Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Ramatud
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 121
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[3Ms.XIV] viide 48 number . kirjavahemärk Agga eesti kui eesti preester eesti jälle eesti siñna eesti tulleb eesti ja eesti sedda eesti watab eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti se eesti wigga eesti ei eesti olle eesti seäl eesti koia eesti külges eesti laiemaks eesti lönud eesti , kirjavahemärk pärrast eesti sedda eesti kui eesti se eesti kodda eesti on eesti woitud eesti : kirjavahemärk siis eesti peab eesti preester eesti se eesti koia eesti puhtaks eesti moistma eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti se eesti wigga eesti ärra+ eesti +parranend eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XIV] viide 49 number . kirjavahemärk Ja eesti ta eesti peab eesti wötma eesti selle eesti koia eesti puhhastamisseks eesti kaks eesti lindo eesti ja eesti seedri eesti puud eesti ja eesti elleda eesti punnast eesti lönga eesti ja eesti Isopit eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XIV] viide 50 number . kirjavahemärk Ja eesti ta eesti peab eesti se eesti ühhe eesti liñno eesti ärra+ eesti +tapma eesti kiwwi-+ eesti +riista eesti sisse eesti hallika eesti wee eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XIV] viide 51 number . kirjavahemärk Ja eesti peab eesti wötma eesti se eesti seedri eesti pu eesti ja eesti se eesti Isopi eesti ja eesti se eesti elleda eesti punnase eesti lönga eesti ja eesti se eesti ellawa eesti liñno eesti ja eesti peab eesti neid eesti kastma eesti se eesti tappetud eesti liñno eesti werresse eesti ja eesti hallika eesti wee eesti sisse eesti , kirjavahemärk ja eesti seitse eesti kord eesti selle eesti koia eesti peäle eesti ripputama eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XIV] viide 52 number . kirjavahemärk Nenda eesti peab eesti ta eesti se eesti koia eesti puhhastama eesti se eesti liñno eesti werrega eesti ja eesti se eesti jookswa eesti weega eesti ja eesti se eesti ellawa eesti liñnoga eesti ja eesti seedri eesti puga eesti ja eesti Isopiga eesti ja eesti elleda eesti punnase eesti löngaga eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XIV] viide 53 number . kirjavahemärk Ja eesti ta eesti peab eesti se eesti ellawa eesti liñno eesti liñast eesti wälja eesti lahti+ eesti +laskma eesti wälja eesti pole eesti ; kirjavahemärk nenda eesti peab eesti ta eesti se eesti koia eesti eest eesti ärra+ eesti +leppitamist eesti teggema eesti , kirjavahemärk siis eesti on eesti se eesti puhhas eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XIV] viide 54 number . kirjavahemärk Se eesti on eesti se eesti käsk eesti keige+ eesti +sugguse eesti piddali+ eesti +többe eesti wigga eesti ja eesti lubja-+ eesti +kärna eesti pärrast eesti , kirjavahemärk
[3Ms.XIV] viide 55 number . kirjavahemärk Ja eesti riete eesti ja eesti koddade eesti piddali+ eesti +többe eesti pärrast eesti , kirjavahemärk
[3Ms.XIV] viide 56 number . kirjavahemärk Ja eesti muhkude eesti ja eesti paisede eesti ja eesti kärna-+ eesti +tähtede eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XIV] viide 57 number . kirjavahemärk Öppetamisseks eesti , kirjavahemärk millal eesti kegi eesti rojane eesti ja eesti millal eesti ta eesti puhhas eesti on eesti ; kirjavahemärk se eesti on eesti se eesti käsk eesti piddali+ eesti +többe eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
15 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
Meeste-+ eesti + eesti ja eesti naeste-+ eesti +rahwa eesti rojus eesti , kirjavahemärk ja eesti puhhastaminne eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 1 number . kirjavahemärk Ja eesti Jehowa eesti räkis eesti Mosesse eesti ja eesti Aaroni eesti wasto eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 2 number . kirjavahemärk Räkige eesti Israeli eesti laste eesti wasto eesti ja eesti üttelge eesti neile eesti : kirjavahemärk Igga+ eesti +mees eesti kui eesti ta eesti lihha eesti sedda eesti walget eesti joseb eesti , kirjavahemärk siis eesti on eesti ta eesti omma eesti lihha-+ eesti +jooksmisse eesti pärrast eesti rojane eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 3 number . kirjavahemärk Agga eesti se eesti on eesti temma eesti rojastus eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti lihha eesti joseb eesti kui eesti temma eesti lihha eesti sedda eesti mis eesti ta eesti joseb eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti ülla eesti wälja+ eesti +aiab eesti , kirjavahemärk ehk eesti kui eesti temma eesti lihha eesti ommast eesti jooksmissest eesti on eesti umukses eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti temma eesti rojastus eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 4 number . kirjavahemärk Keik eesti wodid eesti , kirjavahemärk mis eesti peäl eesti se eesti maggab eesti , kirjavahemärk kelle eesti lihha eesti joseb eesti , kirjavahemärk on eesti rojased eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti need eesti riistad eesti , kirjavahemärk mis eesti peäl eesti ta eesti istub eesti , kirjavahemärk on eesti rojased eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 5 number . kirjavahemärk Ja eesti igga+ eesti +üks eesti kes eesti temma eesti wodisse eesti putub eesti , kirjavahemärk peab eesti ommad eesti rided eesti pessema eesti ja eesti ennast eesti weega eesti lopputama eesti , kirjavahemärk ja eesti rojane eesti ollema eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 6 number . kirjavahemärk Ja eesti kes eesti istub eesti se eesti riista eesti peäl eesti , kirjavahemärk mis eesti peäl eesti se eesti istnud eesti , kirjavahemärk kelle eesti lihha eesti joseb eesti , kirjavahemärk se eesti peab eesti ommad eesti rided eesti pessema eesti ja eesti ennast eesti weega eesti lopputama eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti on eesti rojane eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 7 number . kirjavahemärk Ja eesti kes eesti selle eesti lihhasse eesti putub eesti , kirjavahemärk kelle eesti lihha eesti joseb eesti , kirjavahemärk se eesti peab eesti ommad eesti rided eesti pessema eesti ja eesti ennast eesti weega eesti lopputama eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti on eesti rojane eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 8 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti se eesti kelle eesti lihha eesti joseb eesti , kirjavahemärk süllitab eesti selle eesti peäle eesti , kirjavahemärk kes eesti puhhas eesti ; kirjavahemärk siis eesti peab eesti se eesti puhhas eesti ommad eesti rided eesti pessema eesti ja eesti eñast eesti weega eesti lopputama eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti on eesti rojane eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 9 number . kirjavahemärk Ja eesti igga eesti töld eesti , kirjavahemärk kus eesti se eesti kelle eesti lihha eesti joseb eesti , kirjavahemärk sees eesti söidab eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti rojane eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 10 number . kirjavahemärk Ja eesti igga+ eesti +mees eesti , kirjavahemärk kes eesti mingi+ eesti +sugguse eesti asjasse eesti putub eesti , kirjavahemärk mis eesti temma eesti al eesti olnud eesti , kirjavahemärk peab eesti rojane eesti ollema eesti öhtoni eesti ; kirjavahemärk ja eesti kes eesti need eesti asjad eesti kannab kandma v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk peab eesti ommad eesti rided eesti pessema eesti ja eesti ennast eesti weega eesti lopputama eesti ja eesti temma eesti on eesti rojane eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 11 number . kirjavahemärk Ja eesti igga+ eesti +üks eesti , kirjavahemärk kellesse eesti sesamma eesti , kirjavahemärk kelle eesti lihha eesti joseb eesti , kirjavahemärk putub eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti polle eesti enne eesti ennese eesti kässi eesti wette eesti kastnud eesti : kirjavahemärk se eesti peab eesti ommad eesti rided eesti pessema eesti ja eesti ennast eesti weega eesti lopputama eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti on eesti rojane eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 12 number . kirjavahemärk Ja eesti sedda eesti kiwwi-+ eesti +riista eesti , kirjavahemärk kus eesti külge eesti se eesti , kirjavahemärk kelle eesti lihha eesti joseb eesti putub eesti , kirjavahemärk peab eesti katki+ eesti +murtama eesti ; kirjavahemärk agga eesti keik eesti pu-+ eesti +astjad astja s pl.nom. eesti | puuastja s peab eesti weega eesti lopputama eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 13 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti se eesti , kirjavahemärk kenne eesti lihha eesti jookseb eesti , kirjavahemärk puhtaks eesti saab eesti ommast eesti jooksmissest eesti , kirjavahemärk siis eesti peab eesti ta eesti ennesele eesti luggema eesti seitse eesti päwa eesti ommaks eesti puhhastamiseks eesti , kirjavahemärk ja eesti peab eesti ommad eesti rided eesti pessema eesti ja eesti ja eesti omma eesti ihho eesti hallika eesti weega eesti lopputama eesti , kirjavahemärk siis eesti on eesti ta eesti puhhas eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 14 number . kirjavahemärk Ja eesti kahheksamal eesti päwal eesti peab eesti ta eesti ennesele eesti wötma eesti kaks eesti turtli-+ eesti +tuikest eesti ehk eesti kaks eesti tui-+ eesti +poega eesti , kirjavahemärk ja eesti Jehowa eesti ette eesti minnema eesti koggodusse eesti telgi eesti ukse eesti ette eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti andma eesti preestri eesti kätte eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 15 number . kirjavahemärk Ja eesti preester eesti peab eesti neid eesti ohwerdama eesti , kirjavahemärk teist eesti patto-+ eesti +ohwriks eesti ja eesti teist eesti pölletamisse-+ eesti +ohwriks eesti , kirjavahemärk ja eesti preester eesti peab eesti temma eesti eest eesti ärra+ eesti +leppitamist eesti teggema eesti Jehowa eesti ees eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti lihha eesti jooksnud eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 16 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti ühhest eesti mehhest eesti se eesti jures-+ eesti +maggamisse eesti seme eesti wälja+ eesti +tulleb eesti , kirjavahemärk siis eesti peab eesti ta eesti keik eesti omma eesti lihha eesti weega eesti lopputama eesti ja eesti tem̃a eesti on eesti rojane eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 17 number . kirjavahemärk Ja eesti keik eesti rided eesti ja eesti keik eesti nahhad eesti , kirjavahemärk mis eesti peäl eesti se eesti jures-+ eesti +maggamisse eesti seme eesti on eesti , kirjavahemärk neid eesti peab eesti weega eesti pestama eesti ja eesti need eesti on eesti rojased eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 18 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti üks eesti mees eesti omma eesti jures-+ eesti +maggamisse eesti seemnega eesti naese eesti jures eesti on eesti magganud eesti , kirjavahemärk need eesti peawad eesti endid eesti weega eesti lopputama eesti ja eesti rojased eesti ollema eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
[3Ms.XV] viide 19 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti ühhe eesti naese eesti lihha eesti jookseb eesti , kirjavahemärk kui eesti temma eesti lihha eesti seest eesti werri eesti jookseb eesti , kirjavahemärk siis eesti peab eesti ta eesti seitse eesti päwa eesti isse+ eesti +ärranis eesti ollema eesti , kirjavahemärk ja eesti igga+ eesti +mees eesti kes eesti temmasse eesti putub eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti rojane eesti öhtoni eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk