Vana kirjakeele korpus
Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat
Arvelius, Friedrich Gustav, 1782
Lehekülg 98
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Kui kui eesti meid meie pron pl.part. eesti ka ka modadv eesti wihm eesti merjaks eesti kastab kastma v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk kül küll modadv eesti riide eesti hilpud eesti pea eesti jälle jälle adv eesti kuiwawad eesti : kirjavahemärk ja ja konj eesti lausa eesti taewa eesti all all adp eesti ei ei modadv eesti olle eesti ni nii eesti paljo eesti karta eesti , kirjavahemärk kui kui eesti seäl seal proadv eesti höene eesti puu eesti all all adp eesti . kirjavahemärk
Ehk ehk eesti arwad eesti sinna eesti , kirjavahemärk et et konj eesti ma eesti selle see pron sg.gen. eesti höene eesti puu eesti sees sees adp eesti surma eesti eest eest adp eesti woiksin võima pers.knd.pr.sg.1. eesti warjul eesti olla eesti , kirjavahemärk kui kui eesti Jummal jumal s sg.nom. eesti on eesti seädnud seadma nud. eesti , kirjavahemärk et et konj eesti ma eesti pean pidama pers.ind.pr.sg.1. eesti surrema surema sup. eesti " eesti ? kirjavahemärk - - eesti
Willemmi eesti moistlik mõistlik adj sg.nom. eesti jutt jutt s sg.nom. eesti ja ja konj eesti temma eesti julgus julgus s sg.nom. eesti , kirjavahemärk teggid eesti , kirjavahemärk et et konj eesti Peter eesti temma eesti jure juurde adp eesti jäi eesti . kirjavahemärk
Ja ja konj eesti kui kui eesti nemmad nemad pron pl.nom. eesti alles alles adv eesti nenda nõnda eesti könelesid eesti ; kirjavahemärk wata vaatama v pers.imp.pr.sg.2. eesti siis siis proadv eesti löi lööma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti wälko välk s sg.gen. eesti tulloke tuluke s sg.nom. eesti senna sinna proadv eesti puu puu s sg.gen. eesti sisse sisse adp eesti , kirjavahemärk kuhho kuhu adv eesti alla alla eesti Peter eesti tahtis tahtma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti pöggeneda põgenema v inf. eesti . kirjavahemärk
Nüüd nüüd eesti ehmatas ehmatama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti Peter eesti , kirjavahemärk hakkas hakkama pers.ind.ipf.sg.3. eesti Willemi eesti kaelast kael s sg.el. eesti kinni kinni afadv eesti , kirjavahemärk tännas eesti ja ja konj eesti ütles ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk " eesti armas armas adj sg.nom. eesti Willem Villem s_nimi sg.nom. eesti , kirjavahemärk sinna eesti olled olema v pers.ind.pr.sg.2. eesti minno mina pron sg.gen. eesti ello eesti kaitsnud eesti " eesti ! kirjavahemärk - - eesti Willem Villem s_nimi sg.nom. eesti wastas vastama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk " eesti se see pron sg.nom. eesti olli olema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti hea hea adj sg.nom. eesti , kirjavahemärk et et konj eesti sa sina pron sg.nom. eesti minno mina pron sg.gen. eesti sanna sõna s sg.part. eesti wötsid võtma v pers.ind.ipf.sg.2. eesti kuulda kuulma inf. eesti : kirjavahemärk se+ see pron sg.nom.gen. eesti +läbbi läbi adp eesti | seeläbi adv olled olema v pers.ind.pr.sg.2. eesti sa sina pron sg.nom. eesti omma oma pron sg.gen. eesti ello eesti pitkendand eesti " eesti . kirjavahemärk
Argus eesti teeb tegema pers.ind.pr.sg.3. eesti kardetawa eesti asja eesti ikka ikka eesti suuremaks suur adj sg.tr. eesti . kirjavahemärk
Ühhel üks pron sg.ad. eesti kartlikkul eesti on eesti kahhe+ kaks num sg.gen. eesti +wörra võrra adp eesti hädda häda s sg.part. eesti käes eesti : kirjavahemärk temma eesti kardab kartma v pers.ind.pr.sg.3. eesti sedda eesti , kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti kardetawa eesti on eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti ka ka modadv eesti sedda eesti , kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti agga aga modadv eesti temma eesti meelest meel s sg.el. eesti kardetawa eesti : kirjavahemärk ja ja konj eesti häddas häda s sg.in. eesti ei ei modadv eesti tea eesti ta tema pron sg.nom. eesti ennesalle enese pron sg.all. eesti abbi abi s sg.part. eesti tehha tegema v inf. eesti , kirjavahemärk kui kui eesti ta tema pron sg.nom. eesti ka ka modadv eesti wahhest vahest eesti wähhese vähene adj sg.gen. eesti asja eesti läbbi läbi adp eesti ennast enese pron sg.part. eesti woiks eesti häddast häda s sg.el. eesti peästada eesti . kirjavahemärk
72 number , kirjavahemärk Polletamisse-+ eesti +Klaas klaas s sg.nom. eesti . kirjavahemärk
Ühhel üks pron sg.ad. eesti kewwadissel eesti päwal päev sg.ad. eesti paistis eesti päike päike s sg.nom. eesti selgeste selgesti adv eesti koli+ eesti +tuppa tuba s sg.ill. eesti . kirjavahemärk
Koli+ eesti +lapsed laps s pl.nom. eesti ollid olema v pers.ind.ipf.pl.3. eesti omma oma pron sg.gen. eesti öppetajalle eesti , kirjavahemärk omma oma pron sg.gen. eesti tähhele+ tähele afadv eesti +pannemisse panemine s sg.gen. eesti läbbi läbi adp eesti römo eesti tehnud tegema nud. eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti se see pron sg.nom.gen. eesti est eest adp eesti tahtis tahtma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti temma eesti neile eesti jälle jälle adv eesti üht üks pron sg.part. eesti römo eesti tehha tegema v inf. eesti . kirjavahemärk
Ta tema pron sg.nom. eesti wöttis võtma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti omma oma pron sg.gen. eesti polletamisse põletamine s sg.gen. eesti klaasi eesti kätte eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti ütles ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk lapsed laps s pl.nom. eesti , kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti teie eesti sest see pron sg.el. eesti arwate arvama pers.ind.pr.pl.2. eesti ? kirjavahemärk tullokest eesti ep eesti olle eesti meil eesti toas tuba s sg.in. eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti siiski siiski adv eesti tahhan tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti ma eesti selle see pron sg.gen. eesti klaasika eesti sedda eesti taela eesti süta eesti pollema eesti . kirjavahemärk
Nüüd nüüd eesti astus astuma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti ta tema pron sg.nom. eesti päwa+ eesti +paiste eesti ette ette adp eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti laskis laskma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti päikesse eesti joned eesti selle see pron sg.gen. eesti klaasi eesti läbbi läbi adp eesti selle see pron sg.gen. eesti taela eesti päle peale adp eesti langeda langema v inf. eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti nenda nõnda eesti hakkas hakkama pers.ind.ipf.sg.3. eesti tael tael s sg.nom. eesti pollema eesti . kirjavahemärk
Üks eesti nende eesti laste laps s pl.gen. eesti hulkast eesti kes kes pron sg.nom. eesti keige kõige adv eesti terrasemmast eesti järrele järele afadv eesti mötles mõtlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti ; kirjavahemärk se see pron sg.nom. eesti ütles ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk eks eks eesti ep eesti olle eesti tössi tõsi sg.nom. eesti , kirjavahemärk armas armas adj sg.nom. eesti öppetaja eesti , kirjavahemärk päike päike s sg.nom. eesti polletab eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti klaasi eesti sees sees adp eesti ep eesti olle eesti tullokest eesti ? kirjavahemärk - - eesti
Öppetaja eesti wastas vastama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk oige õige sg.nom. eesti kül küll modadv eesti : kirjavahemärk se see pron sg.nom. eesti klaas klaas s sg.nom. eesti koggub koguma pers.ind.pr.sg.3. eesti päikesse eesti joned eesti kokku kokku afadv eesti ; kirjavahemärk sest sest konj eesti ta tema pron sg.nom. eesti on eesti seks see pron sg.tr. eesti nenda nõnda eesti ihhotud eesti . kirjavahemärk
Agga aga konj eesti kes kes pron sg.nom. eesti teie eesti seast seast adp eesti woib võima pers.ind.pr.sg.3. eesti möttelda mõtlema v inf. eesti , kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti weel veel eesti tarwis tarvis afadv eesti lähheb minema v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk kui kui eesti päike päike s sg.nom. eesti selle see pron sg.gen. eesti klaasi eesti läbbi läbi adp eesti peab eesti sütma eesti ? kirjavahemärk - - eesti
Nüüd nüüd eesti hakkasid hakkama pers.ind.ipf.pl.3. eesti need need pron pl.nom. eesti lapsed laps s pl.nom. eesti senna eesti ja ja konj eesti tenna eesti arwama arvama sup. eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti ükski ükski pron sg.nom.cli. eesti ei ei modadv eesti tabband eesti sedda eesti . kirjavahemärk
Siis siis eesti ütles ütlema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti öppetaja eesti : kirjavahemärk ei ei modadv eesti siin siin proadv eesti arwaminne eesti aita aitama v pers.ind.pr.sg.neg. eesti , kirjavahemärk kus kus eesti näggemist nägemine sg.part. eesti ja ja konj eesti tähhle+ eesti +pannemist eesti tarwis tarvis afadv eesti lähheb minema v pers.ind.pr.sg.3. eesti . kirjavahemärk
Agga aga konj eesti ma eesti tahhan tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti sedda eesti teile teie pron pl.all. eesti ölda eesti . kirjavahemärk
Waatke vaatama v pers.imp.pr.pl.2. eesti , kirjavahemärk kui kui eesti ma eesti middaki miski pron sg.part.cli. eesti tahhan tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti süta eesti pollema eesti ; kirjavahemärk siis siis eesti pean pidama pers.ind.pr.sg.1. eesti ma eesti sedda eesti klaasi eesti ikka ikka eesti ni nii eesti kaugel eesti sest sest konj eesti asjast asi s sg.el. eesti piddama pidama sup. eesti , kirjavahemärk kui kui eesti seks see pron sg.tr. eesti tarwis tarvis afadv eesti lähheb minema v pers.ind.pr.sg.3. eesti : kirjavahemärk muido muidu eesti ta tema pron sg.nom. eesti ei ei modadv eesti süta eesti mitte mitte modadv eesti ; kirjavahemärk kui kui eesti teie eesti siin siin proadv eesti näete eesti . kirjavahemärk
Agga aga konj eesti ma eesti tahhan tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti teid eesti ka ka modadv eesti öppetada õpetama inf. eesti , kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti muud muu pron sg.part. eesti kaswo eesti meile meie pron pl.all. eesti need need pron pl.nom. eesti klaasid eesti saatwad saatma v pers.ind.pr.pl.3. eesti , kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti sel see pron sg.ad. eesti wiisil viis s sg.ad. eesti on eesti ihhotud eesti , kirjavahemärk kui kui eesti se+ see pron sg.nom. eesti +sinnane sinane pron sg.nom. eesti . kirjavahemärk
Keik kõik pron sg.nom. eesti mis mis pron sg.nom. eesti meie meie pron pl.nom. eesti se+ see pron sg.nom. eesti +läbbi läbi adp eesti | seeläbi adv tähhele tähele afadv eesti panneme panema v pers.ind.pr.pl.1. eesti | tähele panema afadv+v , kirjavahemärk näib näima v pers.ind.pr.sg.3. eesti suurem suur adj sg.nom.cmp. eesti ollewad olema v vpts.sg.part. eesti , kirjavahemärk kui kui konj eesti ta tema pron sg.nom. eesti toest tõesti tegelikult, päriselt adv eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti : kirjavahemärk katske katsuma vaatama v pers.imp.pr.pl.2. eesti siin siin proadv eesti neid need pron pl.part. eesti pokstawid pookstav pl.part. eesti ramatus raamat s sg.in. eesti : kirjavahemärk nemmad nemad pron pl.nom. eesti paistawad paistma v pers.ind.pr.pl.3. eesti sörme sõrm s sg.gen. eesti laiussed laiune adj pl.nom. eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk