Vana kirjakeele korpus
Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat
Arvelius, Friedrich Gustav, 1782

Friedrich Gustav Arveliuse põhiliseks eestikeelseks teoseks on 126-leheküljeline "Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat" (I osa ilmus 1782), mille aluseks on sakslase Eberhard von Rochow’ koolilugemik "Kinderfreund" (I osa 1773). Arvelius on lisanud tõlkele mõned algupärased lood – kümmekonda juttu peetakse siiski tema omaloominguks.

Arvelius sündis 1753. aastal Tallinnas. Ta õppis Tallinna toomkoolis ja Leipzigi ülikoolis ning töötas koduõpetajana Virumaa mõisates. Alates 1790. aastast töötas ta Tallinna gümnaasiumi professori ja rektorina.

Arveliusel oli tugev side teatriga. Lisaks näitmängudes osalemisele on ta kirjutanud kolm saksakeelset ja ühe eestikeelse näidendi. Arvelius kirjutas pseudonüümi Sembard all ka luuletusi.

Arwelius suri 1806. aastal Tallinnas.

Teoses "Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat" manitseb ta talupoegi kuulekusele ja jumalakartlikkusele, seades neile eeskujuks arukat eluviisi. Raamatus on lugusid maailmaruumist, õpetusi maaharimisest ja karjakasvatusest ning õppimise kasulikkusest.

Faksiimile: http://dspace.ut.ee/handle/10062/9584

Kirjandust

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA: https://utlib.ut.ee/eeva/index.php?lang=et&do=autor&aid=6

Tuuli Reinthal