Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 866
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Tn.IX] viide  24 eesti eesti Seitse+ eesti +kümmend eesti aasta-+ eesti +näddalat nädal s sg.part. eesti | aastanädal s on eesti seätud eesti so eesti rahwale eesti , kirjavahemärk ja eesti so eesti pühha eesti liñnale eesti , kirjavahemärk pärrast eesti peab eesti sedda eesti ülle+ eesti +astumist eesti ärra+ eesti +keeldama eesti , kirjavahemärk ja eesti pattud eesti ärra+ eesti +löppetadama eesti , kirjavahemärk ja eesti üllekohto eesti eest eesti ärraleppitamist eesti tehtama eesti , kirjavahemärk ja eesti öigust eesti sadetama eesti , kirjavahemärk mis eesti iggaweste eesti kestab eesti , kirjavahemärk ja eesti näggo eesti ja eesti prohweti eesti sanna eesti peab eesti kinnitadama eesti otsego eesti pitseriga eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti Keige+ eesti +pühhamat eesti peab eesti woitama eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  25 eesti eesti Ja eesti sulle eesti olgo eesti teäda eesti , kirjavahemärk ja eesti panne eesti tähhele eesti ( kirjavahemärk sest eesti aiast eesti kui eesti sanna eesti wälja+ eesti +tulleb eesti , kirjavahemärk et eesti Jerusalem eesti peab eesti sama eesti kohhendatud eesti ja eesti ülles+ eesti +ehhitud eesti , kirjavahemärk Messiast eesti , kirjavahemärk sest eesti Würstist eesti sadik eesti ) kirjavahemärk seitse eesti näddalat nädal s sg.part. eesti ; kirjavahemärk ja eesti kahhes eesti aasta-+ eesti +näddalas eesti seitsmet+ eesti +kümmend eesti peawad eesti ulitsad eesti ja eesti krawid eesti jälle eesti ülles+ eesti +tehtud eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti ahhastusse ahastus s sg.gen. eesti aeges eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  26 eesti eesti Ja eesti kahhe eesti aasta-+ eesti +näddala eesti järrele eesti seitsmet+ eesti +kümmend eesti peab eesti Messias eesti ärra+ eesti +kautud eesti sama eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti ennam eesti ei eesti olle eesti ; kirjavahemärk ja eesti ühhe eesti würsti eesti rahwas eesti , kirjavahemärk kes eesti tulleb eesti , kirjavahemärk wöttab eesti se eesti liñna eesti ja eesti pühha eesti paiga eesti ärra+ eesti +rikkuda eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti teeb eesti otsa eesti kui eesti wee-+ eesti +tousminne eesti , kirjavahemärk ja eesti söddimisse eesti otsani eesti on eesti need eesti ärra+ eesti +häwwitamissed eesti ärra+ eesti +märatud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  27 eesti eesti Ja eesti se eesti Messias eesti wöttab eesti seädust eesti kindlaks eesti tehha eesti mitme eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ühhe eesti aasta-+ eesti +näddala eesti , kirjavahemärk ja eesti pool eesti näddalat nädal s sg.part. eesti löppetada eesti tappa- eesti ja eesti roa-+ eesti +ohwri eesti , kirjavahemärk ja eesti ärra+ eesti +häwwitaja eesti peab eesti tullema eesti omma eesti läila eesti wäe+ eesti +hulgaga eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti löppetamisse eesti kohtuks eesti , kirjavahemärk mis eesti ärra+ eesti +märatud eesti : kirjavahemärk sedda eesti wallatakse eesti wälja eesti nende eesti peäle eesti , kirjavahemärk kedda eesti peab eesti ärra+ eesti +häwwitadama eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide 10 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide Taniel eesti paastub eesti : kirjavahemärk üks eesti ingel eesti kinnitab eesti tedda eesti kaks+ eesti +kord eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  1 eesti . Persia eesti kunninga eesti Koresi eesti kolmandal eesti aastal eesti ilmuti eesti üks eesti assi eesti Tanielile eesti , kirjavahemärk kelle eesti nimmi eesti hütakse eesti Peltsatsariks eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti sanna eesti on eesti tössi eesti ja eesti ilmutab eesti suurt eesti söa-+ eesti +waewa eesti : kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti öppi eesti moistma eesti sedda eesti sanna eesti , kirjavahemärk ja eesti öppi eesti moistma eesti se eesti peäle eesti , kirjavahemärk mis eesti näus eesti ööldakse eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  2 eesti eesti Neil eesti päiwil eesti ollin eesti minna eesti Taniel eesti leinanud eesti kolm eesti päwade eesti näddalat nädal s sg.part. eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  3 eesti eesti Örna eesti roga eesti ei eesti sönud eesti ma eesti mitte eesti , kirjavahemärk ja eesti lihha eesti egga eesti wina eesti ei eesti sanud eesti mo eesti suhho eesti , kirjavahemärk ja eesti ma eesti ei eesti woidnud eesti ennast eesti ei eesti milgi eesti wisil eesti , kirjavahemärk senni+ eesti +ko eesti need eesti kolm eesti päwade eesti näddalat nädal s sg.part. eesti täide eesti said eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  4 eesti eesti Ja eesti neljandal eesti essimesse eesti ku eesti päwal eesti kolmat+ eesti +küm̃end eesti , kirjavahemärk siis eesti ollin eesti miña eesti sure eesti Iddekeli eesti jöe eesti kaldas eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  5 eesti eesti Ja eesti töstsin eesti ommad eesti silmad eesti ülles eesti , kirjavahemärk ja eesti näggin eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk seäl eesti olli eesti üks eesti mees eesti , kirjavahemärk linnased eesti rided eesti selgas eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti niute eesti ümber eesti olli eesti eesti kallimast eesti Uwasi eesti kullast eesti , kirjavahemärk
[Tn.X] viide  6 eesti eesti Ja eesti tem̃a eesti ihho eesti kui eesti Tarsisi-+ eesti +kiwwi eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti palle eesti olli eesti peält eesti nähha eesti kui eesti wask eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti silmad eesti kui eesti tulle-+ eesti +törwaksed eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti käe+ eesti +warred eesti ja eesti ta eesti jallad eesti ollid eesti kui eesti hiilgawa eesti wasse eesti karwa eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti sannade eesti heäl eesti kui eesti sure eesti hulga eesti heäl eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  7 eesti eesti Ja eesti minna eesti Taniel eesti näggin eesti üksi eesti se eesti näo eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti mehhed eesti , kirjavahemärk kes eesti moga eesti ollid eesti , kirjavahemärk ei eesti näinud eesti sedda eesti näggo eesti mitte eesti : kirjavahemärk om̃eti eesti langes eesti suur eesti wärristus eesti nende eesti peäle eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti pöggenesid eesti ja eesti eest eesti ärra+ eesti +puggesid eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  8 eesti eesti Ja eesti minna eesti jäin eesti üksi eesti jälle eesti , kirjavahemärk ja eesti näggin eesti sedda+ eesti +sinnast eesti suurt eesti näggo eesti , kirjavahemärk ja eesti mulle eesti ei eesti jänud eesti rammo eesti , kirjavahemärk ja eesti mo eesti illus eesti näggo eesti mudeti eesti minnus eesti pahhaks eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti ma mina pron sg.nom. eesti jäin jääma v pers.ind.ipf.sg.1. eesti rammaks ramb nõrk, jõuetu adj sg.tr. eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  9 eesti eesti Ja eesti ma eesti kuulsin eesti temma eesti sannade eesti heält eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti ma eesti tem̃a eesti sannade eesti heält eesti kuulsin eesti , kirjavahemärk siis eesti uinusin eesti ma eesti raske eesti unnesse eesti silmili eesti mahha eesti , kirjavahemärk et eesti mo eesti silmad eesti maas eesti ollid eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  10 eesti eesti Ja eesti wata eesti , kirjavahemärk üks eesti kässi eesti putus eesti minnusse eesti , kirjavahemärk ja eesti satis eesti mind eesti likuma eesti mo eesti pölwette eesti , kirjavahemärk ja eesti mo eesti käm̃elte eesti peäle eesti ; kirjavahemärk
[Tn.X] viide  11 eesti eesti Ja eesti ta eesti ütles eesti mo eesti wasto eesti : kirjavahemärk Taniel eesti , kirjavahemärk sa eesti wägga eesti armas eesti mees eesti , kirjavahemärk panne eesti tähhele eesti need eesti sannad eesti , kirjavahemärk mis eesti minna eesti so eesti wasto eesti rägin eesti , kirjavahemärk ja eesti eesti seisma eesti seña eesti , kirjavahemärk kus eesti sa eesti seisad eesti , kirjavahemärk sest eesti nüüd eesti on eesti mind eesti so eesti jure eesti läkkitud eesti . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti ta eesti moga eesti sedda eesti saña eesti räkis eesti , kirjavahemärk seisin eesti ma eesti wärristes eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  12 eesti eesti Ja eesti ta eesti ütles eesti mo eesti wasto eesti : kirjavahemärk Ärra eesti karda eesti , kirjavahemärk Taniel eesti ! kirjavahemärk sest eesti sest eesti essimessest eesti päwast eesti , kirjavahemärk kui eesti sa eesti andsid eesti omma eesti süddat eesti tähhele eesti panna eesti , kirjavahemärk ja eesti ennast eesti waewada eesti omma eesti Jummala eesti palle eesti ees eesti , kirjavahemärk siis eesti woeti eesti so eesti sannad eesti kuulda eesti , kirjavahemärk ja eesti minna eesti ollen eesti tulnud eesti so eesti sannade eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  13 eesti eesti Agga eesti Persia eesti kunning+ eesti +rigi eesti würst eesti seisis eesti mo eesti wasto eesti kaks+ eesti +kümmend eesti ja eesti ühhe eesti päwa eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk Mikael eesti üks eesti neist eesti essimessist eesti Würstist eesti tulli eesti mind eesti aitma eesti ja eesti mind eesti jäeti eesti siñna eesti Persia eesti kuñingatte eesti jure eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  14 eesti eesti Agga eesti ma eesti ollen eesti tulnud eesti sulle eesti tarkust eesti andma eesti sest eesti , kirjavahemärk mis eesti so eesti rahwale eesti juhtub eesti wiimsel eesti päwade eesti aial eesti ; kirjavahemärk sest eesti se eesti näggo eesti näidab eesti weel eesti wiimist eesti päiwist eesti sadik eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  15 eesti eesti Ja eesti kui eesti ta eesti moga eesti räkis eesti neid eesti sanno eesti möda eesti , kirjavahemärk siis eesti löin eesti ma eesti ommad eesti silmad eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti woinud eesti sanna eesti lausta eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  16 eesti eesti Ja eesti wata eesti , kirjavahemärk üks eesti , kirjavahemärk kes eesti innimesse eesti laste eesti sarnane eesti , kirjavahemärk putus eesti mu eesti uledesse eesti ja eesti ma eesti teggin eesti omma eesti su eesti lahti eesti , kirjavahemärk ja eesti räkisin eesti ja eesti ütlesin eesti selle eesti wasto eesti , kirjavahemärk kes eesti mo eesti kohhal eesti seisis eesti : kirjavahemärk Mo eesti issand eesti , kirjavahemärk se eesti näo eesti pärrast eesti pöörleb eesti mo eesti wallo eesti mo eesti sees eesti , kirjavahemärk et et konj eesti ma mina pron sg.nom. eesti rammaks ramb nõrk, jõuetu adj sg.tr. eesti jänud jääma v nud. eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  17 eesti eesti Ja eesti kuida eesti woib eesti se eesti , kirjavahemärk mo eesti issanda eesti sullane eesti , kirjavahemärk räkida eesti selle eesti mo eesti issandaga eesti ? kirjavahemärk ja eesti minna eesti ollen eesti sest eesti aiast eesti se+ eesti +suggune eesti , kirjavahemärk et eesti ei eesti seisa eesti rammo eesti mo eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti hing eesti ei eesti jänud eesti mo eesti sisse eesti . kirjavahemärk
[Tn.X] viide  18 eesti eesti Ja eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti innimesse eesti sarnane eesti olli eesti , kirjavahemärk putus eesti jälle eesti minnusse eesti , kirjavahemärk ja eesti kinnitas eesti mind eesti , kirjavahemärk
[Tn.X] viide  19 eesti eesti Ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Ärra eesti karda eesti , kirjavahemärk sa eesti wägga eesti armas eesti mees eesti , kirjavahemärk rahho eesti olgo eesti sulle eesti , kirjavahemärk olle eesti wahwa eesti , kirjavahemärk et eesti olle eesti wahwa eesti ; kirjavahemärk ja eesti kui eesti ta eesti moga eesti räkis eesti , kirjavahemärk siis eesti kinnitasin eesti ma eesti ennast eesti , kirjavahemärk ja eesti ütlesin eesti : kirjavahemärk Räkigo eesti mo eesti issand eesti , kirjavahemärk sest eesti sa eesti olled eesti mind eesti kinnitanud eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk