnud eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 5 number . kirjavahemärk Temma eesti Emma eesti ütlis eesti Sullastele eesti : kirjavahemärk Mis eesti temma eesti teile eesti kässib eesti / kirjavahemärk sedda eesti tehke eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 6 number . kirjavahemärk Agga eesti sinna eesti olli eesti pandud eesti kuus eesti kiwwist eesti We-+ eesti +Astjad astja s pl.nom. eesti / kirjavahemärk Juda eesti Rahwa eesti Puhhastusse eesti kombe eesti pärrast eesti / kirjavahemärk ja eesti igga eesti ühhe eesti sisse eesti läks eesti kaks eesti ehk ehk või konj eesti kolm eesti Moöto eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 7 number . kirjavahemärk JEsus eesti ütleb eesti neile eesti : kirjavahemärk Täitke eesti need eesti We-+ eesti +Astjad astja s pl.nom. eesti | veeastja s Wega eesti . kirjavahemärk Ning eesti nemmad eesti täidsid eesti neid eesti Äre eesti tassa eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 8 number . kirjavahemärk Ning eesti temma eesti ütleb eesti nende eesti wasto eesti : kirjavahemärk Wotke eesti nüüd eesti / kirjavahemärk ja eesti wige eesti Pulma+ eesti +tallitajale eesti / kirjavahemärk ja eesti nemmad eesti wisid eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 9 number . kirjavahemärk Agga eesti kui eesti Pulma+ eesti +tallitaja eesti sedda eesti Wet eesti maitsis eesti / kirjavahemärk mis eesti Winaks eesti olli eesti sanud eesti / kirjavahemärk ( kirjavahemärk ja eesti es eesti täa eesti mitte eesti / kirjavahemärk kust eesti se eesti tulli eesti ; kirjavahemärk Agga eesti need eesti Sullased eesti täädsid eesti / kirjavahemärk ke eesti sedda eesti Wet eesti ollid eesti tonud eesti ) kirjavahemärk / kirjavahemärk kutsus eesti se eesti Pulma+ eesti +tallitaja eesti Peig+ eesti +mest eesti / kirjavahemärk
[Jh.II] number 10 number . kirjavahemärk Ja eesti ütlis eesti temmale eesti : kirjavahemärk Igga+ eesti +mees eesti annab eesti essiti eesti hääd eesti Wina eesti / kirjavahemärk ja eesti kui eesti nemmad eesti jubba eesti kül eesti sanud eesti / kirjavahemärk alwemat eesti . kirjavahemärk Sinna eesti olled eesti hääd eesti Wina eesti tännini eesti hoidnud eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 11 number . kirjavahemärk Se eesti on eesti essimenne eesti Imme+ eesti +täht eesti / kirjavahemärk mis eesti JEsus eesti teggi eesti Kanas Kaana s_nimi sg.in. eesti Kalilea eesti Maal eesti / kirjavahemärk ja eesti näitis eesti omma eesti Auo eesti / kirjavahemärk ja eesti temma eesti Jüngrid eesti uskusid eesti temma eesti sisse eesti : kirjavahemärk ) kirjavahemärk
[Jh.II] number 12 number . kirjavahemärk Pärrast eesti läks eesti temma eesti alla eesti Kapernaumma eesti / kirjavahemärk temma eesti ja eesti temma eesti Emma eesti ja eesti temma eesti Wennad eesti / kirjavahemärk ja eesti temma eesti Jüngrid eesti ; kirjavahemärk ning eesti ei eesti jänud eesti sinna eesti paljo eesti Päwa eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 13 number . kirjavahemärk Ning eesti Judaliste eesti Lihha+ eesti +wotme eesti Pühha eesti olli eesti liggi eesti / kirjavahemärk ning eesti JEsus eesti läks eesti Jerusalemma eesti / kirjavahemärk
[Jh.II] number 14 number . kirjavahemärk Ning eesti leidis eesti Kirkus eesti / kirjavahemärk ke eesti Härjad eesti ja eesti Lambad eesti ja eesti Tuid eesti müsid eesti / kirjavahemärk ning eesti Rahha-+ eesti +wahhetajad eesti istmas eesti . kirjavahemärk
[Jh.II] number 15 number . kirjavahemärk Ning eesti temma eesti teggi eesti ühhe eesti Piitsa eesti Paelust eesti / kirjavahemärk ja eesti ajas eesti keik eesti Kirkus eesti wälja eesti / kirjavahemärk Lambad eesti ja eesti Härjad eesti / kirjavahemärk ning eesti Rahha-+ eesti +wahhetajade eesti Rahha eesti pillotas eesti tem̃a eesti laiale eesti / kirjavahemärk ning eesti wiskas eesti ümber eesti nende eesti Lauad eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk